Socjologia języka

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 37,00 zł  


74,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka poświęcona lingwistycznym i socjologicznym aspektom komunikacji językowej. Autorka przedstawia wpływ czynników społecznych na charakter i przebieg komunikacji językowej. Korzystając z licznych przykładów, opisuje codzienny język współczesnych Polaków. Zwraca szczególną uwagę na różnice w sposobach wypowiadania się kobiet i mężczyzn. Ciekawie i barwnie omawia cechy języka familiarnego. Wykład uzupełnia słownik podstawowych terminów oraz bibliografia uporządkowana tematycznie.


Rok wydania2009
Liczba stron350
KategoriaKomunikowanie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21070-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  I. Przedmiot socjologii języka    13
  II. Milczenie w przestrzeni społecznej    15
    1. Mowa i milczenie – dwie strony komunikacji społecznej    15
    2. Milczymy mówiąc    25
    3. Myśli – słowa – emocje – intencje – działania    32
    Literatura    39
  III. Język w strukturze przestrzeni społecznej    40
    1. Językowe wyznaczniki relacji: miejsce – przestrzeń    40
    2. Struktura przestrzeni społecznej    48
    3. Językowe wyznaczniki struktury przestrzeni społecznej    51
    Literatura    63
  IV. Wspólnoty językowe    64
    Literatura    73
  V. Język familijny    75
    1. Język familijny jako zjawisko językowe i kulturowe    75
    2. Język familijny jako składnik przestrzeni społecznej    79
    3. Polski dom – miejsce integracji i przechowywania tradycji    90
    4. Językowy obraz rodziny w przestrzeni społecznej    97
      a. Dom i rodzina w układzie przestrzennym    97
      b. Językowe komponenty układu przestrzennego w rodzinie    100
      c. Nazwy członków rodziny    101
      d. Funkcje zaimków w rodzinie    109
      e. Formy i sposoby bezpośredniego osobistego kontaktu w rodzinie    111
      f. Osobowe nazwy własne (antroponimy)    112
      g. Dzieci w domu    114
      h. Rodzinne słownictwo    117
      i. Zachowania językowe    128
    Literatura 1    133
  VI. Język kobiet i mężczyzn    134
    1. Podłoże i charakter odmienności języka kobiet i mężczyzn    134
    2. Językowe wyznaczniki płci    147
      a. Wyznaczniki płci w systemie języka    147
      b. Wyznaczniki płci na płaszczyźnie stylu    155
      c. Wyznaczniki płci w zachowaniach językowych    166
    3. Język kobiet jako obraz ich społecznej pozycji    181
    Literatura    219
  VII. Konserwatyzm i innowacje językowe w przestrzeni społecznej    220
    1. Konserwatyzm językowy    221
      a. Językowe relikty    221
      b. Językowa potoczność    224
      c. Trwałość „błędu językowego”    247
    2. Innowacje językowe    258
      a. Nowości w codziennej komunikacji drugiej połowy XX w.    259
      b. Doraźny prestiż słowa    266
    Literatura    270
  VIII. Codzienny język Polaków na przełomie XX i XXI w.    272
    1. Polski język codzienny    272
    2. Wyraziste właściwości dzisiejszej polszczyzny codziennej    277
      a. Właściwości fonetyczne    277
      b. Właściwości fleksyjne i składniowe    278
      c. Właściwości leksykalne i leksykalno-semantyczne    279
      d. Właściwości frazeologiczne    295
      e. Właściwości słowotwórcze    298
    3. Charakterystyka ogólna .    304
  IX. Nazwy własne w przestrzeni społecznej    307
    1. Nazwy osób    307
      a. Nazwiska    308
      b. Imiona    311
      c. Przezwiska    320
    2. Nazwy miejsc    321
      a. Nazwy miejscowości    321
      b. Topografia miejska i nazwy jej obiektów    322
    3. Nazwy własne jako znaki ekspresji językowej    365
    Literatura    372
  Słownik terminów    373
  Wykaz skrótów    384
RozwińZwiń