Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec

-16%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

141,96  169,00

Format: pdf

141,96169,00

cena zawiera podatek VAT

"Recenzowana publikacja posiada wyjątkowy charakter, wynikający z faktu, iż jest ona księgą jubileuszową dedykowaną Pani prof. dr hab. Wiesławie Miemiec. Pani Profesor jest cenioną badaczką prawa finansowego, autorką licznych prac z zakresu prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, lokalnego prawa podatkowego i finansowania zamówień publicznych. Celem pracy jest uhonorowanie dotychczasowego dorobku Pani Profesor, na który poza wskazanymi osiągnięciami o charakterze publikacyjnym składają się również działalność dydaktyczna i organizacyjna. Prace autorstwa Jubilatki są wielokrotnie cytowane. Była Ona również Autorką licznych opinii oraz ekspertyz przygotowywanych dla Sejmu i Senatu RP, jak również Trybunału Konstytucyjnego. Publikacja będąca przedmiotem recenzji jest dziełem obszernym, na które składają się 54 opracowania przygotowane przez Autorów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Należy przy tym podkreślić fakt, iż w pracy reprezentowane są wszystkie najważniejsze ośrodki naukowe, w których prowadzone są badania z zakresu szeroko ujmowanego prawa finansowego. Prawa, które – co należy zaznaczyć – nieustannie ewoluuje i odpowiada na potrzeby zmieniającej się dynamicznie otaczającej nas rzeczywistości. Dowodem na to jest lektura opracowań ujętych w omawianej monografii, które reprezentują wysoki poziom merytoryczny. Wartością pracy jest również to, iż łączy ona kolejne pokolenia badaczy prawa finansowego, uczniów i Mistrzów, którzy chcąc wyrazić uznanie dla wieloletniej pracy naukowej, ale również dydaktycznej i organizacyjnej Pani Profesor, podjęli się przygotowania interesujących i cennych poznawczo artykułów. Wyrazić należy pogląd, iż poza symbolicznym charakterem, omawiana książka wzbogaci dotychczasowy dorobek doktryny prawa finansowego, stając się źródłem inspiracji, jak również i licznych cytowań".


z recenzji, prof. dr hab. Tomasz Nieborak


Rok wydania2020
Liczba stron784
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-572-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Pani Profesor Wiesława Miemiec – sylwetka Jubilatki | str.    5
  
  Profesor Wiesława Miemiec – promotor prac doktorskich | str.    11
  
  Bibliografia dorobku naukowego | str.    13
  
  Adres gratulacyjny z okazji jubileuszu Pani Profesor Wiesławy Miemiec | str.    33
  
  Działania organów administracji podatkowej w kontekście rozwoju prawa podatkowego w Republice Białorusi
  Lilia Abramchyk | str.    35
  
  Uwagi o wspólnej regulacji instytucji prawnych w materialnym prawie administracyjnym i materialnym prawie podatkowym
  Barbara Adamiak | str.    45
  
  Prawo unijne w procesie stosowania prawa krajowego z zakresu opłat administracyjnych
  Dobrosława Antonów | str.    59
  
  Niektóre dyskusyjne zagadnienia budżetu państwa i finansów samorządu terytorialnego
  Andrzej Borodo | str.    72
  
  Definicje ograniczające nieostrość w konstrukcji przedmiotu opodatkowania
  Paweł Borszowski | str.    81
  
  Doktryna prawnicza a problem skomplikowania prawa i systemu podatkowego
  Bogumił Brzeziński | str.    91
  
  Dopuszczalność zmiany wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po nowelizacji z 19.07.2019 r.
  Magdalena Budziarek | str.    101
  
  Racjonalne opodatkowanie działalności rolniczej. podstawowe trudności i kontrowersje
  Marcin Burzec, Paweł Smoleń | str.    114
  
  Dopłaty w ordynacji podatkowej
  Irena Czaja-Hliniak | str.    129
  
  Znaczenie art. 8 ust. 1 i 2 Konstytucji RP dla ustroju finansowego państwa – bezpośrednie stosowanie Konstytucji, autonomiczność definicji i pojęć zawartych w Konstytucji
  Teresa Dębowska-Romanowska | str.    140
  
  Pobór podatków w drodze inkasa – istotne problemy z niezbyt istotną instytucją
  Rafał Dowgier | str.    154
  
  Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego – czy była potrzebna?
  Leonard Etel | str.    165
  
  Wpływ zmian wydatkowych państwa na kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego
  Elżbieta Feret | str.    178
  
  Anulowanie faktury VAT niewprowadzonej do obrotu prawnego w praktyce organów podatkowych oraz judykatury
  Cyprian Golda | str.    191
  
  Ius a lex w orzecznictwie sądu administracyjnego
  Andrzej Gomułowicz | str.    201
  
  Interes publiczny jako podstawa umorzenia należności cywilnoprawnych przysługujących wybranym jednostkom sektora finansów publicznych
  Wojciech Gonet | str.    209
  
  Koncepcja quasi-stanowionych definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym
  Artur Halasz | str.    219
  
  Wszczęcie, przejęcie i prowadzenie spraw, w których może mieć zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
  Andrzej Huchla | str.    230
  
  Zmiany w ustawowych ograniczeniach zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
  Maria Jastrzębska | str.    242
  
  O znaczeniu Konstytucji RP dla prawa podatkowego
  Karol Kiczka | str.    253
  
  Problemy definicyjne pojęcia budowli w podatku od nieruchomości
  Katarzyna Kopyściańska | str.    264
  
  Zasada prawdy materialnej i zasada oficjalności a obowiązek dowodzenia w postępowaniu podatkowym
  Marek Kopyściański | str.    275
  
  Kwalifikowanie przychodów z obrotu nieruchomości do źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce i Hiszpanii
  Dominik Kossak | str.    284
  
  Zarzut niewłaściwie wykorzystanej dotacji budżetowej
  Rafał Kowalczyk | str.    295
  
  Zdania odrębne od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatku od towarów i usług (2004–2018). Analiza ilościowa i jakościowa
  Patryk Kowalski | str.    304
  
  Warunki dopuszczalności zabezpieczenia zobowiązania podatkowego – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda
  Rafał Kowalski | str.    323
  
  Mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących międzynarodowego podwójnego opodatkowania
  Beata Kucia-Guściora | str.    334
  
  Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników z budżetu państwa
  Paweł Lenio | str.    352
  
  Zakres przedmiotowy zasady in dubio pro tributario w polskim prawie podatkowym
  Mateusz Lewandowski | str.    363
  
  Problemy intertemporalne w prawie podatkowym na przykładzie regulacji wprowadzającej ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego prawa
  Hanna Litwińczuk | str.    372
  
  Gromadzenie informacji podatkowych w świetle orzecznictwa podatkowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – problem prawa do prywatności
  Paweł Majka | str.    386
  
  Prawnofinansowe instrumenty ochrony środowiska
  Jerzy Małecki | str.    398
  
  Zwolnienie podatkowe według kryterium wieku a zasada sprawiedliwości podatkowej
  Adam Mariański | str.    410
  
  Zaspokojenie wierzytelności podatkowych w przypadku ogłoszenia upadłości
  Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil | str.    423
  
  Finansowanie publicznej służby zdrowia w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
  Marek Mazurkiewicz, Michał Łyszkowski | str.    435
  
  Akt interpretacyjny, akt normatywny, akt administracyjny – jasne granice?
  Wojciech Morawski | str.    446
  
  Gmina jako podmiot bierny w stosunku podatkowoprawnym. Studium podatku od towarów i usług
  Adam Nita | str.    456
  
  Karta praw podatnika – potrzebny instrument ochrony praw polskiego podatnika
  Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk | str.    466
  
  Normatywna koncepcja Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  Małgorzata Ofiarska | str.    477
  
  Dopłaty z tytułu udziału w grach hazardowych objętych monopolem państwa jako szczególny rodzaj daniny publicznej
  Zbigniew Ofiarski | str.    495
  
  Posiadanie w konstrukcji prawnej podatków lokalnych. Zarys problemu
  Bogumił Pahl | str.    510
  
  Znaczenie dialogu społecznego w procesie opracowywania projektu budżetu państwa
  Przemysław Pest | str.    522
  
  Czynniki kształtujące poziom i strukturę wydatków publicznych
  Krystyna Piotrowska-Marczak | str.    531
  
  Przedawnienie zobowiązań podatkowych – kierunki reformy
  Mariusz Popławski | str.    545
  
  Ograniczanie roli Rzecznika Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw podatnika
  Eugeniusz Ruśkowski, Piotr Woltanowski | str.    556
  
  Kontrola długu jednostki samorządu terytorialnego sprawowana przez regionalną izbę obrachunkową na etapie tworzenia budżetu
  Krystyna Sawicka | str.    573
  
  Możliwy kierunek reaktywacji w Polsce komunalnych instytucji kredytowych
  Witold Srokosz | str.    591
  
  Ochrona praw wyłącznych jako przesłanka udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
  Michał Stawiński | str.    603
  
  Stanowienie prawa miejscowego jako wyraz realizowania zadań własnych gminy w formie dotacji
  Klaudia Stelmaszczyk | str.    613
  
  O zasadzie trwałości decyzji ostatecznych w sprawach podatkowych
  Dariusz Strzelec | str.    626
  
  Utrata mocy obowiązującej normy podatkowej – zakres kognicji Trybunału Konstytucyjnego
  Aneta Szymczak | str.    639
  
  Zmiany w prawie oświatowym a równowaga finansowa gmin
  Ewa Urbaniak | str.    650
  
  Podatki lokalne – źródło finansowania samorządu lokalnego na Słowacji
  Anna Vartašová, Karolína Červená | str.    664
  
  O (nie)wiarygodności długoterminowej prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego
  Jacek Wantoch-Rekowski | str.    676
  
  Ewolucja regulacji prawnych w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
  Patrycja Zawadzka | str.    684
  
  Postępowanie podatkowe w sprawie ulg w spłacie podatków
  Marek Zdebel | str.    696
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia