Spotkania Europejskie nr 2 (2009)

Spotkania Europejskie nr 2 (2009)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

Celem tego wydawnictwa będzie omawianie aktualnego stanu badań w dziedzinie studiów nad integracją europejską. Publikowane artykuły i recenzje mają stanowić źródło przejrzystych i uporządkowanych informacji dla studentów, a także dla tych wszystkich, którzy zainteresowani są integracją europejską. Szczególnie dużo uwagi chcemy jednak poświęcić procesowi europeizacji państw członkowskich, problemowi władzy i demokracji w Unii Europejskiej, a także roli sfery publicznej i mediów.


Rok wydania2009
Liczba stron138
KategoriaEuropeistyka
WydawcaAcademica Wydawnictwo SWPS
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  A. SYBILLA BIDWELL, HELMUT SKOWRONEK. Foreword. Wstęp    7
  BEATA DI BIASIO, BOHDAN MICHALSKI. Podzielona pamięć Europy – czy Europa się rozpadnie? The Divided Memory of Europe – Will Europe Succumb to Disintegration?    13
  KRZYSZTOF JASKUŁOWSKI. Regiony a państwa w Unii Europejskiej. W stronę państwa postwestfalskiego? Regions and States in European Union. Toward a Post-Westphalian National State?    31
  MONIKA ŁUKASIK-DUSZYŃSKA. Rynek mediów w Unii Europejskiej. Omówienie najnowszej literatury dostępnej w Bibliotece Głównej Komisji Europejskiej w Brukseli. Media in European Union. A Short Report from the Latest Literature Available in the European Commission’s Central Library in Brussels    47
  SEBASTIAN MICHALAK. Oprogramowanie społecznościowe we współczesnej amerykańskiej analizie wywiadowczej. Social Software in Modern American Intelligence Analysis    59
  PRZEMYSŁAW PARADOWSKI. Silna Izba Poselska i słaby Senat? Uwagi na temat dwuizbowości parlament Republiki Czeskiej. The Strong Chamber of Deputies and Weak Senate? Notes on the Bicameralism of the Czech Republic Parliament    73
  PRZEMYSŁAW PARADOWSKI. Kompetencje utracone, uprawnienia zyskane. Z procesu europeizacji parlamentów państw Europy Środkowej. The Powers Lost Permissions Gained. The Process of Europeanisation Central European Parliaments    85
  GERHARD SCHÜSSELBAUER. Przyszłość Unii Europejskiej (27) – gospodarczo-polityczne wyzwania i scenariusze dla przyszłości Europy. The Future of the EU (27) – Challenges in Economic Policy and Scenarios for the Future of Europe    99
  BARTOSZ ZIEMBLICKI. Przyczyny i skutki jednoczesnego członkostwa Wspólnot Europejskich i ich Państw Członkowskich w światowej organizacji handlu. Causes and Implications of Simultaneous Membership of the European Communities and Their Member States in the WTO    113
  KRZYSZTOF JASKUŁOWSKI. Charles Tilly, Demokracja    129
  Noty o autorach    135
  About the Authors    137
RozwińZwiń