X

  Od autorów 7
  Spis tabel 9
  Spis schematów 11
  Słownik 13
  Kalendarium integracji europejskiej 490
  Kalendarium stosunków pomiędzy EWG/WE/UE a Polską 504
  Kalendarium spotkań na szczycie Rady Europejskiej 532
  Aneksy 541
    1. Stan ratyfikacji konwencji Rady Europy przez Rzeczpospolitą Polską 542
    2. Rozdział mandatów w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy 548
    3. Przewodniczący Komisji Wspólnot Europejskich 549
    4. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 549
    5. Przewodniczący Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 549
    6. Przewodniczący Trybunału Rewidentów Księgowych 550
    7. Przewodniczący Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 550
    8. Kraje członkowskie Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Rady Europy, Eurokorpusu 550
    9. Prawnomiędzynarodowy stan stosunków krajów Europy środkowowschodniej wobec Unii Europejskiej (UE) bez państw należących do WNP 552
    10. Obszary pozaeuropejskie należące do Unii Europejskiej 554
    11. Obszary położone wewnątrz Unii Europejskiej, ale do niej nie należące 554
    12. Skargi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejską Komisją Praw Człowieka. Przykłady spraw zakomunikowanych przez Komisję rządowi Rzeczypospolitej Polskiej 554
    13. Siedziby instytucji Unii Europejskiej 555
    14. Kraje AKP 556
    15. Państwa posiadające status gościa specjalnego przy Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy 557
    16. Państwa członkowskie Unii Europejskiej 557
    17. Wykaz komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i liczba miejsc w poszczególnych komisjach 564
    18. Prawnomiędzynarodowy stan stosunków krajów Wspólnoty Niepodległych Państw wobec Unii Europejskiej 564
    19. Dyrekcje generalne Komisji Europejskiej 565
    20. Euroregiony z udziałem strony polskiej 566
    21. Przykłady stanowisk negocjacyjnych Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (syntezy) 567
    22. Wykaz Komisji Parlamentu Europejskiego (liczba członków) 570
    23. Alokacja środków finansowych w ramach budżetu UE na lata 2000-2006 przewidzianych w Agendzie 2000 (w mld euro) 571
    24. Komitety i grupy robocze Rady Unii Europejskiej 572
    25. Wykaz komitetów wspierających komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych 2000/C225/02 577
    26. Informacja Rządu w sprawie szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze 598
    27. Wyniki referendów akcesyjnych w krajach kandydujących do UE w 2003 r. 606
    28. Przewodniczący Komitetu Regionów UE (CoR) 606
    Wykaz skrótów 607
    Indeks osób 608
    Spis haseł 612
Leksykon integracji europejskiej

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

636

Kategoria

Europeistyka

ISBN-13

978-83-0114-037-3

Numer wydania

4

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Historia prawa i ustroju

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Kompendium wiedzy o historii, rozwoju i strukturach dwóch najważniejszych systemów integracyjnych - Unii Europejskiej i Rady Europy. Leksykon jest też źródłem wiedzy o organizacjach związanych z nimi traktatowo lub statutowo. Przedstawia problematykę polską i polski punkt widzenia. Obejmuje okres od września 1944 roku do maja 2004 roku.

Leksykon składa się z:


- krótkiego wprowadzenia
- słownika zawierającego 511 haseł oraz 47 tabel i 32 schematy
- kalendarium integracji europejskiej
- kalendarium stosunków pomiędzy EWG/WE/UE a Polską
- kalendarium spotkań na szczycie Rady Europejskiej
- 28 aneksów-zestawień
- indeksu osób
- spisu tabel i schematów
- spisu haseł, uwzględniającego nazwy i skróty nazw w języku polskim, angielskim i francuskim, obejmujące różne dziedziny - stosunki międzynarodowe, historię, politologię, prawo, ekonomię, socjologię, biografistykę i wojskowość.

Typy haseł i ich struktura:


Instytucja lub organizacja (np. Europejska Wspólnota Energii Atomowej) - data założenia, członkostwo, dokumenty założycielskie, cele i kompetencje, struktura wewnętrzna.
Polityki (np. polityka celna) - obwarowania prawne, cele polityki, instytucje realizujące daną politykę, ewolucja polityki.
Biogramy (np. Konrad Adenauer) - data urodzenia, ewentualnie data śmierci, zasługi dla integracji europejskiej, autorstwo projektów lub dokumentów, udział w strukturach, pełnione w nich funkcje.
Dokumenty, tj. traktaty, plany, konwencje (np. Deklaracja Stuttgarcka) - data podpisania, data wejścia w życie, autor (projektodawca), sygnatariusze, treść dokumentu, kontekst polityczny.
Leksykon jest adresowany do wszystkich, którzy poszukują informacji o instytucjach i procesach integracji europejskiej, także tych, którzy stykają się z tego rodzaju problematyką w pracy zawodowej.
 
Płyta CD dostępna tylko z wersją drukowaną książki.

Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!