Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej

-17%

Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,58  26,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 26,00 zł (-17%)

Najniższa cena z 30 dni: 20,02 zł  


21,58

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Spotkanie dwóch wielkich cywilizacji, zachodnioeuropejskiej i islamskiej na terenie Europy, dzięki imigrantom z krajów muzułmańskich, jest zjawiskiem ciekawym, ale i faktem, który będzie miał wpływ nie tylko na Europę ale także na przemiany społeczne w krajach muzułmańskich, a one z kolei będą decydować o rodzaju relacji politycznych między tymi dwoma cywilizacjami.


Rok wydania2010
Liczba stron404
KategoriaEuropeistyka
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISBN-13978-83-7072-591-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział I. INTEGRACJA IMIGRANTÓW    21
    1.1. Pojęcie integracji    21
    1.2. Asymilacja    25
    1.3. Akulturacja    28
    1.4. Wielokulturowość    30
    1.5. Płaszczyzny integracji    33
      1.5.1. Integracja społeczno-ekonomiczna    33
      1.5.2. Integracja polityczna i prawna    35
      1.5.3. Integracja kulturowa    41
      1.5.4. Nastawienia społeczeństw przyjmujących    44
    1.6. Polityka integracyjna UE – dokumenty    47
      1.6.1. Rozwój polityki imigracyjnej w UE    47
      1.6.2. Dokumenty unijne dotyczące integracji imigrantów    51
    Pytania do dyskusji    55
    Literatura    55
  Rozdział II. IMIGRANCI Z KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH W UNII EUROPEJSKIEJ    59
    2.1. Zarys historii islamu    59
    2.2. Podstawowe zasady islamu    69
    2.3. Osiedlanie się muzułmanów w krajach UE    73
    2.4. Zmiana liczby chrześcijan w stosunku do liczby muzułmanów w świecie    80
    2.5. Uwarunkowania demografi czne imigracji do Europy    82
    Pytania do dyskusji    84
    Literatura    85
  Rozdział III. INTEGRACJA IMIGRANTÓW MUZUŁMAŃSKICH W WIELKIEJ BRYTANII    87
    3.1. Od asymilacji do pluralizmu kulturowego    87
    3.2. Tożsamość imigrantów muzułmańskich w Wielkiej Brytanii    88
    3.3. Młode pokolenie muzułmanów urodzonych w Wielkiej Brytanii    98
    3.4. Islamofobia w Wielkiej Brytanii? – Steven Vertovec    103
    3.5. Wpływ liczby imigrantów na integrację    113
    3.6. Problemy do rozwiązania    115
    Pytania do dyskusji    117
    Literatura    117
  Rozdział IV. PRAWO SZARIATU    121
    4.1. Pojęcie i źródło prawa islamskiego    121
    4.2. Etapy rozwoju prawa i szkoły prawa muzułmańskiego    123
    4.3. Prawo szariatu a ustawodawstwa państw muzułmańskich    125
    4.4. Rozwój prawa szariatu w Wielkiej Brytanii    127
      4.4.1. Geneza debaty na temat uznania szariatu przez prawo brytyjskie    127
      4.4.2. Wprowadzenie szariatu do prawa angielskiego – Werner Menski (SOAS)    132
    4.5. Prawa jednostkowe a prawa zbiorowe według Sebastiana Poultera    136
    Pytania do dyskusji    139
    Literatura    140
  Rozdział V. RÓWNOŚĆ PŁCI W ISLAMIE    143
    5.1. Koran o kobietach    143
    5.2. Kobiety w islamie według Hammudaha Abdalatiego    144
    5.3. Kobiety w islamie według Jamili Hussain    150
    5.4. Kobiety w islamie według Ayaan Hirsi Ali    153
    Pytania do dyskusji    161
    Literatura    161
  Rozdział VI. STRÓJ KOBIET MUZUŁMAŃSKICH    163
    6.1. Charakterystyka strojów    163
    6.2. Chusty w krajach muzułmańskich    169
    6.3. Problem chust we Francji    172
    6.4. Problem chust w Wielkiej Brytanii    175
    6.5. Problem chust w innych krajach Europy    179
    6.6. Młode pokolenie imigrantów muzułmańskich    183
    Pytania do dyskusji    187
    Literatura    187
  Rozdział VII. EDUKACJA    191
    7.1. Edukacja dziewcząt w krajach muzułmańskich    191
    7.2. Edukacja dzieci imigrantów z krajów muzułmańskich    194
    7.3. Szkoły wyznaniowe w Wielkiej Brytanii    199
    7.4. Uczennice muzułmańskie i sport    202
    7.5. Sytuacja w brytyjskich szkołach – poprawność polityczna    206
    Pytania do dyskusji    209
    Literatura    209
  Rozdział VIII. MAŁŻEŃSTWO W ISLAMIE    211
    8.1. Zaręczyny    211
    8.2. Małżeństwa aranżowane    213
    8.3. Umowa małżeńska    214
    8.4. Wiano (mahr)    220
    8.5. Małżeństwa czasowe    221
    8.6. Możliwość modernizacji klasycznego prawa małżeńskiego w islamie    223
    8.7. Prawo małżeńskie w wybranych krajach arabskich    225
    8.8. Dyrektywa Rady 2003/86/EC z 22 września 2003 r. dot. prawa łączenia rodzin    230
    Pytania do dyskusji    233
    Literatura    234
  Rozdział IX. INSTYTUCJA ROZWODU W ISLAMIE    235
    9.1. Teksty koraniczne na temat rozwodu    235
    9.2. Rozwód z inicjatywy męża – talaq    236
    9.3. Typy rozwodu talaq    239
    9.4. Rozwód przez konwersję    241
    9.5. Rozwód bez określonych powodów z inicjatywy żony (khula’)    241
    9.6. Rozwód delegowany – talaq-i-tafwid lub ta’liq    243
    9.7. Rozwód na skutek nieważności małżeństwa – fasakh    243
      9.7.1. Apostazja    244
      9.7.2. Impotencja, choroba umysłowa lub inne poważne choroby    244
      9.7.3. Dłuższa nieobecność męża     244
   9.7.4. Okrucieństwo     245
   9.7.5. Zaniedbywania utrzymania żony     246
   9.7.6. Inne przyczyny rozwodu     246
   9.7.6.1. Li’an i ‘ila     246
   9.7.6.2. Rozwiązanie małżeństwa młodocianych zawartego przez niewłaściwego opiekuna (khiyar al-butugh)     247
   9.7.6.3. Małżeństwo od początku nieważne (batil)     247
   9.8. Okres oczekiwania     248
   9.9. Prawo rozwodowe w islamie a prawo rozwodowe w UE     249
   9.10. Przykłady rozwodu khula’ w niektórych państwach arabskich     252
   Pytania do dyskusji     253
   Literatura     254
  Rozdział X. POLIGAMIA     255
   10.1. Poligamia w ujęciu Jamili Hussain     255
   10.2. Poligamia w ujęciu Hammudaha Abdalatiego     258
   10.3. Stanowisko Adnana Rashida wobec poligamii     266
   10.4. Relacje osobiste kobiet nt. związków poligamicznych     268
   10.4.1. Relacja Waris Dirie     268
   10.4.2. Relacja Khady     269
   10.4.3. Relacja Chogi Reginy Egbeme     274
   10.4.4. Relacja Carmen Bin Ladin     276
   10.5. Poligamia w krajach Wielkiej Brytanii     277
   10.6. Regulacje poligamii w wybranych krajach muzułmańskich     280
   Pytania do dyskusji     284
   Literatura     284
  Rozdział XI. MAŁŻEŃSTWA MŁODOCIANE     287
   11.1. Istnienie małżeństw młodocianych     287
   11.2. Małżeństwa młodociane w Arabii Saudyjskiej     292
   11.3. Małżeństwa młodociane w Europie     294
   11.4. Przykłady małżeństw młodocianych     295
   11.4.1. Waris Dirie     295
   11.4.2. Choga Regina Egbeme     297
   11.5. Szkodliwość małżeństw młodocianych     298
   11.6. Minimalny wiek małżeństw w ustawodawstwie wybranych krajów muzułmańskich     300
   Pytania do dyskusji     304
   Literatura     304
  Rozdział XII. MAŁŻEŃSTWA WYMUSZONE     307
   12.1. Zjawisko małżeństw wymuszonych     307
   12.2. Zwalczanie zjawiska małżeństw wymuszonych     309
   12.3. Międzynarodowe konwencje i deklaracje nt. ochrony wolności decyzji o małżeństwie     313
   12.4. Jacky Trevane, Niewidzialne kobiety     315
   12.4.1. Informacje o autorce     315
   12.4.2. Kareena     316
   12.4.3. Yasmine     318
   12.5. Zgoda małżeńska w wybranych państwach muzułmańskich     321
   Pytania do dyskusji     324
   Literatura     324
  Rozdział XIII. ZABÓJSTWA HONOROWE     325
   13.1. Pojęcie zabójstwa honorowego     325
   13.2. Zabójstwa honorowe w krajach pochodzenia imigrantów     328
   13.2.1. Pakistan     328
   13.2.2. Jordania     330
   13.2.2.1. Norma Khouri     331
   13.2.2.2. Souad     334
   13.2.2.3. Carmen Bin Ladin     336
   13.2.2.4. Ouarda Saillo     337
   13.3. Zabójstwa honorowe we wspólnotach imigranckich w Europie     340
   Pytania do dyskusji     345
   Literatura     345
  Rozdział XIV. OBRZEZANIE KOBIET     347
   14.1. Skala zjawiska na świecie     347
   14.2. Obrzezanie wśród imigrantek w UE     350
   14.3. Relacje osobiste kobiet     352
   14.3.1. Khady     352
   14.3.2. Waris Dirie     354
   14.4. Możliwość zwalczania praktyk okaleczania kobiet w UE     357
   14.5. Prawodawstwo w niektórych państwach UE     360
   Pytania do dyskusji     362
   Literatura     362
  Rozdział XV. JAK WIDZI WYBRANE WYZWANIA POLITYKI INTEGRACYJNEJ IMIGRANTÓW W EUROPIE PRZEDSTAWICIEL ISLAMU? – wywiad z Hani Hraishem     365
   Pytania do dyskusji     383
  BIBLIOGRAFIA     385
  Wykaz tabel, wykresów, rysunków i zdjęć     401
RozwińZwiń