Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej

-20%

Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,80  26,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

20,8026,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Spotkanie dwóch wielkich cywilizacji, zachodnioeuropejskiej i islamskiej na terenie Europy, dzięki imigrantom z krajów muzułmańskich, jest zjawiskiem ciekawym, ale i faktem, który będzie miał wpływ nie tylko na Europę ale także na przemiany społeczne w krajach muzułmańskich, a one z kolei będą decydować o rodzaju relacji politycznych między tymi dwoma cywilizacjami.


Liczba stron404
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISBN-13978-83-7072-591-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział I. INTEGRACJA IMIGRANTÓW    21
    1.1. Pojęcie integracji    21
    1.2. Asymilacja    25
    1.3. Akulturacja    28
    1.4. Wielokulturowość    30
    1.5. Płaszczyzny integracji    33
      1.5.1. Integracja społeczno-ekonomiczna    33
      1.5.2. Integracja polityczna i prawna    35
      1.5.3. Integracja kulturowa    41
      1.5.4. Nastawienia społeczeństw przyjmujących    44
    1.6. Polityka integracyjna UE – dokumenty    47
      1.6.1. Rozwój polityki imigracyjnej w UE    47
      1.6.2. Dokumenty unijne dotyczące integracji imigrantów    51
    Pytania do dyskusji    55
    Literatura    55
  Rozdział II. IMIGRANCI Z KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH W UNII EUROPEJSKIEJ    59
    2.1. Zarys historii islamu    59
    2.2. Podstawowe zasady islamu    69
    2.3. Osiedlanie się muzułmanów w krajach UE    73
    2.4. Zmiana liczby chrześcijan w stosunku do liczby muzułmanów w świecie    80
    2.5. Uwarunkowania demografi czne imigracji do Europy    82
    Pytania do dyskusji    84
    Literatura    85
  Rozdział III. INTEGRACJA IMIGRANTÓW MUZUŁMAŃSKICH W WIELKIEJ BRYTANII    87
    3.1. Od asymilacji do pluralizmu kulturowego    87
    3.2. Tożsamość imigrantów muzułmańskich w Wielkiej Brytanii    88
    3.3. Młode pokolenie muzułmanów urodzonych w Wielkiej Brytanii    98
    3.4. Islamofobia w Wielkiej Brytanii? – Steven Vertovec    103
    3.5. Wpływ liczby imigrantów na integrację    113
    3.6. Problemy do rozwiązania    115
    Pytania do dyskusji    117
    Literatura    117
  Rozdział IV. PRAWO SZARIATU    121
    4.1. Pojęcie i źródło prawa islamskiego    121
    4.2. Etapy rozwoju prawa i szkoły prawa muzułmańskiego    123
    4.3. Prawo szariatu a ustawodawstwa państw muzułmańskich    125
    4.4. Rozwój prawa szariatu w Wielkiej Brytanii    127
      4.4.1. Geneza debaty na temat uznania szariatu przez prawo brytyjskie    127
      4.4.2. Wprowadzenie szariatu do prawa angielskiego – Werner Menski (SOAS)    132
    4.5. Prawa jednostkowe a prawa zbiorowe według Sebastiana Poultera    136
    Pytania do dyskusji    139
    Literatura    140
  Rozdział V. RÓWNOŚĆ PŁCI W ISLAMIE    143
    5.1. Koran o kobietach    143
    5.2. Kobiety w islamie według Hammudaha Abdalatiego    144
    5.3. Kobiety w islamie według Jamili Hussain    150
    5.4. Kobiety w islamie według Ayaan Hirsi Ali    153
    Pytania do dyskusji    161
    Literatura    161
  Rozdział VI. STRÓJ KOBIET MUZUŁMAŃSKICH    163
    6.1. Charakterystyka strojów    163
    6.2. Chusty w krajach muzułmańskich    169
    6.3. Problem chust we Francji    172
    6.4. Problem chust w Wielkiej Brytanii    175
    6.5. Problem chust w innych krajach Europy    179
    6.6. Młode pokolenie imigrantów muzułmańskich    183
    Pytania do dyskusji    187
    Literatura    187
  Rozdział VII. EDUKACJA    191
    7.1. Edukacja dziewcząt w krajach muzułmańskich    191
    7.2. Edukacja dzieci imigrantów z krajów muzułmańskich    194
    7.3. Szkoły wyznaniowe w Wielkiej Brytanii    199
    7.4. Uczennice muzułmańskie i sport    202
    7.5. Sytuacja w brytyjskich szkołach – poprawność polityczna    206
    Pytania do dyskusji    209
    Literatura    209
  Rozdział VIII. MAŁŻEŃSTWO W ISLAMIE    211
    8.1. Zaręczyny    211
    8.2. Małżeństwa aranżowane    213
    8.3. Umowa małżeńska    214
    8.4. Wiano (mahr)    220
    8.5. Małżeństwa czasowe    221
    8.6. Możliwość modernizacji klasycznego prawa małżeńskiego w islamie    223
    8.7. Prawo małżeńskie w wybranych krajach arabskich    225
    8.8. Dyrektywa Rady 2003/86/EC z 22 września 2003 r. dot. prawa łączenia rodzin    230
    Pytania do dyskusji    233
    Literatura    234
  Rozdział IX. INSTYTUCJA ROZWODU W ISLAMIE    235
    9.1. Teksty koraniczne na temat rozwodu    235
    9.2. Rozwód z inicjatywy męża – talaq    236
    9.3. Typy rozwodu talaq    239
    9.4. Rozwód przez konwersję    241
    9.5. Rozwód bez określonych powodów z inicjatywy żony (khula’)    241
    9.6. Rozwód delegowany – talaq-i-tafwid lub ta’liq    243
    9.7. Rozwód na skutek nieważności małżeństwa – fasakh    243
      9.7.1. Apostazja    244
      9.7.2. Impotencja, choroba umysłowa lub inne poważne choroby    244
      9.7.3. Dłuższa nieobecność męża    244
   9.7.4. Okrucieństwo    245
   9.7.5. Zaniedbywania utrzymania żony    246
   9.7.6. Inne przyczyny rozwodu    246
   9.7.6.1. Li’an i ‘ila    246
   9.7.6.2. Rozwiązanie małżeństwa młodocianych zawartego przez niewłaściwego opiekuna (khiyar al-butugh)    247
   9.7.6.3. Małżeństwo od początku nieważne (batil)    247
   9.8. Okres oczekiwania    248
   9.9. Prawo rozwodowe w islamie a prawo rozwodowe w UE    249
   9.10. Przykłady rozwodu khula’ w niektórych państwach arabskich    252
   Pytania do dyskusji    253
   Literatura    254
  Rozdział X. POLIGAMIA    255
   10.1. Poligamia w ujęciu Jamili Hussain    255
   10.2. Poligamia w ujęciu Hammudaha Abdalatiego    258
   10.3. Stanowisko Adnana Rashida wobec poligamii    266
   10.4. Relacje osobiste kobiet nt. związków poligamicznych    268
   10.4.1. Relacja Waris Dirie    268
   10.4.2. Relacja Khady    269
   10.4.3. Relacja Chogi Reginy Egbeme    274
   10.4.4. Relacja Carmen Bin Ladin    276
   10.5. Poligamia w krajach Wielkiej Brytanii    277
   10.6. Regulacje poligamii w wybranych krajach muzułmańskich    280
   Pytania do dyskusji    284
   Literatura    284
  Rozdział XI. MAŁŻEŃSTWA MŁODOCIANE    287
   11.1. Istnienie małżeństw młodocianych    287
   11.2. Małżeństwa młodociane w Arabii Saudyjskiej    292
   11.3. Małżeństwa młodociane w Europie    294
   11.4. Przykłady małżeństw młodocianych    295
   11.4.1. Waris Dirie    295
   11.4.2. Choga Regina Egbeme    297
   11.5. Szkodliwość małżeństw młodocianych    298
   11.6. Minimalny wiek małżeństw w ustawodawstwie wybranych krajów muzułmańskich    300
   Pytania do dyskusji    304
   Literatura    304
  Rozdział XII. MAŁŻEŃSTWA WYMUSZONE    307
   12.1. Zjawisko małżeństw wymuszonych    307
   12.2. Zwalczanie zjawiska małżeństw wymuszonych    309
   12.3. Międzynarodowe konwencje i deklaracje nt. ochrony wolności decyzji o małżeństwie    313
   12.4. Jacky Trevane, Niewidzialne kobiety    315
   12.4.1. Informacje o autorce    315
   12.4.2. Kareena    316
   12.4.3. Yasmine    318
   12.5. Zgoda małżeńska w wybranych państwach muzułmańskich    321
   Pytania do dyskusji    324
   Literatura    324
  Rozdział XIII. ZABÓJSTWA HONOROWE    325
   13.1. Pojęcie zabójstwa honorowego    325
   13.2. Zabójstwa honorowe w krajach pochodzenia imigrantów    328
   13.2.1. Pakistan    328
   13.2.2. Jordania    330
   13.2.2.1. Norma Khouri    331
   13.2.2.2. Souad    334
   13.2.2.3. Carmen Bin Ladin    336
   13.2.2.4. Ouarda Saillo    337
   13.3. Zabójstwa honorowe we wspólnotach imigranckich w Europie    340
   Pytania do dyskusji    345
   Literatura    345
  Rozdział XIV. OBRZEZANIE KOBIET    347
   14.1. Skala zjawiska na świecie    347
   14.2. Obrzezanie wśród imigrantek w UE    350
   14.3. Relacje osobiste kobiet    352
   14.3.1. Khady    352
   14.3.2. Waris Dirie    354
   14.4. Możliwość zwalczania praktyk okaleczania kobiet w UE    357
   14.5. Prawodawstwo w niektórych państwach UE    360
   Pytania do dyskusji    362
   Literatura    362
  Rozdział XV. JAK WIDZI WYBRANE WYZWANIA POLITYKI INTEGRACYJNEJ IMIGRANTÓW W EUROPIE PRZEDSTAWICIEL ISLAMU? – wywiad z Hani Hraishem    365
   Pytania do dyskusji    383
  BIBLIOGRAFIA    385
  Wykaz tabel, wykresów, rysunków i zdjęć    401
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia