Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 r.

-22%

Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 r.

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,50  25,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 25,00 zł (-22%)

Najniższa cena z 30 dni: 15,50 zł  


19,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka profesora Jerzego J. Wiatra nie ogranicza się do rejestracji i opisu faktów, ale stanowi próbę budowy teorii. Autor przedstawia paradygmaty wykorzystywane w literaturze światowej do wyjaśniania mechanizmów upadku komunistycznych reżimów autorytarnych i na tym tle formułuje własną propozycję. Podkreśla w niej znaczenie „brzemienia historii”, zróżnicowania politycznych form realizacji idei komunistycznych, sposobu upadku tych reżimów, pierwszych wyborów konstytucyjnych jako czynników tłumaczących dyferencjację trajektorii rozwoju politycznego poszczególnych państw pokomunistycznych. (…) Z uwagi na walory dydaktyczne (systematyka pracy, klarowność wywodu) książka może stanowić wartościowy podręcznik do wykładanego na wielu uniwersytetach przedmiotu „Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej”, zwłaszcza że jest pierwszą monografią autorską (podręczniki będące dotąd w użyciu są pracami zbiorowymi).


z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego


Książkę uzupełniają doskonale opracowane, szczegółowe aneksy:


1. Ludność i dochód narodowy państw pokomunistycznych (państwo; ludność 1990/2005; PKB ppp 1990/2005; PKB ppp per capita 1990/2005);


2. Wybory prezydenckie, prezydenci (państwo; wybory prezydenckie rok/zwycięzca; frekwencja; prezydent; lata sprawowania urzędu);


3. Wybory parlamentarne, premierzy (państwo; rok wyborów; zwycięska partia; frekwencja; premierzy; lata urzędowania);


4. Jakość demokracji – ranking państw pokomunistycznych w siedmiopunktowej skali demokracji Freedom Hause z 2006 r.


 


Rok wydania2006
Liczba stron419
KategoriaEuropeistyka
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-207-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autora    7
  Wprowadzenie    9
  Rozdział 1. Brzemię historii    20
    1. Historyczne dziedzictwo europejskiego Wschodu    21
    2. Rewolucja rosyjska i powstanie systemu komunistycznego    30
    3. Ekspansja komunizmu w Europie    37
    4. Narodowe odmiany systemu komunistycznego w Europie    47
  Rozdział 2. Zmierzch systemów komunistycznych    58
    1. Trzecia fala demokratyzacji a upadek systemu komunistycznego    60
    2. Nieprzewidziane konsekwencje spóźnionej reformy    65
    3. Modele zmian ustrojowych w państwach komunistycznych    70
  Rozdział 3. Upadek wielonarodowych państw komunistycznych    82
    1. Trzy różne federacje    82
    2. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich    88
    3. Rozpad Jugosławii    96
    4. Rozwiązanie Czechosłowacji    108
  Rozdział 4. Strategiczne znaczenie wyboru konstytucyjnego    113
    1. Wybór strategii przekształceń gospodarczych    113
    2. Wybór konstytucyjny: system prezydencki czy parlamentarno-gabinetowy    121
    3. Rosja: przyczyny i konsekwencje prezydenckiej autokracji    134
    4. Polska: od semiprezydencjalizmu do rządów parlamentarno-gabinetowych    148
    5. Blaski i cienie systemu parlamentarno-gabinetowego    155
  Rozdział 5. Narodziny systemów partyjnych    161
    1. Powstawanie i przemiany partii politycznych    162
    2. Cechy partii w państwach pokomunistycznych    178
    3. Podstawowe podziały polityczne i ideologiczne    185
    4. Systemy partyjne państw pokomunistycznych    202
  Rozdział 6. Systemy wyborcze i zachowania wyborców    211
    1. Od wyborów „rytualnych” do demokratycznych    211
    2. Systemy wyborcze    220
    3. Zachowania wyborcze    228
  Rozdział 7. Rola i funkcjonowanie parlamentów    243
    1. Konstytucyjne podstawy parlamentaryzmu    245
    2. Polityczna rola parlamentów    258
    3. Parlamentarzyści jako nowa elita polityczna    265
  Rozdział 8. Prezydenci i premierzy    272
    1. Rola i znaczenie przywódców    272
    2. Typologia przywódców politycznych    281
    3. Źródła sukcesu, przyczyny porażek    287
  Rozdział 9. Lokalny szczebel władzy    297
    1. Podstawy ustrojowe    298
    2. Lokalne elity polityczne w świetle badań    304
  Rozdział 10. Społeczeństwo obywatelskie i rządy prawa    312
    1. Idea społeczeństwa obywatelskiego a kryzys systemu komunistycznego    313
    2. Trudne początki: sukcesy i porażki    318
    3. Dylematy państwa prawa    325
  Rozdział 11. Wybór strategii zagranicznej    336
    1. Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej i do NATO    338
    2. Rosja – odbudowa mocarstwowej pozycji    348
    3. Wspólnota Niepodległych Państw – integracja czy podziały?    358
  Zakończenie    366
  Literatura przywołana    369
  Aneksy    387
  Indeks nazwisk    412
RozwińZwiń