Spotkania które zmieniają

-25%

Spotkania które zmieniają

O spotkaniu jako kategorii pedagogicznej i wydarzeniu wychowującemu na drodze życia

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,50  30,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,5030,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

[…] refleksja nad fenomenem spotkania i dialogu jest bez wątpienia niezwykle istotna we współczesnym dyskursie naukowym. Spotkanie i dialog […] towarzyszą ludzkości, w znacznej mierze rozstrzygając o tym, kim człowiek jest, kim się staje, do czego zmierza i aspiruje; słowem – decydują o jakości miejsca, jakie jednostka zajmuje w universum antroposfery aksjologicznej.
Na dodatek rozważanie problematyki spotkania i dialogu to zarazem stawianie pytań o możliwość poznania drugiego człowieka oraz nawiązywania z nim relacji interpersonalnych, to także wzbogacanie doświadczenia egzystencjalnie znaczącego, przekraczanie własnej jaźni ku Innym, odnoszenie się ku temu, co ponadjednostkowe. W istocie spotkanie i dialog zakładają możliwości przekraczania różnic, odnajdywania płaszczyzn sprzyjających wymianie myśli, rozstrzyganiu sporów, akceptacji wspólnych stanowisk, zaświadczania o człowieczeństwie w zróżnicowanej rzeczywistości.
[…] do ważnych zadań i wyzwań szkoły wyższej należy kreowanie takich warunków, które umożliwią studentom autentyczne doświadczanie spotkania i dialogu. A zatem, jeśli w toku kształcenia akademickiego studenci zostaną ukierunkowani na wszechstronny rozwój, zwłaszcza w zakresie otwartości swych możliwości poznawczych, interpretacyjnych oraz kreacyjnych, czyli – jeśli będą przysposabiani do naukowego poznawania świata, w tym zgłębiania prawdy o sobie samych, o otaczającej rzeczywistości, której są/będą aktywnymi uczestnikami oraz współkreatorami, to ich możliwości funkcjonowania w intensywnie zmieniającym się świecie mają szansę kształtować się bardziej wiarygodnie, wartościowo i efektywnie.
Zawarte w niniejszej publikacji treści, wynikające ze zderzenia teorii (idei) spotkania i dialogu z realnością – praktyką (doświadczaniem spotkania i dialogu w akademickiej edukacyjnej rzeczywistości) summa summarum kreują swoiste doświadczanie owych fenomenów mających swoje wyraźne usytuowanie aksjologiczne i antroposferyczne odniesienie.
Z recenzji prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej


Liczba stron226
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7850-106-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp ???????9
  
  Rozdział pierwszy
  Idea spotkania: od filozofii ku pedagogice ?????17
  
  
  1.1. Pojęcie spotkania w filozofii dialogu ???17
  1.1.1. Geneza filozofii dialogu ???18
  1.1.2. Od dialogu do spotkania ???24
  1.1.3. Właściwości spotkania ???33
  1.2. Pojęcie spotkania w pedagogice ???50
  1.2.1. Idea spotkania w pedagogice zorientowanej humanistycznie ???52
  1.2.2. Wychowanie o charakterze relacyjnym
  jako pole możliwych spotkań ???59
  1.2.3. Spotkanie jako fakt o charakterze wychowującym ???66
  1.2.4. Spotkanie jako kategoria pedagogiczna
  na przykładzie kształcenia akademickiego ???70
  
  Rozdział drugi
  Wydarzenie spotkania ???83
  
  
  2.1. Typologia, rodzaje, możliwe warianty spotkań ???83
  2.1.1. Spotkania dopełnienia ???85
  2.1.2. Spotkania wspólnego poczucia braku ???86
  2.1.3. Spotkania poczucia godności ???88
  2.1.4. Spotkania z Bogiem ???89
  2.2. Warunki zaistnienia spotkania ???91
  2.2.1. Świadoma, zaangażowana i wzajemna egzystencja ???92
  2.2.2. Cielesność, czas, przestrzeń i inne narzędzia
  warunkujące spotkanie ???93
  2.2.3. Rozporządzalność, nadzieja, zaufanie ???97
  2.2.4. Projektowanie spotkań jako ich warunek 100
  2.3. Możliwe następstwa spotkań ??102
  2.3.1. Aksjologiczno-moralne i epistemologiczne
  efekty spotkania 104
  
  Rozdział trzeci
  Założenia badań własnych 113
  
  
  3.1. Kulturowy kontekst potrzeby spotkania 113
  3.2. Cel, przedmiot i problematyka badawcza 117
  3.3. Przyjęta orientacja metodologiczna 121
  3.4. Metody, techniki, narzędzia badawcze 124
  3.5. Przebieg badań 127
  3.6. Charakterystyka badanej grupy 129
  3.7. Sposób prezentacji materiału z badań własnych 130
  
  Rozdział czwarty
  Spotkanie jako wydarzenie wychowujące na drodze życia – w świetle badań własnych 133
  
  
  4.1. Przedstawienie i omówienie wyników badań 133
  4.1.1. Charakterystyka poglądów i postaw egzystencjalnych
  badanych studentów pedagogiki 134
  4.1.2. Rozumienie spotkania przez badanych studentów
  pedagogiki 146
  4.1.3. Spotkania w życiu badanych studentów pedagogiki 149
  4.1.4. Potencjalna gotowość do spotkania
  w opinii badanych studentów pedagogiki 165
  4.1.5. Warunki wydarzenia się spotkania w opinii badanych
  studentów pedagogiki 167
  4.1.6. Zmiany wywołane w życiu badanych studentów pedagogiki
  pod wpływem spotkania 170
  4.1.7. Rola edukacji w stwarzaniu szans na wydarzenie się spotkania
  w opinii badanych studentów pedagogiki 174
  4.1.8. Wiedza o spotkaniu a świadomość i dojrzałość pedagogiczna
  badanych studentów 184
  4.1.9. Wpływ badań o spotkaniu na badanych studentów
  pedagogiki 184
  4.2. Podsumowanie i wnioski 185
  
  
  Zakończenie 191
  
  Post scriptum 197
  
  Bibliografia 203
  
  Załączniki 211
  Załącznik 1. Ankieta anonimowa „Staję się – spotykając” –
  chwila refleksji nad sobą... 213
  Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu 221
  
  Summary?? 223
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia