Jak kształtować regionalne produkty turystyczne?

Jak kształtować regionalne produkty turystyczne?

Teoria i praktyka

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W niniejszym opracowaniu autorka przedstawiła metodykę kształtowania regionalnych produktów turystycznych oraz działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne za ich współtworzenie. Szczegółowo omówiła wymogi Unii Europejskiej stawiane polskim regionom w zakresie budowy i rozwoju produktów turystycznych, a także podstawy i uwarunkowania rozwoju tych produktów w Polsce. Szczególną uwagę poświęciła kwestii prawidłowego definiowania pojęcia regionalnego produktu turystycznego. Na podstawie badań empirycznych autorka dokonała diagnozy stanu rozwoju regionalnych produktów turystycznych w Polsce oraz identyfikacji działań podejmowanych w poszczególnych województwach przez polskie władze samorządowe w zakresie kształtowania tych produktów.


Książka jest adresowana nie tylko do osób studiujących problematykę zarządzania turystyką, ale również do praktyków, ludzi odpowiedzialnych za stymulowanie rozwoju na poziomie gmin, regionów czy poszczególnych miejscowości, a więc pracowników instytucji publicznych działających w sferze turystyki, w tym administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji społecznych propagujących rozwój turystyki.


Rok wydania2009
Liczba stron216
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2711-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  ROZDZIAŁ 1. Istota regionalnego produktu turystycznego    13
    1.1. Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym    13
    1.2. Przesłanki kształtowania    20
    1.3. Cechy    28
    1.4. Region i jego atrakcyjność turystyczna    39
    1.5. Podmioty biorące udział w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego    45
  
  ROZDZIAŁ 2. Metodyka kształtowania regionalnego produktu turystycznego    51
    2.1. Proces kształtowania    51
    2.2. Procedura segmentacji    67
    2.3. Wizerunek    72
    2.4. Instrumenty oddziaływania marketingowego    81
    2.5. Doskonalenie    90
  
  ROZDZIAŁ 3. Podstawy rozwoju regionalnych produktów turystycznych w Polsce    107
    3.1. System organizacji turystyki w Polsce    107
    3.2. Rozwiązania formalnoprawne w Polsce    114
    3.3. Turystyka i regionalne produkty turystyczne w perspektywie polityki Unii Europejskiej    124
    3.4. Współpraca sieciowa    135
  
  ROZDZIAŁ 4. Regionalne produkty turystyczne w Polsce    145
    4.1. Przegląd regionalnych produktów turystycznych    145
    4.2. Regionalne produkty turystyczne w działaniach jednostek samorządu terytorialnego    156
    4.3. Studium przypadku: Szlak Architektury Drewnianej    166
    4.4. Bariery i stymulatory rozwoju regionalnych produktów turystycznych    185
    4.5. Obszary współpracy podmiotów na rzecz rozwoju regionalnych produktów turystycznych    190
  
  Zakończenie    197
  Literatura    201
  Spis rysunków    215
  Spis tabel    216
  Spis wykresów    217
RozwińZwiń