Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych

Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

17,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Opiniowana monografia […]: poszerza wiedzę naukową dzięki badaniom empirycznym, systematyzuje istniejący dorobek naukowy, stawia hipotezy, których metodyczna weryfikacja może w przyszłości pozwolić na podejmowanie wysiłku tworzenia innych koncepcji […], nosi znamiona stosowania znanej metody badawczej do niezbadanego jeszcze szeroko obszaru praktyki”.


prof. zw. dr hab. Anna Karmańska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


„Recenzowana praca autorstwa Piotra Bednarka cechuje się wysokim poziomem nauko¬wym i aplikacyjnym w problematyce audytu wewnętrznego. […] Zaproponowany w opiniowanej monografii model systemu samooceny działalności audytu wewnętrznego oraz sformułowane wnioski końcowe zawarte w Zakończeniu monografii, będące wynikiem pogłębionych studiów literatury, krajowej i zagranicznej, oraz żmudnych, ale starannie i rzetelnie przeprowadzonych badań empirycznych, jest dojrzałym konstruktem poznawczym, potwierdzającym dojrzałość naukowo-badawczą Autora. […] Praca stanowi kompendium wiedzy o metodach
i technikach możliwych do zastosowania w audycie wewnętrznym oraz o systemie pomiaru możliwych do uzyskania wyników w rezultacie przeprowadzone¬go audytu wewnętrznego. Wartościową partię rozważań zawiera rozdział drugi, w którym Autor zaprezentował i omówił kilka metod oceny, jakie zastosować mogą kadry komórki audytu wewnętrznego (KAW), co stanowi poszerzenie wiedzy naukowej w zakresie audytu wewnętrznego. W sposób wyczerpujący opisał różne metody oceny audytu wewnętrznego oraz miary wyników audytu wewnętrznego”.


prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Rok wydania2015
Liczba stron310
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-555-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział 1 Jakość, wyniki i wartość dodana audytu wewnętrznego    23
  1.1. Istota jakości audytu wewnętrznego    23
  1.2. Pojęcie wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym    28
  1.3. Definicja wartości dodanej audytu wewnętrznego    35
  
  Rozdział 2 Ramy koncepcyjne pomiaru wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym    42
  2.1. Istota pomiaru wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym    42
  2.2. Funkcje pomiaru wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym    45
  2.3. Mierniki wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym    55
  2.4. Modele systemów pomiaru wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym    63
  2.5. Odpowiedzialność za wyniki działań realizowanych w audycie wewnętrznym    74
  
  Rozdział 3 Modele i metody samooceny w audycie wewnętrznym    83
  3.1. Istota i korzyści z samooceny w audycie wewnętrznym    83
  3.2. Modele stosowane do samooceny w audycie wewnętrznym    88
    3.2.1. Uwagi wstępne    88
    3.2.2. Model Ministerstwa Finansów    90
    3.2.3. Model oceny prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych    91
    3.2.4. Model Instytutu Audytorów Wewnętrznych    93
    3.2.5. Model Ministerstwa Skarbu Zjednoczonego Królestwa    98
    3.2.6. Model niemiecki    103
    3.2.7. Model „Droga do jakości”    105
    3.2.8. Model dojrzałości procesowej audytu wewnętrznego    111
    3.2.9. Model rozwoju instytucjonalnego audytu wewnętrznego w sektorze publicznym    115
  3.3. Realizacja procesu samooceny w audycie wewnętrznym    122
  3.4. Metody samooceny w audycie wewnętrznym    144
  
  Rozdział 4 Metodyka badania empirycznego pomiaru wyników i samooceny w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych    166
  4.1. Metodyka i procedura badań empirycznych    166
  4.2. Budowa kwestionariusza ankiety    169
  4.3. Metoda ekspercka    170
  4.4. Charakterystyka zmiennych i skal pomiarowych    173
  4.5. Charakterystyka badanych jednostek sektora finansów publicznych    178
  
  Rozdział 5 Rezultaty badania w zakresie systemów pomiaru wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych    184
  5.1. Perspektywy pomiaru wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych    184
  5.2. Klasyfikacja komórek audytu wewnętrznego według perspektyw pomiaru i wielkości    188
  5.3. Pomiar wyników działań realizowanych w audycie wewnętrznym w wyróżnionych dla celów badawczych grupach komórek audytu wewnętrznego    195
    5.3.1. Kluczowe perspektywy strategicznej karty wyników    195
    5.3.2. Perspektywa komitetu audytu    196
    5.3.3. Perspektywa naczelnego kierownictwa    199
    5.3.4. Perspektywa audytowanych    202
    5.3.5. Perspektywa procesu i rozwoju audytu wewnętrznego    205
  5.4. Mierniki i ich znaczenie w wyróżnionych dla celów badawczych grupach komórek audytu wewnętrznego    209
  5.5. Wpływ pomiaru na postrzeganą wartość dodaną, zgodność atrybutów i działań komórek audytu wewnętrznego ze standardami IIA oraz wyniki uzyskane w poszczególnych grupach komórek audytu wewnętrznego    217
  5.6. Weryfikacja hipotez badawczych – wyniki badań ankietowych    223
  
  Rozdział 6 Rezultaty badania w zakresie systemów samooceny i postrzeganej wartości dodanej audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych    226
  6.1. Modele samooceny stosowane przez audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych    226
  6.2. Kluczowe obszary samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych    227
  6.3. Korzyści z samooceny w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych    235
  6.4. Podstawowe elementy systemów samooceny w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych    239
    6.4.1. Kryteria systemów samooceny    239
    6.4.2. Metodyka systemów samooceny    241
    6.4.3. Perspektywy w systemach samooceny    243
  6.5. Kompleksowość systemów samooceny w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych    245
  6.6. Weryfikacja hipotez badawczych – wyniki badań ankietowych    247
  
  Rozdział 7 Rekomendacje wynikające z badania samooceny w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych    250
  7.1. Ramowy model samooceny w audycie wewnętrznym    250
    7.1.1. Uwagi wstępne     250
    7.1.2. Funkcje samooceny w audycie wewnętrznym    254
    7.1.3. Podmioty oceniające audyt wewnętrzny w ramach samooceny.    256
    7.1.4. Obszary samooceny w audycie wewnętrznym    258
    7.1.5. Metody i techniki samooceny w audycie wewnętrznym    262
    7.1.6. Mierniki stosowane w systemach samooceny w audycie wewnętrznym    265
  7.2. Determinanty systemu samooceny w audycie wewnętrznym    269
  7.3. Etapy procesu samooceny w audycie wewnętrznym    271
  7.4. Bariery i czynniki stymulujące do systematycznego przeprowadzania samooceny w audycie wewnętrznym    278
  7.5. Ostateczny model systemu samooceny w audycie wewnętrznym    282
  
  Zakończenie    288
  Literatura    293
  Spis rysunków    302
  Spis tabel    304
  Summary    305
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia