Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości

Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem przedstawionych badań było wyodrębnienie predyktorów przestępczości nieletnich po zakończeniu resocjalizacji instytucjonalnej (teoretyczny) i sformułowanie implikacji dotyczących oddziaływań resocjalizacyjnych w zakresie poszczególnych wymiarów funkcjonowania psychospołecznego wychowanków (praktyczny). Najważniejsze przesłanie tej pracy zawiera się w pedagogicznym ujęciu podjętego problemu badawczego. Mimo że oparta o przesłanki interdyscyplinarne (kryminologiczne, psychologiczne) jest ona na wskroś pedagogiczna - poczynając od aparatury pojęciowej, argumentacji, eksponowania edukacyjnych aspektów resocjalizacji, po proponowane rozwiązanie odnoszące się do metodyki pracy z jednostkami wykolejonymi społecznie.


Liczba stron295
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-7784-383-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  ROZDZIAŁ I. Sukces i fiasko resocjalizacji nieletnich    15
    1.1. Wykolejenie społeczne i jego diagnozowanie    15
    1.2. Nieletni jako sprawcy czynów karalnych    19
    1.3. Resocjalizacja zakładowa nieletnich    21
    1.4. Skuteczność resocjalizacji nieletnich    24
      1.4.1. Pojęcie resocjalizacji    24
      1.4.2. Kryteria skuteczności    25
    1.5. Predyktory skutecznej resocjalizacji    27
      1.5.1. Czynniki ryzyka i czynniki ochraniające. Odporność psychiczna    27
      1.5.2. Predyktory recydywy i przestępczości gwałtownej    31
    1.6. Współczesne koncepcje resocjalizacji a zagadnienie jej skuteczności    36
  ROZDZIAŁ II. Funkcjonowanie psychospołeczne nieletnich w aspekcie zadań i efektów resocjalizacji    41
    2.1. Agresywność w obrazie wykolejenia nieletnich i zadań resocjalizacyjnych    41
      2.1.1. Pojęcie i formy agresji    41
      2.1.2. Definicja i klasyfikacja przemocy    43
      2.1.3. Przemoc i agresja w perspektywie sprawcy i ofiary    47
      2.1.4. Teorie agresji i przemocy    50
      2.1.5. Agresja i przemoc w zakładach resocjalizacyjnych    54
      2.1.6. Agresywność i udział w przemocy jako predyktory nieprzystosowania i konfliktu z prawem    59
    2.2. Kompetencje społeczne osób wykolejonych społecznie a zadania resocjalizacyjne    64
      2.2.1. Kompetencje społeczne i ich struktura    64
      2.2.2. Kompetencje społeczne w kontekście procesu wykolejenia i resocjalizacji    69
      2.2.3. Kompetencje społeczne a psychologia pozytywna    72
    2.3. Samoocena w aspekcie wykolejenia i resocjalizacji osób wykolejonych    73
      2.3.1. Pojęcie samooceny i jej struktura    73
      2.3.2. Samoocena jako regulator postępowania    75
      2.3.3. Samoocena a agresja i przestępczość    76
  ROZDZIAŁ III. Metodologia badań własnych    83
    3.1. Problematyka badawcza    83
    3.2. Cel badań, problemy badawcze i hipotezy robocze    85
    3.3. Metoda i techniki badawcze    87
      3.3.1. Skala do Badania Przemocy (SBP)    88
      3.3.2. KwestionariuszNastroje i Humory Bussa i Durkee    89
      3.3.3. Skala Wykolejenia (SW) Brodsky’ego i O’Neal-Smotherana w tłumaczeniu Radochońskiego    91
      3.3.4. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS) Matczak    91
      3.3.5. Skala Samooceny (TSCS) Fittsa    92
      3.3.6. Inwentarz Samowiedzy Wiechnik i Drwala    93
      3.3.7. Kwestionariusz danych osobowych    95
    3.4. Organizacja badań i kryteria doboru grup    96
    3.5. Charakterystyka badanych grup    98
    3.6. Procedura statystyczna    113
  ROZDZIAŁ IV. Agresywność resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości    115
    4.1. Przejawianie, doznawanie i ocena przemocy przez nieletnich w świetle badania Skalą do Badania Przemocy (SBP) a ich przestępczość w okresie dorosłości    116
      4.1.1. Percepcja przemocy przez nieletnich i ich rówieśników    116
      4.1.2. Wyniki w SBP a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie dorosłości    120
      4.1.3. Ocena poszczególnych aktów przemocy a przestępczość w okresie dorosłości    122
        4.1.3.1. Rygoryzm – liberalność badanych w ocenie poszczególnych aktów przemocy    122
        4.1.3.2. Ocena poszczególnych aktów przemocy a długość pobytu w ośrodku i przestępczość w wieku dorosłym    123
        4.1.3.3. Częstość występowania poszczególnych aktów przemocy w środowisku w ocenie nieletnich i grupy porównawczej    128
        4.1.3.4. Ocena częstości występowania poszczególnych aktów przemocy w otoczeniu a długość pobytu w ośrodku i przestępczość w wieku dorosłym    128
        4.1.3.5. Akty przemocy przejawianej i doświadczanej przez nieletnich i grupę porównawczą    129
        4.1.3.6. Stosowanie i doświadczanie poszczególnych aktów przemocy a pobyt w ośrodku i przestępczość w okresie dorosłym    138
      4.1.4. Bycie sprawcą a ofiarą agresji i przemocy w badanych grupach    139
      4.1.5. Subtypy Sprawca-Ofiara w badanych grupach    144
      4.1.6. Zmienne SBP jako predyktory karalności, aktywności (uporczywości) kryminalnej i rodzaju przestępstwa. Regresja logistyczna    147
        4.1.6.1. Skale SBP jako predyktory przestępczości    147
        4.1.6.2. Wyniki w poszczególnych pozycjach skali A jako predyktory przestępczości    154
        4.1.6.3. Wyniki w poszczególnych pozycjach Skali C jako predyktory przestępczości    163
        4.1.6.4. Wyniki w poszczególnych pozycjach Skali B jako predyktory przestępczości    171
        4.1.6.5. Wyniki w poszczególnych pozycjach Skali D jako predyktory przestępczości    172
        4.1.6.6. Subtypy Sprawca-Ofiara jako predyktory przestępczości. Regresja logistyczna    185
    4.2. Agresywność nieletnich w świetle badania kwestionariuszem Nastroje i Humory a ich kariera przestępcza w okresie dorosłości    194
      4.2.1. Agresywność nieletnich i grupy porównawczej    195
      4.2.2. Wyniki w kwestionariuszu Nastroje i Humory a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie dorosłości    199
      4.2.3. Wyniki w kwestionariuszu Nastroje i Humory Bussa-Durkee jako predyktory przestępczości – analiza regresji logistycznej    201
    4.3. Zachowania antyspołeczne badanych w świetle badania Skalą Wykolejenia a ich przestępczość w okresie dorosłości    203
      4.3.1. Zachowania antyspołeczne nieletnich i grupy porównawczej    203
      4.3.2. Wyniki w Skali Wykolejenia a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie dorosłości    206
      4.3.3. Wyniki w Skali Wykolejenia jako predyktory przestępczości – analiza regresji logistycznej    208
    Podsumowanie    210
  ROZDZIAŁ V. Kompetencje społeczne i samoocena nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości    215
    5.1. Poziom kompetencji społecznych nieletnich w świetle badania kwestionariuszem Kwestionariusza Kompetencji Społecznych (KKS) Matczak a ich przestępczość w okresie dorosłości    215
      5.1.1. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych badanych nieletnich i grupy porównawczej    215
      5.1.2. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych nieletnich a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie dorosłości    221
      5.1.3. Umiejętności społeczne badanych jako predyktory przestępczości – analiza regresji logistycznej    222
    5.2. Samoocena nieletnich mierzona Skalą TSCS Fittsa a ich przestępczość w okresie dorosłości    225
      5.2.1. Samoocena nieletnich oraz grupy porównawczej w świetle badania skalą TSCS Fittsa    225
      5.2.2. Wyniki w skali TSCS Fittsa a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie dorosłości    235
      5.2.3. Wyniki w skali TSCS Fittsa jako predyktory przestępczości – analiza regresji logistycznej    237
    5.3. Samoocena nieletnich w świetle badania Inwentarzem Samowiedzy a ich przestępczość w okresie dorosłości    243
      5.3.1. Samoocena nieletnich i grupy porównawczej    243
      5.3.2. Wyniki w Inwentarzu Samowiedzy a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie dorosłości    251
      5.3.3. Wyniki w Inwentarzu Samowiedzy jako predyktory przestępczości – analiza regresji logistycznej    254
    Podsumowanie    259
  Zakończenie    265
  Bibliografia    275
  Spis tabel i wykresów    285
  Aneks    289
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia