Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości

Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

18,90

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem przedstawionych badań było wyodrębnienie predyktorów przestępczości nieletnich po zakończeniu resocjalizacji instytucjonalnej (teoretyczny) i sformułowanie implikacji dotyczących oddziaływań resocjalizacyjnych w zakresie poszczególnych wymiarów funkcjonowania psychospołecznego wychowanków (praktyczny). Najważniejsze przesłanie tej pracy zawiera się w pedagogicznym ujęciu podjętego problemu badawczego. Mimo że oparta o przesłanki interdyscyplinarne (kryminologiczne, psychologiczne) jest ona na wskroś pedagogiczna - poczynając od aparatury pojęciowej, argumentacji, eksponowania edukacyjnych aspektów resocjalizacji, po proponowane rozwiązanie odnoszące się do metodyki pracy z jednostkami wykolejonymi społecznie.


Rok wydania2013
Liczba stron295
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-7784-383-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  ROZDZIAŁ I. Sukces i fiasko resocjalizacji nieletnich     15
    1.1. Wykolejenie społeczne i jego diagnozowanie     15
    1.2. Nieletni jako sprawcy czynów karalnych     19
    1.3. Resocjalizacja zakładowa nieletnich     21
    1.4. Skuteczność resocjalizacji nieletnich     24
      1.4.1. Pojęcie resocjalizacji     24
      1.4.2. Kryteria skuteczności     25
    1.5. Predyktory skutecznej resocjalizacji     27
      1.5.1. Czynniki ryzyka i czynniki ochraniające. Odporność psychiczna     27
      1.5.2. Predyktory recydywy i przestępczości gwałtownej     31
    1.6. Współczesne koncepcje resocjalizacji a zagadnienie jej skuteczności     36
  
  ROZDZIAŁ II. Funkcjonowanie psychospołeczne nieletnich w aspekcie zadań i efektów resocjalizacji     41
    2.1. Agresywność w obrazie wykolejenia nieletnich i zadań resocjalizacyjnych     41
      2.1.1. Pojęcie i formy agresji     41
      2.1.2. Definicja i klasyfikacja przemocy     43
      2.1.3. Przemoc i agresja w perspektywie sprawcy i ofiary     47
      2.1.4. Teorie agresji i przemocy     50
      2.1.5. Agresja i przemoc w zakładach resocjalizacyjnych     54
      2.1.6. Agresywność i udział w przemocy jako predyktory nieprzystosowania i konfliktu z prawem     59
    2.2. Kompetencje społeczne osób wykolejonych społecznie a zadania resocjalizacyjne     64
      2.2.1. Kompetencje społeczne i ich struktura     64
      2.2.2. Kompetencje społeczne w kontekście procesu wykolejenia i resocjalizacji     69
      2.2.3. Kompetencje społeczne a psychologia pozytywna     72
    2.3. Samoocena w aspekcie wykolejenia i resocjalizacji osób wykolejonych     73
      2.3.1. Pojęcie samooceny i jej struktura     73
      2.3.2. Samoocena jako regulator postępowania     75
      2.3.3. Samoocena a agresja i przestępczość     76
  
  ROZDZIAŁ III. Metodologia badań własnych     83
    3.1. Problematyka badawcza     83
    3.2. Cel badań, problemy badawcze i hipotezy robocze     85
    3.3. Metoda i techniki badawcze     87
      3.3.1. Skala do Badania Przemocy (SBP)     88
      3.3.2. KwestionariuszNastroje i Humory Bussa i Durkee     89
      3.3.3. Skala Wykolejenia (SW) Brodsky’ego i O’Neal-Smotherana w tłumaczeniu Radochońskiego     91
      3.3.4. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS) Matczak     91
      3.3.5. Skala Samooceny (TSCS) Fittsa     92
      3.3.6. Inwentarz Samowiedzy Wiechnik i Drwala     93
      3.3.7. Kwestionariusz danych osobowych     95
    3.4. Organizacja badań i kryteria doboru grup     96
    3.5. Charakterystyka badanych grup     98
    3.6. Procedura statystyczna     113
  
  ROZDZIAŁ IV. Agresywność resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości     115
    4.1. Przejawianie, doznawanie i ocena przemocy przez nieletnich w świetle badania Skalą do Badania Przemocy (SBP) a ich przestępczość w okresie dorosłości     116
      4.1.1. Percepcja przemocy przez nieletnich i ich rówieśników     116
      4.1.2. Wyniki w SBP a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie dorosłości     120
      4.1.3. Ocena poszczególnych aktów przemocy a przestępczość w okresie dorosłości     122
        4.1.3.1. Rygoryzm – liberalność badanych w ocenie poszczególnych aktów przemocy     122
        4.1.3.2. Ocena poszczególnych aktów przemocy a długość pobytu w ośrodku i przestępczość w wieku dorosłym     123
        4.1.3.3. Częstość występowania poszczególnych aktów przemocy w środowisku w ocenie nieletnich i grupy porównawczej     128
        4.1.3.4. Ocena częstości występowania poszczególnych aktów przemocy w otoczeniu a długość pobytu w ośrodku i przestępczość w wieku dorosłym     128
        4.1.3.5. Akty przemocy przejawianej i doświadczanej przez nieletnich i grupę porównawczą     129
        4.1.3.6. Stosowanie i doświadczanie poszczególnych aktów przemocy a pobyt w ośrodku i przestępczość w okresie dorosłym     138
      4.1.4. Bycie sprawcą a ofiarą agresji i przemocy w badanych grupach     139
      4.1.5. Subtypy Sprawca-Ofiara w badanych grupach     144
      4.1.6. Zmienne SBP jako predyktory karalności, aktywności (uporczywości) kryminalnej i rodzaju przestępstwa. Regresja logistyczna     147
        4.1.6.1. Skale SBP jako predyktory przestępczości     147
        4.1.6.2. Wyniki w poszczególnych pozycjach skali A jako predyktory przestępczości     154
        4.1.6.3. Wyniki w poszczególnych pozycjach Skali C jako predyktory przestępczości     163
        4.1.6.4. Wyniki w poszczególnych pozycjach Skali B jako predyktory przestępczości     171
        4.1.6.5. Wyniki w poszczególnych pozycjach Skali D jako predyktory przestępczości     172
        4.1.6.6. Subtypy Sprawca-Ofiara jako predyktory przestępczości. Regresja logistyczna     185
    4.2. Agresywność nieletnich w świetle badania kwestionariuszem Nastroje i Humory a ich kariera przestępcza w okresie dorosłości     194
      4.2.1. Agresywność nieletnich i grupy porównawczej     195
      4.2.2. Wyniki w kwestionariuszu Nastroje i Humory a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie dorosłości     199
      4.2.3. Wyniki w kwestionariuszu Nastroje i Humory Bussa-Durkee jako predyktory przestępczości – analiza regresji logistycznej     201
    4.3. Zachowania antyspołeczne badanych w świetle badania Skalą Wykolejenia a ich przestępczość w okresie dorosłości     203
      4.3.1. Zachowania antyspołeczne nieletnich i grupy porównawczej     203
      4.3.2. Wyniki w Skali Wykolejenia a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie dorosłości     206
      4.3.3. Wyniki w Skali Wykolejenia jako predyktory przestępczości – analiza regresji logistycznej     208
    Podsumowanie     210
  
  ROZDZIAŁ V. Kompetencje społeczne i samoocena nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości     215
    5.1. Poziom kompetencji społecznych nieletnich w świetle badania kwestionariuszem Kwestionariusza Kompetencji Społecznych (KKS) Matczak a ich przestępczość w okresie dorosłości     215
      5.1.1. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych badanych nieletnich i grupy porównawczej     215
      5.1.2. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych nieletnich a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie dorosłości     221
      5.1.3. Umiejętności społeczne badanych jako predyktory przestępczości – analiza regresji logistycznej     222
    5.2. Samoocena nieletnich mierzona Skalą TSCS Fittsa a ich przestępczość w okresie dorosłości     225
      5.2.1. Samoocena nieletnich oraz grupy porównawczej w świetle badania skalą TSCS Fittsa     225
      5.2.2. Wyniki w skali TSCS Fittsa a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie dorosłości     235
      5.2.3. Wyniki w skali TSCS Fittsa jako predyktory przestępczości – analiza regresji logistycznej     237
    5.3. Samoocena nieletnich w świetle badania Inwentarzem Samowiedzy a ich przestępczość w okresie dorosłości     243
      5.3.1. Samoocena nieletnich i grupy porównawczej     243
      5.3.2. Wyniki w Inwentarzu Samowiedzy a długość pobytu w ośrodku oraz przestępczość w okresie dorosłości     251
      5.3.3. Wyniki w Inwentarzu Samowiedzy jako predyktory przestępczości – analiza regresji logistycznej     254
    Podsumowanie     259
  
  Zakończenie     265
  Bibliografia     275
  Spis tabel i wykresów     285
  Aneks     289
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia