FILTROWANIE

KATEGORIE

FORMAT

pokaż >

WYDAWNICTWO

pokaż >

CENA

pokaż >

Wydawca:

Wydawnictwo Vizja Press

Znaleziono: 64 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl:

Monografia stanowi przegląd wielu ważnych prawniczych i społecznych kwestii wymagających analizy i oceny prawnej, co już na wstępie powoduje, iż stanowi istotny element dociekań naukowych.Przedstawione w pracy rozdziały zawierają nie tylko... więcej >

Z kilku powodów powstały prace prezentowane w niniejszym wydaniu. Przede wszystkim nawiązują one do wystąpień, które przedstawione zostały podczas zjazdu historyków prawa i ustroju, odbytego w cieniu pandemii we wrześniu 2021 r. w... więcej >

Publikacja stanowi swego rodzaju mapę wskazującą, jak optymalizować zabezpieczenie międzynarodowego łańcucha handlowego z zapewnieniem postępu w ułatwieniach handlowych. Jest również próbą praktycznego rozwiązania dualnego problemu... więcej >

Niniejsza praca zbiorowa jest efektem badań naukowych zrealizowanych przez:Zespół Badawczy Prawa Karnego i Bankowego oraz Zespół Badawczy Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej, funkcjonujące w ramach Instytutu Nauk Prawnych AEH w... więcej >

Politykę ubezpieczeniową, jak każdą politykę, należy traktować praktycznie. Za politykęubezpieczeniową autor uznaje działania przede wszystkim zinstytucjonalizowane, które mają na celuaktywne kształtowanie warunków sprzyjających... więcej >

W spectrum zainteresowań naukowych poszczególnych współautorów niniejszej monografii znalazły się kolejno zagadnienia najbardziej aktualne i newralgiczne. Stąd zostały podjęte badania aktualnej doktryny i orzecznictwa dotyczącego... więcej >

Książka jest poświęcona modelowaniu procesów mających miejsce w gospodarce i ich prognozowaniu. Rozwijane są trzy wzajemnie współzależne wątki. Centralną postacią pierwszego z wątków jest prognosta – człowiek zajmujący się... więcej >

Niniejsza książka została poświęcona konstruowaniu przez dzieci wiedzy biologicznej w procesie wnioskowania indukcyjnego. Prezentowana publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono najważniejsze elementy kontekstu... więcej >

Spis treściCZĘŚĆ I. Z PERSPEKTYWY FILOZOFICZNEJWojciech Słomski. Psycholog - zawód zaufania publicznegoRyszard Stachowski. Epigeneza w ujęciu Arystotelesa i św. AugustynaCZĘŚĆ II. Z BADAŃ NAD RÓŻNICAMI INDYWIDUALNYMIKatarzyna Awruk.... więcej >

Autorzy książki w swoich pracach prowadzą rozważania, które opierają się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale również na praktycznych aspektach związanych z funkcjonowaniem jako część systemu – w instytucjach obowiązanych, czy też... więcej >

Publikacja ma na celu przedstawienie wybranych przykładów działań Prawa i Sprawiedliwościw kierunku zmian przepisów prawa prowadzących do centralizacji władzy publicznej w Polsce. Wskazano pięć obszarów funkcjonowania państwa polskiego,... więcej >

Wiek XXI stawia zadania polegające na szczególnym podejściu do ochrony wartości, wyrażonych w poprawnej konstrukcji człowieka, aby jego obraz był prawdziwy, aby dostarczał drugiemu równowagi we wzajemnych kontaktach i wzmagał wzajemne... więcej >

Znaleziono: 64 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl: