Badania emisji zanieczyszczeń silników spalinowych

Badania emisji zanieczyszczeń silników spalinowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W niniejszym podręczniku przedstawiono informacje o metodach oceny szkodliwego wpływu silnika spalinowego na środowisko naturalne człowieka oraz o sposobach jego ograniczenia. Podręcznik ten, opracowany przez pracowników Zakładu Silników Spalinowych Instytutu Silni-ków Spalinowych
i Transportu Politechniki Poznańskiej, pozwala na poszerzenie wiedzy przekazywanej studen-tom podczas specjalistycznych wykładów i ćwiczeń. Jest kontynuacją podręcznika Badania silników spalinowych wydanego w 2012 roku. W stosunku do poprzedniego, obecne wydanie podzielono na dwie publikacje zatytułowane: Badania silników spalinowych i ich układów funk-cjonalnych oraz Badania emisji zanieczyszczeń silników spalinowych. Prezentowane zagadnienia dotyczą praktycznych metod oceny emisji zanieczyszczeń silników spalinowych (ale także ca-łych pojazdów samochodowych) możliwych do realizacji podczas zajęć laboratoryjnych. W pierwszej części – zatytułowanej Wiadomości ogólne – zawarto informacje umożliwiające zapo-znanie się ze sposobami pomiarów gazowych związków szkodliwych w spalinach, a także za-prezentowano urządzenia i systemy pomiarowe do analizy emisji cząstek stałych. W drugiej części – Badania transportowych zanieczyszczeń środowiska – zamieszczono informacje o moż-liwościach oceny emisji spalin z silników spalinowych zasilanych różnymi paliwami, a jedno-cześnie wyposażonych w najnowsze układy oczyszczania spalin. Omówiono zagadnienia zwią-zane z oceną toksyczności spalin pojazdów z wykorzystaniem danych dostępnych
z ich systemów diagnostycznych.


Liczba stron298
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7775-473-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis ważniejszych skrótów    7
  Spis ważniejszych oznaczeń    9
  Przedmowa    11
  CZĘŚĆ 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 13
  1. Pomiary gazowych składników spalin    15
    1.1. Wprowadzenie    15
    1.2. Tworzenie szkodliwych składników spalin    18
    1.3. Stężenie gazowych składników spalin z silnika o zapłonie iskrowym    22
    1.4. Stężenie gazowych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym    24
    1.5. Analizatory spalin    26
  2. Pomiary emisji cząstek stałych    39
    2.1. Wprowadzenie    39
    2.2. Budowa cząstki stałej    39
    2.3. Pomiar masy cząstek stałych    49
      2.3.1. Metody pomiaru masy cząstek stałych    49
      2.3.2. Systemy do pomiaru masy cząstek stałych    56
    2.4. Pomiar liczby cząstek stałych    60
      2.4.1. Metody pomiaru liczby cząstek stałych    60
      2.4.2. Urządzenia do pomiaru liczby cząstek stałych    66
  3. Pomiary zadymienia spalin    71
    3.1. Wprowadzenie    71
    3.2. Urządzenia do pomiaru zadymienia spalin    74
    3.3. Pomiary zadymienia i emisji masowej cząstek stałych    79
      3.3.1. Badania korelacyjne na hamowni silnikowej    79
      3.3.2. Badania korelacyjne na hamowni podwoziowej    84
  4. Pomiary emisji spalin w testach toksyczności    89
    4.1. Wprowadzenie    89
    4.2. Metody pomiaru emisji i stosowana aparatura    90
    4.3. Badania na hamowni podwoziowej    91
    4.4. Badania na hamowni silnikowej    98
  CZĘŚĆ 2. BADANIA TRANSPORTOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA 111
  5. Badania emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu    113
    5.1. Wprowadzenie    113
    5.2. Wymagania odnośnie do badań drogowych    115
      5.2.1. Dopuszczalne limity emisji spalin    115
      5.2.2. Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej    116
      5.2.3. Wymagania eksploatacyjne    123
      5.2.4. Wymagania dotyczące przejazdu    123
    5.3. Wyznaczanie emisji spalin w testach drogowych    126
      5.3.1. Metoda z wykorzystaniem wszystkich danych pomiarowych    126
      5.3.2. Metoda uśredniania emisji w oknach pomiarowych    129
      5.3.3. Metoda kategoryzacji mocy    136
      5.3.4. Porównanie metod pomiarowych    139
    5.4. Parametryczna ocena testów drogowych    145
      5.4.1. Dwuwymiarowe charakterystyki udziału czasu pracy pojazdu (silnika) i natężenia emisji związków szkodliwych    145
      5.4.2. Możliwości porównywania testów drogowych    151
  6. Badania wskaźników ekologicznych silników spalinowych zasilanych gazem    155
    6.1. Wprowadzenie    155
    6.2. Paliwa gazowe – właściwości i wymagania jakościowe    157
    6.3. Współczesne koncepcje silników zasilanych gazem    160
    6.4. Podstawowe informacje o układach zasilania gazem    162
    6.5. Wskaźniki emisji spalin silników zasilanych paliwami gazowymi    165
      6.5.1. Silniki zasilane gazem LPG    165
      6.5.2. Silniki zasilane gazem ziemnym    167
      6.5.3. Silniki zasilane wodorem    168
    6.6. Badania silników zasilanych gazem    169
  7. Wpływ stanu cieplnego silnika na emisję związków szkodliwych    171
    7.1. Wprowadzenie    171
    7.2. Zagadnienia rozruchu silników    172
    7.3. Wpływ wybranych czynników na emisję związków szkodliwych podczas zimnego rozruchu silnika    176
    7.4. Charakterystyka rozruchu silnika spalinowego    180
    7.5. Eksploatacja silników w różnych warunkach otoczenia    181
    7.6. Laboratoryjne badania emisji spalin w niskiej temperaturze otoczenia    183
    7.7. Badania emisji spalin podczas rozruchu silników pojazdów osobowych    185
    7.8. Rozwiązania konstrukcyjne zmniejszające emisję podczas zimnego rozruchu silnika    195
  8. Analiza katalitycznego ograniczania emisji spalin    201
    8.1. Uwagi ogólne    201
    8.2. Analiza działania trójfunkcyjnych reaktorów katalitycznych    203
    8.3. Analiza działania reaktorów utleniających    210
    8.4. Charakterystyka pracy filtrów cząstek stałych    212
      8.4.1. Badania warstw wspomagających regenerację    212
      8.4.2. Analiza spadku ciśnienia przy przepływie gazów wylotowycprzez filtr czysty i wypełniony    213
      8.4.3. Analiza odkładania popiołów w filtrze    218
    8.5. Mechanizm reakcji katalitycznych    223
    8.6. Analiza chemicznych i fizycznych parametrów reaktorów katalitycznych    225
    8.7. Budowa i klasyfikacja reaktorów katalitycznych    226
    8.8. Sprawność reaktorów katalitycznych    228
    8.9. Parametry konstrukcyjne reaktorów katalitycznych    229
  9. Badania emisji spalin silników z filtrami cząstek stałych    233
    9.1. Zwiększenie wymagań emisji dla silników ZI    233
    9.2. Formowanie cząstek stałych w silniku ZI DI    236
    9.3. Możliwości zmniejszenia emisji cząstek stałych w silnikach ZI DI    241
    9.4. Różnice między silnikami ZI i ZS w aspekcie eksploatacji filtrów cząstek stałych    242
    9.5. Analiza parametrów filtrów do silników ZI DI    244
    9.6. Porównanie emisji spalin bez filtra i z filtrem cząstek stałych    247
  10. Diagnostyka pokładowa pojazdu z wykorzystaniem skanerów diagnostycznych systemu OBD    251
    10.1. Wprowadzenie    251
    10.2. Rodzaje testów diagnostycznych    254
    10.3. Transmisja informacji diagnostycznej    255
    10.4. Diagnostyczne tryby pracy    257
    10.5. Kody błędów    258
    10.6. Analiza parametrów bieżących pojazdu i silnika    259
    10.7. Diagnostyka czujników stężenia tlenu    262
    10.8. Diagnostyka reaktora katalitycznego    269
    10.9. Czytniki informacji diagnostycznej    271
    10.10. Normy emisji spalin a systemy diagnostyczne    273
    10.11. Rozwój systemu OBD    276
    10.12. Możliwości określania sprawności silnika na podstawie sygnałów diagnostycznych    278
  Literatura    283
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia