Badania jako podstawa projektowania user experience

8 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

80,10  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 89,00 zł (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 53,40 zł  


80,10

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza polska publikacja o roli badań z użytkownikami w tworzeniu produktów interaktywnych. Książka pokazuje nieodłączny związek badań z projektowaniem i biznesem, którego wynikiem są intuicyjne, budzące pozytywne emocje i wartościowe produkty. Autorki, bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży startupowej, interaktywnej i IT, pokazują jak włączyć badania w kulturę organizacji, aby tworzyć produkty oparte na wiedzy, a nie przeczuciach. Książka jest niezbędnym źródłem wiedzy dla menadżerów, badaczy i projektantów. Kierownikom ułatwi poruszanie się w tematyce badawczej, weryfikację rzetelności badaczy, którym zleca prace, pokaże ramy czasowe i wyzwania logistyczne, a także korzyści płynące z badań. Dla badaczy książka stanowi podręczne kompendium wiedzy, a projektantom dostarcza argumentów przemawiających za tworzeniem produktów w oparciu o realne dane. Książka została napisana zarówno dla entuzjastów, jak i przeciwników badań z użytkownikami. Tym pierwszym uzmysłowi różnorodność metod i ułatwi ich dobór do kontekstu projektu, drugim pokaże praktyczne zastosowanie wniosków z badań. Autorki przedstawiają 13 głównych metod badawczych, dopełniając je rzadziej spotykanymi wariantami, przykładowymi narzędziami, harmonogramami i dobrymi praktykami. Każda zaprezentowana metoda badawcza zawiera: - pigułkę, czyli najważniejsze cechy i elementy składowe danej metody, tak aby można było w minutę zorientować się w jej przeznaczeniu, - plusy i minusy, ułatwiające szybki dobór metody do danego kontekstu, - dobre praktyki, czyli wskazówki, na co zwrócić uwagę, jak usprawnić proces i jakich błędów unikać, - ciekawostki, polemiki i wariacje metod, które mogą zainteresować nawet bardzo doświadczonych badaczy, - przykład, czyli praktyczne zastosowanie metody w konkretnym projekcie.


Rok wydania2015
Liczba stron496
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18443-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     11
  
  1. Rola badań w procesie projektowania user experience rozwiązań interaktywnych     21
  
  1.1. User experience projektów interaktywnych    27
  1.1.1. Definicja user experience     28
  1.1.2. Definicja użyteczności     29
  1.2. Proces projektowania zorientowanego na użytkownika     29
  1.2.1. Miejsce UX w wodospadowym prowadzeniu projektów    31
  1.2.2. Miejsce UX w metodykach zwinnych     32
  1.2.3. Badania z użytkownikami w UCD     33
  1.3. Klasyfikacja metod badawczych wykorzystywanych w procesie projektowym    37
  1.4. Korzyści z wykorzystania badań w projektowaniu     42
  
  2. Przygotowanie do badań z użytkownikami     49
  
  2.1. Plan badawczy    50
  2.2. Dobór metody badawczej    53
  2.3. Dobór próby i rekrutacja    57
  2.3.1. Dobór próby w badaniach ilościowych    57
  2.3.1.1. Celowy dobór próby     59
  2.3.2. Rekrutacja uczestników badań     59
  2.4. Przygotowanie do badań    64
  2.4.1. Przygotowanie narzędzia badawczego    64
  2.4.2. Organizacja sesji badawczych     65
  2.5. Prowadzenie badań     69
  2.6. Badania z udziałem dzieci    71
  2.6.1. Dlaczego badania z dziećmi są inne niż z dorosłymi     72
  2.6.2. Przygotowania do badań z dziećmi     75
  2.6.3. Prowadzenie badań z dziećmi    76
  
  3. Badania potrzeb w projektowaniu produktów     79
  
  3.1. IDI, czyli indywidualne wywiady pogłębione     83
  3.1.1. Kiedy stosować wywiady indywidualne     84
  3.1.2. Rodzaje wywiadów indywidualnych.    86
  3.1.3. Przebieg badania     88
  3.1.4. Wariacja: diady     94
  3.1.5. Analiza     95
  3.1.6. Korzyści i ograniczenia wywiadów indywidualnych     96
  3.2. Badania kwestionariuszowe    98
  3.2.1. Kiedy stosować badania kwestionariuszowe.    99
  3.2.2. Przebieg badania    102
  3.2.3. Ważne dla UX skale i narzędzia    106
  3.2.4. Wariacja: ankieta audytoryjna     108
  3.2.5. Wariacja: CATI     109
  3.2.6. Analiza ankiet     110
  3.2.7. Korzyści i ograniczenia badań kwestionariuszowych     112
  3.3. Fokusy, czyli zogniskowane wywiady grupowe     113
  3.3.1. Kiedy stosować fokusy    115
  3.3.2. Przebieg badania     116
  3.3.3. Techniki projekcyjne i zadania praktyczne     121
  3.3.4. Fokusownia     129
  3.3.5. Moderacja     131
  3.3.6. Wariacja: współprojektowanie     133
  3.3.7. Analiza badań fokusowych     134
  3.3.8. Korzyści i ograniczenia fokusów     135
  3.4. Badania etnograficzne: obserwacja i wywiad kontekstowy     137
  3.4.1. Obserwacja    137
  3.4.2. Wywiad kontekstowy     139
  3.4.3. Kiedy stosować badania etnograficzne     141
  3.4.4. Przebieg badania    143
  3.4.5. Konstrukcja scenariusza wywiadu kontekstowego     149
  3.4.6. Prowadzenie wywiadu kontekstowego     152
  3.4.7. Wariacja: wywiad kontekstowy z zadaniami     153
  3.4.8. Wariacja: shadowing     154
  3.4.9. Analiza     155
  3.4.10. Korzyści i ograniczenia badań etnograficznych     161
  3.5. Badania dzienniczkowe     162
  3.5.1. Kiedy stosować badania dzienniczkowe     164
  3.5.2. Rodzaje dzienniczków ze względu na formę     165
  3.5.3. Rodzaje dzienniczków ze względu na strukturę     169
  3.5.4. Przebieg badania     170
  3.5.5. Narzędzie badawcze     174
  3.5.6. Wariacja: sonda kulturowa     183
  3.5.7. Analiza dzienniczków     187
  3.5.8. Korzyści i ograniczenia badań dzienniczkowych     188
  3.6. Analiza danych zastanych     190
  3.6.1. Kiedy stosować analizę danych zastanych     191
  3.6.2. Warianty analizy danych zastanych     193
  3.6.2.1. Desk research     193
  3.6.2.2. Analiza zawartości i treści     195
  3.6.3. Rodzaje analizowanych treści     195
  3.6.4. Jednostki analizy i klucz kategoryzacyjny     196
  3.6.5. Korzyści i ograniczenia analizy danych zastanych     200
  3.7. Sortowanie kart     201
  3.7.1. Kiedy stosować sortowanie kart     203
  3.7.2. Rodzaje sortowania kart     204
  3.7.3. Przebieg badania     209
  3.7.4. Analiza sortowania kart     214
  3.7.5. Wariacja: sortowanie drzewiaste     217
  3.7.6. Korzyści i ograniczenia sortowania kart     221
  
  4. Ewaluacja, czyli jak sprawdzić user experience projektu     223
  
  4.1. Zadaniowe testy użyteczności     228
  4.1.1. Kiedy stosować zadaniowe testy użyteczności     231
  4.1.2. Przebieg badania     234
  4.1.2.1. Liczebność próby i rekrutacja respondentów     234
  4.1.2.2. Scenariusz badań i zadania    241
  4.1.2.3. Przygotowanie badań     248
  4.1.2.4. Prowadzenie zadaniowych testów użyteczności     256
  4.1.2.5. Ocena satysfakcji     265
  4.1.3. Różne typy testów użyteczności     270
  4.1.3.1. Testy z pomiarem wykonania i testy porównawcze     270
  4.1.3.2. Wspólne odkrywanie     272
  4.1.3.3. Metoda zaznajamiania     273
  4.1.3.4. Testy mobilne i w terenie     274
  4.1.3.5. Testy na makietach i na prototypie     276
  4.1.4. Wariacja: Test 5 sekund     278
  4.1.5. Wariacja: Czarnoksiężnik z krainy Oz     281
  4.1.6. Wariacja: RITE (szybki iteracyjny test i ewaluacja)     281
  4.1.7. Analiza i raportowanie wyników badań     287
  4.1.8. Korzyści i ograniczenia zadaniowych testów użyteczności     296
  4.2. Eyetracking     298
  4.2.1. Kiedy stosować eyetracking     299
  4.2.2. Ilu respondentów zaprosić do eyetrackingu     302
  4.2.3. Przebieg badania     303
  4.2.3.1. Ograniczenia osobowe i techniczne     304
  4.2.3.2. Protokół głośnego myślenia     305
  4.2.3.3. Patrzenie swobodne vs. zadania     306
  4.2.3.4. Problemy techniczne i analityczne     307
  4.2.4. Metryki analizy     308
  4.2.5. Korzyści i ograniczenia eyetrackingu     312
  4.3. Zdalne badania ewaluacyjne     314
  4.3.1. Moderowane i niemoderowane badania zdalne     314
  4.3.2. Zalety i ograniczenia     321
  4.4. Ewaluacja emocji w UX     325
  4.4.1. Kiedy stosować ewaluację emocji     327
  4.4.2. Metody i techniki ewaluacji emocji     328
  4.4.2.1. Metody subiektywne     329
  4.4.2.2. Metody obiektywne     337
  
  5. Optymalizacja, czyli jak doskonalić projekt     343
  
  5.1. Analiza statystyk     347
  5.1.1. Źródła statystyk     348
  5.1.2. Obszary analizy     351
  5.1.3. Dziesięć dobrych praktyk analityka     358
  5.1.4. Problemy z analizą statystyk     362
  5.1.5. Korzyści i ograniczenia analizy statystyk     363
  5.2. Testy A/B     364
  5.2.1. Co testować     366
  5.2.2. Przebieg badania     368
  5.2.3. Wariacja: Testy wieloczynnikowe     379
  5.2.4. Korzyści i ograniczenia testów A/B     380
  5.3. Śledzenie ruchów myszki     382
  5.3.1. Przebieg badania     383
  5.3.2. Analiza wyników     389
  5.3.3. Korzyści i ograniczenia śledzenia ruchów myszki     396
  
  6. Analiza danych i raportowanie     399
  
  6.1. Analiza jakościowa     403
  6.1.1. Przygotowanie danych     404
  6.1.2. Analiza danych     407
  6.1.3. Interpretacja danych     419
  6.2. Analiza ilościowa.    424
  6.2.1. Przygotowanie danych     424
  6.2.2. Statystyki opisowe     425
  6.2.3. Jak określać relacje pomiędzy zmiennymi     430
  6.2.4. Jak nie wpaść w pułapkę liczb     436
  6.3. Modelowanie oparte na badaniach     438
  6.3.1. Persony     439
  6.3.2. Mapa empatii     443
  6.3.3. Scenariusze użytkownika     446
  6.3.4. Diagramy i przepływy     449
  6.3.5. Mapowanie podróży użytkownika     451
  6.3.6. Macierze     454
  6.4. Komunikowanie wyników badań     456
  6.4.1. Struktura raportu badawczego     460
  6.4.2. Jak napisać raport, żeby ktoś go przeczytał     467
  6.4.3. Filmy wideo     473
  6.4.4. Prezentowanie wyników     475
  6.5. Promuj badania w swojej organizacji     489
  
  Indeks     491
RozwińZwiń