The timing of tone group constituents in the advanced Polish learner's English pronunciation

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

14,28  16,80 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 10,08 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Andrzeja Porzuczka poświęcona jest analizie relacji czasowych pomiędzy elementami frazy intonacyjnej w wymowie angielskiej zaawansowanego ucznia polskiego. Celem autora było wykazanie i opisanie różnic w tym zakresie między polskim uczniem a rodzimym użytkownikiem języka angielskiego oraz ich interpretacja w kontekście glottodydaktycznym.
Część teoretyczna pracy (rozdziały 1—3) omawia historię i stan badań nad prozodią języka mówionego oraz metodologię akustycznych badań mowy. Część praktyczna natomiast (rozdziały 4—7) przedstawia oparte na dyskusji z części teoretycznej założenia metodologiczne, hipotezy badawcze oraz materiał językowy wybrany do analizy, po czym autor w sposób wyczerpujący prezentuje i omawia wyniki swoich badań.
Autor zaobserwował m.in.: wyraźnie dłuższy czas trwania elementów nieakcentowanych w wymowie Polaków oraz większą u rodzimych użytkowników języka angielskiego tendencję do wyrównywania czasu trwanie stopy rytmicznej. Badania nie wykazały z kolei wyraźnych różnic w bezwzględnej długości samogłosek i sylab akcentowanych (z wyjątkiem sylab akcentowanych na końcu frazy, gdzie są one znacznie dłuższe w wymowie rodowitych Anglików).
Przedstawione w pracy Andrzeja Porzuczka rezultaty badań oraz wykorzystanie zastosowanych w nich metod mogą posłużyć do identyfikacji konkretnych problemów w przyswajaniu obcej wymowy, jak również wprowadzić element obiektywizmu do zazwyczaj impresjonistycznej oceny warstwy prozodycznej wymowy języka obcego.


Rok wydania2012
Liczba stron210
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-552-0
Numer wydania1
Język publikacjiangielski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CONTENTS
  
  INTRODUCTION /    9
  
  CHAPTER    1
  SPEECH UNITS AND THEIR DURATION /    15
  1.1 The structure of utterances for prosodic analysis /    15
  1.1.1 Higher-level utterance constituents /    15
  1.1.2 Relations between the word (lexical or functional) and the foot /    19
  1.1.3 The status of lower level units — syllables and segments /    20
  1.1.4 Conclusion /    22
  1.2 Segmental length and its determinants /    22
  1.2.1 Intrinsic segmental length /    22
  1.2.1.1 Universal segmental duration determinants /    23
  1.2.1.2 Language-specific intrinsic segmental length /    23
  1.2.2 Phonetic context as a segmental duration determinant /    25
  1.2.3 The effect of syllable structure /    26
  1.3 Temporal relations within and across utterance units /    27
  1.3.1 Universal domain-edge processes /    27
  1.3.2 Domain-specific processes /    29
  1.3.2.1 The foot /    29
  1.3.2.2 The word /    30
  1.3.2.3 The intonational phrase and the utterance /    31
  1.3.3 The pauses /    31
  1.4 IP-level duration determinants /    32
  1.4.1 Intonation /    32
  1.4.2 Speech rate /    32
  1.4.3 Speaking style /    33
  1.5 Conclusion /    33
  
  CHAPTER    2
  PROMINENCE AS THE MAIN SPEECH TIMING FACTOR /    34
  2.1 Introduction /    34
  2.2 Acoustic correlates of prominence /    35
  2.3 Types of prominence. Stress vs. accent /    38
  2.4 Focus and prominence /    38
  2.5 Prominence — a phonological category or gradient property of syllables? /    39
  2.6 Domain lengthening under accent and stress /    41
  2.6.1 The domain and locus of lengthening /    41
  2.6.2 The scale of lengthening /    42
  2.6.3 Accentual lengthening in Polish and other languages /    43
  2.7 Lack of prominence as a duration determinant /    44
  2.7.1 The locus of reduction /    44
  2.7.2 Reasons for vowel reduction /    45
  2.7.3 Vowel reduction in English and Polish /    46
  
  CHAPTER    3
  SPEECH TIMING AND THE NOTION OF RHYTHM /    47
  3.1 Introduction /    47
  3.2 Rhythm Class Hypothesis /    48
  3.2.1 Stress-timing and syllable-timing /    48
  3.2.2 The criticism of RCH /    48
  3.2.3 Alternative approaches to rhythm typology /    49
  3.2.4 Recent rhythm/timing measures /    50
  3.2.5 Summary /    52
  3.3 English and Polish speech timing /    52
  3.3.1 The rhythms of English and Polish /    52
  3.3.2 Timing differences between English and Polish /    53
  3.4 Polish learners’ timing problems /    53
  3.4.1 Long and short vowels /    54
  3.4.2 Unstressed vowel and syllable reduction /    54
  3.4.3 Accentual lengthening /    55
  3.4.4 Stress timing /    55
  3.5 The relevance of timing problems for EFL communication /    56
  3.5.1 Long and short vowels /    56
  3.5.2 Vowel reduction /    57
  3.5.3 Accentual lengthening /    57
  3.5.4 Stress-timing /    58
  3.6 Conclusion /    59
  
  CHAPTER    4
  THE DIAGNOSTIC STUDY OF POLISH LEARNERS’ ENGLISH SPEECH TIMING /    60
  4.1 Introduction /    60
  4.2 General assumptions and hypotheses /    61
  4.3 Method /    62
  4.3.1 The subjects and data collection procedure /    62
  4.3.2 Tested units and contexts /    63
  4.3.3 Acoustic signal analysis and the structure of tested phrases /    69
  4.3.3.1 General domain-related principles /    69
  4.3.3.2 Specific boundary-related principles /    70
  4.3.3.3 Additional remarks /    71
  4.3.4 Statistical analysis /    71
  
  CHAPTER    5
  ABSOLUTE AND RELATIVE DURATION OF VOCALIC SEGMENTS — RESULTS AND DISCUSSION /    72
  5.1 Introduction /    72
  5.2 Stressed vowel duration /    73
  5.2.1 Intrinsic vowel length /    75
  5.2.2 Final lengthening /    76
  5.2.3 Accentual lengthening /    76
  5.2.4 Foot complexity effect /    78
  5.2.5 Pre-fortis clipping /    80
  5.2.6 Within-phrase relations /    80
  5.2.7 Summary /    82
  5.3 Unstressed vowel duration /    84
  5.3.1 Unstressed vowels in monosyllabic function words /    84
  5.3.2 Unstressed vowels in trochaic content words /    89
  5.3.3 Relative schwa duration /    92
  5.3.4 Segmental contribution to unstressed function word duration /    94
  5.3.5 Summary /    95
  5.4 Vowel duration variability in individual native speakers and Polish learners /    96
  5.4.1 Stressed vowel duration variability /    96
  5.4.2 Vowel duration variability in non-phrase-final syllables /    98
  5.4.3 General vowel duration variability /    101
  5.4.4 Polish learners’ vowel timing diversity and development /    102
  5.5 Conclusion /    109
  
  CHAPTER    6
  TIMING RELATIONS WITHIN THE TONE GROUP — RESULTS AND DISCUSSION /    111
  6.1 Introduction /    111
  6.2 Word/foot-level timing relations /    111
  6.2.1 Syllable duration in content words /    111
  6.2.2 The duration of unstressed function words /    114
  6.2.3 The duration of content words /    116
  6.2.4 The effect of nuclear accent and phrase position /    121
  6.2.5 Individual learners’ results and progress /    125
  6.2.6 Summary /    129
  6.3 Tone-group level relations /    129
  6.3.1 Preheads /    129
  6.3.2 Heads /    131
  6.3.3 Prehead:Head relations /    132
  6.3.4 Head:Head relations /    134
  6.3.5 Head:Nucleus (non-phrase-final) relations /    139
  6.3.6 Prehead:Head:Nucleus relations /    139
  6.4 Conclusion /    144
  
  CHAPTER    7
  CONCLUSIONS AND PEDAGOGICAL IMPLICATIONS /    146
  7.1 Limitations of the present study /    146
  7.2 General conclusions: The Polish learner’s English speech timing characteristics /    147
  7.2.1 Hypothesis 1: Stressed vowel duration /    148
  7.2.2 Hypothesis 2: Unstressed unit duration /    149
  7.2.3 Hypothesis 3: Nuclear accent effect on timing /    152
  7.2.4 Hypothesis 4: IP constituent timing /    155
  7.2.5 Hypothesis 5: Foot timing /    155
  7.2.6 Hypothesis 6: The Polish learner’s development /    162
  7.3 Directions for further research /    164
  7.4 Pedagogical implications /    165
  
  APPENDIX A /    167
  
  APPENDIX B /    168
  
  APPENDIX C /    169
  
  REFERENCES /    171
  
  INDEX OF NAMES /    193
  
  SUBJECT INDEX /    199
  
  STRESZCZENIE /    203
  ZUSAMMENFASSUNG /    205
RozwińZwiń