Systematyka narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych dla organizacji uczących się

Systematyka narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych dla organizacji uczących się

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

34,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Współczesne przedsiębiorstwa znalazły się w sytuacji, w której zdolność dynamicznej adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych jest kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Oznacza to, że wszyscy pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni i zaangażowani w procesy muszą być wyposażeni w odpowiednie narzędzia, umożliwiające im szybkie i łatwe podejmowanie skutecznych działań doskonalących we wszystkich obszarach tworzenia wartości dla klienta. W przedsiębiorstwach produkcyjnych doskonalenie procesów (Process Improvement), rozumiane jako zwiększanie zdolności procesów do spełniania wymagań, jest realizowane w postaci dwóch strategii: działań ekstensywnych oraz intensywnych.

Podstawą realizacji strategii działań intensywnych (small-step ongoing improvement activities) jest efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów informacyjnych. W zarządzaniu jakością, obejmującym wspomnianą funkcję doskonalenia, do pozyskiwania oraz przetwarzania danych i informacji wykorzystuje się instrumenty określane tradycyjnie narzędziami jakości (NJ). Dzięki nim dostarcza się decydentom odpowiednio przetworzone informacje, niezbędne do podejmowania działań: korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych, wreszcie – doskonalących w procesach produkcyjnych.

Wykorzystanie tych instrumentów w warunkach praktyki przedsiębiorstw produkcyjnych jest jednak ograniczone ze względu na ich bogactwo i różnorodność, wynikającą między innymi z przenikania się różnych, współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwami (TQM, Six Sigma, LM). Opracowanie ułatwionego sposobu dostępu do potrzebnych w danych warunkach organizacyjno-produkcyjnych narzędzi jakości stało się przesłanką napisania dysertacji.

Za podstawowe cele przeprowadzonych badań uznano: 1) opracowanie systematyki narzędzi doskonalenia procesów produkcyjnych, poprzedzonej przeglądem osiągnięć naukowej organizacji i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikowania technik organizatorskich i kierowniczych – w tym metod badania i organizowania pracy; 2) zgromadzenie informacji, pozwalających w praktyce na ułatwiony dostęp do właściwych narzędzi i metod zarządzania jakością, będących uzupełnieniem wiedzy zgromadzonej w literaturze przedmiotu; 3) opracowanie nowej metody doboru oraz stosowania narzędzi i metod zarządzania jakością w warunkach praktyki produkcyjnej wraz z implementacją programową metody. Osiągnięcie postawionych celów wymagało studiów literaturowych, badań sondażowych w przedsiębiorstwach (klasą rozpatrywanych w dysertacji organizacji są przedsiębiorstwa produkcyjne) oraz zaprojektowania rozwiązania informatycznego, umożliwiającego w praktyce przemysłowej łatwy i szybki dostęp do instrumentów zarządzania jakością.

Dysertacja składa się z sześciu rozdziałów, w których przedstawiono sposoby realizacji postawionych w pracy celów oraz zweryfikowano postawione tezy naukowe. W rozdziale pierwszym, stanowiącym wprowadzenie, zwrócono uwagę na rolę oraz znaczenie informacji i zasobów wiedzy w procesach uczenia się organizacji, ukierunkowanych na doskonalenie organizacji oraz jej procesów. W rozdziale drugim przedstawiono historię rozwoju myśli naukowej w dziedzinie organizacji i zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem technik organizatorskich i kierowniczych, w tym – metod badania i organizacji pracy produkcyjnej. W rozdziale trzecim podzielono logicznie narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych, co umożliwiło włączanie do opracowanej systematyki instrumentów innych koncepcji zarządzania. W rozdziale czwartym przedstawiono przebieg oraz wyniki badania sondażowego, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw produkcyjnych, nt. stopnia znajomości, obszarów wykorzystania oraz przydatności szerokiego spektrum narzędzi oraz metod zarządzania jakością; zgromadzona w ten sposób wiedza została wprowadzona do systemu informatycznego klasy SWD. W rozdziale piątym dysertacji opisano autorską metodę wzorca kryteriów oraz jej implementację programową w postaci komputerowego systemu wspomagania decyzji w zakresie doboru oraz stosowania narzędzi i metod zarządzania jakością – z przeznaczeniem do wykorzystania w warunkach przemysłowych. W części prac związanych z tworzeniem oprogramowania sięgnięto po rozwiązania z obszaru inżynierii oprogramowania. Podsumowanie rozważań teoretycznych oraz badań empirycznych zawarto w zakończeniu pracy (rozdział szósty) w formie wniosków; mają one charakter uogólnień i odnoszą się do przyjętych hipotez badawczych.


Liczba stron236
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7775-256-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Streszczenie    5
  
  Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń    7
  
  1. Wprowadzenie    9
  
  1.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym w dobie gospodarki opartej na wiedzy – postulat ciągłego doskonalenia oraz „uczenia się” organizacji    9
  1.2. Sformułowanie problemu badawczego, cel i zakres pracy    11
  
  2. Klasyczne oraz współczesne instrumenty zarządzania    17
  
  2.1. Rozwój myśli naukowej w dziedzinie organizacji i zarządzania z uwzględnieniem polskiego dorobku    17
  2.2. Prawa i zasady naukowej organizacji    23
  2.3. Klasyczne instrumenty zarządzania    26
  2.3.1. Definicje instrumentów zarządzania    26
  2.3.2. Klasyfikacje instrumentów zarządzania    27
  2.3.3. Poprzednicy współczesnych instrumentów zarządzania jakością    32
  
  3. Instrumentarium doskonalenia procesów produkcyjnych – próba systematyzacji    41
  
  3.1. Różnorodność koncepcji zarządzania przedsiębiorstwami    41
  3.2. Historia rozwoju zarządzania jakością    42
  3.2.1. Definicje instrumentów zarządzania jakością    49
  3.3. Systematyka narzędzi zarządzania jakością    52
  3.3.1. Kryteria klasyfikacji narzędzi zarządzania jakością    52
  3.3.2. Narzędzia jakości w metodykach postępowania organizatorskiego    57
  3.3.3. Autorska systematyka narzędzi zarządzania jakością    61
  
  4. Badanie stopnia znajomości, wykorzystania oraz przydatności narzędzi i metod zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych    67
  
  4.1. Przegląd literatury przedmiotu    67
  4.2. Badania sondażowe przeprowadzone w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu Wielkopolska    73
  4.2.1. Opis procesu badawczego    73
  4.2.2. Omówienie wyników badań    85
  4.2.1.1. Analiza jakościowa    85
  4.2.1.2. Analiza ilościowa    163
  
  5. System doboru i stosowania narzędzi oraz metod zarządzania jakością na potrzeby doskonalenia procesów produkcyjnych    183
  
  5.1. Nowa metoda doboru narzędzi i metod zarządzania jakością    183
  5.2. System wspomagania doboru narzędzi i metod zarządzania jakością na potrzeby doskonalenia procesów produkcyjnych    201
  
  6. Podsumowanie i wnioski    201
  
  Załączniki     207
  
  Załącznik 1     207
  Załącznik 2     209
  Załącznik 3     212
  Załącznik 4     220
  Załącznik 5     221
  
  Literatura    225
  Abstract    235
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia