Botanika, t.2. Systematyka

-20%

Botanika, t.2. Systematyka

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,9624,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to wznowienie znanego podręcznika, cenionego zarówno przez studentów, jak i przez uczniów szkół średnich. Książka jest zalecana do użytku szkolnego.

Tom 2 – Systematyka daje szeroki przegląd organizmów prokariotycznych, grzybów i roślin. Omawia ogólne metody tej nauki, uwzględniając tzw. systematykę molekularną, w dużym zakresie formy kopalne, wyniki badań ultrastrukturalnych oraz biochemicznych.

W kolejnych wydaniach uwzględniono konieczne zmiany w systematyce dokonywane w wyniku badań molekularnych i odkryć paleobotanicznych.


Liczba stron638
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-13945-2
Numer wydania10
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  6. WIADOMOŚCI OGÓLNE    9
  7. ORGANIZMY O PROKARlOTYCZNEJ BUDOWIE KOMÓRKI    50
    Królestwo Prokaryata - bezjądrowe    51
    Podkrólestwo Eubacteria - eubakterie    51
      Gromada Cyanophyta (= Cyanobacteria) - sinice    52
      Gromada Prochlorophyta - prochlorofity    58
      Gromada Bacteria (= Schizomycetes) - bakterie    60
        Klasa Mycoplasmae - organizmy z grupy pleuropneumonii, mikoplazmy    63
        Klasa Bacteriae - bakterie właściwe    63
        Klasa Myxobacteriae - bakterie śluzowe (zwane także miksobakteriami)    65
        Klasa Spirochaetae - krętki    65
        Klasa Chlamydobacteriae - bakterie nitkowate    65
        Klasa Baggiatoae - siarkobakterie    67
        Klasa Microtatobiotae - rikecje    67
    Podkrólestwo Archaebacteria - archebakterie (protobakterie)    70
  8. EDKARIOTYCZNE GLONY NIŻSZE: GROMADY O PRZEWADZE FORM JEDNOKOMÓRKOWYCH    73
    Królestwo Eukaryota - jądrowe    73
    Podkrólestwo ro ślin - Phytobionta    76
      Gromada Glaucophyta - glaukofity    82
      Gromada Pyrrophyta - tobołki    83
        Klasa Dinophyceae - dinofity    87
      Gromada Euglenophyta - eugleniny (klejnotki)    91
      Gromada Chrysophyta - chryzofity    95
        Klasa Chrysophyceae - złotowiciowce (złotki)    97
        Klasa Prymnesiophyceae (= Haptophyceae) - haptofity    101
        Klasa Xanthophyceae - różuowiciowce    104
        Klasa Bacillariophyceae - okrzemki    107
        Klasa Eustigmatophyceae _ eustygmatofity    111
      Gromada Raphidophyta (= Chloromonadophyta) - chloromonady    113
      Gromada Cryptophyta - kryptofity    114
  9. EDKARIOTYCZNE GLONY WYŻSZE: GROMADY O PRZEWADZE FORM WIELOKOMÓRKOWYCH - BRUNATNICE I KRASNOROSTY    117
    Gromada Phaeophyta - brunatnice    117
    Gromada Rhodophyta - krasnorosty    122
      Klasa Bangiophyceae - hangiowe    125
      Klasa Florideophyceae - krasnorosty właściwe    126
  10. ZIELENICE - EDKARIOTYCZNE GLONY Z CHLOROFILEM b    132
    Gromada Chlorophyta - zielenice    132
      Klasa Prasinophyceae - prazynofity    135
      Klasa Chlorophyceae - zielenice właściwe    137
      Klasa Ulvophyceae - watkowe    141
      Klasa Charophyceae - ramieniowce    146
  11. ROŚLINY TELOMOWE: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PIERWOTNE ROŚLINY LĄDOWE    162
    Gromada Telomophyta (=Embryophyta) - rośliny telomowe (rośliny osiowe)    162
      Podgromada Rhyniophytina - ryniofity    174
      Podgromada Trimerophytina - trymerolity    182
      Podgromada Zosterophyllophytina - zosterofilolity    184
  12. ROŚLINY TELOMOWE: MSZAKI I GLEWIKI    189
    Podgromada Bryophytina - mszaki    189
      Klasa Hepaticopsida - wątrobowce    191
      Klasa Bryopsida - mchy    198
        Podklasa Sphagnidae - torfowce    201
        Podklasa Polytrichidae - płonniki    203
        Podklasa Bryidae - prątniki (mchy właściwe, mchy liściaste)    205
    Podgromada Anthocerophytina - glewiki    213
  13. ROŚLINY TELOMOWE: WIDŁAKI, PSYLOTY, SKRZYPY    221
    Podgromada Lycophytina - widłakowe    221
      Klasa Lycopsida - widłaki jednakozarodnikowe    222
        Rząd Asteroxylales - prawidiakowce    223
        Rząd Lycopodiales - widłakowce    223
        Rząd Protolepidodendrales - pralepidodendronowce    227
      Klasa Isoetopsida - widłaki różnozarodnikowe    229
        Rząd Lepidophytales - Iepidotity    230
        Rząd Pleuromeiales - pleuromejowce    234
        Rząd Isoetafes - poryblinowce    236
        Rząd Lepidocarpales - widłaki nasienne    237
      Klasa Selaginellopsida - widliczki    239
    Podgromada Psilotophytina - psylotowe    245
    Podgromada Sphenophytina - skrzypowe    248
        Rząd Hyeniales - praskrzypowce    250
        Rząd Sphenophyllales - klinolisty    253
        Rząd Equisetales - skrzypowce    254
  14. ROŚLINY TELOMOWE: KLADOKSYLONY I PAPROCIE    262
    Podgromada Cladoxylophytina - kladoksylony    262
    Podgromada Pterophytina - paprociowe    265
      Podklasa Coenopterididae - staropaprocie    267
      Podklasa Ophioglossidae - nasięźrzałowe    269
      Podklasa Marattiidae - strzelichowe    271
      Podklasa Osmundidae - długoszowe    275
      Podklasa Filicidae - paprocie cienkozarodniowe    277
      Podklasa Marsileidae - marsyliowe    288
      Podklasa Salviniidae - salwiniowe    291
  15. ROŚLINY TELOMOWE: NAGOZALĄŻKOWE I ICH BEZPOŚREDNI PRZODKOWIE - PRANAGOZALĄŻKOWE    297
    Podgromada Aneurophytophytina (= Progymnospermophytina) - peanagozalążkowe (aneurofitonowe)    298
      Rząd Aneurophytales - aneurofitonowce    298
      Rząd Archaeopteridales - archeopterydowce    301
  Rośliny nagozalążkowe    303
    Podgromada Cycadophytina - nagozalążkowe wielkolistne    304
      Klasa Lyginopteropsida (= Pteridospermopsida) - paprocie nasienne    304
        Rząd Lyginopteridales - kalymatotekowce    305
        Rząd Caytoniales - kajtoniowce    313
        Rząd Glssopteridales - glosopterydowce    315
      Klasa Cycadopsida - sagowce    317
      Klasa Cycadeoidopsida (=Bennettitopsida) - benetyty    322
      Klasa Gnetopsida - gniotowe    325
        Rząd Ephedrales - przęślowce    326
        Rząd Welwitschiales - welwiczjowce    328
        Rząd Gnetales - giotowce    329
    Podgromada Pinophytina (= Coniferophytina) - nagozalążkowe drobnolistne    330
      Klasa Ginkgopsida - miłorzębowe    331
      Klasa Cordaitopsida - kordaity    335
      Klasa Pinopida (= Coniferopsida) - szpilkowe    340
  16. ROŚLINY TELOMOWE: OKRYTOZALĄŻKOWE- DWULIŚCIENNE    354
    Podgromada Magnoliophylina (Angiospermae) - okrytozalążkowe    354
      Klasa Magnoliopsida (=Dicotyledones) - dwuliścienne    359
        Podklasa Magnoliidae - magnoliowe    360
        Podklasa Ranunculiidae - jaskrowe    366
        Podklasa Caryophyllidae - goździkowe    370
        Podklasa Dilleniidae - ukęślowe    377
        Podklasa Rosidae - różowe    389
        Podklasa Lamiidae - jasnotowe    403
        Podklasa Asteridae - astrowe    410
        Podklasa Hamamelididae - oczarowe    415
  17. ROŚLINY TELOMOWE: OKRYTOZALĄŻKOWE - JEDNOLIŚCIENNE    426
    Klasa Liliopsida (= Mon ocotyledones) -jednoliścienne    426
      Podklasa Alismatidae - żabieńcowe    427
      Podklasa Liliidae - liliowe    430
      Podklasa Arecidae - arekowe    448
  Pochodzenie okrytozalążkowych, przyczyny ich sukcesu w opanowywaniu naszej planety oraz tendencje ewolucyjne w ich obrębie    458
  18. GRZYBY: CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PODZIAŁ, GROMADA ŚLUZOROŚLI    463
    Podkrólestwo Mycobianta - grzyby    463
      Gromada Myxomycota - śluzorośla    469
        Podklasa Protostelidae - protosteliowe    470
        Podklasa Dictyostelidae - dikcjosteliowe    471
        Podklasa Myxomycetidae - śluzowce właściwe    472
      Gromada Acrasiomycota - akrazje    475
      Gromada Plasmodiophoromycota - plazmodiafory    477
      Gromada Labyrinthulomycota - labiryntulorośla    479
  19. GRZYBY WYTWARZAJĄCE STADIA PŁYWKOWE ORAZ SPRZĘŻNIAKI    480
    Gromada Oomycota - grzyby lęgniowe    481
    Gromada Hyphochytridiomycota (Hyphochytriomycota) - skoczki akrokontyczne    486
    Gromada Eumycota - grzyby właściwe    487
      Podgromada Chytridiomycotina - skoczkowe    490
      Podgromada Zygomycotina - sprzężniowe    497
        Klasa Zygomycetes - sprzężniaki    498
        Klasa Trichomycetes - włosowe    502
  20. GRZYBY WŁAŚCIWE: GRZYBY WYŻSZE, WORKOWCE    504
    Podgromada Ascomycotina - workowce    504
      Klasa Endomycetes - drożdżaki    512
      Klasa Taphrinomycetes - szpetczaki (zewnętrzniaki workowe)    518
      Klasa Laboulbeniomycetes - owadorośla    521
      Klasa Ascomycetes - workowce właściwe    523
        Podklasa Plectomycetidae - bezładniaki    526
        Podklasa Pyrenomycetidae - jądrzaki    528
        Podklasa Discomycetidae - miseczniaki    535
        Podklasa Loculoascomycetidae - komoroworkowce (workowce askostromatyczne)    542
  21. GRZYBY WŁAŚCIWE: GRZYBY WYŻSZE, PODSTAWCZAKI    548
    Podgromada Basidiomycotina - podstawczaki    548
      Klasa Pucciniomycetes (= Uredomycetes) - rdze    559
      Klasa Ustomycetes - głownie (głowniaki, przedgrzybniowe)    564
      Klasa Septomycetes - czerwcagrzybowe (przegrodopodstawkowe)    566
      Klasa Geltmycetes - galaretniaki    570
      Klasa Homobasidiomycetes - podstawczaki pojedynczopodstawkowe    573
  22. SKRAJNA SPECJALIZACJA GRZYBÓW I JEJ WYNIKI: GRZYBY NIEDOSKONAŁE I POROSTY    587
    Podgromada Deuteromycotina - grzyby niedoskonałe    587
    Gromada Lichenes - porosty    592
  ZAKOŃCZENIE    600
  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA    604
  SŁOWNICZEK POLSKICH NAZW GRUP ROŚLINNYCH NIE MAJĄCYCH OBECNIE FORMALNEGO STATUSU TAKSONOMICZNEGO    607
  SKOROWIDZ SYSTEMATYCZNYCH NAZW ŁACIŃSKICH    609
  SKOROWIDZ NAZW POLSKICH    625
  SKOROWIDZ RZECZOWY    634
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia