Ekonomia XXI Wieku 2014, nr 1(1)

Ekonomia XXI Wieku 2014, nr 1(1)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Zwracamy uwagę Czytelników, że począwszy od niniejszego numeru, pierwszego w roku 2014, czasopismo (funkcjonujące do tej pory jako „Ekonomia – Economics”) publikowane jest ze zmienioną szatą graficzną i pod nowym tytułem – „Ekonomia XXI Wieku” . Zmiany te spowodowane są, z jednej strony, koniecznością wierniejszego odzwierciedlenia przez tytuł specyfiki publikowanych artykułów, a z drugiej – dążeniem do lepszego dopasowania układu i wyglądu czasopisma do oczekiwań
Czytelników.

Bieżące wydanie otwiera artykuł Franciszka Kapusty, poświęcony determinantom rozwoju wsi polskiej w XXI wieku. Autor przedstawia w nim najważniejsze tendencje zmian terytorialnych w tym zakresie, wyniki analizy wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz przebieg procesów dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich. Inny, szczegółowy problem dotyczący polskiej gospodarki porusza kolejny artykuł, autorstwa Sławomira Kalinowskiego, poświęcony badaniom nad determinantami poziomu i jakości życia emerytów w Polsce na tle innych grup ekonomiczno-społecznych. Są one skupione na wielkości i zróżnicowaniu dochodów gospodarstw domowych ludzi starszych oraz na analizie struktury ich wydatków konsumpcyjnych. Z kolei następny tekst, przygotowany przez Kacpra T. Mulawę, odnosi się do podwójnego problemu agencji, dotyczącego odpowiedzialności
zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Autor analizuje przypadek polskiego rynku nieruchomości i słusznie zauważa, że niezależnie od formy wykonywania czynności przez pośredników skutkują one wysokim poziomem ryzyka
wynikającego ze specyfiki aktywów i niepowtarzalności transakcji.

Dwa kolejne artykuły koncentrują się na problemach regionów. Marcin Bogdański w opracowaniu dotyczącym aglomeracji olsztyńskiej stara się precyzyjnie określić jej granice, natomiast Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Cybulski i Łukasz Olipra
w tekście zatytułowanym Bezpośredni wpływ portów lotniczych na regionalne rynki pracy w Polsce podejmują próbę odpowiedzi na pytania: jak rozwój transportu lotniczego w Polsce wpłynął na rynek pracy w regionach, czy szybki wzrost liczby przewozów lotniczych w polskich portach skutkuje zwiększeniem zatrudnienia w nich i innych przedsiębiorstwach oraz czy wzrost zatrudnienia jest proporcjonalny w stosunku do przyrostu liczby pasażerów i ładunków.

W swoim opracowaniu dotyczącym inicjatyw politycznych i legislacyjnych w Unii Europejskiej Jolanta Zombirt wskazuje, że kryzys w gospodarce europejskiej wywołał konieczność podjęcia bardziej spójnych działań na poziomie wspólnotowym, mających na celu wzmocnienie i skoordynowanie polityki gospodarczej. Kwestii związanych z funkcjonowaniem UE dotyczy także kolejny artykuł, autorstwa Adriany Przybyszewskiej, skupiający się na analizie instrumentów finansowych realizacji celów Wspólnoty w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Celem artykułu jest dokonanie przeglądowej charakterystyki założeń wykorzystania tych instrumentów, a także próba oceny ich efektów.

Ostatnie cztery teksty poruszają inne szczegółowe problemy współczesnych nauk ekonomicznych. Grzegorz Walerysiak w swoim artykule zwraca uwagę na efekty oficjalnej dolaryzacji w krajach Ameryki Południowej, szukając powiązań między tym zjawiskiem a zmiennymi gospodarczymi, jednocześnie wskazując na jego wpływ na wybór strategii monetarnej i na politykę gospodarczą poszczególnych państw. Natomiast Krystian Nowakowski w opracowaniu swojego autorstwa wskazuje na tzw. miękkie finansowanie jako jeden z podstawowych czynników decydujących o powstawaniu baniek cenowych na rynku nieruchomości. Temat ten jest niezwykle aktualny wobec konieczności szczegółowych badań nad przyczynami wybuchu globalnego kryzysu finansowo-ekonomicznego. Anna Kozłowska w kolejnym artykule, zatytułowanym Reklama w procesie budowania lojalności konsumenta: ujęcie modelowe, stawia cel w postaci opracowania nowych ram koncepcyjnych dla badania roli reklamy w kształtowaniu postaw konsumpcyjnych na różnych poziomach (m.in. poznawczym czy emocjonalnym). Tekst zamykający publikację, przygotowany przez Łukasza Piętaka, dotyczy implementacji założeń teorii biegunów wzrostu François Perroux w Hiszpanii w latach 1964-1975. Autor dokonuje szczegółowej analizy danych empirycznych z tego okresu, odnoszących się do wzrostu gospodarczego, rozwoju przemysłu, migracji ludności czy wymiany handlowej, formułując istotne wnioski na temat rezultatów polityki biegunów wzrostu w Hiszpanii.


Liczba stron212
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Franciszek Kapusta: Determinanty rozwoju wsi polskiej na początku XXI wieku    9
  Sławomir Kalinowski: Ubóstwo emerytów w Polsce    29
  Kacper T. Mulawa: Podwójny problem agencji na przykładzie odpowiedzialności zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami w Polsce.    42
  Marcin Bogdański: Delimitacja obszaru aglomeracji olsztyńskiej    58
  Ewa Pancer-Cybulska, Leszek Cybulski, Łukasz Olipra: Bezpośredni wpływ portów lotniczych na regionalne rynki pracy w Polsce     74
  Jolanta Zombirt: Inicjatywy legislacyjne i polityczne w odniesieniu do funkcjonowania Unii Europejskiej    95
  Adriana Przybyszewska: Instrumenty finansowe realizacji celów Unii Europejskiej w regionie Śródziemnomorza (Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu)    117
  Grzegorz Walerysiak: Efekty dolaryzacji oficjalnej w Ameryce Południowej    133
  Krystian Nowakowski: Miękkie finansowanie jako kluczowy czynnik w powstawaniu bańki cenowej na rynku nieruchomości    151
  Anna Kozłowska: Reklama w procesie budowania lojalności konsumenta: ujęcie modelowe    168
  Łukasz Piętak: Teoria biegunów wzrostu François Perroux i implementacja jej założeń w Hiszpanii w latach 1964-1975    185
  Mirosława Klamut: Recenzja monografii Ewy Małuszyńskiej pt. Migracje i delokalizacje przedsiębiorstw, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu    206
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia