Ekonomia

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

35,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja „Ekonomia” została wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Poszczególne jej części stanowią dorobek pracowników
naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Zawarte
w niej opracowania odnoszą się do stosunkowo szerokiego spektrum problemów
naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią. Poszczególni autorzy
przedstawiają wyniki swoich badań teoretycznych i empirycznych w zakresie
rynku pracy i działań państwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i redukcji bezrobocia.
W opracowaniu tym poruszono także kwestie związane ze wzrostem i rozwojem gospodarczym
w dobie światowego kryzysu finansowego oraz zagadnienia dotyczące
kapitału ludzkiego, zrównoważonego rozwoju i wahań koniunkturalnych. Część publikacji
dotyczy wpływu polityki monetarnej i fiskalnej państwa na funkcjonowanie
i stabilizację gospodarki oraz koncepcji państwa dobrobytu, nierówności w poziomie
życia pomiędzy państwami


Liczba stron704
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-205-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Kamil Augustyn, Kazimierz W. Krupa: Ocena stanu kapitału intelektualnego przedsiębiorstw Podkarpacia na podstawie wyników badań empirycznych     13
  Jan Borowiec: Wahania cykliczne a zmiany realnego efektywnego kursu walutowego w strefie euro     23
  Katarzyna Czech: Ewolucja realizacji zrównoważonego rozwoju w Polsce     34
  Karolina Drela: Utrata pracy w XXI wieku     44
  Małgorzata Gajda-Kantorowska: Kontrowersje wokół metod pomiaru stabilności wzrostu gospodarczego     55
  Małgorzata Gasz: Działania stabilizujące gospodarkę Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansów publicznych     65
  Łukasz Goczek: Porównanie skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej na panelowej próbie wektorowo-autoregresyjnej     77
  Alina Gorczyńska, Danuta Szwajca: Dekoniunktura gospodarcza a restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstwa     88
  Beata Guziejewska: Kredyty zagrożone i rezerwy celowe na tle ogólnej sytuacji w sektorze bankowym w latach 2008-2010     98
  Anna Horodecka: Rola prądów filozoficznych w kształtowaniu metodologii nauk ekonomicznych     110
  Robert Huterski: Wybrane aspekty quasi-fiskalnej działalności Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych     120
  Marcin Idzik: Zastosowanie gradacyjnego modelu w analizie zaufania do banków i innych instytucji finansowych w Polsce     129
  Michał Jurek: Koncepcje monetarne D.H. Robertsona i ich wykorzystanie do analizy ilościowej i dochodowej teorii pieniądza     139
  Tomasz Kacprzak: Bezpieczeństwo pracy a bezpieczeństwo zatrudnienia w Polsce w kontekście flexicurity     148
  Marcin Kalinowski: Krytyka korporatywizmu z perspektywy nowej ekonomii politycznej     160
  Dariusz Kiełczewski: Koncepcja ekonomii zrównoważonego rozwoju     170
  Ilona Kijek, Marta Pszczółkowska: Taksonomiczne ujęcie sytuacji makroekonomicznej państw Unii Europejskiej w latach 2001, 2005 i 2009     179
  Aldona Klimkiewicz: Konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet dla rynku pracy     191
  Ryszard Kowalski: Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych     201
  Sylwester Kozak: Rola banków w dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2002-2010     210
  Sylwester Kozak: Zmiany w strukturze kredytów dla sektora niefinansowego w Polsce w latach 2001-2010     222
  Jakub Kraciuk: Wpływ światowego kryzysu finansowego z 2008 roku na gospodarkę Niemiec     233
  Mirosław Krajewski: Kapitał ludzki w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa     243
  Barbara Kryk: Szanse i zagrożenia zatrudnienia nosicieli wirusa HIV w opinii studentów     253
  Iwa Kuchciak: Crowdsourcing w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa bankowego     263
  Robert Kurek: Asymetria informacji na rynku ubezpieczeniowym     272
  Katarzyna Kuźniar-Żyłka: Media jako uczestnik procesu informacyjnego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy     283
  Joanna Latuszek: Globalizacja a nierówności między państwami     293
  Renata Lisowska, Dorota Starzyńska: Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie województwa łódzkiego.     303
  Józef Łobocki: Sektor finansowy a kapitał społeczny     314
  Łukasz Menart: Kluczowe obszary działań menedżera klastra     324
  Aneta Mikuła: Poziom ubóstwa i deprywacji materialnej dzieci w krajach Unii Europejskiej     336
  Michał Moszyński: Idee ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej byłej NRD – oczekiwania a rzeczywistość     347
  Arnold Pabian: Zrównoważona produkcja w gospodarce przyszłości. Perspektywy i bariery rozwoju     357
  Wiesław Pasewicz, Artur Wilczyński, Michał Świtłyk: Efektywność państwowych wyższych szkół zawodowych w latach 2004-2010     367
  Iwona Pawlas: Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów Unii Europejskiej w świetle badań taksonomicznych     377
  Renata Pęciak: Działania Jeana-Baptiste’a Saya na rzecz instytucjonalizacji nauki ekonomii     386
  Elżbieta Pohulak-Żołędowska: Innowacyjność w dobie postindustrialnej     396
  Adriana Politaj: Efektywność centrów integracji społecznej w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu     407
  Magdalena Rękas: Ulgi prorodzinne jako element polityki rodzinnej w wybranych krajach Unii Europejskiej     418
  Wioleta Samitowska: Ekonomia społeczna wobec wyzwań rynku pracy     432
  Anna Skórska: Zmiany sytuacji na polskim rynku pracy jako konsekwencja kryzysu gospodarczo-finansowego     443
  Grzegorz Sobiecki: Pieniądz doskonały     453
  Małgorzata Solarz: Wady i zalety mikropożyczek jako narzędzia inkluzji finansowej sprzyjającego wzrostowi dobrobytu     463
  Robert Stanisławski: Potrzeby w zakresie rozwoju innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw nieinnowacyjnych (w świetle badań własnych)     474
  Bogusław Stankiewicz: Makroekonomiczny model turystyki medycznej w Polsce – podstawowe uwarunkowania badań     486
  Dariusz Eligiusz Staszczak: Znaczenie globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego dla zmian światowego systemu ekonomiczno-politycznego     497
  Feliks Marek Stawarczyk: Kryzys na przykładzie Argentyny a ekonomiczne problemy Grecji     507
  Stanisław Swadźba: System gospodarczy Polski i Republiki Czeskiej. Analiza porównawcza     517
  Maciej Szczepankiewicz: Badanie potencjału innowacyjnego studentów     527
  Maciej Szumlański: Wzrost kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej     537
  Sylwia Talar: Crowdsourcing jako efektywna forma współpracy     548
  Jacek Tomkiewicz: Strefa euro wobec kryzysu finansowego     558
  Magdalena Tusińska: Czy wzrost gospodarek krajów Unii Europejskiej jest inteligentny?     568
  Monika Utzig: Zadłużenie gospodarstw domowych w monetarnych instytucjach finansowych     579
  Monika Walicka: Podatkowe uwarunkowania konkurencyjności małych przedsiębiorstw     590
  Grzegorz Wałęga: Społeczno-ekonomiczne determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce     600
  Grażyna Węgrzyn: Uwarunkowania ekonomiczne innowacji w sektorze usług     611
  Anna Wildowicz-Giegiel: Uwarunkowania kreacji kapitału intelektualnego w polskich przedsiębiorstwach     622
  Sylwia Wiśniewska: Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa     633
  Renata Wojciechowska: Problem metody badawczej w ekonomii     643
  Jarosław Wojciechowski: Wpływ zaburzenia preferencji czasowej na wysokość bezrobocia równowagi na przykładzie Polski     652
  Alfreda Zachorowska, Agnieszka Tylec: Efektywność kosztowa aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w latach 2005-2010     663
  Urszula Zagóra-Jonszta: Sektor bankowy w drugiej Rzeczypospolitej     674
  Małgorzata Zielenkiewicz: Stopień regulacji publicznej a poziom życia     685
  Mariusz Zieliński: Polityka fiskalna a kryzys gospodarczy w wybranych krajach Unii Europejskiej     695
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia