Ekonomia

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

35,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja „Ekonomia” została wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Poszczególne jej części stanowią dorobek pracowników
naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Zawarte
w niej opracowania odnoszą się do stosunkowo szerokiego spektrum problemów
naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią. Poszczególni autorzy
przedstawiają wyniki swoich badań teoretycznych i empirycznych w zakresie
rynku pracy i działań państwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i redukcji bezrobocia.
W opracowaniu tym poruszono także kwestie związane ze wzrostem i rozwojem gospodarczym
w dobie światowego kryzysu finansowego oraz zagadnienia dotyczące
kapitału ludzkiego, zrównoważonego rozwoju i wahań koniunkturalnych. Część publikacji
dotyczy wpływu polityki monetarnej i fiskalnej państwa na funkcjonowanie
i stabilizację gospodarki oraz koncepcji państwa dobrobytu, nierówności w poziomie
życia pomiędzy państwami


Liczba stron704
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-205-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Kamil Augustyn, Kazimierz W. Krupa: Ocena stanu kapitału intelektualnego przedsiębiorstw Podkarpacia na podstawie wyników badań empirycznych    13
  Jan Borowiec: Wahania cykliczne a zmiany realnego efektywnego kursu walutowego w strefie euro    23
  Katarzyna Czech: Ewolucja realizacji zrównoważonego rozwoju w Polsce    34
  Karolina Drela: Utrata pracy w XXI wieku    44
  Małgorzata Gajda-Kantorowska: Kontrowersje wokół metod pomiaru stabilności wzrostu gospodarczego    55
  Małgorzata Gasz: Działania stabilizujące gospodarkę Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansów publicznych    65
  Łukasz Goczek: Porównanie skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej na panelowej próbie wektorowo-autoregresyjnej    77
  Alina Gorczyńska, Danuta Szwajca: Dekoniunktura gospodarcza a restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstwa    88
  Beata Guziejewska: Kredyty zagrożone i rezerwy celowe na tle ogólnej sytuacji w sektorze bankowym w latach 2008-2010    98
  Anna Horodecka: Rola prądów filozoficznych w kształtowaniu metodologii nauk ekonomicznych    110
  Robert Huterski: Wybrane aspekty quasi-fiskalnej działalności Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych    120
  Marcin Idzik: Zastosowanie gradacyjnego modelu w analizie zaufania do banków i innych instytucji finansowych w Polsce    129
  Michał Jurek: Koncepcje monetarne D.H. Robertsona i ich wykorzystanie do analizy ilościowej i dochodowej teorii pieniądza    139
  Tomasz Kacprzak: Bezpieczeństwo pracy a bezpieczeństwo zatrudnienia w Polsce w kontekście flexicurity    148
  Marcin Kalinowski: Krytyka korporatywizmu z perspektywy nowej ekonomii politycznej    160
  Dariusz Kiełczewski: Koncepcja ekonomii zrównoważonego rozwoju    170
  Ilona Kijek, Marta Pszczółkowska: Taksonomiczne ujęcie sytuacji makroekonomicznej państw Unii Europejskiej w latach 2001, 2005 i 2009    179
  Aldona Klimkiewicz: Konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet dla rynku pracy    191
  Ryszard Kowalski: Liberalne państwo dobrobytu wobec najsłabszych grup społecznych    201
  Sylwester Kozak: Rola banków w dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2002-2010    210
  Sylwester Kozak: Zmiany w strukturze kredytów dla sektora niefinansowego w Polsce w latach 2001-2010    222
  Jakub Kraciuk: Wpływ światowego kryzysu finansowego z 2008 roku na gospodarkę Niemiec    233
  Mirosław Krajewski: Kapitał ludzki w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa    243
  Barbara Kryk: Szanse i zagrożenia zatrudnienia nosicieli wirusa HIV w opinii studentów    253
  Iwa Kuchciak: Crowdsourcing w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa bankowego    263
  Robert Kurek: Asymetria informacji na rynku ubezpieczeniowym    272
  Katarzyna Kuźniar-Żyłka: Media jako uczestnik procesu informacyjnego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy    283
  Joanna Latuszek: Globalizacja a nierówności między państwami    293
  Renata Lisowska, Dorota Starzyńska: Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie województwa łódzkiego.    303
  Józef Łobocki: Sektor finansowy a kapitał społeczny    314
  Łukasz Menart: Kluczowe obszary działań menedżera klastra    324
  Aneta Mikuła: Poziom ubóstwa i deprywacji materialnej dzieci w krajach Unii Europejskiej    336
  Michał Moszyński: Idee ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej byłej NRD – oczekiwania a rzeczywistość    347
  Arnold Pabian: Zrównoważona produkcja w gospodarce przyszłości. Perspektywy i bariery rozwoju    357
  Wiesław Pasewicz, Artur Wilczyński, Michał Świtłyk: Efektywność państwowych wyższych szkół zawodowych w latach 2004-2010    367
  Iwona Pawlas: Społeczno-ekonomiczny rozwój krajów Unii Europejskiej w świetle badań taksonomicznych    377
  Renata Pęciak: Działania Jeana-Baptiste’a Saya na rzecz instytucjonalizacji nauki ekonomii    386
  Elżbieta Pohulak-Żołędowska: Innowacyjność w dobie postindustrialnej    396
  Adriana Politaj: Efektywność centrów integracji społecznej w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu    407
  Magdalena Rękas: Ulgi prorodzinne jako element polityki rodzinnej w wybranych krajach Unii Europejskiej    418
  Wioleta Samitowska: Ekonomia społeczna wobec wyzwań rynku pracy    432
  Anna Skórska: Zmiany sytuacji na polskim rynku pracy jako konsekwencja kryzysu gospodarczo-finansowego    443
  Grzegorz Sobiecki: Pieniądz doskonały    453
  Małgorzata Solarz: Wady i zalety mikropożyczek jako narzędzia inkluzji finansowej sprzyjającego wzrostowi dobrobytu    463
  Robert Stanisławski: Potrzeby w zakresie rozwoju innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw nieinnowacyjnych (w świetle badań własnych)    474
  Bogusław Stankiewicz: Makroekonomiczny model turystyki medycznej w Polsce – podstawowe uwarunkowania badań    486
  Dariusz Eligiusz Staszczak: Znaczenie globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego dla zmian światowego systemu ekonomiczno-politycznego    497
  Feliks Marek Stawarczyk: Kryzys na przykładzie Argentyny a ekonomiczne problemy Grecji    507
  Stanisław Swadźba: System gospodarczy Polski i Republiki Czeskiej. Analiza porównawcza    517
  Maciej Szczepankiewicz: Badanie potencjału innowacyjnego studentów    527
  Maciej Szumlański: Wzrost kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej    537
  Sylwia Talar: Crowdsourcing jako efektywna forma współpracy    548
  Jacek Tomkiewicz: Strefa euro wobec kryzysu finansowego    558
  Magdalena Tusińska: Czy wzrost gospodarek krajów Unii Europejskiej jest inteligentny?    568
  Monika Utzig: Zadłużenie gospodarstw domowych w monetarnych instytucjach finansowych    579
  Monika Walicka: Podatkowe uwarunkowania konkurencyjności małych przedsiębiorstw    590
  Grzegorz Wałęga: Społeczno-ekonomiczne determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce    600
  Grażyna Węgrzyn: Uwarunkowania ekonomiczne innowacji w sektorze usług    611
  Anna Wildowicz-Giegiel: Uwarunkowania kreacji kapitału intelektualnego w polskich przedsiębiorstwach    622
  Sylwia Wiśniewska: Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa    633
  Renata Wojciechowska: Problem metody badawczej w ekonomii    643
  Jarosław Wojciechowski: Wpływ zaburzenia preferencji czasowej na wysokość bezrobocia równowagi na przykładzie Polski    652
  Alfreda Zachorowska, Agnieszka Tylec: Efektywność kosztowa aktywnych programów rynku pracy w województwie śląskim w latach 2005-2010    663
  Urszula Zagóra-Jonszta: Sektor bankowy w drugiej Rzeczypospolitej    674
  Małgorzata Zielenkiewicz: Stopień regulacji publicznej a poziom życia    685
  Mariusz Zieliński: Polityka fiskalna a kryzys gospodarczy w wybranych krajach Unii Europejskiej    695
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia