X

  TREŚĆ
  Emi l ia Bala, Ewa Smol ska
  Zmiany układu koryta rzeki Liwiec w ciągu ostatnich 200 lat
  (summary: Changes of the Liwiec channel pattern during last 200 years) 9
  Aneta Białczak, Jacek Forys iak
  Zróżnicowanie wypełnień holoceńskich starorzeczy Warty w Uniejowie (summary:
  Diversity of the infillings of Holocene oxbow lakes of the Warta River in Uniejów) 21
  Danuta Dzieduszyńska, Piot r Ki t tel , Joanna Petera-Zganiacz, Jul iusz Twardy
  Paleogeograficzne elementy rozwoju doliny Warty w Kotlinie Kolskiej w świetle badań
  w stanowisku „Koźmin Las” (summary: Palaeogeographical elements of the Warta River
  Valley evolution within the Koło Basin in the light of investigations at the site „Koźmin Las”) 35
  Tomasz Falkowski , Piot r Os t rowski
  Wpływ budowy geologicznej na zróżnicowanie procesów korytowych rzeki uregulowanej
  na przykładzie odcinka Wisły warszawskiej (summary: Geologic structure influence on
  channel processes of regulated river in example of Vistula River reach in Warsaw) 51
  Jacek Forysiak, Ryszard K. Borówka, Marek Klos s, Mi lena Obremska, Daniel Okupny,
  Sławomi r Żurek
  Geologiczna i geomorfologiczna charakterystyka torfowiska Rąbień oraz wstępne wyniki badań osadów
  biogenicznych (summary: Geological and geomorphological features of the Rąbień peatland and
  preliminary results of investigations of biogenic sediments) 65
  Piot r Gębica, Andr i j Jacyszyn
  Rola zmian klimatu, działalności człowieka i tektoniki w późnoczwartorzędowej ewolucji doliny Dniestru
  na przedpolu Wschodnich Karpat (Zachodnia Ukraina) (summary: The role of climate change, human
  impact and tectonics in the late Quaternary evolution of the Dniester River Valley in the eastern
  Carpathian foreland (Western Ukraine) 77
  Marcin Jaskulski
  Pagórki Warciańskie – przykład złożonej formy glacigenicznej (summary: Warta Hills –
  an example of a complex glaciogenic form) 101
  Piot r Ki t tel
  Budowa i ewolucja doliny Neru w rejonie stanowiska Lutomiersk-Koziówki w świetle badań
  geoarcheologicznych (summary: Geomorphology and evolution of the Ner River Valley
  in the vicinity of Lutomiersk-Koziówki site in the light of geoarchaeological research) 113
  Elżbieta Kobojek
  Ewolucja poglądów na genezę „wielkich stożków napływowych” na Równinie Łowicko-Błońskiej
  (summary: Evolution of the opinions on the genesis of “the huge alluvial fans” on the Łowicz-Błonie
  Plain) 135
  Małgorzata Roman
  Rzeźba palimpsestowa w krajobrazie polodowcowym na przykładzie wzgórza morenowego Izbicy
  Kujawskiej (summary: The palimpsest glacial landscape on the example of the Izbica Kujawska
  moraine ridge) 147
  Lucyna Wachecka-Kotkowska, Piot r Czubla, Mar ia Górska-Zabielska, Elżbieta Król
  Poligeneza pagóra w okolicach Mąkolic na wododziale Wisły i Odry na Wysoczynie Bełchatowskiej,
  region łódzki (summary: Polygenesis of the Mąkolice Hill on the Vistula and Odra Watershed on the
  Bełchatów Plateau, Łódź Region) 161
  Sławomi r Żurek
  Nizina Zachodniosyberyjska – fenomen zatorfień naszej planety (summary: The West Siberian Plain
  – a curiosity among peatlands of our planet) 179
  Z okazji setnego numeru Acta Geographica Lodziensia 195
  Spis prac opublikowanych w serii Acta Geographica Lodziensia w latach 1948–2012 197
Acta Geographica Lodziensia t. 100/2012
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Redakcja: Krystyna Turkowska, Danuta Dzieduszyńska, Paweł Jokiel, Kazimierz Kłysik, Krzysztof Kożuchowski
0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide spisZobacz spis treści
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

31,50

29,93

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Oddawany do rąk Czytelników setny tom Acta Geogrphica Lodziensia, który jest wyjątkowym
z dwóch powodów – z uwagi na „okrągły” numer, ale i okoliczność, z którą
wiąże się jego powstanie. Prezentowany tom zawiera bowiem zbiór artykułów będących
pokłosiem ogólnopolskiej Konferencji „Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego”,
która odbyła się w Uniejowie w czerwcu 2012 roku dla uczczenia jubileuszu urodzin Profesor
Krystyny Turkowskiej – Redaktora serii Acta Geogrphica Lodziensia w ostatnim
piętnastoleciu (1998–2012).
Zamieszczone w bieżącym tomie artykuły nawiązują do tytułu uniejowskiej konferencji,
niektóre wybiegają jednak poza obszar Polski, wpisując się w szeroki nurt tematyczny
serii wydawniczej. Całość stanowi przegląd lokalnych/regionalnych badań nad ewolucją
rzeźby i znaczeniem poszczególnych czynników morfotwórczych w jej zróżnicowaniu.
W części artykułów, zagadnienie poligenezy i złożoności rzeźby przedstawione zostało na
przykładzie wybranych stanowisk regionu łódzkiego, także tych prezentowanych w części
terenowej konferencji.
Redaktor tomu


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!