X

  TREŚĆ
  Zarys treści 7
  Wstęp 7
  Cel pracy i zasady wyboru obszarów testowych 8
  Ostatnie piętro zimne na kontynencie europejskim 10
  Metody 15
  Analiza geomorfologiczna i geologiczna 15
  Datowanie kosmogenicznym chlorem 16
  Metoda profilowania geoelektrycznego w analizie przypowierzchniowych osadów
  czwartorzędowych 19
  Położenie oraz zarys budowy geologicznej i rzeźby obszarów testowych w świetle dotychczasowych badań 24
  Pojezierze Suwalskie 24
  Pojezierze Dobrzyńskie 25
  Wysoczyzna Drohicka 27
  Wybrane rejony Tatr Wysokich 28
  Paleogeografia wybranych obszarów w świetle nowych danych 32
  Pojezierze Suwalskie 32
  Wiek głównych ciągów moren recesyjnych 32
  Zagadnienie wysp obszarów niezlodowaconych w zasięgu ostatniego zlodowacenia 34
  Historia zawieszonej dolinki Gaciska i wiek teras w Bachanowie 37
  Wiek ostatecznej deglacjacji obszaru Pojezierza Suwalskiego 40
  Wnioski 41
  Pojezierze Dobrzyńskie 41
  Loby lodowcowe w rzeźbie powierzchni 41
  Krzyżujące się rynny subglacjalne jako świadectwo paleokierunków 43
  Wpływ podłoża na rozwój ostatniego zlodowacenia na Pojezierzu Dobrzyńskim 48
  Stratygrafia osadów zlodowacenia Wisły na Pojezierzu Dobrzyńskim w świetle
  nowych danych 52
  Sposób zaniku ostatniego lądolodu z terenu Pojezierza Dobrzyńskiego 56
  Wnioski 60
  Wysoczyzna Drohicka 60
  Spektakularny zapis procesów peryglacjalnych na obszarze nieobjętym ostatnią
  pokrywą lodową 60
  Układ sieci poligonalnej na tle głównych elementów rzeźby okolic Wierzchucy Nagórnej 61
  Warunki klimatyczne i czas rozwoju klinów w zachodniej części Wysoczyzny Drohickiej 65
  Wnioski 66
  Wybrane rejony Tatr Wysokich 67
  Specyfika analizy paleogeograficznej w obszarach wysokogórskich 67
  Wiek osadów i form lodowcowych 68
  Interpretacja dat chlorowych 70
  Historia glacjalna wybranych dolin 75
  Wnioski 77
  Uwagi o paleogeografii innych obszarów 77
  Podsumowanie i uwagi końcowe 81
  Maksymalny zasięg ostatniego zlodowacenia i jego wiek 81
  Wpływ podłoża na przebieg ostatniego zlodowacenia 82
  Sposób i tempo rozwoju lądolodu i lodowców 84
  Zróżnicowanie regionalne i lokalne ważnym elementem analizy paleogeograficznej 87
  Najmłodsze epizody glacjalne i ostateczny zanik lodu 89
  Sposób podejścia i wartość analizy paleogeograficznej 90
  Korelacja zdarzeń 92
  Wnioski 94
  Literatura 96
  Spis ilustracji 106
  Summary 107
Acta Geographica Lodziensia t. 95/2009
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

112

Kategoria

Geografia fizyczna

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 48,58 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Krystyna Turkowska, Paweł Jokiel, Kazimierz Kłysik, Krzysztof Kożuchowski, Danuta Dzieduszyńska
0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide spisZobacz spis treści
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

31,50

29,93

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

ZARYS TREŚCI
Praca dotyczy analizy paleogeograficznej fragmentów Pojezierza Suwalskiego, Pojezierza Dobrzyńskiego, Wysoczyzny
Drohickiej i wybranych dolin Tatr Wysokich w czasie ostatniego zlodowacenia. Rozważania oparto na analizie geomorfologicznej,
geologicznej, badaniach geoelektrycznych i datowaniach osadów, głównie metodą kosmogenicznego chloru-36. Na
tle ogólnych informacji odnośnie rozwoju ostatniego zlodowacenia na kontynencie europejskim przedstawiono położenie
oraz najważniejsze cechy rzeźby i budowy geologicznej wybranych obszarów, a następnie omówiono najciekawsze zagadnienia
dotyczące ich paleogeografii. W części końcowej dokonano korelacji zdarzeń odczytanych na badanych obszarach
oraz przeprowadzono dyskusję na temat historii ostatniego zlodowacenia w Polsce.
Wykazano, że lobowa transgresja ostatniego lądolodu na obszar Pojezierza Suwalskiego skutkowała pozostawieniem
niewielkich obszarów wolnych od lodu. Na podstawie wieku chlorowego poziomów głazowiska w Bachanowie odczytano
zróżnicowanie tempa erozji. Przedstawiono nowy scenariusz przebiegu deglacjacji Pojezierza Dobrzyńskiego. Wykazano
ścisły związek przebiegu procesów geologicznych w plejstocenie z budową podłoża. Opisano przykład struktur peryglacjalnych
poza zasięgiem lądolodu ostatniego zlodowacenia na Wysoczyźnie Drohickiej, odczytanych na podstawie profilowania
geoelektycznego. Dokonano korelacji osi klinów z lineamentami powierzchni w okolicach ich występowania. Daty chlorowe
uzyskane dla osadów lodowcowych w Tatrach wykorzystane zostały do próby odtworzenia rozwoju lodowców od wczesnego
Vistulianu* po początek holocenu.
Podkreślono, że przebieg ostatniego zlodowacenia w Polsce zależał nie tylko od globalnych zmian klimatycznych, ale
w dużym stopniu także od regionalnych i lokalnych warunków klimatycznych, morfologicznych i geologicznych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!