X

  A. Jankowska
  Między Bliskim Wschodem a Grecją – pieniądz w okresie archaicznym
  Between the Near East and Greece – currency in the Archaic period....................................7
  M. Mielczarek
  Pomiędzy Wschodem i Zachodem. Mennictwo ośrodków Rodos w okresach archaicznym i klasycznym
  Between East and West. Coinage of the Rhodian poleis in the Archaic and Classical periods......13
  G.M. Talmaţchi
  New considerations about meaning of the form and the conventional symbols found on monetary signs (6th-5th centuries BC)
  Nowe uwagi o znaczeniu i zwyczajowych opisach środków płatniczych (VI-V wiek p.n.e.).........23
  
  B. Solarewicz
  Pieniądz na pograniczu trzech kultur. Monety z kościoła w Hippos, w Dekapolis (Izrael)
  Currency on the border of three cultures. Coins from the church at Hippos, in the Decapolis (Israel)........................................39
  
  J. Rakoczy
  Monety brązowe w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem w połowie III wieku. Studium obiegu
  Bronze coins in the Roman provinces on the Lower Danube in the middle of the 3rd century.
  Studies on coin circulation ...................49
  P. Chabrzyk
  Skarb monet wczesnośredniowiecznych z Kartuz na Pomorzu
  An Early mediaeval coin-hoard from Kartuzy in Pomerania........................................63
  A. Musiałowski
  Niespokojne lata. Pieniądz na pograniczu Królestwa Polskiego i Zakonu Krzyżackiego w latach 1410-1466
  Unsettled years. Currency on the borders of the Kingdom of Poland and the Teutonic Order
  during the years 1410-1466.......................67
  В. Коцур
  Талеры и ефимок с признаками в коллекции Национального историко-этнографического
  заповедника „Переяслав”, как источник денежного обращения в Украине в XVI-XVIII веках
  Talary i „efimek” ze znakami w zbiorze Narodowego Muzeum Historyczno-Etnograficznego „Perejaslav” jako źródło do poznania obiegu pieniężnego na Ukrainie w wiekach XVI-XVIII
  Thalers and „ephimek” coin with marks in the collection of the National Museum of History
  and Ethnography „Pereyaslav”, as a source for learning about the circulation of currency
  in the Ukraine in the 16th-18th centuries........77
  
  А.С. Бойко-Гагарин
  Кустарные подделки монет Aвгуста III Cаксонца (1733-1763) и Cтанислава Aвгуста понятовского (1764-1795) в находках украины
  
  Naśladownictwa monet Augusta III (1733-1763) i Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) w znaleziskach z Ukrainy
  
  Forgeries of coins of Augustus III (1733-1763) and Stanislaus Augustus Poniatowski (1764-1795) in finds from the Ukraine .......................81
  W. Morawski
  Banki komercyjne na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej
  Commercial banks in the Eastern territories of the Second Polish Republic ........................85
  J. Bieniaś, J. Lipinin
  Dalekowschodnie emisje pieniądza Banku Rosyjsko-Chińskiego i Banku Rosyjsko-Azjatyckiego na przełomie xix i xx wieku. Pogranicze rosyjsko-chińsko-mongolskie
  Far Eastern banknote emissions of the Russian-Chinese Bank and the Russian-Asiatic Bank
  at the turn of the 19th and 20th centuries. The Russian, Chinese and Mongolian borderlands .....95
  T. Maćkowski
  Numizmatyka na pograniczu różnych specjalności. Żetony czy tokeny?
  Uwagi o nazewnictwie nowożytnych numizmatów
  Numismatics on the border of different sciences. “Jetons” or tokens? Some remarks on modern numismatic terminology .........................111
Acta Archaeologica Lodziensia t. 61/2015
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Redakcja: Mariusz Mielczarek, Anna Marciniak-Kajzer, Piotr Komorowski, Tomasz Kurasiński, Radu Ardevan, Leszek Kajzer, Jerzy Maik, Valery Nikonorov, K. Noaáček,
0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide spisZobacz spis treści
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

36,75

34,91

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

"Acta Archaeologica Lodziensia" to najstarsza w łódzkim ośrodku naukowym archeologiczna seria wydawnicza, istniejąca już od ponad pół wieku.


Charakteryzują ją i wyróżniają na polskim rynku wydawnictw archeologicznych szczególnie dwa aspekty: integracyjny charakter i szeroki zakres tematyczny.


Publikowane w niej prace są autorstwa pracowników różnych instytucji głównie środkowopolskiego środowiska naukowego: Uniwersytetu Łódzkiego, Polskiej Akademii Nauk, muzeów regionu.


Różnorodność tematyczna obrazuje możliwości badawcze i aktualne trendy nowoczesnej, szeroko pojętej archeologii. Ramy chronologiczne obejmują bardzo szeroki zakres czasowy od epoki kamienia po współczesność. Liczne prace, które się dotychczas w niej ukazały, poświęcone były nie tylko archeologii sensu stricto, ale, co szczególnie ważne dla łódzkiego ośrodka archeologicznego, chlubiącego się szkołą archeologii pogranicza, także i problematykom styku archeologii z innymi dyscyplinami naukowymi: historią, historią nauki i techniki, architekturą, bronioznawstwem historycznym, historią sztuki. Zdecydowana większość opublikowanych pozycji to nie schematyczne, proste sprawozdania z realizowanych przez autorów badań, lecz opracowania powstałe w wyniku wieloletnich studiów nad tematem. Nie dziwi więc że są to najczęściej jedne z najważniejszych pozycji w dorobku wielu autorów, które zaważyły na ich karierze naukowej.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!