X

  Wprowadzenie 9
  Rozdział I
  Cywilizacyjne i kulturowe uwarunkowania ochrony praw
  człowieka w Afryce 14
  Podstawowe fakty dotyczące Afryki subsaharyjskiej (dane za 2004–2005 rok) 30
  Rozdział II
  Instytucje ochrony praw człowieka 32
  2.1. Organizacja Jedności Afrykańskiej – Unia Afrykańska  32
  2.2. Umowy międzynarodowe  37
  Rozdział III
  Prawa i wolności osobiste 52
  3.1. Prawo do życia 52
  3.1.1. Kara śmierci 75
  3.2. Znikanie ludzi  85
  3.3. Zakaz tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania i karania  91
  3.4. Arbitralne aresztowanie, więzienie i wygnanie 100
  3.4.1. Sytuacja osób pozbawionych wolności i warunki więzienne 103
  3.5. Niewolnictwo i praktyki zbliżone do niewolnictwa 111
  3.6. Wymiar sprawiedliwości 121
  Rozdział IV
  Wolność sumienia i wyznania 128
  4.1. Struktury wyznaniowe Afryki 128
  4.2. Polityka równowagi religijnej 131
  4.3. Państwa wyznaniowe 147
  4.4. Polityka dyskryminacji religijnej 154
  Rozdział V
  Prawa polityczne i obywatelskie 161
  5.1. Udział w rządzeniu państwem 161
  5.1.1. Sposoby rotacji władzy 167
  5.1.2. Udział w wyborach 171
  5.1.3. Losy przeciwników politycznych 191
  5.2. Wolność słowa 194
  5.2.1. Dostęp do informacji 201
  5.3. Prawo do pokojowych zgromadzeń i swobodnego zrzeszania się 203
  5.4. Wolność poruszania się, opuszczenia państwa i powrotu do niego 208
  Rozdział VI
  Prawa mniejszości. Kwestie ochrony ludności tubylczej 215
  6.1. Stosunki międzyetniczne 219
  6.2. Polityczna manipulacja etnicznością 224
  6.3. Ludność tubylcza 229
  6.3.1. Ludność tubylcza w Afryce 237
  6.3.2. Formy wspierania ludności tubylczej 249
  Rozdział VII
  Ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości 256
  7.1. Prawne podstawy ścigania i karania winnych 256
  7.2. Przejawy ludobójstwa, zbrodni wojennych i innych masowych naruszeń
  praw człowieka 260
  7.3. Sądzenie i karanie winnych 264
  7.4. Postępowanie wewnętrzne 265
  7.4.1. Amnestia 265
  7.4.2. Komisje prawdy i pojednania 266
  7.4.3. Komisje o charakterze śledczym 269
  7.4.4. Postępowanie sądowe 270
  7.5. Sądy międzynarodowe 275
  7.5.1. Sądy ad hoc 275
  7.5.2. Mieszane sądy specjalne (hybrydowe) 278
  7.5.3. Międzynarodowy Trybunał Karny 281
  Rozdział VIII
  Uchodźstwo wewnętrzne i międzynarodowe 295
  8.1. Uwarunkowania uchodźstwa w Afryce 295
  8.2. Skala zjawiska i główne obszary schronienia 296
  8.3. Sposoby podejścia do uchodźców 300
  8.4. Dzieci uchodźcy 310
  8.5. Reemigracja 313
  8.6. Wewnętrzne przesiedlenia 318
  8.7. Próby nowych rozwiązań 327
  Rozdział IX
  Prawa kobiet 329
  9.1. Polityczne, gospodarcze i kulturowe uwarunkowania
  statusu społecznego kobiet 329
  9.2. Prawne gwarancje statusu kobiet 338
  9.3. Sytuacja społeczna kobiet 344
  9.3.1. Kobiety w konfliktach zbrojnych 344
  9.3.2. Kobiety uchodźcy 346
  9.3.3. Kobiety a wymiar sprawiedliwości 346
  9.4. Przejawy dyskryminacji 348
  9.5. Działania na rzecz kobiet 355
  Rozdział X
  Prawa dzieci w Afryce 361
  10.1. Regulacje ogólne 361
  10.2. Konwencja praw dziecka a Afrykańska Karta praw i dobrobytu dziecka 365
  10.3. Osiągnięcia państw afrykańskich w realizacji praw dziecka 369
  10.3.1. Edukacja 370
  10.3.2. Zwalczanie wyzysku dzieci 374
  10.3.3. Penalizacja deprawacji dzieci 375
  10.3.4. Opieka zdrowotna 376
  10.4. Przejawy łamania praw dziecka w Afryce 378
  10.4.1. Dzieci poza systemem szkolnym i dyskryminacja edukacyjna
  ze względu na płeć 379
  10.4.2. Dzieci ulicy 385
  10.4.3. Problemy zdrowotne dzieci afrykańskich 389
  10.5. Dzieci w konfliktach zbrojnych 394
  10.6. UNICEF 398
  Rozdział XI
  Pomoc humanitarna dla państw afrykańskich 402
  11.1. Potrzeby Afryki 402
  11.2. Rodzaje pomocy 403
  11.3. Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej agencje 408
  11.3.1. OCHA 409
  11.3.2. Inne instytucje systemu Narodów Zjednoczonych 410
  11.4. ECHO 412
  11.5. Państwa i organizacje pozarządowe 415
  11.6. Problemy i zagrożenia związane z pomocą humanitarną 424
  Zakończenie 429
  Bibliografia 433
Problemy ochrony praw człowieka w Afryce
- 25%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

447

Kategoria

Stosunki międzynarodowe

ISBN-13

978-83-7383-320-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 3,05 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

33,00

24,75

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Za jedno z największych osiągnięć społecznych drugiej połowy XX wieku uznać można instytucjonalizację systemu ochrony praw człowieka i nadanie im wyróżnionej roli w stosunkach międzynarodowych.
W Polsce stan badań nad prawami człowieka w krajach pozaeuropejskich prezentuje się dość skromnie ze względu na kłopoty z dostępem do materiałów źródłowych, egzotykę niektórych zjawisk i związane z nią ryzyko niewłaściwego rozpoznania istoty problemów.
Książka ta jest unikatową, pionierską pracą w tej dziedzinie. Omówiono w niej całościowo funkcjonowanie praw człowieka w Afryce, odnosząc się do najważniejszych ich aspektów: od standardów wypracowanych w ramach ONZ i Unii Afrykańskiej, do dyskusji oryginalnych rozwiązań sądownictwa afrykańskiego. Sporo uwagi poświęca Autorka sytuacji kobiet na kontynencie.
Grażyna Michałowska przedstawia w klarowny i uporządkowany sposób poszczególne zagadnienia w układzie problemowym, ujmując kontynent całościowo, ale nie ignorując jego wewnętrznego zróżnicowania. Analiza stanu przestrzegania praw człowieka w Afryce uwzględnia specyficzną perspektywę kulturową, bez której nie sposób pojąć procesów zachodzących w tej dziedzinie. Dzięki rozważaniom zawartym w tej książce łatwiej zrozumieć trudne i budzące protest obrońców praw człowieka afrykańskie praktyki dotyczące kary śmierci, stosowania kar cielesnych czy stosunku do kobiet. Wielkim jej atutem są bogate i aktualne materiały źródłowe.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!