Teorie stosunków międzynarodowych

Teorie stosunków międzynarodowych

Krytyka i systematyzacja

7 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 24,50 zł  


24,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka wyczerpująco opisuje najważniejsze zagadnienia teoretyczne w stosunkach międzynarodowych, podaje liczne przykłady praktycznego zastosowania poszczególnych teorii, analizuje studia przypadków i wydarzenia historyczne. Praca ma charakter interdyscyplinarny z szerokimi odniesieniami do filozofii, socjologii i innych nauk społecznych.


Praca omawia i poddaje krytycznej analizie współczesne teorie stosunków międzynarodowych:


- realizm,
- liberalizm,
- globalizm,
- neorealizm,
- neoliberalizm,
- szkołę angielską,
- konstruktywizm,
- teorie integracji europejskiej,
- feminizm,
- teorie normatywne i postmodernizm.


Znajomość teorii politycznych umożliwia analizę współczesnych relacji, pozwala na prognozowanie i ocenę użyteczności wybranych teorii w globalnej polityce. Autor omawia poglądy najwybitniejszych twórców poszczególnych teorii: od Tukidydesa, przez Hobbesa, Rousseau, Locke'a, Bulla, po Huntingtona czy Fukuyame.


Książka przeznaczona dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych i dziennikarstwa.


Rok wydania2008
Liczba stron486
KategoriaStosunki międzynarodowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15556-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  1. Teoretyczne podejście do stosunków międzynarodowych    22
    1.1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa    22
      1.1.1. Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia    23
      1.1.2. Polska nauka o stosunkach międzynarodowych    27
    1.2. Kategorie teoretyczne    29
      1.2.1. Suwerenne państwo    29
      1.2.2. Stosunki międzynarodowe a stosunki wewnętrzne    30
      1.2.3. Poziom analizy    33
      1.2.4. Przyczynowość    34
      1.2.5. Siła    36
      1.2.6. Równowaga sił    38
    1.3. Funkcje teorii    40
      1.3.1. Teorie a paradygmaty    40
      1.3.2. Poziom agregacji    43
      1.3.3. Jakość teorii    47
    1.4. Systematyka teorii stosunków międzynarodowych    50
      1.4.1. Trójpodział: realizm, liberalizm, globalizm    50
      1.4.2. Pozytywizm, społeczny konstruktywizm, postpozytywizm    53
  2. Realizm    58
    2.1. Tradycje realizmu    59
      2.1.1. Realizm kompleksowy    61
      2.1.2. Fundamentalizm    63
      2.1.3. Konstytucjonalizm    64
      2.1.4. Strukturalizm    68
    2.2. Realizm współczesny    71
      2.2.1. Realizm praktyczny    73
      2.2.2. Realizm klasyczny    76
    2.3. Debata między realizmem a idealizmem    81
    2.4. Geopolityka    84
      2.4.1. Państwo organiczne    87
      2.4.2. Teoria sfer wpływów    88
      2.4.3. Geopolityka globalna    89
    2.5. Behawioralizm    91
    2.6. Debata między behawioralizmem a tradycjonalizmem    97
    2.7. Realizm strategiczny    100
  3. Liberalizm    104
    3.1. Tradycje    105
      3.1.1. Liberalizm kompleksowy    108
      3.1.2. Liberalizm instytucjonalny    109
      3.1.3. Liberalizm ekonomiczny    111
      3.1.4. Idealizm    112
    3.2. Idealizm międzywojenny i powojenny    113
    3.3. Tradycyjne teorie integracji    116
      3.3.1. Funkcjonalizm    117
      3.3.2. Federalizm    120
      3.3.3. Transakcjonizm    122
      3.3.4. Neofunkcjonalizm    124
    3.4. Teorie racjonalnego wyboru    128
      3.4.1. Paradygmat biurokratyczny    130
    3.5. Teoria demokratycznego pokoju    132
    3.6. Teoria bezpieczeństwa zbiorowego    137
      3.6.1. Realistyczna krytyka    138
  4. Globalizm    142
    4.1. Teorie imperializmu    143
      4.1.1. Teorie liberalne    145
      4.1.2. Marksizm i teoria Lenina    146
      4.1.3. Teorie społeczno-psychologiczne    149
    4.2. Teoria zależności    150
      4.2.1. Model funkcjonowania świata    151
      4.2.2. Teorie zależności a teorie modernizacyjne    154
    4.3. Teoria systemu światowego    157
      4.3.1. Zasady funkcjonowania systemu światowego    159
      4.3.2. Krytyka    161
    4.4. Neogramscianizm    163
    4.5. Marksizm neoklasyczny    167
    4.6. Debata międzyparadygmatyczna    170
  5. Neorealizm    176
    5.1. Realizm strukturalny    176
      5.1.1. Teorie systemowe a teorie redukcyjne    177
      5.1.2. Struktura systemu międzynarodowego    179
      5.1.3. Porównanie realizmu klasycznego i strukturalnego    183
    5.2. Biegunowość a stabilność systemu międzynarodowego    185
    5.3. Realizm defensywny a realizm ofensywny    190
      5.3.1. Teoria równowagi zagrożenia    195
    5.4. Realizm zależny    197
      5.4.1. Znaczenie broni nuklearnej    199
    5.5. Realizm postklasyczny    201
      5.5.1. Teoria hegemonicznej stabilności    203
      5.5.2. Realizm strukturalny a realizm neoklasyczny    204
    5.6. Realizm kulturowy    206
    5.7. Zdolności eksplanacyjne realizmu    208
  6. Neoliberalizm    214
    6.1. Kompleksowa współzależność    216
      6.1.1. Zyski relatywne a zyski absolutne    220
    6.2. Teoria gier a współpraca międzynarodowa    222
      6.2.1. Kooperacja (dylemat więźnia)    223
      6.2.2. Koordynacja (walka płci)    225
      6.2.3. Perswazja    225
      6.2.4. Zapewnienie (polowanie na jelenia)    226
    6.3. Organizacje międzynarodowe    227
    6.4. Teoria reżimów    229
      6.4.1. Klasyfikacja reżimów    232
      6.4.2. Multilateralizm    236
    6.5. Debata wewnątrzparadygmatyczna    238
    6.6. Globalizacja    241
      6.6.1. Wpływ na państwo    243
      6.6.2. Stanowiska sceptyków i globalistów    245
    6.7. Teorie końca    246
    6.8. Liberalizm współczesny    251
  7. Szkoła angielska    254
    7.1. Tradycje    255
    7.2. Kategoria społeczności międzynarodowej    259
      7.2.1. Społeczność międzynarodowa w historii    264
      7.2.2. Instytucje społeczności międzynarodowej    265
      7.2.3. Charakter współczesnej społeczności międzynarodowej    267
    7.3. Trialektyka szkoły angielskiej    269
    7.4. Konstruktywizm szkoły angielskiej    273
    7.5. Nurty w ramach szkoły angielskiej    276
      7.5.1. Pluralizm    276
      7.5.2. Solidaryzm    277
      7.5.3. Problem spójności założeń    279
    7.6. Społeczność międzynarodowa Unii Europejskiej    282
      7.6.1. Wyjaśnienie integracji europejskiej    282
      7.6.2. Szkoła angielska a neofunkcjonalizm    287
    7.7. Znaczenie szkoły angielskiej    289
      7.7.1. Program badawczy    290
  8. Konstruktywizm    292
    8.1. Tradycje    293
    8.2. Konstruktywizm a racjonalizm    295
      8.2.1. Klasyfikacje teorii według wpływu struktury i znaczenia idei    300
    8.3. Nurty w ramach konstruktywizmu    301
      8.3.1. Stanowiska epistemologiczne    304
    8.4. Społeczne pochodzenie rzeczywistości    306
      8.4.1. Aktorzy i tożsamości    306
      8.4.2. Struktura systemu międzynarodowego    310
    8.5. Struktura normatywna społeczności międzynarodowej    314
      8.5.1. Transformacja kultury społeczności międzynarodowej    316
      8.5.2. Proces komunikacji    318
      8.5.2. Perspektywa kultury światowej    319
    8.6. Suwerenność jako konstrukcja społeczna    321
      8.6.1. Postrzeganie bezpieczeństwa    322
  9. Teorie integracji europejskiej    328
    9.1. Realizm a integracja europejska    329
    9.2. Liberalizm międzyrządowy    333
      9.2.1. Porównanie neofunkcjonalizmu i liberalizmu międzyrządowego    338
    9.3. Klasyfikacje teorii integracji    342
    9.4. Nowy instytucjonalizm    343
      9.4.1. Instytucjonalizm racjonalnego wyboru    345
      9.4.2. Instytucjonalizm historyczny    346
      9.4.3. Instytucjonalizm socjologiczny    348
      9.4.4. Porównanie nurtów instytucjonalnych    350
    9.5. Spór o istotę Unii Europejskiej    354
    9.6. Unia jako system polityczny    359
      9.6.1. Studia porównawcze    360
      9.6.2. Wielopoziomowe zarządzanie    361
      9.6.3. Koncepcja fuzji    363
      9.6.4. Państwo regulacyjne    365
    9.7. Unia jako aktor    367
  10. Feminizm, teorie krytyczne, historyczna socjologia    372
    10.1. Feminizm    372
      10.1.1. Nurty    374
      10.1.2. Zainteresowania badawcze    378
      10.1.3. Druga generacja    381
    10.2. Teorie krytyczne    383
      10.2.2. Postrzeganie stosunków międzynarodowych    384
      10.2.3. Krytyczne studia nad bezpieczeństwem    388
    10.3. Historyczna socjologia    389
      10.3.1. Problematyzacja państwa    390
      10.3.2. Rodzaje władzy    391
      10.3.3. Szkoła Cambridge    395
  11. Teorie normatywne i postmodernizm    398
    11.1. Debata pozytywizm versus postpozytywizm    398
      11.1.1. Wyjaśnienie a zrozumienie    400
      11.1.3. Podział teorii według stanowiska ontologicznego    402
    11.2. Teorie normatywne    404
      11.2.1. Komunitaryzm    407
      11.2.2. Kosmopolityzm    409
      11.2.3. Koncepcja obywatelstwa światowego    413
      11.2.4. Porównanie komunitaryzmu i kosmopolityzmu    414
    11.3. Postmodernizm    418
      11.3.1. Tekstualność i dyskurs    419
      11.3.2. Genealogia, dekonstrukcja, logocentryzm    422
      11.3.3. Suwerenne państwo    427
      11.3.4. Suwerenny człowiek    431
      11.3.5. Krytyka    433
  Zakończenie    434
  Bibliografia    437
  Indeks nazwisk    470
  Spis studiów przypadku    482
  Spis tabel    483
  Spis rysunków    485
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia