Rozbicie Jugosławii

-18%

Rozbicie Jugosławii

Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,90  45,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 45,00 zł (-18%)

Najniższa cena z 30 dni: 27,90 zł  


36,90

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka analizuje przyczyny, przebieg i następstwa rozbicia drugiej Jugosławii. Stanowi polemikę z panującymi w literaturze amerykańskiej i europejskiej (także polskiej) opiniami obciążającymi Serbów i Miloszevicia główną odpowiedzialnością za tragedie jugosłowiańskie. Autor wskazuje na wiele przyczyn dekompozycji Jugosławii i dramatycznego jej przebiegu. Uwypukla odpowiedzialność separatyzmu słoweńskiego i chorwackiego, a także rządów RFN i administracji Clintona. Praca ma charakter interdyscyplinarny. Wiele miejsca zajmuje w niej historia, zwłaszcza stosunków albańsko-serbskich i chorwacko-serbskich, a także problematyka stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Znacząca część książki traktuje o wojnie kosowskiej. Autor bardzo krytycznie ocenia interwencję zbrojną NATO, uważa ją za nieuzasadnioną, sprzeczną z prawem międzynarodowym i powodującą fatalne następstwa.


Rok wydania2005
Liczba stron463
KategoriaStosunki międzynarodowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-154-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP DO WYDANIA NOWEGO    25
  WPROWADZENIE    33
  TOM I: 1991–2002    46
    CZĘŚĆ I. ROZBICIE JUGOSŁAWII    46
      ROZDZIAŁ 1. JUGOSŁAWIA „WIĘZIENIEM NARODÓW”?    46
        1.1. Dlaczego mieliśmy cieszyć się nad „trumną Jugosławii”?    46
        1.2. „Więzienie narodów”?    49
        1.3. Jugosławia „Wielką Serbią”?    51
        1.4. Tolerancyjna polityka narodowościowa    53
      ROZDZIAŁ 2. JUGOSŁAWIA „SZTUCZNYM PAŃSTWEM”?    56
        2.1. Idea jugoslawizmu zrodziła się w Chorwacji    56
        2.2. Idea jugoslawizmu a Słoweńcy    60
        2.3. Jugoslawizm a Serbowie    62
        2.4. Narodziny Jugosławii nie były sztuczne    65
        2.5. Trudne początki współżycia    69
        2.6. Druga Jugosławia nie powstała sztucznie    72
      ROZDZIAŁ 3. PRZYCZYNY ROZBICIA JUGOSŁAWII    74
        3.1. Przyczyny wewnętrzne    74
          3.1.1. Motywy separatyzmu słoweńskiego i chorwackiego    74
          3.1.2. Pełzające rozbijanie federacji    83
        3.2. Przyczyny zewnętrzne    86
          3.2.1. Austrii gorące nakłanianie do secesji    87
          3.2.2. RFN nieustępliwym rzecznikiem separatyzmu na forum Wspólnoty Europejskiej    88
          3.2.3. Mitterranda „lubię Serbów” i nieskuteczne wysiłki    96
          3.2.4. Internacjonalizacja konfliktu    100
        3.3. Rozbicie Jugosławii a prawo międzynarodowe    103
    CZĘŚĆ II. PROBLEM SERBSKI W CHORWACJI    110
      ROZDZIAŁ 4. SERBOWIE W CHORWACJI    110
      ROZDZIAŁ 5. MASAKRA SERBÓW W TZW. NIEZALEŻNYM PAŃSTWIE CHORWACKIM    116
      ROZDZIAŁ 6. WCZEŚNIEJSZE DZIEJE STOSUNKÓW SERBSKO-CHORWACKICH    126
        6.1. W monarchii Habsburgów    126
        6.2. Konflikt chorwacko-serbski w pierwszej Jugosławii    129
      ROZDZIAŁ 7. KONFLIKT SERBSKO-CHORWACKI W LATACH 1990–1995    132
        7.1. Przed uznaniem niepodległości Chorwacji i wejściem w życie planu Vance’a    132
        7.2. Od planu Vance’a do ofensywy wojsk chorwackich na Serbską Krainę    137
        7.3. Koniec Republiki Kraina i wielka czystka etniczna    139
    CZĘŚĆ III. BOŚNIA I HERCEGOWINA – PAŃSTWO SZTUCZNE    148
      ROZDZIAŁ 8. SECESJA I UZNANIE NIEPODLEGŁOŚCI    148
      ROZDZIAŁ 9. REPUBLIKA INNA NIŻ POZOSTAŁE    154
        9.1. Kwestia tradycji państwowej    154
        9.2. Muzułmanie – naród sztuczny?    155
        9.3. Przemiany struktury etnicznej    159
        9.4. Rozmieszczenie trzech społeczności – „skóra lamparta”    160
      ROZDZIAŁ 10. DZIEJE WSPÓŁŻYCIA – WZÓR MULTIKULTUROWOŚCI CZY KRAJ STRACHU I NIENAWIŚCI?    161
      ROZDZIAŁ 11. POCZĄTEK PAŃSTWA POCZĄTKIEM WOJNY    167
        11.1. Wojna głównie domowa    167
        11.2. USA i NATO przeciw bośniackim Serbom    173
        11.3. Kontrowersje wokół roli USA    179
        11.4. Przyczyny stanowiska administracji Clintona    181
      ROZDZIAŁ 12. ANTYSERBSKA WOJNA PROPAGANDOWA – „PIERWSZA W DZIEJACH WOJNA MEDIALNA, WIRTUALNA”    186
      ROZDZIAŁ 13. KILKA UWAG O ZBRODNIACH I KŁAMSTWACH O NICH    194
        13.1. Ilu zabitych?    195
        13.2. Srebrenica – liczba ofiar masakry i okoliczności    197
        13.3. Sarajewo. Prawda o trzech masakrach    199
        13.4. Sto tysięcy zgwałconych kobiet?    202
      ROZDZIAŁ 14. PRÓBY POKOJOWEGO ZAKOŃCZENIA KONFLIKTU    205
        14.1. Model kantonalny    206
        14.2. Plan Vance – Owen – koncepcja regionalizacji    206
        14.3. Kolejne plany    208
      ROZDZIAŁ 15. POROZUMIENIE POKOJOWE Z DAYTON – BOŚNIA I HERCEGOWINA PAŃSTWEM PODWÓJNIE SZTUCZNYM    210
      ROZDZIAŁ 16. FIASKO POLITYKI ZACHODU    212
    CZĘŚĆ IV. PROBLEM KOSOWA    220
      ROZDZIAŁ 17. SPECYFIKA PROBLEMU    220
      ROZDZIAŁ 18. DZIEJE ANTAGONIZMU ALBAŃSKO-SERBSKIEGO W KOSOWIE    223
        18.1. Uwagi wstępne    223
        18.2. Pierwsze fazy konfliktu    225
      ROZDZIAŁ 19. OD POŁOWY LAT 70. XIX WIEKU DO II WOJNY ŚWIATOWEJ    229
        19.1. Do końca I wojny światowej    229
        19.2. W królewskiej Jugosławii    235
        19.3. W okresie faszystowskiej okupacji    241
      ROZDZIAŁ 20. KOSOWO OD POWSTANIA DRUGIEJ JUGOSŁAWII DO POŁOWY LAT 60.    243
      ROZDZIAŁ 21. KOSOWO „DRUGĄ ALBANIĄ”    246
      ROZDZIAŁ 22. WYBUCH ALBAŃSKIEGO SEPARATYZMU    251
      ROZDZIAŁ 23. DROGA DO WOJNY    259
        A. Od początku 1998 r. do października 1998 r.    259
          23.1. Główni protagoniści    259
          23.2. UÇK – znaki zapytania    262
          23.3. UÇK pod parasolem „wspólnoty międzynarodowej”    264
        B. Od porozumienia Holbrooke – Milošević do agresji na Jugosławię    273
          23.4. Od porozumienia do rzekomej masakry w Račak    273
          23.5. „Masakra w Račak”    279
          23.6. Konferencja w Rambouillet    284
          23.7. M. Albright chce wojny (kilkudniowej)    287
      ROZDZIAŁ 24. ATAK NATO NA JUGOSŁAWIĘ    295
        24.1. Fatalna decyzja    295
        24.2. Kłamliwe pierwsze oficjalne uzasadnienia ataku zbrojnego. Rzekoma katastrofa humanitarna    296
        24.3. Wojna propagandowa    299
          24.3.1. Symbioza dziennikarzy ze służbami informacyjnymi NATO    300
          24.3.2. „Naoczni świadkowie”    306
          24.3.3. Stanowisko Polski    307
          24.3.4. Wojna lewicy?    312
          24.3.5. Nie było ani ludobójstwa, ani masowych zbrodni    314
          24.3.6. Zmniejszająca się skuteczność propagandy    316
      ROZDZIAŁ 25. ATAK BYŁ WOJNĄ I AGRESJĄ    319
      ROZDZIAŁ 26. AGRESJA NATO A „HUMANITARNA INTERWENCJA”    324
        26.1. Uzasadnianie prawne tzw. interwencji humanitarnej    324
        26.2. Względy humanitarne rzeczywistym motywem interwencji?    325
        26.3. Prawo interwencji humanitarnej?    326
      ROZDZIAŁ 27. BRUDNA „CZYSTA WOJNA”    329
        27.1. Ofiary w ludziach i zniszczenia materialne    329
        27.2. Szczególnie niehumanitarne środki niszczenia i katastrofa ekologiczna    333
      ROZDZIAŁ 28. POTĘGUJĄCY SIĘ DYLEMAT NATO – WOJNA LĄDOWA CZY GOTOWOŚĆ DO PERTRAKTACJI    338
      ROZDZIAŁ 29. WOJNA ZWYCIĘSKA?    340
        29.1. Kapitulacja Jugosławii?    340
        29.2. Sukces militarny?    341
      ROZDZIAŁ 30. SUKCES POLITYCZNY?    344
        30.1. Wojna a katastrofa humanitarna    344
        30.2. Wojna a multietniczny charakter Kosowa    346
        30.3. Wojna a stabilizacja na Bałkanach    348
        30.4. Wojna a Milošević    351
      ROZDZIAŁ 31. FAKTYCZNE CELE WOJNY    358
      ROZDZIAŁ 32. PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO. NIEZAMIERZONE NASTĘPSTWA WOJNY    362
    POSŁOWIE    367
      1. Macedonia – ostatni akt tragedii jugosłowiańskiej pierwszym aktem tragedii bałkańskiej?    368
      2. Bośnia i Hercegowina    373
      3. Serbia    375
      4. Proces Miloševicia    376
      5. Kosowo    378
      6. Czarnogóra    379
      7. Zmienić mapę polityczną Bałkanów?    380
      8. USA powinny (i zamierzają) opuścić Bałkany?    381
  TOM II: 2002–2004    386
    CZĘŚĆ I. KONTROWERSJE WOKÓŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW    386
      ROZDZIAŁ 1. SPÓR O PRZYCZYNY ROZBICIA JUGOSŁAWII    386
        1.1. Szczególna odpowiedzialność RFN i USA    386
        1.2. Przyczyny rozpadu Związku Komunistów Jugosławii – spór o demokratyzację czy o separatyzm?    390
        1.3. Zbrojna „interwencja humanitarna”    394
      ROZDZIAŁ 2. STOSUNEK DO SEPARATYZMU SŁOWEŃSKIEGO I CHORWACKIEGO. PRAWO DO SECESJI?    397
      ROZDZIAŁ 3. SREBRENICA – JAK DOSZŁO DO MASAKRY, JAKIE BYŁY JEJ ROZMIARY?    401
      ROZDZIAŁ 4. LUDOBÓJSTWO – TERMIN MGLISTY, ALE PRZYDATNY POLITYCZNIE    410
        4.1. Dawida Warszawskiego „Niewiedza profesora”, moje sprostowanie, jego odpowiedź    410
        4.2. Geneza kategorii „ludobójstwo”    416
        4.3. Krytyka kategorii „ludobójstwo”    417
      ROZDZIAŁ 5. TRYBUNAŁ HASKI    420
        5.1. Statut Trybunału pomija zbrodnie przeciw pokojowi    420
        5.2. Nowe opinie krytyczne o Trybunale    423
      ROZDZIAŁ 6. FIASKO PROCESU MILOŠEVICIA?    430
    CZĘŚĆ II. OBSZAR POSTJUGOSŁOWIAŃSKI PO ZLIKWIDOWANIU TRZECIEJ JUGOSŁAWII    434
      ROZDZIAŁ 7. SERBIA    434
        7.1. Od destabilizacji do kruchej stabilizacji politycznej    434
      ROZDZIAŁ 8. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ KOSOWA    440
        8.1. Obecna sytuacja    440
        8.2. Projekty i perspektywy rozwiązania problemu Kosowa    452
        8.3. Czy żądanie niepodległości cieszy się powszechnym poparciem?    457
        8.4. Czy istnieją niezbędne przesłanki niepodległości?    459
      ROZDZIAŁ 9. CZARNOGÓRA – KOMU POTRZEBNA JEST NIEPODLEGŁOŚĆ?    466
      ROZDZIAŁ 10. BOŚNIA I HERCEGOWINA    468
        10.1. Porzucić Dayton?    469
        10.2. Siedlisko muzułmańskich terrorystów    474
        10.3. Problematyczne państwo z mnożącymi się problemami    476
    CZĘŚĆ III. REFLEKSJE KOŃCOWE    482
      ROZDZIAŁ 11. „KONSTRUKTYWNA NIESTABILNOŚĆ”?    482
      ROZDZIAŁ 12. JUGOSŁAWIA I IRAK – DWA AKTY JEDNEGO DRAMATU    492
  KRATAK SADRŽAJ    501
  SUMMARY    512
  INDEKS NAZWISK    525
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia