Międzynarodowe stosunki kulturalne

Międzynarodowe stosunki kulturalne

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

* Dlaczego rozróżnienie kultury i cywilizacji rodzi wiele kontrowersji?


* Czym jest komunikowanie międzynarodowe, a czym – międzykulturowe?


* Jakie wyzwania rodzi globalny przepływ idei i informacji?


* Dlaczego współczesne państwo potrzebuje reklamy?


* Jakie jest miejsce Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych?


Podstawowy podręcznik dla studentów nauk politycznych. Autorzy przedstawiają relacje między kulturą a stosunkami międzynarodowymi, odwołując się do teorii, idei i definicji funkcjonujących w literaturze polskiej i zagranicznej. W swojej syntezie czerpią z teorii cywilizacji, historii kultury, filozofii polityki i filozofii kultury, antropologii, psychologii społecznej, nauk o komunikowaniu i socjologii. Koncentrując się na koncepcjach uznanych autorów: Francisa Fukuyamy, Samuela P. Huntingtona, Benjamina R. Barbera, Alvina Tofflera i Arjuna Appaduraia, przywołują ideę świata jako „kolażu kultur” Ryszarda Kapuścińskiego. Podręcznik wzbogacają mapy, wykresy i tabele oraz wszechstronna bibliografia.


Rok wydania2010
Liczba stron424
KategoriaStosunki międzynarodowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16344-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1 Uwarunkowania międzynarodowych stosunków kulturalnych (Radosław Zenderowski)    11
    1.1. Uwarunkowania bezpośrednie międzynarodowych stosunków kulturalnych    14
      1.1.1. Główni wytwórcy informacji i wolność mediów    14
      1.1.2. Stopień alfabetyzacji i zróżnicowany dostęp do kultury    17
      1.1.3. Języki współczesnego świata i ich znaczenie    20
      1.1.4. Państwo i etniczność    24
      1.1.5. Świat cywilizacji i świat religii    27
    1.2. Uwarunkowania pośrednie międzynarodowych stosunków kulturalnych    34
      1.2.1. Światowe bieguny biedy i bogactwa    34
      1.2.2. Wskaźnik rozwoju społecznego    36
      1.2.3. Reżimy polityczne świata    37
      1.2.4. Konflikty zbrojne na świecie    39
      1.2.5. Współczesne migracje    48
      1.2.6. Współczesna turystyka masowa    54
  Rozdział 2 Czym jest kultura? Kultura a cywilizacja. Spór o definicje podstawowych pojęć (Radosław Zenderowski)    61
    2.1. Źródłosłów terminu „kultura”    61
    2.2. Znaczenia terminu „kultura” na przestrzeni wieków: dwie tradycje    62
    2.3. Sposoby definiowania kultury we współczesnych naukach humanistycznych i społecznych    66
    2.4. Tożsamość narodowa jako fakt kulturowy    77
    2.5. Kultura a cywilizacja: zakres pojęć    95
    2.6. Pojęcie cywilizacji według Samuela P. Huntingtona    96
    2.7. Pożytki z różnorodności kulturowej według Ulfa Hannerza    104
  Rozdział 3 Kultura a stosunki międzynarodowe. Rodzaje relacji i powiązań (Radosław Zenderowski)    107
    3.1. Dyskurs o przemianach kulturowych we współczesnym świecie    108
      3.1.1. Teoria „końca historii” Francisa Fukuyamy    109
      3.1.2. Teoria „zderzenia cywilizacji” Samuela P. Huntingtona    112
      3.1.3. Teoria „dialektyki cywilizacji”: Dżihad kontra McŚwiat Benjamina R. Barbera    113
      3.1.4. Teoria „trzeciej fali” Alvina i Heidi Tofflerów    118
      3.1.5. Teoria „globalnych kulturowych przepływów” Arjuna Appaduraia    120
      3.1.6. Wizja świata jako „kolażu kultur” Ryszarda Kapuścińskiego    122
    3.2. Kultura a polityka    128
      3.2.1. Kultura jako determinanta międzynarodowych stosunków politycznych (zmienna niezależna)    129
      3.2.2. Kultura jako przedmiot decyzji politycznych (zmienna zależna)    134
    3.3. Kultura a gospodarka    136
    3.4. Czym właściwie są międzynarodowe stosunki kulturalne?    149
  Rozdział 4 Uczestnicy i kreatorzy międzynarodowych stosunków kulturalnych (Radosław Zenderowski)    151
    4.1. Państwa i „dyplomacja kulturalna”    151
    4.2. Organizacje międzynarodowe    160
      4.2.1. Organizacje międzyrządowe (IGOs)    162
      4.2.2. Międzynarodowe organizacje pozarządowe (INGOs)    175
    4.3. Krajowe organizacje pozarządowe („trzeci sektor”)    177
    4.4. Inne podmioty    179
      4.4.1. Podmioty zinstytucjonalizowane    179
      4.4.2. Podmioty niezinstytucjonalizowane    183
  Rozdział 5 Sposoby regulacji międzynarodowych stosunków kulturalnych (Krzysztof Cebul)    187
    5.1. Regulacje konwencjonalne i niekonwencjonalne: ogólna charakterystyka    188
    5.2. Konwencje międzynarodowe dotyczące stosunków kulturalnych    189
      5.2.1. Konwencje powszechne    189
      5.2.2. Konwencje o zasięgu regionalnym (Rada Europy)    207
      5.2.3. Przykładowe umowy bilateralne, dotyczące współpracy kulturalnej, zawarte przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej    230
  Rozdział 6 Komunikowanie międzynarodowe i komunikowanie międzykulturowe (Mateusz Krycki)    235
    6.1. Wprowadzenie do teorii    236
      6.1.1. Czym jest komunikowanie? Komunikultura    236
      6.1.2. Szkoła procesu a szkoła semiotyczna    238
      6.1.3. Definicje komunikowania    238
      6.1.4. Cechy procesu komunikowania    239
      6.1.5. Funkcje komunikowania    240
      6.1.6. Poziomy i etapy procesu komunikowania    241
      6.1.7. Elementy procesu komunikowania    242
      6.1.8. Znak    246
      6.1.9. Kod    247
      6.1.10. Mit    250
    6.2. Teoria komunikowania międzynarodowego    251
      6.2.1. Narodziny nowej dyscypliny?    252
      6.2.2. Komunikowanie międzynarodowe a międzykulturowe. Definicje, dialektyzm    253
      6.2.3. Ramy teoretyczne i główne perspektywy badawcze    255
      6.2.4. System komunikowania międzynarodowego    262
      6.2.5. Międzynarodowa komunikacja polityczna    270
      6.2.6. Komunikowanie międzykulturowe    288
      6.2.7. Od wędrówki do wirtualizacji – historia komunikowania poza granicami    296
    6.3. Globalny przepływ i wymiana treści    300
      6.3.1. Teoria międzynarodowego przepływu informacji    302
      6.3.2. Globalny przepływ idei    305
      6.3.3. Źródła i dynamika międzynarodowego przepływu informacji    306
    6.4. Komunikowanie międzynarodowe „zapośredniczone”    325
      6.4.1. Normatywne i krytyczne teorie mediów    326
      6.4.2. Media polityki zagranicznej czy polityka zagraniczna mediów?    331
      6.4.3. Globalizacja mediów    333
      6.4.4. Dynamika światowego rynku mediów – „wielka 7”    347
      6.4.5. Instrumentarium oddziaływania    358
    6.5. Implikacje: zmiana kulturowa    365
      6.5.1. Imperializm kulturowy    365
      6.5.2. Ku różnorodności kulturowej: hybryda, glokalność i media    370
  Rozdział 7 Udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych (Krzysztof Cebul)    377
    7.1. Pojęcie europejskości (aspekty kulturowe i polityczne)    377
    7.2. Uwarunkowania polskiej polityki kulturalnej po 1989 roku    388
    7.3. Organizacja zagranicznej promocji kulturalnej Polski    394
  Bibliografia    401
  Indeks nazwisk    417
  O Autorach    423
RozwińZwiń