Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie

Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie” autorstwa Grzegorza Janusza jest pracą o charakterze pionierskim. Nie ma bowiem w polskim piśmiennictwie naukowym tak wszechstronnie i kompetentnie przedstawionego problemu mniejszości narodowych. Autor opisuje niezwykle szczegółowo strukturę narodowości wybranych 24 państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem liczebności i rozmieszczenia mniejszości narodowych w Europie. Przekazuje Czytelnikowi pracę, w której z wysokim profesjonalizmem zrekonstruowano istniejące na różnych poziomach regulacji prawnomiędzynarodowych systemy ochrony praw mniejszości narodowych. Wskazuje na trudności i zagrożenia, z jakimi zarówno mniejszości narodowe, jak i społeczność międzynarodowa musiała się zmierzyć. Praca Grzegorza Janusza pokazuje jak istotną wartością we współczesnym zglobalizowanym świecie jest utrzymanie tożsamości grupowych, dbanie o tradycję, język, własną historię. Bez prawnych regulacji, zarówno na poziomie uniwersalnym, ponadregionalnym, regionalnym, jak też lokalnym, nie byłoby to możliwe.


Rok wydania2011
Liczba stron761
KategoriaStosunki międzynarodowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-227-3261-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wstęp    13
  
  Rozdział I Terminologia    17
    1.1. Geneza mniejszości narodowych    17
    1.2. Definiowanie mniejszości w doktrynie    25
    1.3. Definiowanie mniejszości w prawie międzynarodowym    49
    1.4. Definiowanie mniejszości w prawie wewnętrznym    59
    1.5. Klasyfikacja    76
    1.6. Klauzula antydyskryminacyjna a prawa mniejszości    86
  
  Rozdział II Mniejszości narodowe w Europie w ujęciu statystycznym    101
    2.1. Struktura narodowościowa państw    101
    2.2. Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych w państwach Europy Środkowej i Północnej    109
      2.2.1. Austria    109
      2.2.2. Czechy    115
      2.2.3. Estonia    118
      2.2.4. Finlandia    121
      2.2.5 Litwa    124
      2.2.6. Łotwa    128
      2.2.7. Polska    130
      2.2.8. Słowacja    138
      2.2.9. Węgry    142
    2.3. Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych w państwach Europy Wschodniej    147
      2.3.1. Armenia    147
      2.3.2. Azerbejdżan    151
      2.3.3. Białoruś    154
      2.3.4. Federacja Rosyjska    157
      2.3.5. Gruzja    182
      2.3.6. Mołdawia    185
      2.3.7. Ukraina    188
    2.4. Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych w państwach Europy Południowo-Wschodniej    195
      2.4.1. Bośnia i Hercegowina    196
      2.4.2. Bułgaria    198
      2.4.3. Chorwacja    203
      2.4.4. Czarnogóra    209
      2.4.5. Macedonia    213
      2.4.6. Rumunia    216
      2.4.7. Serbia    220
      2.4.8. Słowenia    229
    2.5. Liczebność i rozmieszczenie mniejszości narodowych w państwach Europy nieprowadzących statystyk narodowościowych    235
  
  Rozdział III Ochrona mniejszości narodowych w okresie międzywojennym    257
    3.1. Geneza ochrony mniejszości    257
    3.2. Wersalski system ochrony mniejszości    260
      3.2.1. Klauzule ochronne w traktatach pokojowych    264
      3.2.2. Ochrona w formie odrębnych traktatów mniejszościowych    268
      3.2.3. Ochrona w formie deklaracji o poszanowaniu praw mniejszości    280
      3.2.4. Procedura dochodzenia naruszonych praw wynikających z przyjętych zobowiązań    285
    3.3. Ochrona mniejszości w innych porozumieniach międzynarodowych    296
      3.3.1. Ochrona mniejszości w traktatach pokojowych    296
      3.3.2. Ochrona w porozumieniach dwustronnych    300
    3.4. Umowy okresu drugiej wojny światowej    319
    3.5. Kongresy Mniejszości Narodowych    322
  
  Rozdział IV Ochrona na poziomie uniwersalnym i ponadregionalnym    327
    4.1. Systemy ochrony mniejszości po 1945 r.    327
    4.2. Uniwersalny system ochrony praw mniejszości narodowych w ramach ONZ    331
      4.2.1. Instytucjonalne gwarancje praw    332
      4.2.2. Gwarancje prawne    342
      4.2.3. Mechanizmy kontrolne    354
    4.3. Ochrona w systemie KBWE/OBWE    376
      4.3.1. Instytucjonalne i prawne gwarancje praw mniejszości narodowych w ramach KBWE/OBWE    377
      4.3.2. Mechanizmy kontrolne    405
  
  Rozdział V Ochrona mniejszości na poziomie regionalnym i subregionalnym    419
    5.1. Ochrona w ramach Rady Europy    419
      5.1.1. Gwarancje instytucjonalne    420
      5.1.2. Gwarancje prawne    425
      5.1.3. Mechanizmy jurysdykcyjne i monitoringu    454
    5.2. Ochrona mniejszości w Unii Europejskiej    481
      5.2.1. Gwarancje instytucjonalne i prawne    481
      5.2.2. Mechanizmy jurysdykcyjne    497
    5.3. Ochrona w systemie WNP    507
      5.3.1. Gwarancje prawne ochrony praw mniejszości narodowych    509
      5.3.2. Mechanizmy kontrolne    516
    5.4. Inne systemy ochrony mniejszości    521
    5.5. Federalistyczna Unia Europejskich Grup Narodowościowych    524
  
  Rozdział VI Prawa mniejszości w porozumieniach dwustronnych    527
    6.1. Klauzule mniejszościowe w umowach dwustronnych o przyjaźni i współpracy    527
      6.1.1. Klauzule w umowach zawartych przez Polskę    529
      6.1.2. Klauzule w umowach zawartych przez Republikę Federalną Niemiec    544
      6.1.3. Klauzule w umowach zawartych przez Czechy i Słowację    547
      6.1.4. Klauzule w umowach zawartych przez Rumunię    553
      6.1.5. Klauzule w umowach dwustronnych zawartych przez inne państwa    560
    6.2. Właściwe porozumienia dwustronne o ochronie praw mniejszości    570
      6.2.1. Porozumienia związane z problemami roszczeń terytorialnych w przeszłości    573
      6.2.2. Porozumienia o ochronie praw mniejszości zawarte po 1990 r.    578
  
  Rozdział VII Ochrona praw mniejszości narodowych w prawie wewnętrznym – przykład Polski    591
    7.1. Gwarancje instytucjonalne    593
      7.1.1. Wymiar parlamentarny    594
      7.1.2. Wymiar rządowy    601
      7.1.3. Inne formy gwarancji instytucjonalnych    618
    7.2. Gwarancje prawne i ich realizacja    621
      7.2.1. Prawo do stowarzyszania się    625
      7.2.2. Prawo do nauki języka ojczystego lub w języku ojczystym    628
      7.2.3. Prawo do używania imion i nazwisk w brzmieniu języka ojczystego    641
      7.2.4. Prawo do posługiwania się językiem ojczystym mniejszości w życiu prywatnym i publicznym    643
      7.2.5. Prawo do używania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz nazw ulic w językach ojczystych mniejszości    654
      7.2.6. Prawo swobodnego dostępu do informacji w języku ojczystym    667
      7.2.7. Prawo do rzeczywistego udziału w życiu publicznym    674
      7.2.8. Prawo wyznawania i praktykowania swojej religii    688
  
  Zakończenie    693
  Wykaz tabel, map i zdjęć    697
  Bibliografia    701
  Indeks nazwisk    759
RozwińZwiń