Bezpieczeństwo systemów informacyjnych

Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi

1 opinia

Redakcja:

edu-Libri

Wydawca:

edu-Libri

Format:

epub, mobi, pdf

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi, pdf

41,65  49,00 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 41,65 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przewodnik pokazuje, jak interpretować kwestie bezpieczeństwa systemów informacyjnych, od ryzyka począwszy, jakimi standardami (normami) i metodami się posługiwać, do jakich wzorców dobrych praktyk sięgać, jakie ośrodki doskonalące te praktyki obserwować, z jakim środowiskiem specjalistów się konsultować. Poradnik jest szczegółowy, w wielu fragmentach ma charakter list kontrolnych, które mają podpowiadać, jakie problemy i rozwiązania rozważać.


Poradnik jest skierowany w pierwszej kolejności do administratorów bezpieczeństwa systemów informacyjnych, ale także do szeroko rozumianej kadry kierowniczej organizacji różnych branż, charakteru i wielkości, od której zależy faktyczne bezpieczeństwo. Także do specjalistów różnych profesji, którzy do zapewniania bezpieczeństwa mogą się w organizacjach przyczyniać. Rzecz bowiem w tym, że stan bezpieczeństwa budują stopniowo wszyscy, a zburzyć go może już jedna osoba.


Rok wydania2012
Liczba stron398
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
Wydawcaedu-Libri
ISBN-13978-83-63804-01-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (13)
   1. Wprowadzenie (15)
   1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? (17)
   1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? (18)
   1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa informacji (19)
   1.4. Czynniki decydujące o bezpieczeństwie systemów informacyjnych (21)
   1.5. Jak określać wymagania bezpieczeństwa? (22)
   1.6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (24)
   1.7. Standardy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów informacyjnych (30)
   1.8. Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie bezpieczeństwem informacji (38)
   1.9. Punkt wyjścia zapewniania bezpieczeństwa informacji (41)
   1.10. Krytyczne czynniki sukcesu (42)
   2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych (43)
   2.1. Nazewnictwo związane z zarządzaniem ryzykiem (45)
   2.1.1. Pojęcia podstawowe (45)
   2.1.2. Nazewnictwo modelu zarządzania ryzykiem (46)
   2.2. Struktura ryzyka (47)
   2.2.1. Ryzyko polityczne (47)
   2.2.2. Ryzyko organizacyjne (48)
   2.2.3. Ryzyko operacyjne (49)
   2.3. Czynniki ryzyka systemów informacyjnych (55)
   2.3.1. Ludzie (55)
   2.3.2. Procesy i systemy (56)
   2.3.2.1. Systemy teleinformatyczne (57)
   2.3.2.2. Dokumentacja wewnętrzna i zewnętrzna (58)
   2.3.2.3. Lokalizacja (58)
   2.3.3. Zdarzenia zewnętrzne (59)
   2.3.3.1. Zdarzenia przewidywalne i nieprzewidywalne (59)
   2.3.3.2. Zlecanie czynności na zewnątrz (outsourcing) (60)
   2.4. Procesy zarządzania ryzykiem systemów informacyjnych (61)
   2.5. Ustalenie oczekiwań wobec zarządzania ryzykiem (64)
   2.5.1. Podstawowe kryteria oceny ryzyka systemów informacyjnych (65)
   2.5.2. Zakres i granice procesu zarządzania ryzykiem systemów informacyjnych (66)
   2.5.3. Organizacja zarządzania ryzykiem systemów informacyjnych (67)
   2.6. Zarządzanie zasobami i aktywami systemów informacyjnych (67)
   2.6.1. Zapewnianie zasobów i aktywów oraz odpowiedzialność za nie (69)
   2.6.1.1.Inwentaryzacja zasobów i aktywów (71)
   2.6.1.2. Własność zasobów (73)
   2.6.1.3. Akceptowalne użycie zasobów (73)
   2.6.2. Klasyfikacja informacji (74)
   2.6.2.1. Zalecenia do klasyfikacji (74)
   2.6.2.2. Oznaczanie informacji i postępowanie z informacjami (75)
   2.6.3. Wartość biznesowa aktywów, zwłaszcza informacji (76)
   2.7. Szacowanie ryzyka systemów informacyjnych (79)
   2.7.1. Analiza ryzyka systemów informacyjnych (80)
   2.7.1.1. Identyfikacja ryzyka (80)
   2.7.1.2. Oszacowanie (wycena) ryzyka (91)
   2.7.2. Ocena ryzyka systemów informacyjnych (97)
   2.8. Postępowanie z ryzykiem systemów informacyjnych (98)
   2.8.1. Unikanie ryzyka (103)
   2.8.2. Przeniesienie ryzyka (104)
   2.8.3. Utrzymanie/akceptowanie ryzyka (105)
   2.8.4. Redukcja ryzyka (105)
   2.8.5. Środki sterowania bezpieczeństwem (106)
   2.8.6. Środki łagodzenia ryzyka (przeciwdziałanie) (108)
   2.8.7. Strategia łagodzenia ryzyka (115)
   2.9. Akceptacja ryzyka przez kierownictwo (116)
   2.10. Informowanie o ryzyku (117)
   2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka (118)
   2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem (120)
   3. Zarządzanie ryzykiem w projektach systemów informacyjnych (124)
   3.1. Wprowadzenie (124)
   3.2. Kryteria sukcesu projektu (125)
   3.3. Procesy zarządzania ryzykiem projektowym (126)
   3.4. Planowanie zarządzania ryzykiem projektowym (128)
   3.5. Identyfikacja zagrożeń (130)
   3.6. Analiza ryzyka (131)
   3.7. Szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka (131)
   3.8. Planowanie reakcji na ryzyko (134)
   3.9. Sterowanie ryzykiem (135)
   3.10. Monitorowanie ryzyka (136)
   4. Zarządzanie reakcją na incydenty związane z naruszaniem bezpieczeństwa informacji (137)
   4.1. Podstawowe zagadnienia i korzyści związane z zarządzaniem incydentami (138)
   4.2. Przykłady incydentów związanych z naruszaniem bezpieczeństwa informacji (140)
   4.3. Procedury w zarządzaniu incydentami (142)
   4.3.1. Planowanie i przygotowanie (142)
   4.3.2. „Stosowanie” - wdrożenie i eksploatacja (153)
   4.3.3. Przegląd (170)
   4.3.4. Doskonalenie (172)
   5. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) (174)
   5.1. Ustanowienie SZBI (176)
   5.1.1. Zakres i granice SZBI (176)
   5.1.2. Polityka bezpieczeństwa i jej akceptacja przez kierownictwo (177)
   5.1.3. Polityka bezpieczeństwa informacji (178)
   5.1.4. Dokument polityki bezpieczeństwa informacji (179)
   5.1.5. Przegląd polityki bezpieczeństwa informacji (180)
   5.1.6. Strategia zarządzania ryzykiem (181)
   5.2. Wdrożenie i eksploatacja SZBI (182)
   5.3. Monitorowanie i przegląd SZBI (182)
   5.4. Utrzymanie i doskonalenie SZBI (182)
   5.5. Organizacja zapewniania bezpieczeństwa informacji (183)
   5.5.1. Organizacja wewnętrzna (183)
   5.5.1.1. Zaangażowanie kierownictwa w zapewnianie bezpieczeństwa informacji (184)
   5.5.1.2. Koordynacja zarządzania zapewnianiem bezpieczeństwa informacji (184)
   5.5.1.3. Przypisanie odpowiedzialności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji (185)
   5.5.1.4. Proces autoryzacji środków przetwarzania informacji (186)
   5.5.1.5. Umowy o zachowaniu poufności (186)
   5.5.1.6. Kontakty z organami władzy (187)
   5.5.1.7. Kontakty z grupami zaangażowanymi w zapewnianie bezpieczeństwa (187)
   5.5.1.8. Niezależne przeglądy bezpieczeństwa informacji (188)
   5.5.2. Strony zewnętrzne (188)
   5.5.2.1. Ryzyko związane ze stronami zewnętrznymi (189)
   5.5.2.2. Bezpieczeństwo w kontaktach z klientami (190)
   5.5.2.3. Bezpieczeństwo w umowach ze stroną trzecią (191)
   5.6. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich (194)
   5.6.1. Przed zatrudnieniem. (195)
   5.6.1.1. Role i zakresy odpowiedzialności (196)
   5.6.1.2. Postępowanie sprawdzające (196)
   5.6.1.3. Zasady zatrudnienia (197)
   5.6.2. Podczas zatrudnienia (198)
   5.6.2.1. Odpowiedzialność kierownictwa (199)
   5.6.2.2. Uświadamianie, kształcenie i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji (200)
   5.6.2.3. Postępowanie dyscyplinarne (200)
   5.6.3. Zakończenie lub zmiana zatrudnienia (201)
   5.6.3.1. Odpowiedzialność związana z zakończeniem zatrudnienia (201)
   5.6.3.2. Zwrot zasobów (202)
   5.6.3.3. Odebranie praw dostępu (202)
   5.7. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe (203)
   5.7.1. Obszary bezpieczne (205)
   5.7.1.1. Fizyczna granica obszaru bezpiecznego (206)
   5.7.1.2. Środki ochrony fizycznego wejścia (207)
   5.7.1.3. Zabezpieczanie biur, pomieszczeń i urządzeń (207)
   5.7.1.4. Ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi i środowiskowymi (208)
   5.7.1.5. Praca w obszarach bezpiecznych (208)
   5.7.1.6. Obszary publicznie dostępne dla dostaw i załadunku (209)
   5.7.2. Bezpieczeństwo wyposażenia (209)
   5.7.2.1. Rozmieszczenie i ochrona wyposażenia (210)
   5.7.2.2. Systemy wspomagające przetwarzanie informacji (210)
   5.7.2.3. Bezpieczeństwo okablowania (211)
   5.7.2.4. Bezpieczna konserwacja sprzętu (212)
   5.7.2.5. Bezpieczeństwo wyposażenia znajdującego się poza siedzibą organizacji (212)
   5.7.2.6. Bezpieczne usuwanie lub ponowne wykorzystanie wyposażenia (213)
   5.7.2.7. Wynoszenie mienia (213)
   5.8. Zarządzanie eksploatacją i komunikacją SZBI (214)
   5.8.1. Procedury eksploatacyjne i odpowiedzialność (214)
   5.8.1.1. Dokumentowanie procedur eksploatacyjnych (214)
   5.8.1.2. Zarządzanie zmianami (215)
   5.8.1.3. Rozdzielanie obowiązków (216)
   5.8.1.4. Oddzielanie środowisk rozwojowych, testowych i eksploatacyjnych (216)
   5.8.2. Zarządzanie usługami dostarczanymi przez strony trzecie (217)
   5.8.2.1. Bezpieczne dostarczanie usług (218)
   5.8.2.2. Monitorowanie i przegląd usług strony trzeciej (218)
   5.8.2.3. Bezpieczne zarządzanie zmianami usług strony trzeciej (219)
   5.8.3. Planowanie i odbiór systemów (219)
   5.8.3.1. Zarządzanie pojemnością systemów (220)
   5.8.3.2. Akceptacja systemu (220)
   5.8.4. Ochrona przed kodem złośliwym i nadzór nad kodem mobilnym (221)
   5.8.4.1. Środki ochrony przed kodem złośliwym (222)
   5.8.4.2. Środki nadzoru nad kodem mobilnym (224)
   5.8.5. Kopie zapasowe (224)
   5.8.6. Zarządzanie bezpieczeństwem sieci (226)
   5.8.6.1. Systemy ochrony sieci (227)
   5.8.6.2. Bezpieczeństwo usług sieciowych (227)
   5.8.7. Obsługa nośników danych i dokumentacji (228)
   5.8.7.1. Zarządzanie nośnikami wymiennymi (229)
   5.8.7.2. Usuwanie nośników (229)
   5.8.7.3. Procedury postępowania z informacjami (230)
   5.8.7.4. Bezpieczeństwo dokumentacji systemowej (230)
   5.8.8. Wymiana informacji (231)
   5.8.8.1. Polityka i procedury wymiany informacji (231)
   5.8.8.2. Umowy o wymianie informacji (233)
   5.8.8.3. Transportowanie fizycznych nośników informacji (234)
   5.8.8.4. Wiadomości elektroniczne (234)
   5.8.8.5. Systemy informacyjne organizacji (235)
   5.8.9. Usługi handlu elektronicznego (236)
   5.8.9.1. Handel elektroniczny (236)
   5.8.9.2. Transakcje on-line (238)
   5.8.9.3. Informacje dostępne publicznie (238)
   5.9. Kontrola dostępu (239)
   5.9.1. Wymagania biznesowe i polityka kontroli dostępu (241)
   5.9.2. Zarządzanie dostępem użytkowników (243)
   5.9.2.1. Rejestracja użytkowników (244)
   5.9.2.2. Zarządzanie przywilejami (245)
   5.9.2.3. Zarządzanie hasłami użytkowników (246)
   5.9.2.4. Przeglądy praw dostępu użytkowników (246)
   5.9.3. Odpowiedzialność użytkowników (247)
   5.9.3.1. Używanie haseł (247)
   5.9.3.2. Pozostawianie sprzętu użytkownika bez opieki (251)
   5.9.3.3. Polityka czystego biurka i czystego ekranu (251)
   5.9.4. Kontrola dostępu do sieci (252)
   5.9.4.1. Zasady korzystania z usług sieciowych (252)
   5.9.4.2. Uwierzytelnianie użytkowników przy połączeniach zewnętrznych (253)
   5.9.4.3. Identyfikacja urządzeń w sieciach (254)
   5.9.4.4. Ochrona zdalnych portów diagnostycznych i konfiguracyjnych (254)
   5.9.4.5. Rozdzielanie sieci (255)
   5.9.4.6. Kontrola połączeń sieciowych (256)
   5.9.4.7. Kontrola rutingu w sieciach (256)
   5.9.5. Kontrola dostępu do systemów operacyjnych (256)
   5.9.5.1. Procedury bezpiecznego logowania się (257)
   5.9.5.2. Identyfikacja i uwierzytelnianie użytkowników (258)
   5.9.5.3. System zarządzania hasłami (259)
   5.9.5.4. Użycie systemowych programów narzędziowych (259)
   5.9.5.5. Zamykanie sesji po określonym czasie (260)
   5.9.5.6. Ograniczanie czasu trwania połączenia (260)
   5.9.6. Kontrola dostępu do informacji i aplikacji (261)
   5.9.6.1. Ograniczanie dostępu do informacji (261)
   5.9.6.2. Izolowanie systemów wrażliwych (261)
   5.9.7. Przetwarzanie mobilne i praca na odległość (262)
   5.9.7.1. Przetwarzanie i komunikacja mobilna (262)
   5.9.7.2. Praca zdalna (263)
   5.10. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych (265)
   5.10.1. Wymagania bezpieczeństwa systemów informacyjnych (265)
   5.10.2. Poprawne przetwarzanie w aplikacjach (266)
   5.10.2.1. Potwierdzanie poprawności danych wejściowych (266)
   5.10.2.2. Kontrola przetwarzania wewnętrznego (267)
   5.10.2.3. Integralność wiadomości (268)
   5.10.2.4. Potwierdzanie poprawności danych wyjściowych (268)
   5.10.3. Zabezpieczenia kryptograficzne (268)
   5.10.3.1. Zasady korzystania z zabezpieczeń kryptograficznych (269)
   5.10.3.2. Zarządzanie kluczami (270)
   5.10.4. Bezpieczeństwo plików systemowych (271)
   5.10.4.1. Zabezpieczanie eksploatowanego oprogramowania (271)
   5.10.4.2. Ochrona systemowych danych testowych (273)
   5.10.4.3. Kontrola dostępu do kodów źródłowych programów (273)
   5.10.5. Bezpieczeństwo w procesach rozwojowych i obsługi informatycznej (274)
   5.10.5.1. Procedury kontroli zmian (274)
   5.10.5.2. Techniczny przegląd aplikacji po zmianach w systemie) operacyjnym (275)
   5.10.5.3. Ograniczenia dotyczące zmian w pakietach oprogramowania (276)
   5.10.5.4. Wyciek informacji (276)
   5.10.5.5. Prace rozwojowe nad oprogramowaniem powierzone firmie zewnętrznej (277)
   5.11. Wymagania dotyczące dokumentacji (277)
   5.11.1. Nadzór nad dokumentami (278)
   5.11.2. Nadzór nad zapisami (279)
   6. Zarządzanie zapewnianiem ciągłości działania (280)
   6.1. Osadzenie zapewniania ciągłości działania w kulturze organizacji (280)
   6.2. Zrozumienie istoty działania organizacji (292)
   6.2.1. Wprowadzenie procesu systematycznego zarządzania zapewnianiem ciągłości działania (292)
   6.2.2. Generalna analiza wpływu zakłóceń na działalność (297)
   6.2.3. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka ogólnego (299)
   6.2.4. Bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania systemów informatycznych a zapewnianie ciągłości działania organizacji (302)
   6.3. Określanie strategii zarządzania zapewnianiem ciągłości działania (303)
   6.4. Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zapewniania ciągłości działania (305)
   6.4.1. Analiza ryzyka operacyjnego i mapa zakłóceń (305)
   6.4.2. Opracowywanie regulaminów, procedur, instrukcji (307)
   6.4.3. Projektowanie scenariuszy awaryjnych (309)
   6.4.4. Wdrażanie przyjętego postępowania z zakłóceniami (310)
   6.5. Testowanie, utrzymywanie i audyt rozwiązań zapewniania ciągłości działania (312)
   6.5.1. Testowanie (312)
   6.5.2. Utrzymywanie (312)
   6.5.3. Audyt (314)
   7. Odpowiedzialność kierownictwa organizacji (315)
   7.1. Zaangażowanie kierownictwa (315)
   7.2. Szkolenie, uświadamianie i kompetencje pracowników (317)
   8. Monitorowanie bezpieczeństwa (319)
   8.1. Monitorowanie i przeglądy SZBI (320)
   8.1.1. Niezależne przeglądy bezpieczeństwa informacji (321)
   8.1.2. Dzienniki zdarzeń (322)
   8.1.3. Monitorowanie wykorzystywania systemu (322)
   8.1.4. Ochrona informacji zawartych w dziennikach zdarzeń (323)
   8.1.5. Dzienniki zdarzeń administratora i operatora (324)
   8.1.6. Rejestrowanie błędów (324)
   8.1.7. Synchronizacja zegarów (325)
   8.1.8. Monitorowanie i przegląd usług strony trzeciej (325)
   8.1.9. Zgodność przeglądów z politykami bezpieczeństwa i standardami oraz zgodność techniczna (326)
   8.2. Przeglądy realizowane przez kierownictwo (327)
   8.2.1. Dane wejściowe do przeglądu (327)
   8.2.2. Wyniki przeglądu (327)
   9. Audyty SZBI (329)
   9.1. Audyty systemów informacyjnych (330)
   9.1.1. Bezpieczne prowadzenie audytu (330)
   9.1.2. Ochrona narzędzi audytu (330)
   9.2. Audyty wewnętrzne SZBI (331)
   9.3. Procesy audytowe (332)
   9.3.1. Etap przygotowawczy audytu (332)
   9.3.1.1. Spotkanie wstępne (332)
   9.3.1.2. Seminarium dla gremiów kierowniczych organizacji (333)
   9.3.2. Etap wykonawczy audytu (333)
   9.3.2.1. Ścieżka formalna audytu (333)
   9.3.2.2. Ścieżka techniczna audytu (334)
   9.3.3. Etap sprawozdawczy audytu (335)
   9.3.3.1. Opracowanie dokumentu końcowego (335)
   9.3.3.2. Przekazanie zleceniodawcy zbioru dokumentów audytowych (335)
   10. Doskonalenie SZBI (336)
   10.1. Ciągłe doskonalenie (336)
   10.2. Działania korygujące (336)
   10.3. Działania zapobiegawcze (336)
   11. Zgodność z przepisami prawa (338)
   11.1. Ustalenie odpowiednich przepisów prawa (338)
   11.2. Prawo do własności intelektualnej (338)
   11.3. Ochrona zapisów w organizacji (339)
   11.4. Ochrona danych osobowych i prywatność informacji dotyczących osób fizycznych (341)
   11.5. Zapobieganie nadużywaniu środków przetwarzania informacji (341)
   11.6. Regulacje dotyczące zabezpieczeń kryptograficznych (342)
   11.7. Sprawdzanie zgodności technicznej (343)
   12. Terminologia (344)
   12.1. Pojęcia i definicje (345)
   12.2. Akronimy (373)
   Bibliografia
RozwińZwiń