Bezpieczeństwo w pracowni chemicznej

Bezpieczeństwo w pracowni chemicznej

1 opinia

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka powstała z myślą o bezpiecznym prowadzeniu eksperymentów chemicznych w szkołach różnego stopnia.


W pierwszych sześciu rozdziałach opisano reguły bezpiecznej pracy w laboratorium szkolnym, niebezpieczne reakcje chemiczne, wybuchy i niewybuchy materiałów, ryzyko użycia niektórych substancji wybuchowych, eksplozje preparatów oraz podano zajmujące zadania o regułach bezpiecznej pracy chemika. W dalszej części przedstawiono gry dydaktyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy laboratoryjnej, a następnie wymieniono pytania testowe oraz podano odpowiedzi do zadań i testów o zasadach bezpiecznej pracy chemika.


Cennym uzupełnieniem książki jest wykaz literatury dla ucznia i nauczyciela oraz wybrane ustawy i rozporządzenia. Podręcznik jest przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych, średnich i studentów pierwszych lat studiów, dla nauczycieli, dydaktyków i wykładowców chemii.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Rok wydania2008
Liczba stron330
KategoriaChemia ogólna
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-204-3433-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy    15
  1. Wiedza, praktyka i przepisy prawne    21
    1.1. Potrzeba zdrowego rozsądku i dobrego przykładu    22
    1.2. Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności    23
    1.3. Jak sobie pościelesz... czyli o przygotowaniu pracowni do zajęć    24
    1.4. Dobre planowanie to połowa sukcesu    27
    1.5. Ile jest warte życie, czyli o materiałach niebezpiecznych    29
    1.6. O potrzebie klasyfikacji i oznaczania materiałów niebezpiecznych    30
    1.7. Co dziś mamy w karcie (charakterystyki)    32
    1.8. Nie ma substancji bezpiecznych, czyli krótko o truciznach    34
    1.9. Trochę informacji o dawkach substancji    36
    1.10. Wielkości dawek, wskaźniki szkodliwości, stężenia dopuszczalne    38
    1.11. Nie tylko dawka    40
    1.12. Niech będzie zachowany umiar (zwłaszcza przy zakupach odczynników)    42
    1.13. Na co szczególnie uważać przy zamawianiu odczynników    44
    1.14. Kancerogeny, teratogeny, mutageny    46
    1.15. Nie ciągnij tygrysa za ogon, czyli o materiałach radioaktywnych    49
    1.16. Transport i przenoszenie substancji oraz preparatów chemicznych    50
    1.17. Jaki pan - taki kram, czyli o przechowywaniu odczynników    51
    1.18. Ach, te niezgodne odczynniki!    54
    1.19. Etykieta konieczna nie tylko na dworze królewskim    56
    1.20. EHI Kłopotliwi nieznajomi    57
    1.21. Nasze drogie odpady chemiczne    58
    1.22. Odpady niebezpieczne    60
    1.23. Przechowywanie niebezpiecznych odpadów ciekłych i stałych    63
    1.24. Zapoznaj się, zrozum, zastosuj, czyli o instruktażu BHP    68
  2. Reguły bezpiecznej pracy chemika w historii i historyjkach    73
    2.1. Gdy nie znano reguł bezpiecznej pracy w laboratorium    74
    2.2. W pracowni chemicznej nie pozwalaj sobie na nieuwagę    74
    2.3. W trakcie eksperymentów zachowuj jak największą ostrożność    76
    2.4. Nigdy nie pracuj sam w laboratorium    77
    2.5. Pracownia chemiczna to nie miejsce na niemądre żarty    78
    2.6. Wykonuj tylko wskazane doświadczenia, zgodnie z instrukcjami    79
    2.7. W pracowni chemicznej noś okulary ochronne    81
    2.8. Przy pracy w laboratorium używaj środków ochrony osobistej    84
    2.9. Używaj czystych naczyń i sprawnego sprzętu    86
    2.10. Nie używaj przeterminowanych odczynników    87
    2.11. Nie wykonuj zbyt wielu czynności lub doświadczeń naraz    88
    2.12. Sprawdzaj sprzęt przed reakcją chemiczną i nie zostawiaj go bez opieki    89
    2.13. Nie spożywaj pokarmów w laboratorium    90
    2.14. Nie próbuj rozpoznawać odczynników na podstawie smaku    91
    2.15. Zapach substancji badaj ostrożnie, nie rób głębokiego    92
    2.16. Nie nachylaj się nad naczyniem, w którym zachodzi reakcja chemiczna    93
    2.17. Prace z substancjami toksycznymi, łatwopalnymi lub o niemiłym zapachu prowadź pod wyciągiem    95
    2.18. Nie zamykaj hermetycznie naczynia z reagującą substancją    96
    2.19. Wlewaj zawsze kwas do wody - nigdy na odwrót    97
    2.20. Zachowaj szczególną ostrożność przy pracach z rtęcią    99
    2.21. Bądź uważny przy pracach z metalami ciężkimi    103
    2.22. Uprzątnij rozlany lub rozsypany odczynnik    105
    2.23. Jak najmniej odpadów chemicznych w pracowni    106
    2.24. W razie wypadku zachowaj spokój    108
  3. Zrób to sam, czyli o bezpiecznym wykonywaniu niektórych czynności laboratoryjnych    111
    3.1. Odczytywanie etykiet    112
    3.2. Przelewanie cieczy    113
    3.3. Dozowanie odczynników chemicznych    114
    3.4. Niebezpieczeństwa pipetowania ustami    115
    3.5. Mycie i suszenie szklanych naczyń laboratoryjnych    117
    3.6. Ogrzewanie cieczy łatwopalnych    118
    3.7. Używanie palnika - niezbędna ostrożność    119
    3.8. Sprawdzanie czystości gazów palnych przed ich zapaleniem    120
    3.9. Aparat Kippa - użyteczny, ale nie zawsze bezpieczny    122
    3.10.Pochłanianie niebezpiecznych gazów    124
    3.11.Doświadczenia pod zmniejszonym lub zwiększonym ciśnieniem    125
    3.12. Bezpieczne obchodzenie się z butlami gazowymi    126
  4. Niebezpieczne reakcje chemiczne, wybuchy i niewybuchy    129
    4.1. Pasja mija, skutki zostają    130
      4.1.1. Dawniejsze chemiczne hobby a dzisiejsza chemofobia    130
      4.1.2. Pasje, odpowiedzialność i kariery życiowe    131
      4.1.3. Żaden zbiór reguł nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa    132
      4.1.4. Ekrany ochronne konieczne podczas pokazów pirotechnicznych    133
      4.1.5. Sens demonstrowanych doświadczeń    134
      4.1.6. Znajomość właściwości stosowanych substancji    135
      4.1.7. Niebezpieczeństwo zanieczyszczonych odczynników    135
      4.1.8. Przepisy z Internetu    135
      4.1.9. Środki ochrony indywidualnej    137
      4.1.10. Dostęp do odczynników    138
      4.1.11. Plan na wypadek nieoczekiwanych sytuacji    139
      4.1.12. Zachowanie substancji względem wody    140
      4.1.13. Każda substancja jest inna    141
      4.1.14. Elektryczność statyczna    141
      4.1.15. Sprzęty z nieiskrzących materiałów    142
      4.1.16. Wystarczy mała ilość materiału wybuchowego    142
      4.1.17. Próba z małą ilością materiału wybuchowego    143
      4.1.18. Mieszanie składników    144
      4.1.19. Pyły materiałów wybuchowych    144
      4.1.20. Reguły bezpieczeństwa    145
    4.2. Niektóre substancje wybuchowe i towarzyszące im ryzyko    146
      4.2.1. Związki chemiczne zawierające azot    146
      4.2.2. Chlorany    150
      4.2.3. Nadtlenki    154
      4.2.4. Inne substancje wybuchowe    160
    4.3. Eksplozje gazów    164
      4.3.1. Czy tlen jest wybuchowy?    164
      4.3.2. Wybuchy gazu ziemnego    165
      4.3.3. Butle z gazami    168
    4.4. Kilka „wystrzałowych" eksperymentów    169
      4.4.1. Proszek piorunujący    169
      4.4.2. Fotochemiczna synteza chlorowodoru    170
      4.4.3. Wybuch gazu piorunującego w bańkach mydlanych    173
      4.4.4. Reakcja soli Bertholleta z cukrem    174
  5. Błędy, pomyłki i pierwsza pomoc    177
    5.1. Zagrożeń można uniknąć    178
    5.2. Panika niewskazana    180
    5.3. Wybuchy, stłuczone szkło i zranienia    181
    5.4. Cnota roztropności a pożary    185
    5.5. Palne gazy, rozpuszczalniki i oparzenia termiczne    190
    5.6. Pamiętaj chemiku młody...czyli o oparzeniach kwasami    193
    5.7. Amoniakowa fontanna a oparzenia zasadami    195
    5.8. Litowce- gdy woda staje się niebezpieczna    196
    5.9. Chlor i brom – podstępne fluorowce    201
    5.10. Reakcje samoprzyspieszające a zatrucia gazami    204
    5.11. Nie bądź „szczurem laboratoryjnym" - zatrucia drogą pokarmową    208
    5.12. „Elektryka prąd nie tyka", chemik musi uważać: porażenia elektryczne    212
    5.13. Odmrożenia równie niebezpieczne jak oparzenia    214
  6. O regułach bezpieczeństwa z uśmiechem    221
    6.1. Niebezpieczeństwa reguł bezpieczeństwa    222
    6.2. Przykazanie siódme - nie kradnij!    222
    6.3. Gdy sąsiadów nie ma w domu    223
    6.4. Małpa w laboratorium    224
    6.5. Spragniony student    225
    6.6. Sprytny chemik    225
    6.7. Ryzyko zawodowe    226
    6.8. Uśmiech z Internetu    227
  7. Zajmujące zadania o regułach bezpiecznej chemika    231
    7.1. Interesujące zadania - trwalsza wiedza    232
    7.2. O rozbitej kolbie    232
    7.3. O podstępnym szklanym dzwonie    233
    7.4. O uniwersalnym adsorbencie    233
    7.5. O toksycznym tlenku azotu    234
    7.6. O wybuchającym gazometrze    234
    7.7. O zagadkowych dziurach    235
    7.8. O pękniętej probówce    235
    7.9. O wywabiaczu plam    236
    7.10. O niebezpiecznym wodorosiarczku sodu    237
    7.11. O zdarzeniu w laboratorium studenckim    238
    7.12.O kofeinie w coca-coli    239
    7.13. O nocnym wybuchu    240
    7.14.O nieszczęściu w łazience    240
    7.15.O wypadku przy transporcie chemikaliów    241
    7.16.O podstępnym roztworze    241
    7.17.O utraconym estrze    242
    7.18.O trującym chlorze    242
    7.19.O toksycznych odpadach w Morzu Czarnym    243
    7.20.O indykatorze odpadów komunalnych    243
    7.21.O niebezpieczeństwach mieszania różnych substancji    243
    7.22.O przypadkowym zmieszaniu substancji raz jeszcze    244
    7.23.O zapachu zgniłych jaj    244
    7.24.O barwieniu płomienia    245
    7.25.O płonącym banknocie    245
    7.26.O tym co pewniejsze: nos czy wartość NDSCh    246
  8. Gry dydaktyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy laboratoryjnej    247
    8.1. Gra o bezpieczeństwo    248
    8.2. Gra dydaktyczna „Śledztwo inspektora BHP"    248
    8.3. Gra czynnościowa „Unikaj oparzeń chemicznych"    250
    8.4. Gra dydaktyczna „Zostań ekspertem od substancji i preparatów niebezpiecznych"    251
    8.5. Gra dydaktyczna „Odczynnik tygodnia"    251
    8.6. Gra planszowa „Rozmieść prawidłowo odczynniki"    253
  9. Bezpieczeństwo na sto dwa – pytania i zadania testowe    255
  10. Odpowiedzi do zadań o zasadach bezpiecznej pracy chemika    271
  11. Odpowiedzi do pytań i zadań testowych z zasad bezpieczeństwa w szkolnym gabinecie chemicznym    287
  Bibliografia    291
  Dodatki    305
    I. Niektóre znaki ewakuacyjne    306
    II. Znaki bezpieczeństwa: ochrona i higiena pracy    307
    III. Tablice urządzeń elektrycznych    308
    IV. Znaki ochrony przeciwpożarowej    309
    V. Wyposażenie apteczki w szkolnej pracowni chemicznej    310
    VI. Klasyfikacja substancji i preparatów niebezpiecznych, ich oznakowanie oraz charakterystyka    312
    VII. Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia i ich numery    317
    VIII. Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego    323
    IX. Wzór karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego    325
    X. Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wybranych związków chemicznych    326
    XI. Wykaz odczynników najczęściej używanych w szkołach wraz z symbolami zagrożenia, zwrotami zagrożenia R i z bezpieczeństwa S    330
    XII. Niektóre odczynniki rakotwórcze (kancerogenne) (lista A) odczynniki podejrzewane o takie działanie (lista B) oraz wybrane substancje mutagenne    335
    XIII. Niektóre substancje niekompatybilne (niezgodne)    336
    XIV. Sposób magazynowania materiałów z podziałem na grupy zagrożenia    339
    XV. Zasady neutralizacji i utylizacji i niektórych odpadów spotykanych w szkolnych pracowniach chemicznych    340
    XVI. Odporność chemiczna niektórych rodzajów rękawic    342
    XVII. Niektóre niebezpieczne reakcje chemiczne    343
    XVIII. Główne klasy związków tworzących nadtlenki    347
    XIX. Karty do gry dydaktycznej „Rozmieść prawidłowo odczynniki"     349
    Odpowiedzi do gry dydaktycznej „Rozmieść prawidłowo odczynniki"    350
  Skorowidz rzeczowy    353
  Indeks nazwisk    367
RozwińZwiń