Sytuacja demograficzna i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego

Sytuacja demograficzna i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W monografii podjęto temat nierejestrowanej migracji dokonującej się na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego oraz form zatrudnienia ludności faktycznie zamieszkującej badane miejscowości. Podstawą przeprowadzonych analiz były, oprócz danych statystyki publicznej i materiałów autorów, badania mikrospisowe obejmujące ludność z 15 miejscowości województwa dolnośląskiego. Badania te wykazały występowanie znacznych rozbieżności między rejestrowaną liczbą mieszkańców wynikającą z danych meldunkowych a ich liczbą ustaloną w trakcie mikrospisu. W większości wsi odnotowano znaczne niedobory ludności w stosunku do danych meldunkowych z wyjątkiem miejscowości położonej najbliżej Wrocławia, w której zidentyfikowano istotną nadwyżkę osób zamieszkałych w stosunku do zameldowanych.


Rok wydania2021
Liczba stron111
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-906-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    7
  1. Sytuacja demograficzno-społeczna na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego – wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem badanych gmin 11
    1.1. Klasyfikacja funkcjonalna gmin    11
    1.2. Struktura osadnicza i problemy rozpraszania zabudowy na obszarach wiejskich    15
    1.3. Zmiany liczby ludności    18
    1.4. Urodzenia i zgony    20
    1.5. Rejestrowane migracje wewnętrzne, w tym selektywność odpływu    23
    1.6. Struktura biologiczna ludności    30
    1.7. Rynek pracy    35
  2. Metodyka, zakres i przebieg badań terenowych w formie mikrospisu    42
    2.1. Metodyka badań w formie mikrospisu etnosondażowego i dobór badanych miejscowości    42
    2.2. Narzędzie badawcze i przebieg badań    44
  3. Sytuacja demograficzna i nierejestrowane wyludnienie w świetle wyników badań    52
    3.1. Dane meldunkowe a rzeczywista liczba mieszkańców    52
    3.2. Struktura wieku i płci osób faktycznie zamieszkałych badane miejscowości    56
  4. Zatrudnienie w kraju i zagraniczna migracja zarobkowa w badanej populacji ludności wiejskiej    73
    4.1. Zatrudnienie w kraju i za granicą wśród mieszkańców badanych miejscowości    73
    4.2. Zróżnicowania w zakresie zatrudnienia pomiędzy badanymi miejscowościami    74
    4.3. Zatrudnienie w kraju i za granicą w układzie płci i wieku    76
  Podsumowanie i wnioski    82
  Literatura i źródła    87
  Spis rycin    92
  Spis tabel    94
  Aneks    95
  Summary    113
RozwińZwiń