Dyskursy o emocjach – pedagogika i codzienność szkolna

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,35  35,70

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 35,70 zł (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 21,42 zł  


30,35

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyka pracy w najszerszym rozumieniu dotyczy emocji i ich znaczenia w wychowaniu, dlatego adresowana jest do praktyków i teoretyków zainteresowanych edukacją, a szczególnie tym, co dzieje się na styku wychowania i kultury emocji. Każdą wspólnotę charakteryzuje ton emocjonalny, który jest kulturowym przejawem jej funkcjonowania. Nie inaczej jest w przypadku szkoły, która niewątpliwie jest miejscem doświadczania emocji – toczy się w niej życie codzienne, a uczestnicząc w tkance społecznej, przeżywamy, wyrażamy i tłumimy emocje.
Współcześnie rośnie zainteresowanie emocjami w pedagogice i jednocześnie odczuwamy zmiany kultury emocjonalnej, których źródło tkwi między innymi w przemianach więzi w rodzinie i inwazyjności mediów. W książce opisano symptomy jednoczesnego ocieplania (zdziczenia) i chłodzenia (komercjalizacji) kultury w ogóle oraz podjęto próbę opisu kultury emocjonalnej szkoły, zwłaszcza tego jakie emocje i ich kulturowe skrypty ujawniają się oraz kształtują codzienność klasy szkolnej.
W książce zaprezentowano modele teoretyczne i skonstruowane na ich podstawie narzędzia do badania klimatu emocjonalnego klasy (Kwestionariusz Klimat Emocjonalny-Uczeń) oraz pracy emocjonalnej nauczyciela (Kwestionariusz Praca Emocjonalna Nauczyciel). W części badawczej autor podejmuje próbę wskazania i opisania tych czasoprzestrzeni życia w szkole, w których uczniowie i nauczyciele doświadczają i wyrażają emocje, między innymi po to by odpowiedzieć na pytanie jaka jest kultura emocjonalna szkoły, która ujawnia się w klimacie codziennych interakcji.


Rok wydania2018
Liczba stron470
KategoriaPedagogika ogólna
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3612-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie /    9
  
  Rozdział    1
  Dyskursy o emocjach – pedagogiczne inspiracje /    17
  1.1. Historia, filozofia i historiozofia o emocjach /    20
  1.2. Antropologia – kulturowe koncepcje emocji /    28
  1.3. Emocje konstruktywne i konstruowane – dyskurs psychologiczny /    33
  1.4. Emocje w socjologii – socjologia emocji /    40
  1.5. Podsumowanie współczesnych dyskursów o emocjach. Przesłanki do badań pedagogicznych /    49
  
  Rozdział    2
  Kultura emocjonalna – kultura emocji /    61
  2.1. Kultura i emocje – próby konceptualizacji kultury emocjonalnej /    67
  2.2. Kultura emocjonalna w koncepcjach socjologicznych /    73
  2.3. Kultura emocjonalna – kompetencja – wychowanie /    80
  2.4. Kultura emocjonalna – między indywidualizmem a kolektywizmem /    88
  2.5. Przemiany kultury emocjonalnej – implikacje dla wychowania /    95
  2.5.1. Podgrzewanie emocjonalności /    100
  2.5.2. Chłodzenie emocjonalności /    108
  2.6. Podsumowanie /    119
  
  Rozdział    3
  Klimat emocjonalny klasy – „powierzchnia” kultury emocjonalnej /    123
  Przestrzenie implicite i explicite kultury emocjonalnej – wprowadzenie /    125
  3.1. Emocje a codzienność szkoły /    128
  3.2. Klimat emocjonalny – „powierzchnia” kultury emocjonalnej /    135
  3.2.1. Klimat klasy – peregrynacje teoretyczne i badawcze /    136
  3.2.2. Klimat emocjonalny klasy – modele teoretyczne i badawcze /    145
  3.2.3. Klimat emocjonalny klasy – proksymalne i dystalne uwarunkowania /    152
  3.2.4. Model własny klimatu emocjonalnego klasy /    158
  3.3. Praca emocjonalna nauczyciela – pomiędzy regułami a troską /    166
  3.4. Edukacja – kształcenie – wychowanie a wsparcie rozwoju
  kompetencji emocjonalnej uczniów /    186
  3.4.1. Wychowanie emocjonalne w ideologii transmisji kulturowej /    193
  3.4.2. Wychowanie emocjonalne w ideologii romantycznej /    197
  3.4.3. Wychowanie emocjonalne w ideologii progresywnej /    202
  3.4.4. Statusy wychowania emocjonalnego – podsumowanie /    207
  
  Rozdział    4
  Metodologiczne podstawy badań własnych /    217
  4.1. Badania emocji – doświadczenia, dylematy i możliwości /    219
  4.2. Założenia problematyki badawczej /    223
  4.3. Problemy badawcze, zmienne i wskaźniki /    232
  4.4. Metody badawcze i procedura badań /    235
  4.4.1. Obserwacja jakościowa /    236
  4.4.2. Wywiad swobodny ukierunkowany z nauczycielem /    238
  4.4.3. Wywiad fokusowy z uczniami /    239
  4.4.4. Metody sondażowe i szacowania /    240
  4.5. Dobór próby badawczej i organizacja /    245
  4.6. Charakterystyka terenu badań i próby /    247
  
  Rozdział    5
  Emocje w codzienności życia szkoły – empiryczne egzemplifikacje /    249
  5. 1. Klimat emocjonalny klasy szkolnej w perspektywie badań empirycznych /    252
  5.1.1. Klimat emocjonalny klasy w percepcji uczniów – analiza /    252
  5.1.2. Klimat emocjonalny – ilustracje empiryczne /    265
  5.1.3. Klimat emocjonalny klasy – podsumowanie /    294
  5.2. Praca emocjonalna nauczyciela w badaniach /    297
  5.2.1. Praca emocjonalna a klimat emocjonalny klasy /    297
  5.2.2. Praca emocjonalna w narracjach nauczycieli /    309
  5.3. Praca płytka i głęboka nauczyciela – podsumowanie /    376
  Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań /    387
  Empiryczne „wzory” kultury, klimatu i pracy emocjonalnej nauczyciela – wnioski z badań /    389
  Zakończenie i wskazania do dalszych badań /    408
  Załączniki /    423
  Bibliografia /    435
  Summary /    463
  Zusammenfassung /    465
RozwińZwiń