Sześciolatek w szkolnej ławce – obniżenie obowiązkowego wieku szkolnego w polskim systemie edukacyjnym

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

17,85  21,00 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 12,60 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Prezentowana praca podejmuje kwestie związane z próbą obniżenia obowiązkowego wieku szkolnego dziecka do szóstego roku życia w polskim systemie edukacyjnym, w okresie tzw. przejściowych przepisów, kiedy to decyzją rodziców można było zapisać dziecko sześcioletnie do pierwszej klasy. W opracowaniu zawarte zostały informacje, jak zmieniał się na przestrzeni czasu wiek edukacyjny i struktura szkolnictwa w Polsce, jakie w poszczególnych krajach europejskich przyjęto rozwiązania w kwestiach wieku szkolnego i struktury instytucji oświatowych oraz jakie szczegółowe rozwiązania wprowadzono w szkolnictwie w ramach proponowanej reformy edukacyjnej.
W części empirycznej zostały zaprezentowane następujące badania: przegląd badań ogólnopolskich opinii społecznych na temat społecznej akceptacji wobec propozycji obniżenia obowiązkowego wieku szkolnego do szóstego roku życia dziecka; wywiad przeprowadzony w 2013 roku z ówczesną minister edukacji narodowej – ocena panującej sytuacji społecznej, opinia minister o projekcie i trybie wprowadzanych zmian do systemu oświatowego; wywiady z dyrektorami wybranych katowickich szkół podstawowych, którzy posiadali doświadczenie pracy z dzieckiem sześcioletnimi w swoich placówkach; wyniki badań ankietowych zrealizowanych wśród rodziców dzieci sześcioletnich, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej.
Celem niniejszego opracowania nie było stawanie po którejkolwiek ze stron sporu politycznego, lecz ukazanie opinii osób, które znalazły się w centrum omawianych zmian edukacyjnych – dyrektorów szkół podstawowych i rodziców dzieci – szkolnych sześciolatków.
Prezentowany tom rozważań z zakresu pedagogiki społecznej, socjologii edukacji i polityki oświaty kieruję zasadniczo do rodziców dzieci sześcioletnich stojących bezpośrednio przed decyzją dotyczącą dalszej edukacji swoich potomków, jak również dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli nauczania początkowego oraz władz samorządowych, czyli osób i instytucji, w przekonaniu autorki, najbardziej zainteresowanych przedmiotowym tematem, z nadzieją nie tylko na interesującą lekturę, ale także z perspektywą podejmowania dialogu, badań i logicznych rozwiązań oraz decyzji.
Autorka niniejszej pracy wyraża nadzieję, że zawarte w publikacji informacje i wnioski, uzyskane w wyniku zrealizowanych badań, staną się przyczynkiem do dalszej, ale jedynie merytorycznej dyskusji (ponad sporami i interesami politycznymi) nad kwestią obniżenia obowiązkowego wieku szkolnego do szóstego roku życia – zastanawiając się czy w najbliższych latach będzie to tylko możliwość (dana rodzicom) czy konieczność wymuszona zależnościami ze sfery gospodarki ogólnoświatowej, polityki europejskiej czy też kwestiami społecznymi?” (Fragm. Wprowadzenia)


Rok wydania2017
Liczba stron138
KategoriaEdukacja
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3281-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie. Obniżenie wieku szkolnego – możliwość czy konieczność? /    7
  
  Rozdział    1
  1.1. Obowiązek szkolny – kwestie definicyjne /    15
  1.2. Obowiązek szkolny w wybranych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem wieku szkolnego /    24
  1.3. Założenia reformy dotyczące objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci w wieku sześciu lat /    52
  
  Rozdział    2
  2.1. Opinia społeczna (ogólnopolska) na temat obniżenia obowiązkowego wieku szkolnego /    61
  2.2. Dlaczego zmieniamy wiek szkolny? – opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wywiadu z minister Krystyną Szumilas /    70
  2.3. Czy szkoły są przygotowane na przyjęcie dzieci sześcioletnich? – na podstawie opinii dyrektorów wybranych szkół podstawowych w Katowicach /    80
  2.4. Opinie rodziców dzieci szkolnych sześciolatków – spojrzenie przez pryzmat codziennego funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym /    102
  
  Zakończenie. Obniżenie wieku szkolnego – sukces czy porażka reformy edukacyjnej? /    123
  
  Bibliografia /    127
  Summary /    133
RozwińZwiń