Dziecko w świecie zabawy

-15%

Dziecko w świecie zabawy

O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji XVI tom serii: Nauczyciele - Nauczycielom

4 oceny

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

32,30  38,00 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 38,00 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi oryginalną, innowacyjną, przystępną pozycję traktującą o edukacyjnych, kreacyjnych i egzystencjalnych wartościach zabawy. Składa się ona z trzech części, stanowiących zwarte bloki tematyczne.


          Książka jest owocem pracy 37 autorów. Bogactwo oraz różnorodność zarówno problematyki ludycznej, jak i sposobów pisania o zabawie wynika z warunków ich pracy i życia. Wśród autorów przeważają bowiem pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, ale mamy także 8 nauczycieli, 2 terapeutów i 2 dziennikarzy.


          Wszyscy jednakże – na podstawie wnikliwych studiów, badań i własnej praktyki - próbują uzasadnić, że zabawa jest formą egzystencji, spotkaniem i niespodzianką, tworzeniem i odtwarzaniem. Ponadto w książce akcentuje się, co dzieje się w umyśle i sercu bawiącego się dziecka i jak to wpływa na jego rozwój, radość i szczęście.


          Publikacja przybliża problematykę rozwoju języka, wrażliwości i wyobraźni w toku właściwie inspirowanych zabaw. Podkreśla bogactwo możliwości uspołeczniania dziecka. Uzasadnia również, że zabawa jako stan istnienia jest fenomenem, a zarazem potrzebą każdego człowieka.


Rok wydania2009
Liczba stron476
KategoriaEdukacja
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7850-340-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    17
  Introduction    20
  Część pierwsza. Żywioł, radość i kultura zabawy – poszukiwanie zagubionej istoty ludycznej edukacji    27
    Jerzy Dymara; O kształtowaniu kultury zabawy    27
      Zabawa jako potrzeba egzystencjalna    27
      Zabawa jako wartość, cechy dobrze zorganizowanej zabawy    28
      Kultura ludycznej edukacji    29
      Bogactwo i różnorodność projektujących działań uczniów    30
      Przeżycie, radość i kultura współbycia – homo ludens i homo creator    32
    Bronisława Dymara; Żywioł i radość zabawy, czyli o zagubionych wartościach ludycznej edukacji    35
      Wokół wybranych znaczeń żywiołu    35
      Zabawa, gra i taniec – radość bawienia się i istnienia w zabawie    37
      Zagubienie wartości ludycznej edukacji – „zmęczenie zabawą”    39
      Miejsce zabawy w serii „Nauczyciele – Nauczycielom” i pedagogice twórczego współbycia    43
      Sztuka bycia nauczycielem, wychowawcą i inspiratorem dobrej zabawy    45
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    47
      Streszczenie – Summary    48
    Jerzy Oszelda; Zabawa z naturą istnienia    49
      Uwagi wstępne    49
      Na początku było słowo    50
      Duchowe korzenie zabawy    51
      Jesteśmy Jednym z...    52
      W stronę wychowania i edukacji integralnej    55
      Aneks 1    57
      Aneks 2    59
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    66
      Streszczenie – Summary    66
    Danuta Waloszek; Zabawa jako stan istnienia dziecka    67
      Tło problemu    67
      Uszczegółowienie    69
      Semantyka zabawy    75
      Interpersonalizm zabawy    77
      Zadaniowy kontekst zabawy    80
      Kulturowy kontekst zabawy    82
      Uogólnienie – podsumowanie    84
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    85
      Streszczenie – Summary    86
    Agnieszka Olczak; Zabawy w role jako sposób uczenia się przez dzieci zachowań demokratycznych    89
      Wprowadzenie    89
      Kilka słów o specyfice zabaw w role    90
      Zabawy w role źródłem wiadomości o ludziach i sobie    94
      Zabawy w role uczą działania wspólnotowego    97
      Postawy nauczycieli wspierające dziecięce zabawy w role    98
      Zalety zabaw w role – krótkie podsumowanie    100
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    101
      Streszczenie – Summary    101
    Genowefa Koć-Seniuch; Przeżycie symboliczne dziecka w zabawie tematycznej    103
      Symbol w zabawie dziecięcej    103
      Wyobraźnia dziecka jako forma aktywności w zabawach tematycznych    106
      Potrzeba badań symboliki dziecięcej    107
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    109
      Streszczenie – Summary    109
    Ewa Kochanowska; Zabawy ze słowem – o twórczości poetyckiej dzieci w młodszym wieku szkolnym    111
      Rozważania wstępne, czyli o istocie zabaw ze słowem    111
      Twórcze aspekty dziecięcych zabaw w poetyzowanie    113
      Zabawy w „rym dany”    114
      Dziecko jako odbiorca i twórca „naopaków” – wierszyków „wywracanek”    118
      Jak stymulować potrzeby i rozwój dziecka do zabaw ze słowem? Refleksje końcowe    120
      Aneks    122
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    124
      Streszczenie – Summary    124
    Barbara Bogołębska; Tuwimowskie inspiracje intelektualno-twórczych zabaw uczniowskich    125
      Ludyczne formy poezjowania    125
      Tuwim – zbieracz osobliwości    129
      Tuwima i Słonimskiego formy nonsensowe i absurdalne    131
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    132
      Streszczenie – Summary    132
    Katarzyna Marcol; Zabawy słowne dzieci na Śląsku Cieszyńskim    133
      W co się bawią dzieci?    133
      Tradycja i nowoczesność w dziecięcych tekstach    134
      Źródła inspiracji współczesnych zabaw słownych    136
      Dziecięce poczucie piękna    138
      Specyfika zabaw słownych na Śląsku Cieszyńskim    139
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    140
      Streszczenie – Summary    141
    Małgorzata Iwanowicz; Zabawy i gry językowe w szkole    143
      Wprowadzenie    143
      Rola zabaw i gier językowych w szkolnym kształceniu polonistycznym    144
      Typy zabaw językowych    145
      Krzyżówki i labirynty    146
      Szarady, rebusy, łamigłówki    146
      Zabawy wyrazami i dowcipy słowne    148
      Gry językowe    148
      Rola grafiki w zabawach i grach językowych    149
      Przykłady zastosowania zabaw i gier w kształceniu językowym    150
      Podsumowanie    150
      Aneks    152
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    155
      Streszczenie – Summary    155
    Anna Kurzeja; Dziecko w świecie bajek i baśni. Baśń i bajka – źródłem radości i zabawy    157
      Czym jest baśń?    157
      Uwagi o historii baśni    159
      Dom, w którym dzieciom opowiada się bajki – radość słuchania    160
      Rola baśni w wychowywaniu dzieci – radość tworzenia    162
      Symbolika i jej poznawanie jako droga do rozwoju wyobraźni dziecka    163
      Bajka terapeutyczna – podstawą do zabawy i samopoznania    165
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    168
      Streszczenie – Summary    168
    Barbara Pierzchała; Zabawa jako podstawa rozwoju wyobraźni    171
      Rozważania o cechach wyobraźni    171
      Wyobraźnia i jej „typy” u dziecka    172
      Dziecko jako osoba wrażliwa    174
      Zajęcia kształtujące wyobraźnię    175
      Dziecko a twórcza moc słowa    176
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    177
      Streszczenie – Summary    177
    Krzysztof Szczepański; Zabawa jako źródło i podstawa twórczości    179
      Człowiek w „pułapce radości”    179
      Stać się twórcą    180
      Dziecko w pustym pokoju    182
      Czym właściwie jest zabawa?    182
      Żywioły – zabawa twórcza    184
      Podsumowanie    187
      Aneks    189
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    191
      Streszczenie – Summary    191
    Szczepan Kutrowski; Zabawa – wyuzdanie czy sprawianie dobra?    193
      Zabawa – zamówienie na pokorę i troskę    193
      Zabawa – szansa czy bariera dla wspólnego języka?    194
      Zabawa – w obliczu argumentów siły czy siły argumentów?    195
      Zabawa – plan technosfery    196
      Jak daleko (zabawie) do przeciętniactwa, a jak blisko do sztuki?    196
      Zabawa contra subiektywizm    197
      Zabawa – inspiracje dziecięce    197
      Aneks    199
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    201
      Streszczenie – Summary    201
  Część druga. Społeczne, indywidualne i kulturowe wartości zabawy. Cechy, formy, funkcje    205
    Jadwiga Bińczycka; Janusz Korczak o zabawie – wybór tekstów    205
      Czym jest zabawa?    205
      Prawidła zabawy    209
    Antoni Gwizdak; Zabawa w pedagogice Aleksandra Kamińskiego    213
      Psychologiczne uwarunkowania zabawy    213
      Eksperyment mikołowski – zarys problemu    214
      Zabawa jako element eksperymentu mikołowskiego w ujęciu Aleksandra Kamińskiego    216
      Zabawa w nauczaniu szkolnym w ujęciu Aleksandra Kamińskiego    218
      Zakończenie    219
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    220
      Streszczenie – Summary    220
    Beata Oelszlaeger; Zabawa i praca. Kilka uwag o uczeniu się dzieci w klasie freinetowskiej    221
      Zabawa i praca w koncepcji Celestyna Freineta    221
      Związek pracy z zabawą – swoistość poglądów    222
      Swobodne teksty jako praca i zabawa    224
      Wybieranie jako poczucie wolności i zabawa    225
      Swoboda tworzenia i współbycia w interpersonalnej przestrzeni    226
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    227
      Streszczenie – Summary    227
    Lidia Wollman; Różnorodność i znaczenie dziecięcych zabaw w kontaktach z przyrodą    229
      Zabawy tematyczne    230
      Zabawy odkrywcze (badawcze)    231
      Zabawy ruchowe i sprawnościowe w świecie przyrody    232
      Zabawy terapeutyczne – znaczenie ciszy    233
      Zabawy w kontakcie z dorosłymi    234
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    236
      Streszczenie – Summary    236
    Ewa Ogrodzka-Mazur; Nabywanie przez dziecko kompetencji komunikatywnych w czasie zabaw tematycznych    239
      Wstęp    239
      Kulturowo-społeczny kontekst zabaw tematycznych w okresie późnego dzieciństwa    240
      Język w komunikowaniu się dzieci w zabawach tematycznych    243
        Mimika    245
        Gesty i inne ruchy ciała    245
        Postawa ciała    246
        Dotyk    246
        Wygląd i ubiór    246
        Wokalizacja    247
      Wyznaczniki procesu komunikowania się w zabawach tematycznych    247
        Język rodzinny – językiem dziecka    247
        Wzór językowy nauczyciela wychowawcy    249
        Współczesne technologie komunikacyjne    251
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    253
      Streszczenie – Summary    253
    Adam Adamski; Ruch, zabawa i muzyka jako czynniki aktywizujące osobowość dziecka    255
      Wstęp    255
      Wpływ ruchu na rozwój psychofizyczny dziecka    255
      Zabawa jako główna forma aktywności i działalności dziecka    257
      Wpływ muzyki i tańca na kształtowanie osobowości dziecka    259
      Terapeutyczne funkcje zabaw muzycznych    262
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    263
    Maria Noga; Zabawa jako źródło twórczych działań dziecka    265
      Wstęp    265
      Twórcze zabawy ze słowem    266
      Zabawa jako podstawowa forma działalności dziecka – aspekt społeczny    267
      Zabawa jako źródło aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym    269
      Zabawy i gry dydaktyczne jako szczególny rodzaj aktywności dziecka    270
      Rola nauczyciela w swobodnych zabawach dzieci    271
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    272
      Streszczenie – Summary    273
    Małgorzata Znaj; Tworzenie więzi w klasie szkolnej przez zabawę i pracę    275
      Związki między zabawą i pracą dziecka w kontekście wybranych teorii zabawy    275
      Klasa szkolna jako źródło inspiracji, poszukiwań i aktywności    276
      Współudział dzieci i wychowawcy w przygotowaniu przedstawień teatralnych    278
      Terapeutyczne i rozwojowe funkcje bawienia się w teatr    280
      Artystyczne, społeczne i indywidualne rezultaty wspólnych działań    281
      Przejawy radości i ich wartość istotą rozwoju osobowości dzieci    283
      Aneks 1    285
      Aneks 2    293
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    296
      Streszczenie – Summary    296
    Wacław Korzeniowski; Zabawka mechaniczna w świecie dziecka. Szkic z dziejów bawienia się i wychowania    297
      Wprowadzenie: homo ludens, faber i creator    297
      Zabawy i zabawki w ciągu wieków    298
      Zabawki mechaniczne w kulturze ludowej    300
      Zabawki mechaniczne w kulturze industrialnej    301
      Podsumowanie    304
      Aneks    305
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    306
      Streszczenie – Summary    306
    Katarzyna Moroz; Bliżej edukacji ludycznej – zabawy i zabawki naszych dzieci    307
      Najpiękniejsze są zabawy z rodzicami    307
      W świecie pluszowego misia, czyli o potrzebie zabawek w życiu dziecka    309
      O wspólnej zabawie dzieci w grupach    311
      Problematyka zabawy w edukacji wczesnoszkolnej    314
      Scenariusz zajęć w klasie III pt. „Wielka zabawa”, nawiązujący do uczenia się – nauczania kompleksowego    316
      Uwagi końcowe    321
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    321
      Streszczenie – Summary    322
    Edyta Łobaziewicz-Jania; Zabawy i zabawki naszych matek, babek i dzieci. Ich bogactwo i znaczenie dla rozwoju    323
      Rozważania wstępne    323
      Zabawy i zabawki w latach 1930–1949    324
      Zabawy i zabawki naszych matek w latach 1950–1969    326
      Zabawki i zabawy w latach 1970–1989    327
      Najnowsze zabawki i zabawy (1990–2004)    329
      Bogactwo zabaw i zabawek – ich znaczenie dla rozwoju dziecka    330
      Międzypokoleniowe przekazy – refleksje końcowe    333
      Aneks 1    335
      Aneks 2    336
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    337
      Streszczenie – Summary    337
    Leonia Wałczyk; Przez zabawę do esperanto. Per ludado al esperanto    339
      Uwagi wstępne    339
      Sposoby powstawania grup wspólnotowych    340
      Baw się z nami (ludu kun ni), czyli główne metody i formy pracy    341
      Gry i zabawy z papierem – origami drogą do poznania języka    343
      Rezultaty uczenia się języka    344
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    344
      Streszczenie – Summary    345
    Wiesław Kluz; Gry komputerowe w życiu dziecka – korzyści i zagrożenia    347
      Współbycie dziecka z komputerem    347
      Kategorie i rodzaje gier komputerowych    349
      Wpływ gier komputerowych na rozwój fizyczny i emocjonalno-psychiczny dzieci    351
      Zastosowanie gier komputerowych w edukacji i wychowaniu    353
      Wnioski końcowe    355
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    355
      Streszczenie – Summary    355
  Część trzecia. Znaczenie zabawy i zabawek w rozwoju i społecznej integracji dziecka niepełnosprawnego    359
    Ryszard Cibor; Patologia zabawy    359
      Dwa oblicza zabawy    359
      Zabawki – jako źródło zagrożeń    360
      Zabawy ekstremalne    361
      Gry komputerowe – szczególny rodzaj zagrożenia    361
      Zabawy uzależniające    362
      Agresja – przemoc – okrucieństwo    363
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    364
      Streszczenie – Summary    364
    Elżbieta Maria Minczakiewicz; Zabawa symboliczna w rozwijaniu aktywności komunikacyjnej u dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju    367
      Wstęp    367
      Założenia teoretyczne i pragmatyczne podstawy rozwoju zabawy symbolicznej    368
      Dialog matki z dzieckiem źródłem doznań inspirujących rozwój zabawy symbolicznej    369
      Rozwój funkcji semiotycznej w zabawie dziecka    374
      Obiekt przejściowy i jego funkcja w zabawie dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwoju    379
      Zabawa symboliczna formą dialogu dziecka z otoczeniem    383
      Poznawczo-komunikacyjny aspekt rozwoju zabawy symbolicznej    385
      Próba podsumowania i wnioski końcowe    387
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    389
      Streszczenie – Summary    389
    Aneta Soroka-Fedorczuk; Zabawy badawcze dzieci jako podstawa spostrzegania inności    391
      Zabawy badawcze w poznawaniu świata przez dzieci    391
      Uczenie się przez dzieci spostrzegania inności w zabawach badawczych    396
      Warunki sprzyjające aktywności dzieci w zabawie badawczej    397
      Podsumowanie    398
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    399
      Streszczenie – Summary    399
    Aleksandra Miklewska, Agnieszka Miklewska; Oswoić świat. Kilka słów o zabawie dzieci „trudnych”    401
      Wprowadzenie    401
      Trudne dzieci? Znaczenie temperamentu w przystosowaniu do wymagań stawianych przez otoczenie    402
      Zabawy małych dzieci jako sposób na radzenie sobie w świecie i ze światem    405
      Czy w szkole można się bawić?    408
      Zakończenie    410
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    410
      Streszczenie – Summary    411
    Zenon Gajdzica; O integrującej funkcji zabawy w kształceniu dziecka niepełnosprawnego    413
      W świecie ograniczeń, czyli o rozwoju dziecka niepełnosprawnego    413
      Portret Piotrka i Kasi    414
      Zabawa a rytuały marginalizujące i stygmatyzujące    415
      Zabawa a rytuały sprzyjające integracji    417
      Zamiast zakończenia    418
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    419
      Streszczenie – Summary    420
    Beata Wojtal; Rozwojowe i terapeutyczne znaczenie zabawy w życiu dziecka niepełnosprawnego    421
      Klasa integracyjna a pojęcie integracji    421
      Piękno i pożytek dobrej zabawy    423
      Ogólnorozwojowe i terapeutyczne funkcje zabawy    424
      Rola nauczyciela i rodziców w kształtowaniu związku dziecka z dobrą zabawą    426
      Dynamika i harmonia dobrej zabawy – przykłady    427
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    433
      Streszczenie – Summary    433
    Anna Zielińska; „Fikołki”. Zabawowe formy stymulacji rozwoju małego dziecka w Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym    435
      Problemy    436
      Rozwiązaniem jest zabawa    436
      Sytuacje    440
      Przykładowy scenariusz zajęć w małej grupie    441
      Przykładowy scenariusz zajęć z dominacją pląsów    443
      Zakończenie    446
      Rezultaty    447
      Podsumowanie    448
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    449
      Streszczenie – Summary    449
    Karolina Kmiecik; Znaczenie zabawy w zajęciach hipoterapeutycznych    453
      Podstawowa wiedza o hipoterapii    453
      Jeździectwo jako praca, zabawa i terapia    456
      Ćwiczenia na koniu jako forma zabawy    458
      Rajdy konne i inne formy zabawy    460
      Wpływ kontaktów dziecka z koniem na naukę i wychowanie    461
      Aneks    463
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    466
      Streszczenie – Summary    466
    Krystyna Dmyterko; Współbycie z dzieckiem w zabawie. Refleksja z praktyki współbycia w Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym    467
      Wstęp    467
      Rozwój dziecka jak „górski potok”    467
      Poszukiwanie źródeł motywacji dla zabawowych działań dziecka    468
      Teoria relacji z obiektem a potrzeba więzi    469
      Zabawa jako romans dziecka ze światem    470
      Trudna sztuka współodczuwania i współbycia dorosłego z dzieckiem    471
      Zabawa jako forma poznawania, współbycia i rozwoju    472
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    474
      Streszczenie – Summary    474
RozwińZwiń