Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,00  20,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,0020,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

(…) Nadeszły czasy, w których kompetencje oraz wykształcenie stały się wartością konieczną, a ich niepełny wymiar wzmaga potrzebę dokształcania się, doskonalenia i samokształcenia. Według K. Denka czasy, w których przyszło nam żyć, pracować, rozwijać się w szczególny sposób podkreślają wartość wykształcenia, posiadanych kompetencji i wzmagają samorealizację3. W świetle tych rozważań nie dziwi nas obecność nowych technologii w kształceniu dzieci i młodzieży, obecność podręczników elektronicznych w rękach uczniów, nieustanna troska nauczycieli o poprawę jakości kształcenia technicznego czy stosowanie mobilnej edukacji jako elementu wspomagające¬go kształcenie przedmiotów szkolnych. Urządzenia te w rękach nauczycieli i uczniów w aspektach Edukacji jutra, a także dla naszych i przyszłych czasów stały się faktem. Nauczanie typu e-lerning, e-podręczniki, platformy e-learningowe, gry symulacyjne stały się narzędziami wspomagającymi złożone procesy nauczania. Edukacja jutra widzi w przyjętych innowacyjnych kierunkach działań wiele pozytywów, ale i zagrożeń. Współczesny nauczyciel cechy nowych technologii musi dobrze poznać, by móc nimi operować, posługiwać się i poprzez nie unowocześniać kształcenie. Przypuszcza się, że perspektywicznie obecność cyfrowych środków w kształceniu dzieci i młodzieży na trwale zagości w edukacji. W wielu ośrodkach szkolnych i akademickich dostęp uczących się do nowych form kształcenia jest jeszcze dość ograniczony, dysponują nimi nieliczne placówki, ale w niedalekiej przyszłości będą już powszechne. Wielość informacji, szybkie tempo życia otaczające współczesne dziecko niosą ze sobą coraz to nowe potrzeby. Jak podkreśla S. Juszczyk: „ Zauważalna akceleracja rozwoju dziecka i szybkie stawanie się ‘dorosłym’ wyznacza edukacji nowe pytania, cele, zadania i wyzwania. Wielość potrzeb dziecięcych i różnych zainteresowań światem kreśli kierunek działania mądrego nauczyciela i szkoły”4. Rozwój techniki i nowych technologii w nauczaniu wymusza u nauczyciela większą troskę nad sposobem i treścią przekazywanej wiedzy oraz jej odbiorcą. Dostarczanie różnych form ruchu, troska o kulturę fizyczną równolegle z kulturą umysłową, wiedza na temat zdrowego trybu życia, świadome przeciwdziałanie patologiom muszą być realizowane współmiernie z nauczaniem przedmiotowym i wychowaniem kulturalnym. Urządzenia techniczne zniewalają ucznia przez wiele godzin dziennie, zmuszają go do pozostania w jednej pozycji, w jednym miejscu i środowisku. Słusznym kierunkiem działań Edukacji jutra jest lansowanie konieczności preferowania wychowania fizycznego, różnych form ruchu, świadomego wychowania prozdrowotnego w każdej szkole, rodzinie i środowisku lokalnym. Zdrowie ludzkie jest wartością najważniejszą każdego człowieka. Działań sportowych i ruchu w środowisku życia dziecka dostarczają prawidłowo zorganizowane zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne5, jak: wycieczki, biwaki, obozy wędrowne, zawody sportowe, kółka zainteresowań, zajęcia artystyczne, taneczne, muzyczne, teatralne, które oprócz sfery fizycznej ubogacają go w nową wiedzę, umiejętności, uspołeczniają i pozwalają poznać piękno kraju ojczystego, uczą odpowiedzialności za drugiego człowieka. Ważną rolę w tym względzie spełniają stowarzyszenia sportowe, kluby i organizacje młodzieżowe, jak: Związek Harcerstwa Polskiego, koła turystyczno-krajoznawcze, Ochotnicze Straże Pożarne, stowarzyszenia śpiewacze i inne. Kultura, sport i rekreacja są niezastąpionymi elementami wychowania młodego człowieka, regenerują wysiłek umysłowy, uspołeczniają, kształtują zdrowy styl życia, uczą świadomej organizacji czasu. Umiejętność zagospodarowania czasu wolnego jest skutecznym działaniem przeciw nudzie i wszelkim zachowaniom negatywnym. Ważne zadanie w tym względzie pełni nie tylko szkoła i władze samorządowe, ale w pierwszej kolejności rodzina, która kształtuje u dziecka nawyki i poczucie własnej odpowiedzialności za popełnione czyny. (…) Jadwiga Uchyła-Zroski (frag.
Wstępu)


Liczba stron385
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
ISBN-13978-83-64788-92-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały


Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Andrzej Mamroł: Telefon komórkowy – szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Andrzej Ćwikliński: O potrzebie edukacji ekologicznej i zdrowotnej słów kilka »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Anna Jakubowicz-Bryx: Rola programów telewizyjnych w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym w opiniach rodziców »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Anna Pękala: Rola środowiska rodzinnego w rozwoju zdolności muzycznych małych dzieci »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Barbara Klasińska: Wycieczka jako (nie)zapomniana forma edukacji regionalnej »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Beata Ciupińska, Daria Sikorska: Kwestia HIV/AIDS w percepcji studentów pedagogiki »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk: Edukacja zdrowotna w szkole. Uwarunkowania skuteczności »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Dagmara Gruszczyńska: Gra symulacyjna jako narzędzie wspomagające nauczanie podejmowania decyzji »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Ewa Kumik: Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej muzyka »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Ewa Szadzińska: Wartości zrównoważonego rozwoju a treści edukacji szkolnej »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Halina Guła-Kubiszewska, Wojciech Starościak: Zachowania twórcze nauczycieli wychowania fizycznego wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Hanna Gulińska: Nowy model szkoły – podręczniki mobilne »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Ilona Gembalczyk, Beata Fedyn: Wychowanie zdrowotne wobec wyzwań współczesnego świata »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Irena Jarzyńska: Edukacja przyrodnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Izabela Korabiewska, Monika Lewandowska, Małgorzata Węgrzynek, Dariusz Białoszewski: Ocena wiedzy kobiet na temat ćwiczeń stosowanych w profilaktyce nietrzymania moczu »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Jadwiga Michalczyk: Krajoznawstwo w edukacji jutra »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Jadwiga Uchyła-Zroski: Muzyka źródłem aktywności dziecka »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Jerzy Nowocień: Wychowanie fizyczne jako proces ciągłej edukacji »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Joanna Juszczyk-Rygałło: E-learning jako nowa przestrzeń działań pedagogicznych wczesnej edukacji »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Katarzyna Wojciechowska: Wielowymiarowość promowania zdrowia przez nauczycieli klas I-III »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Krystyna Zatoń, Anna Kwaśna: Świadomość wartości aktywności fizycznej w kształtowaniu postaw do kultury somatycznej »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Krystyna Zatoń: Informacja zwrotna w procesie uczenia się złożonych czynności motorycznych »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Krzysztof Krakowski: Dyshabituacja w programowaniu i przygotowaniu multinauczania »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Maria Kozielska: Eksperymentalne dowody poprawy jakości kształcenia technicznego – respektowanie systemów sensorycznych i stylów studiowania »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Marlena Plebańska: E-edukacja – e-podręczniki, platformy e-learningowe – szanse i zagrożenia wykorzystania »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Małgorzata Bartoszewicz: Mobilna edukacja jako element wspomagający kształcenie w zakresie przedmiotów przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska: Nowy format środowiska kształcenia w epoce cyfrowej »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Rafał Majzner: Miejsce śląskie muzyki ludowej w edukacji »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Romuald Kalinowski: Uwarunkowania edukacji dla bezpieczeństwa »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Wojciech Wiesner, Bogusław Ogrodnik: Edukacyjne wartości rekordowych osiągnięć w pływaniu długodystansowym »

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej - Zbigniew Leśniewski: Szkolenia i ćwiczenia prowadzone w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej jako element dydaktyki obronnej »


EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Jadwiga Uchyła-Zroski    21
  Nowy model szkoły – podręczniki mobilne    25
  Eksperymentalne dowody poprawy jakości kształcenia technicznego – respektowanie systemów sensorycznych i stylów studiowania    39
  Mobilna edukacja jako element wspomagający kształcenie w zakresie przedmiotów przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych    49
  Nowy format środowiska kształcenia w epoce cyfrowej    59
  Dyshabituacja w programowaniu i przygotowaniu multinauczania    75
  E-learning jako nowa przestrzeń działań pedagogicznych wczesnej edukacji    87
  E-edukacja – e-podręczniki, platformy e-learningowe – szanse i zagrożenia wykorzystania    97
  Gra symulacyjna jako narzędzie wspomagające nauczanie podejmowania decyzji    107
  Telefon komórkowy – szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych    121
  Rola programów telewizyjnych w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym w opiniach rodziców    131
  Uwarunkowania edukacji dla bezpieczeństwa    145
  Szkolenia i ćwiczenia prowadzone w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej jako element dydaktyki obronnej    157
  Muzyka źródłem aktywności dziecka    171
  Miejsce śląskie muzyki ludowej w edukacji    181
  Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej muzyka    193
  Rola środowiska rodzinnego w rozwoju zdolności muzycznych małych dzieci    205
  O potrzebie edukacji ekologicznej i zdrowotnej słów kilka    215
  Wartości zrównoważonego rozwoju a treści edukacji szkolnej    227
  Wychowanie zdrowotne wobec wyzwań współczesnego świata    237
  Edukacja zdrowotna w szkole. Uwarunkowania skuteczności    249
  Wielowymiarowość promowania zdrowia przez nauczycieli klas I-III    261
  Kwestia HIV/AIDS w percepcji studentów pedagogiki    271
  Ocena wiedzy kobiet na temat ćwiczeń stosowanych w profilaktyce nietrzymania moczu    279
  Wychowanie fizyczne jako proces ciągłej edukacji    291
  Świadomość wartości aktywności fizycznej w kształtowaniu postaw do kultury somatycznej    301
  Informacja zwrotna w procesie uczenia się złożonych czynności motorycznych    311
  Zachowania twórcze nauczycieli wychowania fizycznego wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych    321
  Edukacyjne wartości rekordowych osiągnięć w pływaniu długodystansowym    335
  Krajoznawstwo w edukacji jutra    353
  Wycieczka jako (nie)zapomniana forma edukacji regionalnej    365
  Edukacja przyrodnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych    377
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia