Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,00  20,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,0020,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

(…) Nadeszły czasy, w których kompetencje oraz wykształcenie stały się wartością konieczną, a ich niepełny wymiar wzmaga potrzebę dokształcania się, doskonalenia i samokształcenia. Według K. Denka czasy, w których przyszło nam żyć, pracować, rozwijać się w szczególny sposób podkreślają wartość wykształcenia, posiadanych kompetencji i wzmagają samorealizację3. W świetle tych rozważań nie dziwi nas obecność nowych technologii w kształceniu dzieci i młodzieży, obecność podręczników elektronicznych w rękach uczniów, nieustanna troska nauczycieli o poprawę jakości kształcenia technicznego czy stosowanie mobilnej edukacji jako elementu wspomagające¬go kształcenie przedmiotów szkolnych. Urządzenia te w rękach nauczycieli i uczniów w aspektach Edukacji jutra, a także dla naszych i przyszłych czasów stały się faktem. Nauczanie typu e-lerning, e-podręczniki, platformy e-learningowe, gry symulacyjne stały się narzędziami wspomagającymi złożone procesy nauczania. Edukacja jutra widzi w przyjętych innowacyjnych kierunkach działań wiele pozytywów, ale i zagrożeń. Współczesny nauczyciel cechy nowych technologii musi dobrze poznać, by móc nimi operować, posługiwać się i poprzez nie unowocześniać kształcenie. Przypuszcza się, że perspektywicznie obecność cyfrowych środków w kształceniu dzieci i młodzieży na trwale zagości w edukacji. W wielu ośrodkach szkolnych i akademickich dostęp uczących się do nowych form kształcenia jest jeszcze dość ograniczony, dysponują nimi nieliczne placówki, ale w niedalekiej przyszłości będą już powszechne. Wielość informacji, szybkie tempo życia otaczające współczesne dziecko niosą ze sobą coraz to nowe potrzeby. Jak podkreśla S. Juszczyk: „ Zauważalna akceleracja rozwoju dziecka i szybkie stawanie się ‘dorosłym’ wyznacza edukacji nowe pytania, cele, zadania i wyzwania. Wielość potrzeb dziecięcych i różnych zainteresowań światem kreśli kierunek działania mądrego nauczyciela i szkoły”4. Rozwój techniki i nowych technologii w nauczaniu wymusza u nauczyciela większą troskę nad sposobem i treścią przekazywanej wiedzy oraz jej odbiorcą. Dostarczanie różnych form ruchu, troska o kulturę fizyczną równolegle z kulturą umysłową, wiedza na temat zdrowego trybu życia, świadome przeciwdziałanie patologiom muszą być realizowane współmiernie z nauczaniem przedmiotowym i wychowaniem kulturalnym. Urządzenia techniczne zniewalają ucznia przez wiele godzin dziennie, zmuszają go do pozostania w jednej pozycji, w jednym miejscu i środowisku. Słusznym kierunkiem działań Edukacji jutra jest lansowanie konieczności preferowania wychowania fizycznego, różnych form ruchu, świadomego wychowania prozdrowotnego w każdej szkole, rodzinie i środowisku lokalnym. Zdrowie ludzkie jest wartością najważniejszą każdego człowieka. Działań sportowych i ruchu w środowisku życia dziecka dostarczają prawidłowo zorganizowane zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne5, jak: wycieczki, biwaki, obozy wędrowne, zawody sportowe, kółka zainteresowań, zajęcia artystyczne, taneczne, muzyczne, teatralne, które oprócz sfery fizycznej ubogacają go w nową wiedzę, umiejętności, uspołeczniają i pozwalają poznać piękno kraju ojczystego, uczą odpowiedzialności za drugiego człowieka. Ważną rolę w tym względzie spełniają stowarzyszenia sportowe, kluby i organizacje młodzieżowe, jak: Związek Harcerstwa Polskiego, koła turystyczno-krajoznawcze, Ochotnicze Straże Pożarne, stowarzyszenia śpiewacze i inne. Kultura, sport i rekreacja są niezastąpionymi elementami wychowania młodego człowieka, regenerują wysiłek umysłowy, uspołeczniają, kształtują zdrowy styl życia, uczą świadomej organizacji czasu. Umiejętność zagospodarowania czasu wolnego jest skutecznym działaniem przeciw nudzie i wszelkim zachowaniom negatywnym. Ważne zadanie w tym względzie pełni nie tylko szkoła i władze samorządowe, ale w pierwszej kolejności rodzina, która kształtuje u dziecka nawyki i poczucie własnej odpowiedzialności za popełnione czyny. (…) Jadwiga Uchyła-Zroski (frag.
Wstępu)


Liczba stron385
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
ISBN-13978-83-64788-92-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Edukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej

 1. Andrzej Mamroł: Telefon komórkowy – szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych »
 2. Andrzej Ćwikliński: O potrzebie edukacji ekologicznej i zdrowotnej słów kilka »
 3. Anna Jakubowicz-Bryx: Rola programów telewizyjnych w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym w opiniach rodziców »
 4. Anna Pękala: Rola środowiska rodzinnego w rozwoju zdolności muzycznych małych dzieci »
 5. Barbara Klasińska: Wycieczka jako (nie)zapomniana forma edukacji regionalnej »
 6. Beata Ciupińska, Daria Sikorska: Kwestia HIV/AIDS w percepcji studentów pedagogiki »
 7. Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk: Edukacja zdrowotna w szkole. Uwarunkowania skuteczności »
 8. Dagmara Gruszczyńska: Gra symulacyjna jako narzędzie wspomagające nauczanie podejmowania decyzji »
 9. Ewa Kumik: Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej muzyka »
 10. Ewa Szadzińska: Wartości zrównoważonego rozwoju a treści edukacji szkolnej »
 11. Halina Guła-Kubiszewska, Wojciech Starościak: Zachowania twórcze nauczycieli wychowania fizycznego wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych »
 12. Hanna Gulińska: Nowy model szkoły – podręczniki mobilne »
 13. Ilona Gembalczyk, Beata Fedyn: Wychowanie zdrowotne wobec wyzwań współczesnego świata »
 14. Irena Jarzyńska: Edukacja przyrodnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych »
 15. Izabela Korabiewska, Monika Lewandowska, Małgorzata Węgrzynek, Dariusz Białoszewski: Ocena wiedzy kobiet na temat ćwiczeń stosowanych w profilaktyce nietrzymania moczu »
 16. Jadwiga Michalczyk: Krajoznawstwo w edukacji jutra »
 17. Jadwiga Uchyła-Zroski: Muzyka źródłem aktywności dziecka »
 18. Jerzy Nowocień: Wychowanie fizyczne jako proces ciągłej edukacji »
 19. Joanna Juszczyk-Rygałło: E-learning jako nowa przestrzeń działań pedagogicznych wczesnej edukacji »
 20. Katarzyna Wojciechowska: Wielowymiarowość promowania zdrowia przez nauczycieli klas I-III »
 21. Krystyna Zatoń, Anna Kwaśna: Świadomość wartości aktywności fizycznej w kształtowaniu postaw do kultury somatycznej »
 22. Krystyna Zatoń: Informacja zwrotna w procesie uczenia się złożonych czynności motorycznych »
 23. Krzysztof Krakowski: Dyshabituacja w programowaniu i przygotowaniu multinauczania »
 24. Maria Kozielska: Eksperymentalne dowody poprawy jakości kształcenia technicznego – respektowanie systemów sensorycznych i stylów studiowania »
 25. Marlena Plebańska: E-edukacja – e-podręczniki, platformy e-learningowe – szanse i zagrożenia wykorzystania »
 26. Małgorzata Bartoszewicz: Mobilna edukacja jako element wspomagający kształcenie w zakresie przedmiotów przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych »
 27. Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska: Nowy format środowiska kształcenia w epoce cyfrowej »
 28. Rafał Majzner: Miejsce śląskie muzyki ludowej w edukacji »
 29. Romuald Kalinowski: Uwarunkowania edukacji dla bezpieczeństwa »
 30. Wojciech Wiesner, Bogusław Ogrodnik: Edukacyjne wartości rekordowych osiągnięć w pływaniu długodystansowym »
 31. Zbigniew Leśniewski: Szkolenia i ćwiczenia prowadzone w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej jako element dydaktyki obronnej »

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
  Jadwiga Uchyła-Zroski     21
  
  Część I. Edukacja a nowe technologie i formy kształcenia
  
  Hanna Gulińska
  Nowy model szkoły – podręczniki mobilne     25
  Maria Kozielska
  Eksperymentalne dowody poprawy jakości kształcenia technicznego – respektowanie systemów sensorycznych i stylów studiowania     39
  Małgorzata Bartoszewicz
  Mobilna edukacja jako element wspomagający kształcenie w zakresie przedmiotów przyrodniczych na wszystkich etapach edukacyjnych     49
  Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska
  Nowy format środowiska kształcenia w epoce cyfrowej     59
  
  Część II. Metody kształcenia w dobie multimediów
  
  Krzysztof Krakowski
  Dyshabituacja w programowaniu i przygotowaniu multinauczania     75
  Joanna Juszczyk-Rygałło
  E-learning jako nowa przestrzeń działań pedagogicznych wczesnej edukacji     87
  Marlena Plebańska
  E-edukacja – e-podręczniki, platformy e-learningowe – szanse i zagrożenia wykorzystania     97
  Dagmara Gruszczyńska
  Gra symulacyjna jako narzędzie wspomagające nauczanie podejmowania decyzji     107
  
  Część III. Cyfrowe środki w kształceniu dzieci i młodzieży
  
  Andrzej Mamroł
  Telefon komórkowy – szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych     121
  Anna Jakubowicz-Bryx
  Rola programów telewizyjnych w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym w opiniach rodziców     131
  
  Część IV. Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole jutra
  
  Romuald Kalinowski
  Uwarunkowania edukacji dla bezpieczeństwa     145
  Zbigniew Leśniewski
  Szkolenia i ćwiczenia prowadzone w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej jako element dydaktyki obronnej     157
  
  Część V. Szkolne i pozaszkolne aspekty edukacji muzycznej
  
  Jadwiga Uchyła-Zroski
  Muzyka źródłem aktywności dziecka     171
  Rafał Majzner
  Miejsce śląskie muzyki ludowej w edukacji     181
  Ewa Kumik
  Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej muzyka     193
  Anna Pękala
  Rola środowiska rodzinnego w rozwoju zdolności muzycznych małych dzieci     205
  
  Część VI. Wychowanie zdrowotne i ekologia w edukacji jutra
  
  Andrzej Ćwikliński
  O potrzebie edukacji ekologicznej i zdrowotnej słów kilka     215
  Ewa Szadzińska
  Wartości zrównoważonego rozwoju a treści edukacji szkolnej     227
  Ilona Gembalczyk, Beata Fedyn
  Wychowanie zdrowotne wobec wyzwań współczesnego świata     237
  
  Część VII. Edukacja zdrowotna w szkole i w życiu dorosłym
  
  Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk
  Edukacja zdrowotna w szkole. Uwarunkowania skuteczności     249
  Katarzyna Wojciechowska
  Wielowymiarowość promowania zdrowia przez nauczycieli klas I-III     261
  Beata Ciupińska, Daria Sikorska
  Kwestia HIV/AIDS w percepcji studentów pedagogiki     271
  Izabela Korabiewska, Monika Lewandowska, Małgorzata Węgrzynek, Dariusz Białoszewski
  Ocena wiedzy kobiet na temat ćwiczeń stosowanych w profilaktyce nietrzymania moczu     279
  
  Część VIII. Kultura fizyczna w szkole jutra
  
  Jerzy Nowocień
  Wychowanie fizyczne jako proces ciągłej edukacji     291
  Krystyna Zatoń, Anna Kwaśna
  Świadomość wartości aktywności fizycznej w kształtowaniu postaw do kultury somatycznej     301
  Krystyna Zatoń
  Informacja zwrotna w procesie uczenia się złożonych czynności motorycznych     311
  Halina Guła-Kubiszewska, Wojciech Starościak
  Zachowania twórcze nauczycieli wychowania fizycznego wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych     321
  Wojciech Wiesner, Bogusław Ogrodnik
  Edukacyjne wartości rekordowych osiągnięć w pływaniu długodystansowym     335
  Część IX. Krajoznawstwo i edukacja przyrodnicza jako aspekty edukacji jutra
  Jadwiga Michalczyk
  Krajoznawstwo w edukacji jutra     353
  Barbara Klasińska
  Wycieczka jako (nie)zapomniana forma edukacji regionalnej     365
  Irena Jarzyńska
  Edukacja przyrodnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych     377
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia