Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian

-17%

Gospodarka światowa w XXI wieku - kierunki przemian

1 opinia

Redakcja:

Tadeusz Sporek

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,43  21,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 21,00 zł (-17%)

Najniższa cena z 30 dni: 16,17 zł  


17,43

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Współczesna gospodarka światowa podlega ciągłym zmianom, wynikającym ze wzmożonej liberalizacji, procesu globalizacji oraz postępującej specjalizacji. Dynamiczna natura współczesnej gospodarki światowej wymaga wnikliwych badań stanu i procesów w niej zachodzących. Na szczególną uwagę zasługuje wielość czynników kształtujących współczesne warunki działania podmiotów gospodarczych oraz mechanizmy i skutki międzynarodowych i globalnych powiązań polityczno-gospodarczych. Nie bez znaczenia pozostaje również różnorodność płaszczyzn podejmowanych aktywności ze wskazaniem na konieczność dokonania koordynacji niektórych działań w skali ponadnarodowej. Opracowanie jest próbą pogłębionej refleksji nad procesami zachodzącymi we współczesnej gospodarce światowej. Celem badań było poznanie sił sprawczych, mechanizmów i skutków procesów globalizacji, określenie wyzwań Internetu w gospodarce światowej przy uwzględnieniu w jej strukturze najważniejszych podmiotów, tj. korporacji transnarodowych, oraz nawiązanie do stosunków pomiędzy UE a USA.


Rok wydania2015
Liczba stron225
KategoriaGospodarka światowa
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-239-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Nowy wymiar globalizacji i problemów globalnych (Tadeusz Sporek)    13
  1.1. Gospodarka światowa a gospodarka globalna    13
  1.2. Przegląd pojęcia globalizacji w literaturze ekonomicznej    17
  1.3. Pozytywne i negatywne aspekty globalizacji – ocena szans i zagrożeń    30
  1.4. Podsumowanie    41
  2. Rola Internetu w gospodarce światowej XXI w. (Sylwia Talar)    43
  2.1. Wprowadzenie     43
  2.2. Funkcjonalność Internetu     44
  2.3. Uwarunkowania wykorzystania Internetu    45
  2.4. Istota i zakres badań problemu zróżnicowania w wykorzystaniu Internetu (podziału cyfrowego)     48
  2.5. Cyfrowy podział gospodarki światowej a istniejące dysproporcje rozwojowe    50
  2.6. Kierunek zmian dysproporcji w dostępie do Internetu    52
  2.7. Wymiar cyfrowego podziału gospodarki światowej na podstawie danych międzynarodowych organizacji    54
  2.8. Międzynarodowe różnice w wykorzystaniu Internetu na przykładzie platformy crowdsourcingowej TopCoder    59
  2.9. Podsumowanie    62
  3. Światowe przepływy usług w XXI w. (Małgorzata Fronczek)    64
  3.1. Wprowadzenie     64
  3.2. Rozwój handlu usługami w latach 2001-2012     64
  3.3. Kierunki geograficzne światowego eksportu usług    65
  3.4. Kierunki geograficzne światowego importu usług    68
  3.5. Światowy eksport usług według ich rodzajów     71
  3.5.1. Eksport usług w krajach rozwiniętych    74
  3.5.2. Eksport usług w krajach rozwijających się     84
  3.5.3. Eksport usług w krajach transformacji gospodarczej     89
  3.6. Podsumowanie    92
  4. Przedsiębiorstwa globalne w gospodarce światowej (Iwona Pawlas)    93
  4.1. Wprowadzenie     93
  4.2. Pojęcie i cechy przedsiębiorstw globalnych    93
  4.3. Najważniejsze globalne korporacje w gospodarce światowej początku XXI w. według UNCTAD     99
  4.3.1. Wiodące korporacje niefinansowe    99
  4.3.2. Wiodące korporacje finansowe    110
  4.4. Główne firmy globalne ze względu na wartość kapitalizacji rynkowej według PricewaterhouseCoopers LLP    116
  4.5. Podsumowanie    119
  5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu przedsiębiorstw na przykładzie mediów społecznościowych (Joanna Kos-Łabędowicz)    120
  5.1. Wprowadzenie     120
  5.2. Media społecznościowe w działalności przedsiębiorstw    122
  5.3. Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych    130
  5.4. Podsumowanie    135
  6. Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw na świecie poprzez rozwój klastrów (Małgorzata Dziembała)    137
  6.1. Wprowadzenie     137
  6.2. Klastry innowacyjne i ich charakterystyka    138
  6.3. Wspieranie rozwoju klastrów w wybranych regionach świata    146
  6.3.1. Inicjatywy na rzecz klastrów innowacyjnych w UE na przykładzie Finlandii    151
  6.3.2. Wspieranie innowacyjności w regionach USA    158
  6.3.3. Rozwój klastrów innowacyjnych w Republice Korei    161
  6.4. Podsumowanie    164
  7. Znaczenie społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej (Katarzyna Czech)    166
  7.1. Wprowadzenie     166
  7.2. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako element realizacji zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstw    167
  7.3. Pojęcie i rozwój Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw     171
  7.4. Znaczenie globalizacji dla rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw    175
  7.5. Wybrane uregulowania dotyczące społecznej odpowiedzialności na poziomie ogólnoświatowym oraz normy i standardy CSR    176
  7.6. Wybrane uregulowania dotyczące społecznej odpowiedzialności na poziomie regionalnego ugrupowania integracyjnego na przykładzie UE    179
  7.7. Podsumowanie    183
  8. Utworzenie Strefy Wolnego Handlu pomiędzy Unią Europejską a USA (Rafał Świtała)    184
  8.1. Wprowadzenie     184
  8.2. Trudności natury technicznej podczas negocjowania umowy handlowej TTIP    187
  8.3. Rodzaje korzyści płynących z zawarcia umowy TTIP    188
  8.4. Sektory, w których współpraca jest szczególnie istotna dla Unii Europejskiej    189
  8.5. Rolnictwo jako obszar liberalizacji wymiany handlowej    190
  8.6. Strefa wolnego handlu jako forma międzynarodowej integracji gospodarczej    191
  8.6.1. Znaczenie polsko-ukraińskiej wymiany gospodarczej     191
  8.7. Podsumowanie    195
  Zakończenie    197
  Literatura     203
  Spis rysunków    221
  Spis tabel    223
RozwińZwiń