X

  Wstęp 9
  Część I. Korzenie konkurencyjności w ekonomii 13
    1. Koncepcje konkurencji w ekonomii 13
      1.1. Szkoła klasyczna 13
      1.2. Teoria Karola Marksa 18
      1.3. Neoklasyczna koncepcja konkurencji 19
      1.4. Teoria gier 28
      1.5. Keynesizm i postkeynesizm 31
      1.6. Szkoła austriacka 33
      1.7. Ekonomia ewolucyjna 34
      1.8. Trendy w ekonomii menedżerskiej 36
      1.9. Podsumowanie 43
    2. Teoretyczne aspekty konkurencyjności 48
      2.1. Istota i definicje konkurencyjności 48
      2.2. Poziomy konkurencyjności 51
      2.3. Konkurencyjność ex ante a konkurencyjność ex post 53
      2.4. Konkurencyjność podażowa a konkurencyjność popytowa 59
      2.5. Konkurencyjność wewnątrzbranżowa a konkurencyjność międzybranżowa 60
      2.6. Konkurencyjność na rynku krajowym a konkurencyjność na rynku zagranicznym 61
      2.7. Porównania konkurencyjności – różnica, przewaga i luka konkurencyjna 63
      2.8. Podsumowanie 65
  Część II. Konkurencyjność na różnych poziomach systemów gospodarczych 67
    3. Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym 67
      3.1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa – ujęcie modelowe 67
      3.2. Makroekonomiczne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz mierniki konkurencyjności na poziomie makro 68
      3.3. Mezoekonomiczne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz mierniki konkurencyjności na poziomie mezo 72
      3.4. Mikroekonomiczne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa 77
      3.5. Problemy z pomiarem zmiennych opisujących konkurencyjność przedsiębiorstwa 77
      3.6. Operacjonalizacja pojęć: „pozycja konkurencyjna”, „potencjał konkurencyjny” i „strategia konkurencyjna” 90
      3.7. Podsumowanie 99
    4. Konkurencyjność w ujęciu mezoekonomicznym 100
      4.1. Mezoekonomia – kierunki badań i jej przydatność w studiach nad konkurencyjnością gospodarki 100
      4.2. Ekonomia branży – geneza i przedmiot badań 105
      4.3. Branża – pojęcie, dylematy definicyjne 105
      4.4. „Diament” Michaela Portera – prezentacja i krytyka 107
      4.5. Pojęcie konkurencyjności branży 112
      4.6. Determinanty międzynarodowej konkurencyjności branży 114
      4.7. Miary międzynarodowej pozycji konkurencyjnej branży 121
      4.8. Podsumowanie 124
    5. Konkurencyjność w ujęciu makroekonomicznym 126
      5.1. Poziom makroekonomiczny a konkurencyjność 126
      5.2. Czynniki determinujące potencjał konkurencyjny gospodarki 131
      5.3. Pozycja konkurencyjna gospodarki 133
      5.4. Miary potencjału konkurencyjnego gospodarki 134
      5.5. Miary międzynarodowej pozycji konkurencyjnej kraju 141
      5.6. Stabilność makroekonomiczna a konkurencyjność 145
      5.7. Podsumowanie 151
    6. Konkurencyjność na poziomie lokalnym 153
      6.1. Obszary konkurencyjności lokalnej 153
      6.2. Uwarunkowania wewnętrzne konkurencyjności na poziomie lokalnym 160
      6.3. Uwarunkowania zewnętrzne konkurencyjności na poziomie lokalnym 170
      6.4. Rankingi konkurencyjności gmin 175
      6.5. Narzędzia kształtowania i podnoszenia konkurencyjności na poziomie lokalnym 177
      6.6. Podsumowanie 180
    7. Konkurencyjność gospodarek w ujęciu regionalnym 181
      7.1. Kluczowe elementy teorii makroekonomicznych w zakresie konkurencyjności regionalnej 181
      7.2. Obszary konkurencyjności regionalnej na przykładzie Polski 188
      7.3. Wskaźniki konkurencyjności regionalnej i ich interpretacja oraz podstawowe metody analiz regionalnych w zakresie badań konkurencyjności 195
      7.4. Działania władz regionalnych na rzecz podnoszenia konkurencyjności – przegląd różnych instrumentów ze szczególnym uwzględnieniem działań w Unii Europejskiej 200
      7.5. Podsumowanie 205
  Część III. S tudia nad międzynarodową konkurencyjnością gospodarek 207
    8. Wpływ polityki gospodarczej na konkurencyjność 207
      8.1. Struktura zadania wyznaczania polityki gospodarczej 207
      8.2. Polityka fiskalna a konkurencyjność 211
      8.3. Polityka pieniężna a konkurencyjność 212
      8.4. Współczesne uwarunkowania polityki gospodarczej 213
      8.5. Polityka kursowa a konkurencyjność 216
      8.6. Pozycja instytucjonalna banków centralnych 217
      8.7. Wpływ polityki gospodarczej na konkurencyjność w okresie transformacji 222
      8.8. Podsumowanie 223
    9. Konkurencyjność a uwarunkowania prawne polityki konkurencji w Unii Europejskiej 224
      9.1. Istota polityki konkurencji i jej znaczenie dla konkurencyjności 224
      9.2. Uzasadnienie prowadzenia polityki konkurencji w Unii Europejskiej 226
      9.3. Praktyki ograniczające konkurencję 227
      9.4. Nadużycie pozycji dominującej 232
      9.5. Kontrola koncentracji 235
      9.6. Pomoc państwa 240
      9.7. Europejska Sieć Konkurencji 244
      9.8. Podsumowanie 246
    10. Metodologia badań konkurencyjności gospodarek narodowych – rankingi konkurencyjności 248
      10.1. Prezentacja wybranych rankingów konkurencyjności 249
      10.2. Podsumowanie – zalety i wady rankingów 270
    11. Konkurencyjność Unii Europejskiej na tle założeń Strategii Lizbońskiej 274
      11.1. Strategia Lizbońska jako dokument określający pozycję konkurencyjną ex ante Unii Europejskiej 274
      11.2. Redefinicja założeń Strategii Lizbońskiej w 2005 roku w związku z rosnącą luką konkurencyjną regionu Unii Europejskiej w relacji do innych silnych gospodarek w świecie 280
      11.3. Zmienne opisujące pozycję konkurencyjną Unii Europejskiej w ujęciu Strategii Lizbońskiej 283
      11.4. Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej w Polsce – priorytety przyjęte przez Polski Krajowy Program Reform 289
      11.5. Wątpliwości związane z realizacją założeń Strategii Lizbońskiej 292
      11.6. Podsumowanie 294
    12. Miejsce Polski w rankingach konkurencyjności i ocena gospodarki polskiej przez pryzmat różnych mierników ekonomicznych 295
      12.1. Pozycja konkurencyjna Polski w wybranych rankingach 295
      12.2. Pozycja konkurencyjna Polski względem największych gospodarek wschodzących 308
      12.3. Pozycja konkurencyjna oraz potencjał konkurencyjny Polski na podstawie analizy mierników społeczno-gospodarczych 311
      12.4. Rządowa strategia konkurencyjności międzynarodowej Polski . 325
      12.5. Podsumowanie 334
  Literatura 335
  Alfabetyczny wykaz haseł 343
Kompendium wiedzy o konkurencyjności

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

312

Kategoria

Gospodarka światowa

ISBN-13

978-83-01-15914-6

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Marian Gorynia, Ewa Łaźniewska
5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Kolejna pozycja z cieszącej się dużą popularnością serii Kompendium wiedzy o... . Wielowątkową problematykę konkurencyjności przedstawiono w sposób syntetyczny, prostym i zwięzłym językiem. Wyszukiwanie informacji ułatwia alfabetyczny wykaz haseł oraz umieszczone na marginesach definicje.


Podręcznik-leksykon jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych ze specjalnością biznes międzynarodowy i gospodarka międzynarodowa oraz dla osób zainteresowanych kwestią międzynarodowej konkurencyjności Polski.


Prof. dr hab. Marian Gorynia i dr hab. Ewa Łaźniewska są pracownikami naukowymi Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!