Kompendium wiedzy o konkurencyjności

Kompendium wiedzy o konkurencyjności

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kolejna pozycja z cieszącej się dużą popularnością serii Kompendium wiedzy o... . Wielowątkową problematykę konkurencyjności przedstawiono w sposób syntetyczny, prostym i zwięzłym językiem. Wyszukiwanie informacji ułatwia alfabetyczny wykaz haseł oraz umieszczone na marginesach definicje.


Podręcznik-leksykon jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych ze specjalnością biznes międzynarodowy i gospodarka międzynarodowa oraz dla osób zainteresowanych kwestią międzynarodowej konkurencyjności Polski.


Prof. dr hab. Marian Gorynia i dr hab. Ewa Łaźniewska są pracownikami naukowymi Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Rok wydania2009
Liczba stron312
KategoriaGospodarka światowa
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15914-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Część I. Korzenie konkurencyjności w ekonomii    13
    1. Koncepcje konkurencji w ekonomii    13
      1.1. Szkoła klasyczna    13
      1.2. Teoria Karola Marksa    18
      1.3. Neoklasyczna koncepcja konkurencji    19
      1.4. Teoria gier    28
      1.5. Keynesizm i postkeynesizm    31
      1.6. Szkoła austriacka    33
      1.7. Ekonomia ewolucyjna    34
      1.8. Trendy w ekonomii menedżerskiej    36
      1.9. Podsumowanie    43
    2. Teoretyczne aspekty konkurencyjności    48
      2.1. Istota i definicje konkurencyjności    48
      2.2. Poziomy konkurencyjności    51
      2.3. Konkurencyjność ex ante a konkurencyjność ex post    53
      2.4. Konkurencyjność podażowa a konkurencyjność popytowa    59
      2.5. Konkurencyjność wewnątrzbranżowa a konkurencyjność międzybranżowa    60
      2.6. Konkurencyjność na rynku krajowym a konkurencyjność na rynku zagranicznym    61
      2.7. Porównania konkurencyjności – różnica, przewaga i luka konkurencyjna    63
      2.8. Podsumowanie    65
  Część II. Konkurencyjność na różnych poziomach systemów gospodarczych    67
    3. Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym    67
      3.1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa – ujęcie modelowe    67
      3.2. Makroekonomiczne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz mierniki konkurencyjności na poziomie makro    68
      3.3. Mezoekonomiczne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz mierniki konkurencyjności na poziomie mezo    72
      3.4. Mikroekonomiczne determinanty konkurencyjności przedsiębiorstwa    77
      3.5. Problemy z pomiarem zmiennych opisujących konkurencyjność przedsiębiorstwa    77
      3.6. Operacjonalizacja pojęć: „pozycja konkurencyjna”, „potencjał konkurencyjny” i „strategia konkurencyjna”    90
      3.7. Podsumowanie    99
    4. Konkurencyjność w ujęciu mezoekonomicznym    100
      4.1. Mezoekonomia – kierunki badań i jej przydatność w studiach nad konkurencyjnością gospodarki    100
      4.2. Ekonomia branży – geneza i przedmiot badań    105
      4.3. Branża – pojęcie, dylematy definicyjne    105
      4.4. „Diament” Michaela Portera – prezentacja i krytyka    107
      4.5. Pojęcie konkurencyjności branży    112
      4.6. Determinanty międzynarodowej konkurencyjności branży    114
      4.7. Miary międzynarodowej pozycji konkurencyjnej branży    121
      4.8. Podsumowanie    124
    5. Konkurencyjność w ujęciu makroekonomicznym    126
      5.1. Poziom makroekonomiczny a konkurencyjność    126
      5.2. Czynniki determinujące potencjał konkurencyjny gospodarki    131
      5.3. Pozycja konkurencyjna gospodarki    133
      5.4. Miary potencjału konkurencyjnego gospodarki    134
      5.5. Miary międzynarodowej pozycji konkurencyjnej kraju    141
      5.6. Stabilność makroekonomiczna a konkurencyjność    145
      5.7. Podsumowanie    151
    6. Konkurencyjność na poziomie lokalnym    153
      6.1. Obszary konkurencyjności lokalnej    153
      6.2. Uwarunkowania wewnętrzne konkurencyjności na poziomie lokalnym    160
      6.3. Uwarunkowania zewnętrzne konkurencyjności na poziomie lokalnym    170
      6.4. Rankingi konkurencyjności gmin    175
      6.5. Narzędzia kształtowania i podnoszenia konkurencyjności na poziomie lokalnym    177
      6.6. Podsumowanie    180
    7. Konkurencyjność gospodarek w ujęciu regionalnym    181
      7.1. Kluczowe elementy teorii makroekonomicznych w zakresie konkurencyjności regionalnej    181
      7.2. Obszary konkurencyjności regionalnej na przykładzie Polski    188
      7.3. Wskaźniki konkurencyjności regionalnej i ich interpretacja oraz podstawowe metody analiz regionalnych w zakresie badań konkurencyjności    195
      7.4. Działania władz regionalnych na rzecz podnoszenia konkurencyjności – przegląd różnych instrumentów ze szczególnym uwzględnieniem działań w Unii Europejskiej    200
      7.5. Podsumowanie    205
  Część III. S tudia nad międzynarodową konkurencyjnością gospodarek    207
    8. Wpływ polityki gospodarczej na konkurencyjność    207
      8.1. Struktura zadania wyznaczania polityki gospodarczej    207
      8.2. Polityka fiskalna a konkurencyjność    211
      8.3. Polityka pieniężna a konkurencyjność    212
      8.4. Współczesne uwarunkowania polityki gospodarczej    213
      8.5. Polityka kursowa a konkurencyjność    216
      8.6. Pozycja instytucjonalna banków centralnych    217
      8.7. Wpływ polityki gospodarczej na konkurencyjność w okresie transformacji    222
      8.8. Podsumowanie    223
    9. Konkurencyjność a uwarunkowania prawne polityki konkurencji w Unii Europejskiej    224
      9.1. Istota polityki konkurencji i jej znaczenie dla konkurencyjności    224
      9.2. Uzasadnienie prowadzenia polityki konkurencji w Unii Europejskiej    226
      9.3. Praktyki ograniczające konkurencję    227
      9.4. Nadużycie pozycji dominującej    232
      9.5. Kontrola koncentracji    235
      9.6. Pomoc państwa    240
      9.7. Europejska Sieć Konkurencji    244
      9.8. Podsumowanie    246
    10. Metodologia badań konkurencyjności gospodarek narodowych – rankingi konkurencyjności    248
      10.1. Prezentacja wybranych rankingów konkurencyjności    249
      10.2. Podsumowanie – zalety i wady rankingów    270
    11. Konkurencyjność Unii Europejskiej na tle założeń Strategii Lizbońskiej    274
      11.1. Strategia Lizbońska jako dokument określający pozycję konkurencyjną ex ante Unii Europejskiej    274
      11.2. Redefinicja założeń Strategii Lizbońskiej w 2005 roku w związku z rosnącą luką konkurencyjną regionu Unii Europejskiej w relacji do innych silnych gospodarek w świecie    280
      11.3. Zmienne opisujące pozycję konkurencyjną Unii Europejskiej w ujęciu Strategii Lizbońskiej    283
      11.4. Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej w Polsce – priorytety przyjęte przez Polski Krajowy Program Reform    289
      11.5. Wątpliwości związane z realizacją założeń Strategii Lizbońskiej    292
      11.6. Podsumowanie    294
    12. Miejsce Polski w rankingach konkurencyjności i ocena gospodarki polskiej przez pryzmat różnych mierników ekonomicznych    295
      12.1. Pozycja konkurencyjna Polski w wybranych rankingach    295
      12.2. Pozycja konkurencyjna Polski względem największych gospodarek wschodzących    308
      12.3. Pozycja konkurencyjna oraz potencjał konkurencyjny Polski na podstawie analizy mierników społeczno-gospodarczych    311
      12.4. Rządowa strategia konkurencyjności międzynarodowej Polski .    325
      12.5. Podsumowanie    334
  Literatura    335
  Alfabetyczny wykaz haseł    343
RozwińZwiń