X

  Zarys treści 7
  Wprowadzenie 9
  Obszar badań 10
  Dotychczasowe poglądy dotyczące zdarzeń glacjalnych w lobie płockim 13
  Cel i zakres pracy oraz uwagi dotyczące wybranych pojęć 16
  Metody badań 17
  Badania terenowe 17
  Badania laboratoryjne 22
  Analiza archiwalnych materiałów geologicznych i kartograficznych 23
  Prezentacja wyników badań i uwagi o przyjętej stratygrafii 24
  Budowa geologiczna i rzeźba obszaru badań 27
  Podłoże kenozoiku 27
  Podłoże czwartorzędu 28
  Miąższość czwartorzędu 37
  Wykształcenie i stratygrafia plejstocenu 38
  Podłoże osadów stadiału głównego zlodowacenia wisły 42
  Rzeźba i powierzchniowa budowa geologiczna 43
  Analiza sedymentologiczna i mezostrukturalna 48
  Stanowiska w strefach glacimarginalnych zaplecza LGM 48
  Stanowiska Paruszewice i Otmianowo 48
  Obszar testowy Izbica Kujawska – Pustynia 63
  Stanowisko Piotrów 73
  Stanowisko Korzeń Królewski 79
  Budowa geologiczna i formowanie stref glacimarginalnych na zapleczu LGM 84
  Stanowiska w strefie maksymalnego zasięgu lądolodu 86
  Stanowisko Przedecz 86
  Stanowisko Mijakowo 90
  Obszar testowy Kubłowo 92
  Maksymalny zasięg ostatniego lądolodu 98
  Stanowiska wysoczyznowe 100
  Stanowisko Guźlin 100
  Stanowiska Lisica, Kretki, Zawada Nowa, Gaj, Gole, Kowal i Rokicie 104
  Interpretacja przewodnich cech budowy geologicznej wysoczyzn 110
  Rekonstrukcja nasunięcia lobu płockiego 111
  Liczba i wiek zdarzeń glacjalnych w lobie płockim 111
  Dynamika nasunięcia lądolodu w lobie płockim 124
  Kierunki ruchu lądolodu 124
  Prędkość napływu mas lodowych oraz warunki hydrologiczno-termiczne
  w podłożu lądolodu 128
  Kształt powierzchni i miąższość lądolodu 133
  Lokalne uwarunkowania dynamiki lądolodu w lobie płockim 135
  Podsumowanie i dyskusja 137
  Wnioski 145
  Literatura 147
  Spis ilustracji 162
  Summary 164
Acta Geographica Lodziensia t. 96/2010
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

171

Kategoria

Geografia fizyczna

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 126,58 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Krystyna Turkowska, Paweł Jokiel, Kazimierz Kłysik, Krzysztof Kożuchowski, Danuta Dzieduszyńska
0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide spisZobacz spis treści
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

31,50

29,93

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

ZARYS TREŚCI
Praca dotyczy dynamiki lądolodu oraz wieku i chronologii zdarzeń glacjalnych w lobie płockim podczas
vistulianu. Rozważania nad obecnością ostatniego lądolodu skandynawskiego w rejonie Kotliny Płockiej
mają długą historię, lecz dotychczas brak jest zgodności co do liczby, rangi i wieku nasunięć lądolodu,
jak i charakteru glacjacji.
Kompleksowe badania sedymentologiczne, datowania luminescencyjne osadów oraz analizę mezostrukturalną
deformacji glacitektonicznych przeprowadzano w kilkunastu odsłonięciach. Szczegółowym
kartowaniem geologicznym objęto strefy glacimarginalne, maksymalnego zasięgu ostatniego lądolodu
(LGM) oraz położonych na jego zapleczu pasm pagórkowatej wysoczyzny: Czamanin–Otmianowo–Paruszewice
(preLGM-1) i Izbica Kujawska–Pagórki Chodeckie–Szewo–Korzeń Królewski (preLGM-2). Analizowano
rzeźbę glacjalną na bazie numerycznego modelu terenu DTED2, a także odtworzono ukształtowanie
i litologię podłoża lądolodu.
Wykluczono możliwość wkroczenia lądolodu w rejon Kotliny Płockiej we wczesnym i środkowym vistulianie.
Wykazano, że podczas ostatniego zlodowacenia lądolód tylko raz nasunął się na obszar SE Kujaw,
Kotliny Płockiej i południowej części Pojezierza Dobrzyńskiego, co nastąpiło między 22,9 a 18,7 ka
BP. Zdarzenie to skorelowano z fazą poznańską stadiału głównego zlodowacenia wisły. Lądolód przekroczył
zasięg starszej fazy, leszczyńskiej, formując lob płocki znaczący maksimum ostatniego zlodowacenia
w centralnej Polsce na linii: Korzecznik – Przedecz – Kubłowo – Walentowo – Kamienna – Antoniewo –
Sokołów – Osiny – Szczawin – Gąbin – Mijakowo – Goślice – Zągoty.
Wpływ na dynamikę lądolodu w lobie płockim miały uwarunkowania lokalne: topografia terenu, warunki
hydrologiczne podłoża oraz termika stopy lądolodu. Transgresja przebiegała z krótkimi postojami na
liniach przeszkód topograficznych w rejonie pasm preLGM-1 oraz preLGM-2. Pasma uważane dotychczas
za formy recesyjne, to moreny pchnięte przekroczone przez lądolód (preLGM-1) lub ciągi stożków glacimarginalnych,
zawierających fragmenty previstuliańskich form marginalnych (preLGM-2). Określono, że
tego typu poprzeczna megalineacja utworzona została w strefie frontalnej szybko przemieszczającego się
lądolodu.
Lądolód w lobie płockim cechował się ciepłym ustrojem bazalnym, jedynie w brzeżnej strefie podczas
LGM spąg lądolodu płatowo miał charakter zimny. Dominującym mechanizmem ruchu lodu w okresie
poprzedzającym rozwój drenażu kanałowego i stabilizacji czoła lądolodu na linii LGM był poślizg bazalny,
powodujący wydatny wzrost prędkości, a także ciągłe deformacje podłoża. Geometria kierunków ruchu
mas lodowych w lobie płockim miała charakter wachlarzowy, charakterystyczny dla brzeżnej strefy strumienia
lodowego. Oszacowano, że miąższość lądolodu była mała (ca 100–300 m), a profil podłużny
spłaszczony, właściwy dla lodowców wyprowadzających.
Dynamika napływu mas lodowych oraz uzyskane parametry paleoglacjologiczne pozwoliły uznać, że
lob płocki wykształcony został w zakończeniu szybkiego strumienia lodowego intensywnie zasilanego
z zaplecza. Ten wyróżniający się w zarysie LGM element brzeżnej części lądolodu odpowiada głównej
linii płynięcia lodu w dystalnej części strumienia Wisły.
Wykazano przydatność kinetostratygrafii w rekonstrukcji paleogeograficznej zdarzeń glacjalnych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!