Technologia tworzyw sztucznych

Technologia tworzyw sztucznych

1 opinia

Wydawca:

Wydawnictwo WNT

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

24,50

cena zawiera podatek VAT

W podręczniku opisano właściwości fizykochemiczne tworzyw sztucznych i metod ich otrzymywania. Omówiono technologie stosowane w krajowym przemyśle chemicznym w odniesieniu do wybranych polimerów addycyjnych, polimerów kondensacyjnych, modyfikowanych polimerów naturalnych, jonitów i jonomerów. Scharakteryzowano dodatki uszlachetniające tworzywa sztuczne. Poruszono zagadnienia ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. Nowe wydanie uaktualniono o zmiany, które dokonały się w ostatnich latach w przetwórstwie tworzyw sztucznych i rozszerzono m.in. o informacje dotyczące syntezy poliolefin i ich właściwości. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów specjalizujących się w dziedzinie tworzyw sztucznych, pracowników instytutów badawczych i kadry inżynierskiej w zakładach przemysłowych.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Rok wydania2003
Liczba stron334
KategoriaChemia organiczna
WydawcaWydawnictwo WNT
ISBN-13978-83-2042-831-5
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie    11
    1.1. Polimeryzacja addycyjna    14
    1.2. Polimeryzacja kondensacyjna    26
    1.3. Modyfikacja polimerów    28
  2. Metody polimeryzacji    35
    2.1. Polimeryzacja blokowa    35
      2.1.1. Polimeryzacja blokowa w środowisku jednorodnym    35
      2.1.2. Polimeryzacja blokowo-strąceniowa    39
    2.2. Polimeryzacja w fazie gazowej    42
    2.3. Polimeryzacja suspensyjna    44
    2.4. Polimeryzacja emulsyjna    50
    2.5. Polimeryzacja w rozpuszczalniku    59
    2.6. Polikondensacja (polimeryzacja kondensacyjna)    60
      2.6.1. Polikondensacja równowagowa    60
      2.6.2. Polikondensacja nierównowagowa    62
    2.7. Polimeryzacja w plazmie    64
      2.7.1. Charakterystyka plazmy    64
      2.7.2. Polimeryzacja plazmowa    65
      2.7.3. Polimeryzacja inicjowana przez plazmę    66
      2.7.4. Techniczne metody polimeryzacji plazmowej    66
  3. Wybrane polimery addycyjne    69
    3.1. Polietylen, PE    69
      3.1.1. Otrzymywanie    69
      3.1.2. Budowa i właściwości    73
      3.1.3. Przetwórstwo i zastosowanie    74
    3.2. Kopolimery etylen/propylen, E/P    74
    3.3. Kopolimery etylen/octan winylu E/VA    75
    3.4. Polipropylen, PP    76
      3.4.1. Polimeryzacja w roztworze    76
      3.4.2. Polimeryzacja w ciekłym monomerze    78
      3.4.3. Polimeryzacja w fazie gazowej    79
      3.4.4. Właściwości polipropylenu    80
      3.4.5. Zastosowanie polipropylenu    80
    3.5. Poliizobutylen, PIB    81
      3.5.1. Otrzymywanie    81
      3.5.2. Właściwości    83
      3.5.3. Zastosowanie    84
    3.6. Polistyren, PS    84
      3.6.1. Otrzymywanie    84
      3.6.2. Właściwości    86
      3.6.3. Rodzaje    89
    3.7. Kopolimery styrenu    90
      3.7.1. Rodzaje    90
      3.7.2. Kopolimery styren/akrylonitryl, SAN    91
      3.7.3. Kopolimery styren/bezprzewodnik maleinowy, SMA    91
      3.7.4. Inne kopolimery styrenu    92
      3.7.5. Terpolimer ABS    93
    3.8. Poli(chlorek winylu), PVC    95
      3.8.1. Otrzymywanie    95
      3.8.2. Właściwości    97
      3.8.3. Przetwórstwo i zastosowanie    98
    3.9. Kopolimery chlorku winylu    99
      3.9.1. Kopolimery chlorek winylu/octan winylu    99
      3.9.2. Kopolimery chlorek winylu/nienasycone kwasy wielokarboksylowe i ich pochodne    100
      3.9.3. Kopolimery chlorek winylu/estry akrylowe    100
      3.9.4. Kopolimery chlorek winylu/akrylonitryl    100
      3.9.5. Kopolimery chlorek winylu/olefiny    101
      3.9.6. Kopolimery chlorek winylu /chlorek winylidenu    101
      3.9.7. Chlorowany poli(chlorek winylu), CPVC    101
    3.10. Politetrafluoroetylen, PTFE    103
      3.10.1. Produkcja    103
      3.10.2. Właściwości    104
      3.10.3. Przetwórstwo i zastosowanie    106
    3.11. Politrifluorochloroetylen, PCTFE    106
    3.12. Poli(fluorek winylidenu), PVDF    107
    3.13. Poli(octan winylu), PVAC    109
      3.13.1. Otrzymywanie    109
      3.13.2. Właściwości    111
      3.13.3. Zastosowanie    112
    3.14. Poli(alkohol winylowy), PVAL    112
      3.14.1. Otrzymywanie    112
      3.14.2. Właściwości    115
      3.14.3. Zastosowanie    115
    3.15. Poliwinyloacetale    115
      3.15.1. Rodzaje    115
      3.15.2. Poliwinyloformal, PVFM    117
      3.15.3. Poliwinylobutyral, PVB    117
    3.16. Poliakryloenitryl, PAN    118
      3.16.1. Otrzymywanie    118
      3.16.2. Właściwości    120
      3.16.3. Zastosowanie    121
    3.17, Poliakryloamid    121
      3.17.1. Otrzymywanie    121
      3.17.2. Właściwości i zastosowanie    122
    3.18. Poli(metakrylan metylu), PMMA    123
      3.18.1. Otrzymywanie    123
      3.18.2. Właściwości    124
      3.18.3. Przetwórstwo i zastosowanie    125
    3.19. Polimetakrylany innych alkoholi    125
    3.20. Poli-N-winylokarbazol, PVK    126
      3.20.1. Otrzymywanie    126
      3.20.2. Zastosowanie    127
    3.21. Poliwinylopiridyny    126
      3.21.1. Otrzymywanie    128
      3.21.2. Polielektrolity rozpuszczalne    129
      3.21.3. Wymieniacze jonowe    129
      3.21.4. Włókna syntetyczne    130
      3.21.5. Kauczuki    131
      3.21.6. Kleje    131
      3.21.7. Surowice dla przemysłu fotochemicznego    131
      3.21.8. Polimery biologicznie czynne    131
    3.22. Poli-N-winylopirolidon, PVP    132
    3.23. Polideny    133
      3.23.1. Właściwości    133
      3.23.2. Kauczuk naturalny, NR    136
      3.23.3. Gutaperka    137
      3.23.4. Balata    137
      3.23.5. Polibutadien    137
      3.23.6. Kauczuki butadienowo-styrenowe    138
      3.23.7. Kauczuki butylowe    140
      3.23.8. Kauczuki chloroprenowe (neoprenowe)    140
    3.24. Poliuretany, PUR    140
      3.24.1. Otrzymywanie    140
      3.24.2. Pianki    143
      3.24.3. Kauczuki    146
      3.24.4. Lakiery    148
      3.24.5. Kleje    149
      3.24.6. Włókna    150
      3.24.7. Sztuczna skóa    152
    3.25. Poliformaldehyd, POM    153
      3.25.1. Polimeryzacja    153
      3.25.2. Otrzymywanie    154
      3.25.3. Kopolimery    155
      3.25.4. Właściwości    156
      3.25.5. Zastosowanie    156
    3.26. Penton    157
      3.26.1. Polimeryzacja    157
      3.26.2. Otrzymywanie    157
      3.26.3. Właściwości    158
      3.26.4. Zastosowanie    158
    3.27. Polioksyfenyleny, PPO    158
    3.28. Żywice węglowodorowe    160
      3.28.1. Żywice kumaronowo-indenowe    160
      3.28.2. Żywice węglowodorowe    161
    3.29. Polietylen chlorowany    163
    3.30. Poliacetylen    165
  4. Polimery kondensacyjne    171
    4.1. Fenoplasty, PF    171
      4.1.1. Otrzymywanie i właściwości    171
      4.1.2. Żywice nowolakowe    172
      4.1.3. Żywice rezolowe    174
      4.1.4. Żywice rezorcynowo-formaldehydowe    175
      4.1.5. Żywice fenolowo-furfulralowe    176
    4.2. Aminoplasty    177
      4.2.1. Żywice mocznikowo-formaldehydowe, UF    178
      4.2.2. Żywice metaminowo-formaldehydowe, MF    181
    4.3. Poliestry    183
      4.3.1. Otrzymywanie    183
      4.3.2. Poliestry liniowe    184
      4.3.3. Żywice alkidowe    187
      4.3.4. Żywice poliestrowe nienasycone    188
      4.3.5. Kauczulo poliestrowe    191
    4.4. Poliarylany    191
    4.5. Poliwęglany, PC    193
      4.5.1. Otrzymywanie    193
      4.5.2. Właściwości    195
      4.5.3. Przetwórstwo i zastosowanie    195
    4.6. Poloamidy, PA    196
      4.6.1. Otrzymywanie    196
      4.6.2. Poliamid 66, PA 66    198
      4.6.3. Poliamid 4, PA4    201
      4.6.4. Poliamid 6, PA6    201
      4.6.5. Poliamid 11, PA11    206
      4.6.6. Poliamidy aromatyczne    207
    4.7. Poliimidy, PI    209
    4.8. Polibenzimidazole, PBI    210
    4.9. Polisulfidy i poliselenidy    211
    4.10. Polisulfony    214
    4.11. Żywice epoksydowe    215
      4.11.1. Otrzymywanie    215
      4.11.2. Technologia produkcji żywic dianowych    218
      4.11.3. Właściwości dianowych żywic epoksydowych    219
      4.11.4. Zastosowanie żywic epoksydowych    220
    4.12. Silikony, SI    220
      4.12.1. Nazewnictwo    220
      4.12.2. Surowce do syntezy polisiloksanów    220
      4.12.3. Synteza polisiloksanów    223
      4.14.4. Oleje    224
      4.14.5. Smary    225
      4.12.6. Kauczuki    225
      4.12.7. Żywice    226
      4.12.8. Zastosowanie    227
    4.13. Żywice tytanoorganiczne    228
    4.14. Polimery koordynacyjne    230
    4.15. Palianilina, PANI    232
  5. Modyfikowane polimery naturalne    236
    5.1. Acetyloceluloza, CA    236
      5.1.1. Otrzymywanie    236
      5.1.2. Właściwości    237
      5.1.3. Zastosowanie    237
    5.2. Octanomaślan celulozy, CAB    238
    5.3. Nitroceluloza, CB    238
    5.4. Etyloceluloza, EC    239
    5.5. Metyloceluloza, MC    240
    5.6. Benzyloceluloza    240
    5.7. Karboksyetyloceluloza    241
    5.8. Hydroksyetyloceluloza    241
    5.9. Modyfikowana kazeina    241
    5.10. Kauczuk chlorowany    243
    5.11. Chitozan    245
  6. Reakcje modyfikacji polimerów    247
    6.1. Wprowadzanie nowych grup funkcyjnych    247
    6.2. Przemiana grup funkcyjnych    249
    6.3. Cyklizacja wewnątrzcząsteczkowa    253
    6.4. Utlenianie polimerów    254
    6.5. Redukcja polimerów    255
    6.6. Szczepienie polimerów    256
    6.7. Sieciowanie polimerów nasyconych    259
    6.8. Sieciowanie polimerów niezawierających grup funkcyjnych    259
    6.9. Sieciowanie polimerów nienasyconych    260
    6.10. Sieciowanie polimerów z reaktywnymi grupami funkcyjnymi    261
  7. Jonity i materiały pokrewne    264
    7.1. Polimery jonowe    264
      7.1.1. Poliektrolity    264
      7.1.2. Jonity    265
      7.1.3. Membrany jonowymienne    267
      7.1.4. Hydrożele    269
    7.2. Jonomery    269
      7.2.1. Jonomery olefinowe    269
      7.2.2. Jonomery styrenowe    270
      7.2.3. Jonomery uretanowe    271
  8. Polimery degradowalne    273
    8.1. Wprowadzenie    273
    8.2. Polimery fotodegradowalne    274
    8.3. Polimery biodegradowalne    277
    8.4. Tworzywa częściowo biodegradowalne    281
    8.5. Kompozyty z włóknami naturalnymi    282
  9. Dodatki uszlachetniające tworzywa sztuczne    284
    9.1. Plastyfikatory    284
    9.2. Stabilizatory    287
      9.2.1. Antyutleniacze    287
      9.2.2. Antyozonanty    290
      9.2.3. Fotostabilizatory    290
      2.9.4. Termostabilizatory    291
      9.2.5. Dezaktywatory metali    291
    9.3. Antystatyki    292
    9.4. Środki zmniejszające palność    294
    9.5. Pigmenty    297
    9.6. Barwniki    302
    9.7. Biocydy    309
  10. Recykling tworzyw sztucznych    311
    10.1. Wprowadzenie    311
    10.2. Recykling tworzyw termoplastycznych    312
    10.3. Recykling polimerów polarnych    316
    10.4. Recykling poliuretanów    319
    10.5. Recykling duroplastów    322
    10.6. Recykling odpadów lakierowych    324
  Literatura    325
  Skorowidz    330
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia