Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami Workflow

1 opinia

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

66,60  74,00 (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 44,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka
Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow wprowadza czytelnika w obszary cyklicznego zarządzania procesami biznesowymi, począwszy od ich projektowania, poprzez informatyzację, analizę, poprawę i optymalizację, aż do ponownego utworzenia nowych definicji procesów, dostosowanych do rzeczywistych uwarunkowań i potrzeb biznesowych. Publikacja wypełnia istniejącą na polskim rynku wydawniczym lukę w obszarze analizy procesów biznesowych za pomocą algorytmów
workflow mining, których popularność w krajach rozwiniętych wzrasta i obejmuje coraz więcej obszarów w biznesie, instytucjach państwowych i organizacjach. Książka zawiera także unikalne przykłady wykorzystania systemów informatycznych do projektowania, informatyzacji i symulacji procesów biznesowych, co wpisuje się we współczesne trendy komercyjnych projektów informatycznych jak i kształcenie studentów na kierunkach biznesowych i informatycznych.
Z książki dowiesz się: - co to są procesy i systemy workflow, - jakie są narzędzia i techniki wspierające projektowanie procesów biznesowych i systemów informatycznych, - jak analizować procesy biznesowe, aby wiedzieć nie tylko, co się dzieje w organizacji, ale także jak to się dzieje i dlaczego tak się dzieje, - jak efektywnie zarządzać procesami biznesowymi.


Rok wydania2015
Liczba stron262
KategoriaZastosowania informatyki
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19352-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  1. Wprowadzenie do problematyki realizacji i analizy procesów biznesowych     13
  
  2. Charakterystyka procesów i systemów workflow     19
  
  2.1. Podstawowe definicje     19
  2.2. System workflow jako aplikacja informatyczna     24
  2.3. Model referencyjny systemów workflow     32
  2.4. Klasyfikacja systemów workflow     36
  
  3. Modelowanie danych i procesów workflow     39
  
  3.1. Standardy związane z systemami workflow     39
  3.2. Standaryzacja modelowania danych w systemach workflow     41
  3.2.1. Wprowadzenie     41
  3.2.2. Model CWAD     42
  3.2.3. Model BPAF     46
  3.3. Problemy związane z modelowaniem danych     48
  3.4. Standaryzacja modelowania procesów w systemach workflow     50
  3.4.1. Wprowadzenie     50
  3.4.2. Język UML (diagramy czynności i diagramy sekwencji)     51
  3.4.3. Sieci Petriego     59
  3.4.4. BPMN     60
  3.4.5. BPMS     63
  3.5. Problemy związane z modelowaniem procesów     65
  
  4. Projektowanie systemów workflow– studium przypadku     69
  
  4.1. Od modelu procesu biznesowego do aplikacji informatycznej     69
  4.2. Projekt systemu workflow     73
  4.2.1. Środowisko Bizagi     73
  4.2.2. Opracowanie i parametryzacja modelu procesu biznesowego     73
  4.2.3. Przygotowanie modelu danych     77
  4.2.4. Przygotowanie formularzy dla użytkowników     79
  4.2.5. Zaprojektowanie reguł biznesowych     82
  4.2.6. Zdefiniowanie uczestników procesu     84
  4.2.7. Integracja z systemami zewnętrznymi     86
  4.3. Funkcjonowanie zaprojektowanego systemu workflow     88
  
  5. Analiza procesów workflow     95
  
  5.1. Wprowadzenie do analizy procesów     95
  5.2. Pozyskiwanie danych na potrzeby analizy procesów workflow     97
  5.2.1. Wprowadzenie     97
  5.2.2. SQL     99
  5.2.3. OLAP i BI     100
  5.2.4. Data Mining     102
  5.2.5. workflow mining     104
  5.3. Charakterystyka kontekstów analizy procesów workflow     108
  5.3.1. Kontekst przepływu sterowania     108
  5.3.2. Kontekst organizacyjny     110
  5.3.3. Kontekst właściwości instancji procesu     113
  5.3.4. Kontekst zgodności założeń     115
  5.3.5. Kontekst zgodności danych     117
  5.4. Charakterystyka algorytmów odkrywania rzeczywistych procesów     118
  5.4.1. Wprowadzenie     118
  5.4.2. Algorytm Alpha     118
  5.4.3. Algorytm heurystyczny (Heuristics Approach Algorithm)     119
  5.4.4. Algorytm z rozmytością (Fuzzy Miner Algorithm)     120
  5.5. Środowiska informatyczne analizy procesów workflow     121
  
  6. Zastosowanie algorytmów workflow mining – studium przypadku     127
  
  6.1. Wprowadzenie do studium przypadku     127
  6.1.1. Uwagi ogólne     127
  6.1.2. Cele zakupu i wdrożenia systemu workflow     128
  6.1.3. Architektura analizowanego systemu workflow     130
  6.1.4. Procesy workflow i przypisane do nich jednostki organizacyjne     132
  6.1.5. Problemy z systemem workflow     135
  6.2. Pozyskiwanie danych do analizy metodą workflow mining     139
  6.3. Analiza w kontekście przepływu sterowania     147
  6.4. Analiza w kontekście organizacyjnym     159
  6.5. Analiza w kontekście właściwości instancji procesu     171
  6.6. Kontekst zgodności założeń     186
  6.7. Ocena użyteczności metody analizy procesów biznesowych workflow     193
  6.8. Analiza struktur danych systemu workflow a model CWAD     197
  6.8.1. Dane odczytane za pomocą kwerend SQL     197
  6.8.2. Dane odczytane za pomocą narzędzia do bieżącej kontroli procesów     199
  
  7. Symulacje procesów biznesowych     203
  
  7.1. Symulacje procesów biznesowych w cyklu PDCA     203
  7.2. Wsparcie narzędziowe symulacji procesów biznesowych     204
  7.3. Wykorzystanie algorytmów workflow mining do przygotowania danych źródłowych     207
  7.4. Przebieg symulacji i uzyskane wyniki     212
  7.5. Propozycja optymalizacji procesu biznesowego     218
  
  8. Realizacja procesów biznesowych w środowisku Elektronicznej Wymiany Danych     227
  
  8.1. Podstawy teoretyczne EWD     227
  8.2. Praktyczna realizacja EWD     229
  8.3. Standard UN/EDIFACT     231
  8.4. Standard ebXML     235
  
  Zakończenie     239
  Wykaz skrótów     241
  Literatura     243
  Spis stron WWW     251
  Spis rysunków     252
  Spis tabel     255
  Skorowidz     258
RozwińZwiń