Endokrynologiczne i immunologiczne problemy w pediatrii

Endokrynologiczne i immunologiczne problemy w pediatrii

1 opinia

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorzy przedstawiają w zwięzłej i przystępnej formie bogatą wiedzę związaną z endokrynologią i immunologią dziecięcą. Omawiają patomechanizm, występowanie, objawy kliniczne, diagnostykę i terapię zaburzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz zaburzenia gospodarki mineralnej. Przedstawiają też m.in. zaburzenia zróżnicowania płci, obojnactwo prawdziwe i rzekome oraz problematykę otyłości. Opisują stany naglące w endokrynologii, które wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej. Podają ich przyczyny, objawy i współczesne metody leczenia. Cennym uzupełnieniem książki jest wyczerpująca charakterystyka testów diagnostycznych stosowanych w różnych chorobach endokrynologicznych oraz interpretacja otrzymanych wyników. Książka z pewnością ułatwi lekarzowi właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Jest ona przede wszystkim adresowana do pediatrów, ponadto lekarzy rodzinnych oraz pierwszego kontaktu.


Rok wydania2004
Liczba stron246
KategoriaPediatria
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2002-956-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Endokrynologia    3
  
    1. Gruczoł tarczowy    3
  
      1.1. Wrodzona niedoczynność tarczycy    4
      1.2. Nadczynność tarczycy noworodków    9
      1.3. Powiększenie gruczołu tarczowego - wole    10
      1.4. Wole guzkowe, rak tarczycy    16
  
    2. Wzrastanie    22
  
      2.1. Niedobór wzrostu    22
      2.2. Nadmierny wzrost    29
  
    3. Rozwój dojrzewania płciowego    34
  
      3.1. Przedwczesne dojrzewanie prawdziwe    36
      3.2. Przedwczesne dojrzewanie rzekome    37
      3.3. Przedwczesny rozwój gruczołów sutkowych (thelarche praecox)    40
      3.4. Rozwój gruczołów piersiowych u chłopców (ginekomastia)    41
      3.5. Wnętrostwo (cryptorchismus)    41
      3.6. Przedwczesne izolowane owłosienie łonowe lub pachowe (pubarche lub alarche praecox)    42
      3.7. Opóźniony rozwój dojrzewania (pubertas tarda)    43
      3.8. Niedorozwój zewnętrznych narządów płciowych męskich – micropenis    46
  
    4. Gospodarka wapniowo-fosforanowa    52
  
      4.1. Hipokalcemia    54
      4.2. Hiperkalcemia    58
      4.3. Hipofosfatemia    61
      4.4. Hiperfosfatemia    63
  
    5. Gospodarka sodowo-potasowa    66
  
      5.1. Hipernatremia    67
      5.2. Hiponatremia (utrata soli)    70
      5.3. Hipokaliemia    74
      5.4. Hiperkaliemia    76
  
    6. Obojnactwo    79
  
      6.1. Obojnactwo rzekome męskie    81
      6.2. Obojnactwo rzekome żeńskie (dziewczynka z objawami wirylizacji)    84
      6.3. Obojnactwo prawdziwe (nieprawidłowe różnicowanie się gonad)    85
  
    7. Otyłość    86
  
      7.1. Fizjologia przemiany glikokortykosteroidów    86
    
    8. Zaburzenia endokrynologiczne w chorobach hematologicznych, onkologicznych oraz zakażeniu HIV    90
    
    9. Ostre stany w endokrynologii    94
  
    10. Testy w endokrynologii    98
  
    11. Przyczyny hormonalne objawów klinicznych    105
  
  Immunologia    109
  
    12. Krótkie wprowadzenie w układ immunologiczny    109
  
      12.1. Elementy układu immunologicznego    109
  
    13. Diagnostyka w przypadku podejrzenia niedoboru odporności (ID)    119
  
      13.1. Dziecko „podatne" na infekcje    119
      13.2. Badanie układu fagocytów    124
      13.3. Badanie układu dopełniacza    125
      13.4. Badanie naturalnych komórek zabójców    126
      13.5. Badanie układu limfocytów B    126
      13.6. Badanie układu limfocytów T    127
  
    14. Zaburzenia odporności nieswoistej    128
  
      14.1. Zaburzenie funkcji granulocytów    128
      14.2. Neutropenia    137
      14.3. Zaburzenia układu dopełniacza    142
      14.4. Histiocytozy    148
  
    15. Zaburzenia odporności swoistej    152
  
      15.1. Niedobory limfocytów B: zespoły niedoboru immunoglobulin    152
      15.2. Niedobory limfocytów T: zaburzenie odporności komórkowej    164
      15.3. Ciężki złożony niedobór immunologiczny (SCID)    174
      15.4. Choroby limfoproliferacyjne/defekt apoptozy    186
  
    16. Nabyte/wtórne niedobory odporności    192
  
      16.1. Autoimmunologiczna neutropenia    194
      16.2. Utrata śledziony    194
      16.3. Zakażenie HIV i AIDS    195
      16.4. Zakażenia wirusowe oprócz HIV: CMV, EBV odra, HHV6    209
  
    17. Leczenie niedoborów immunologicznych    212
  
      17.1. Zasady    212
      17.2. Profilaktyka w niedoborach immunologicznych    212
      17.3. Leczenie zakażeń oportunistycznych    215
      17.4. Alogeniczny przeszczep komórek pnia    219
      17.5. Terapia genowa    220
      17.6. Szczepienia ochronne dzieci z niedoborem odporności    220
      17.7. Leki i dawkowanie    221
  
    18. Wartości norm - tabele    226
  
      18.1. Obraz immunoglobulin    226
      18.2. Obraz podklas immunoglobuliny G    226
      18.3. Rozkład subpopulacji limfocytów    227
      18.4. Aktywność dopełniacza u noworodków    228
  
    19. Testy immunologiczne i metody biologii molekularnej    229
  
      19.1. Zasady testów immunologicznych    229
      19.2. Metody biologii molekularnej    233
  
  Wykaz skrótów    235
  Skorowidz    239
RozwińZwiń