Zaburzenia odporności u dzieci

Zaburzenia odporności u dzieci

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

34,08

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem książki jest rozpoznawanie niedoborów odporności u dzieci i odpowiednie postępowanie lecznicze. Przedstawiono w niej rozwój układu odpornościowego, jego odrębności u dzieci urodzonych przedwcześnie, wrodzone niedobory swoistej odporności komórkowej i humoralnej, a także elementy odporności nieswoistej:najważniejsze zespoły chorobowe i wtórne niedobory immunologiczne - AIDS, wpływ antybiotyków, stresu itp.


Profesor dr hab. med. Krzysztof Zeman jest kierownikiem Zakładu Immunologii Klinicznej WAM w Łodzi oraz kierownikiem Poradni Zaburzeń Odporności Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.


Rok wydania2001
Liczba stron312
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2002-487-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WstępKrzysztof Zeman    13
  Literatura uzupełniająca    15
  1. Najważniejsze funkcje układu odpornościowegoHenryk Tchórzewski    16
  Piśmiennictwo    22
  
  2. Budowa i rozwój układu limfatycznegoHieronim Bartel    23
  Komórki układu limfatycznego    24
  Centralne narządy limfatyczne    27
  Obwodowe narządy limfatyczne    28
  Rozwój komórek układu limfatycznego    33
  Rozwój narządów limfatycznych    38
  Piśmiennictwo    39
  
  3. Odrębności układu odpornościowego noworodkaKrzysztof Zeman, Małgorzata Banasik, Iwona Maroszyńska    40
  Odporność wrodzona    40
  Odporność nabyta    44
  Piśmiennictwo    48
  
  4. Dojrzewanie układu odpornościowego dzieckaKrzysztof Zeman, Lech Pokoca    50
  Piśmiennictwo    52
  
  5. Pierwotne niedobory odpornościKrzysztof Zeman, Ewa Bernatowska    53
  Piśmiennictwo    59
  
  6. Europejski i polski rejestr pierwotnych niedoborów odpornościEwa Bernatowska, Krzysztof Zeman    60
  Piśmiennictwo    66
  
  7. Obraz kliniczny pierwotnych niedoborów odpornościKrzysztof Zeman, Ewa Formalczyk-Wachowska    67
  Zakażenia i choroby zakaźne    69
  Zmiany skórne    70
  Zaburzenia ze strony układu pokarmowego    72
  Inne objawy    73
  Piśmiennictwo    74
  
  8. Złożone niedobory odpornościKrzysztof Zeman    75
  Ciężki złożony niedobór odporności    75
  Zaburzenia metabolizmu puryn    78
  Zaburzenia ekspresji antygenów MHC    78
  Inne złożone niedobory odporności    79
  Zespół hiper-IgM    79
  Obraz kliniczny złożonych niedoborów odporności    80
  Badania diagnostyczne w złożonych niedoborach odporności    81
  Leczenie złożonych niedoborów odporności    84
  Piśmiennictwo    85
  
  9. Pierwotne niedobory odporności przebiegające z przewagą zaburzeń biosyntezy przeciwciałHenryka Siwińska-Gołębiowska, Maria Wawrzyniak    86
  Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X    88
  Niedobór IgA    93
  Wybiórczy niedobór podklas IgG    94
  Pospolity zmienny niedobór odporności    95
  Przemijająca hipogammaglobulinemia niemowląt    97
  Piśmiennictwo    98
  
  10. Inne dobrze określone zespoły niedoborów odpornościDanuta Kowalczyk    100
  Zespół Wiskotta-Aldricha    100
  Zespół Di George'a    103
  Piśmiennictwo    106
  
  11. Zespoły niestabilności chromosomowychBarbara Pietrucha    108
  Zespół ataksja-teleangiektazja    109
  Zespół Nijmegen    112
  Zespół Blooma    116
  Piśmiennictwo    118
  
  12. Wrodzone zaburzenia funkcji komórek żernychHanna Skopczyńska    119
  Przewlekła choroba ziarniniakowa    119
  Niedobór adhezji (przylegania) leukocytów    125
  Zespół Chediaka-Higashiego    128
  Inne zespoły przebiegające z zaburzeniami czynności neutrofilów    131
  Piśmiennictwo    132
  
  13. Wrodzone zaburzenia liczby komórek żernychAleksandra Lewandowicz-Uszyńska     134
  Zespół Kostmanna    136
  Przewlekła łagodna rodzinna neutropenia    136
  Cykliczna neutropenia    137
  Zespół Shwachmana    137
  Neutropenie przebiegające z innymi wrodzonymi zaburzeniami    138
  Leczenie neutropenii    138
  Piśmiennictwo    139
  
  14. Niedobory składników układu dopełniaczaKrzysztof Zeman, Kazimierz Madaliński    141
  Niedobory klasycznej drogi aktywacji    141
  Niedobory C3 i składników drogi alternatywnej    143
  Niedobory składników drogi lektynowej    144
  Niedobory składników kompleksu atakującego błonę    144
  Obrzęk naczynioruchowy Quinckego    145
  Leczenie niedoborów dopełniacza    146
  Piśmiennictwo    147
  
  15. Inne pierwotne niedobory odpornościKrzysztof Zeman     148
  Zespół hiper-IgE    149
  Zespół limfoproliferacyjny sprzężony z chromosomem X    151
  Defekt zabijania prątków    152
  Przewlekła kandydoza śluzowkowo-skórna    153
  Limfopenia CD4    154
  Zespół Griscelliego    155
  Pierwotne niedobory odporności przebiegające z innymi zespołami wrodzonymi    156
  Piśmiennictwo    157
  
  16. Kryteria rozpoznawania pierwotnych niedoborów odpornościKrzysztof Zeman, Henryka Siwińska-Gołębiowska     158
  Ciężki złożony niedobór odporności    159
  Ciężki złożony niedobór odporności sprzężony z chromosomem X    161
  Zespół Di George'a    162
  Ataksja-teleangiektazja    162
  Zespół Wiskotta-Aldricha    163
  Agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X    164
  Zespół hiper-IgM sprzężony z chromosomem X    164
  Selektywny niedobór IgA    165
  Pospolity zmienny niedobór odporności    166
  Przewlekła choroba ziarniniakowa    166
  Niedobór adhezji leukocytów    167
  Piśmiennictwo    167
  
  17. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych i terapia genowa u dzieci z pierwotnymi niedoborami odpornościKrzysztof Zeman    168
  Przeszczepianie komórek krwiotwórczych    169
  Terapia genowa    171
  Piśmiennictwo    172
  
  18. Leczenie substytucyjne preparatami immunoglobulinEwa Bernatowska    173
  Rozmieszczenie i okres półtrwania immunoglobulin w ustroju    175
  Zawartość immunoglobulin i swoistych przeciwciał    175
  Podklasy IgG    176
  Swoiste przeciwciała    176
  Niepożądane reakcje związane z przetoczeniami IVIG    177
  Przenoszenie zakażeń wirusowych przez IVIG    178
  Wykorzystywanie przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych właściwości IVIG    178
  Uwagi dotyczące podawania preparatów immunoglobulin    181
  Piśmiennictwo    182
  
  19. Wtórne niedobory odpornościKrzysztof Zeman    183
  Zespół przewlekłego zmęczenia    186
  Piśmiennictwo    187
  
  20. Odporność dzieci urodzonych przedwcześnie — Iwona Maroszyńska    188
  Piśmiennictwo    194
  21. Nabyty zespół niedoboru odporności (AIDS) u dzieciMagdalena Marczyńska, Małgorzata Szczepańska-Putz    196
  Historia badań nad zespołem AIDS    196
  Dane epidemiologiczne    196
  Budowa wirusa HIV i patogeneza zakażenia    197
  Źródła zakażenia HIV u dzieci    198
  Diagnostyka dzieci matek HIV(+)    200
  Przebieg kliniczny zakażenia HIV u dzieci    201
  Leczenie dzieci zakażonych HIV    203
  Piśmiennictwo    205
  
  22. Immunosupresyjne działanie najczęściej stosowanych lekówAdam Jankowski    207
  Antybiotyki    208
  Dożylne preparaty immunoglobulin    210
  Leki przeciwpadaczkowe    211
  Niesteroidowe leki przeciwzapalne    211
  Leki stosowane w anestezjologii    212
  Opiaty    213
  Podsumowanie    213
  Piśmiennictwo    214
  
  23. Wpływ stresu na układ odpornościowy dzieckaJarosław Paśnik    216
  Stres — definicja i aspekty psychologiczne    217
  Udział hormonów i cytokin w reakcji stresowej    220
  Wpływ ostrego stresu na układ odpornościowy dziecka    221
  Wpływ stresu psychicznego na układ odpornościowy dziecka    224
  Podsumowanie    226
  Piśmiennictwo    227
  
  24. Nawracające zakażenia wirusowe a astma i alergia atopowaAnna M. Lewandowska, Marek L. Kowalski    228
  Zakażenia wirusowe jako czynniki wyzwalające objawy astmy    228
  Mechanizmy wyzwalania zaostrzenia astmy przez zakażenia    229
  Zakażenia wirusowe jako czynniki wyzwalające chorobę alergiczną    232
  Rola wirusów RS w wyzwalaniu astmy oskrzelowej    233
  Zakażenia jako czynnik zapobiegający rozwojowi alergii    234
  Mechanizmy protekcyjnego działania zakażeń wobec rozwoju atopii    235
  Czy alergia sprzyja zakażeniom dróg oddechowych?    237
  Piśmiennictwo    238
  
  25. Szczepienia a niedobory odpornościEwa Bernatowska    240
  Szczepienia ochronne u dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności    240
  Szczepienia żywymi i zabitymi szczepionkami u dzieci z wtórnymi zaburzeniami odporności    242
  Profilaktyka zakażeń u osób z brakiem lub dysfunkcją śledziony    245
  Piśmiennictwo    248
  
  26. Możliwości immunokorekcji w leczeniu i profilaktyce nawracających zakażeń dróg oddechowych u dzieciKrzysztof Zeman    249
  Leczenie dzieci z nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych    250
  Profilaktyka zapobiegania zakażeniom wirusem RS    250
  Możliwości pozytywnej korekcji odczynowości odpornościowej    251
  Szczepienia ochronne    251
  Immunoterapia alergenem    252
  Preparaty grasicze    252
  Tuftsyna i transfer factor    253
  Immunostymulatory bakteryjne i grzybicze    254
  „Szczepionki" bakteryjne i autoszczepionki    254
  Immunostymulatory syntetyczne    256
  Immunostymulatory pochodzenia roślinnego    256
  Preparaty antyhomotoksyczne    258
  Czynniki zawarte w diecie    259
  Nowe kierunki poszukiwań    260
  Czy można bez obaw stosować preparaty immunomodulujące u dzieci?    260
  Piśmiennictwo    261
  
  27. Pediatryczna opieka zdrowotna w zakresie immunologii klinicznejEwa Bernatowska    262
  Organizacja i zadania lecznictwa otwartego    263
  Organizacja i zadania lecznictwa zamkniętego    264
  Piśmiennictwo    265
  
  28. Internetowy dostęp do wiadomości o niedoborach odpornościAlicja Zeman-Miecznik, Adam Miecznik    266
  Piśmiennictwo    271
  
  29. Diagnostyka niedoborów odpornościMałgorzata Banasik, Krzysztof Zeman, Lech Pokoca    272
  Wywiad lekarski i badanie przedmiotowe    272
  Wstępne badania diagnostyczne    273
  Wykluczenie zakażenia HIV    273
  Badanie odporności komórkowej    274
  Ocena odporności humoralnej    278
  Ocena układu komórek żernych    281
  Ocena układu dopełniacza    284
  Badanie aktywności enzymów    285
  Diagnostyka molekularna    285
  Diagnostyka prenatalna    286
  Minimalny zakres badań umożliwiający określenie stanu układu odpornościowego    287
  Piśmiennictwo    288
  
  30. Normy badań laboratoryjnych układu odpornościowego u dzieci Małgorzata Banasik, Przemysław Lewkowicz, Jolanta Lukamowicz    290
  Skład limfocytów krwi obwodowej    290
  Testy funkcjonalne limfocytów    291
  Parametry odpowiedzi humoralnej    292
  Badania komórek żernych    293
  Układ dopełniacza i białka ostrej fazy    300
  Piśmiennictwo    300
  Addendum    302
  Przydatne i ważne adresy i informacje    302
  
  Wykaz najczęściej stosowanych skrótów    306
  
  Słowniczek podstawowych pojęć immunologicznych    309
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia