Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

-25%

Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

1 opinia

Format:

pdf, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,50  30,00

Format: pdf, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,5030,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja stanowi szczególną pozycję wśród książek przedmiotowo-metodycznych służących kandydatom i młodym nauczycielom w najwcześniejszym okresie ich aktywności. Zawiera ona wiadomości rzeczowe z różnych działów języka polskiego oraz ogólne i szczegółowe treści i metody pracy, przykłady lekcji, a także wiele informacji bibliograficznych. Istotnym walorem opracowania są praktyczne zalecenia i uwagi z zakresu nauki o języku, co wiąże się z dalszym rozwojem umysłowym dzieci i możliwością doskonalszego poznawania rzeczywistości. Głównym celem książki jest pomoc studentom i nauczycielom w procesie opanowywania niezbędnej wiedzy polonistycznej, m.in. na temat sposobów pracy z tekstami literackimi, wzbogacania słownictwa i związków frazeologicznych, jak również stosowania różnorodnych konstrukcji składniowych w nauczaniu uczniów formułowania dłuższych form wypowiedzi typu: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list itd. Ponadto celem książki jest uświadamianie i przypominanie niezbędnych wiadomości merytorycznych i metodycznych stanowiących podstawę zintegrowanej wiedzy polonistycznej, umożliwiającej właściwy rozwój języka ojczystego dzieci, zgodnie z ich psychofizjologicznymi właściwościami. Celowi temu służą między innymi rozdziały poświęcone ćwiczeniom gramatycznym i ortograficznym, rozwijaniu aktywności twórczej, zabawom dramatycznym i dydaktycznym. Książka ta umożliwia również zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami dydaktycznymi i naukowymi tej dyscypliny pedagogicznej. Istotną jej cechą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz inspirowanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.


Liczba stron330
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7850-296-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
  
  
  
  1. Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej
  
  
  
  1.1. Cele kształcenia polonistycznego a funkcje języka
  
  1.2. Klasyfikacja i formułowanie celów nauczania
  
  1.3. Treści kształcenia i wychowania w edukacji polonistycznej
  
  1.4. Materiał nauczania i środki dydaktyczne w kształceniu wczesnoszkolnym języka polskiego
  
  1.5. Nauczyciel a kształcenie języka ojczystego w edukacji wczesnoszkolnej
  
  1.6. Przygotowanie się nauczyciela do lekcji
  
  
  
  2. Metody nauki czytania i pisania w ujęciu porównawczym
  
  
  
  2.1. Podział metod nauki czytania i pisania
  
  2.2. Syntetyczne metody nauki czytania
  
  2.3. Metody alfabetyczne
  
  2.4. Metody fonetyczne
  
  2.5. Metody sylabowe
  
  2.6. Metody analityczne – ich wady i zalety
  
  2.7. Rozwój metod analityczno-syntetycznych
  
  2.8. Metody globalne
  
  2.9. Najnowsze tendencje w procesie nauki czytania i pisania
  
  2.9.1. Koncepcja czytania według Glenna Domana
  
  2.9.2. Metoda wczesnej nauki czytania i pisania w systemie pedagogicznym Marii Montessori
  
  2.9.3. Metoda naturalnej ekspresji i motywacji Celestyna Freineta
  
  2.9.4. Naturalna nauka języka
  
  2.9.5. Programy wspierające edukację dzieci
  
  
  
  3. Proces nauki czytania
  
  
  
  3.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu czytania i pisania
  
  3.2. Istota nauki czytania
  
  3.3. Gotowość i aspekty procesu czytania
  
  3.4. Kształtowanie umiejętności czytania
  
  3.4.1. Etapy w procesie nauki czytania
  
  3.4.2. Treści programowe
  
  3.5. Znaczenie elementarza w procesie nauki czytania i pisania
  
  3.6. Etapy pracy podczas wprowadzania nowej litery
  
  3.7. Doskonalenie umiejętności czytania
  
  3.7.1. Cechy dobrego czytania
  
  3.7.2. Podstawowe formy czytania
  
  3.7.3. Kształtowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem
  
  
  
  4. Proces pisania
  
  
  
  4.1. Psychofizjologiczne podstawy procesu pisania
  
  4.2. Nauka poprawnego pisania
  
  4.2.1. Etapy nauki pisania nowej litery
  
  4.3. Rodzaje ćwiczeń w pisaniu
  
  4.4. Błędy graficzne w piśmie
  
  4.5. Trudności w nauce czytania i pisania
  
  
  
  5. Rozwój i kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  
  
  
  5.1. Język pisany a mówiony – wzajemny wpływ, badania
  
  5.2. Proces wielostronnego poznania a metody kształcenia sprawności językowej
  
  5.3. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i ich funkcja w procesie kształcenia mowy
  
  5.4. Organizacja i planowanie dłuższych form wypowiedzi
  
  5.5. Podstawowe rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych
  
  5.5.1. Opowiadanie
  
  5.5.2. Opis
  
  5.5.3. Sprawozdanie
  
  5.5.4. List i inne pisma użytkowe
  
  5.6. Ćwiczenia kompozycyjne
  
  5.6.1. Kontrola i ocena prac pisemnych
  
  
  
  6. Praca z tekstem literackim
  
  
  
  6.1. Cele opracowywania utworów
  
  6.2. Etapy pracy z tekstem czytanki lub lektury
  
  6.3. Opracowywanie utworów literackich
  
  6.3.1. Analityczne formy pracy z tekstem
  
  6.3.2. Syntetyczne ćwiczenia oparte na utworach literackich
  
  6.4. Inne sposoby wykorzystania treści tekstów literackich
  
  6.5. Opracowywanie utworów poetyckich
  
  6.6. Praca z lekturą
  
  
  
  7. Nauczanie gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej
  
  
  
  7.1. Cele kształcenia języka uczniów
  
  7.2. Treści nauczania
  
  7.3. Metody i organizacja materiału językowego
  
  7.4. Konstruowanie zdań złożonych
  
  
  
  8. Nauczanie ortografii i interpunkcji
  
  
  
  8.1. Cele i zadania nauczania ortografii
  
  8.2. Dobór i zakres treści ortograficznych
  
  8.3. Zasady nauczania ortografii
  
  8.4. Metody opracowywania materiału ortograficznego
  
  8.5. Rodzaje ćwiczeń ortograficznych
  
  
  
  9. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów
  
  
  
  9.1. Pojęcie, istota i cechy aktywności twórczej
  
  9.2. Metody pobudzania myślenia twórczego
  
  9.3. Stymulowanie wytwarzania dywergencyjnego i konwergencyjnego
  
  9.4. Twórcza ekspresja uczniów według koncepcji Nowoczesnej Szkoły Francuskiej Celestyna Freineta
  
  
  
  10. Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci
  
  10.1. Cele i zadania gier i zabaw dydaktycznych
  
  10.2. Funkcje zabaw w nauczaniu języka polskiego
  
  10.3. Przykłady zabaw w edukacji polonistycznej
  
  
  
  11. Dramatyzacje w nauczaniu wczesnoszkolnym języka polskiego
  
  
  
  11.1. Pojęcie, istota i klasyfikacja gier dramatycznych
  
  11.2. Rodzaje technik dramowych
  
  11.3. Przykłady dramatyzacji
  
  
  
  Bibliografia
  
  Aneks
  
  Przykład lekcji wprowadzającej nową literę
  
  Przykład lekcji z tekstem literackim
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia