Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski

Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na przykładzie Polski

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ze wstępu:

Do tej pory najlepiej rozpoznane zostały zjawiska i procesy związane z funkcjonowaniem i reformowaniem bazowych, publicznych systemów emerytalnych. Mniejsze zainteresowanie, przynajmniej w piśmiennictwie polskim, budziły systemy dodatkowe, zwłaszcza zakładowe systemy emerytalne. Ten fakt oraz słaby jak do tej pory rozwój zakładowych systemów emerytalnych w Polsce (pracownicze programy emerytalne objęte pewnymi zachętami fiskalno-kosztowymi, obejmują zaledwie ok. 2% ogółu pracujących; również programy niekwalifikowane skupiają w naszym kraju podobną, niewielką grupę pracobiorców) stanowiły dla autora niniejszej pracy inspirację do podjęcia badań nad uwarunkowaniami rozwoju zakładowych systemów emerytalnych.

Chodziło przy tym o uchwycenie prawidłowości i wypracowanie pewnej metodyki badań, która mogłaby znaleźć szersze zastosowanie. Zbadanie uwarunkowań procesu rozwojowego systemów zakładowych – w wybranym okresie i w jednym kraju – stanowić ma jedynie egzemplifikację dla głównego zamysłu pracy: próby wypracowania i sprawdzenia przydatności wieloczynnikowego modelu analizy zakładowych systemów emerytalnych, który mógłby znaleźć zastosowanie do ich badania w różnych krajach i w różnych okresach. Model ten uwzględnia zarówno zmienne ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne – społeczne i kulturowe, które ponadto podzielono na czynniki wewnętrzne, endogeniczne – odnoszące się do pracodawców i pracowników, oraz zmienne zewnętrzne, egzogeniczne – odnoszące się do otoczenia przedsiębiorstw (w tym także uwarunkowania wynikające z poziomu rozwoju i konstrukcji publicznego systemu emerytalnego).

Ze względu na duże znaczenie czynników o charakterze instytucjonalnym w kształtowaniu i rozwoju zarówno publicznych, jak i dodatkowych systemów emerytalnych autor nawiązuje do dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej, zwłaszcza do teorii agencji i teorii kosztów transakcyjnych (w wersji O. Williamsona). Wykorzystanie tych koncepcji pozwala m.in. na głębsze przeanalizowanie pewnych aspektów funkcjonowania zakładowych systemów emerytalnych, takich jak zarządzanie ryzykiem, asymetria informacji w relacjach między stronami kontraktu, jakim jest zakładowa umowa emerytalna w fazie startu i w okresie dalszego funkcjonowania programu, czy też porównanie kosztów działania i efektywności różnych form programów zakładowych. Niezależnie od tych kwestii szczegółowych wyeksponowanie czynników instytucjonalnych pomaga w całościowym, wieloaspektowym ujęciu badanego problemu, a więc w identyfikacji zmiennych działających stymulująco i hamująco na rozwój zakładowego zabezpieczenia emerytalnego, ich siły oddziaływania oraz wzajemnych powiązań.

W rozdziałach 1 i 2 omówiono przyjęte w pracy założenia koncepcyjne i metodyczne, prezentacji modelu poświęcono rozdział 3, rozdział 4 zawiera opis funkcjonowania rynku pracowniczych programów emerytalnych w badanym okresie, a pozostała część książki poświęcona jest egzemplifikacji (na przykładzie Polski) proponowanego wieloczynnikowego modelu analizy zmiennych stymulujących i hamujących rozwój zakładowych systemów emerytalnych (rozdział 5) oraz weryfikacji hipotezy o występowaniu problemu agencji w zarządzaniu tego typu programami (rozdział 6).


Liczba stron476
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7143-941-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE    7
  1. PODEJŚCIE DO PROBLEMU BADAWCZEGO    11
  1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu badań    11
  1.2. Przedmiotowy, podmiotowy i czasowy zakres badań    18
  1.3. Cel badań i główny problem badawczy    23
  1.4. Hipotezy badawcze    29
  1.5. Metody badawcze    31
  1.5.1. Przesłanki wyboru metod badawczych    31
  1.5.2. Zastosowane metody badawcze    35
  1.6. Źródła    37
  1.7. Stan badań nad zakładowymi systemami emerytalnymi w Polsce    39
  2. TEORETYCZNE PODSTAWY ANALIZY ZAKŁADOWYCH SYSTEMÓWEMERYTALNYCH    60
  2.1. Systematyka pojęć związanych z zabezpieczeniem emerytalnym    60
  2.2. Istota i cele zakładowych systemów emerytalnych    76
  2.2.1. Kryteria wyodrębnienia zakładowych systemów emerytalnych    76
  2.2.2. Miejsce emerytur zakładowych w trójwarstwowym systemiezabezpieczenia emerytalnego    80
  2.3. Rozwój historyczny zakładowych systemów emerytalnych    88
  2.4. Organizacja i sposób finansowania emerytur zakładowych    104
  2.4.1. Klasyfikacja zakładowych systemów emerytalnych    105
  2.4.2. Zarządzanie aktywami zakładowych systemów emerytalnych a rynki finansowe    131
  2.4.3. Opodatkowanie zakładowych systemów emerytalnych    134
  2.4.4. Kontrola zakładowych systemów emerytalnych    136
  2.5. Perspektywy rozwoju zakładowego zabezpieczenia emerytalnego    141
  2.6. Możliwości wykorzystania instytucjonalizmu w analizie zakładowych systemów emerytalnych    144
  2.7. Zakładowe systemy emerytalne jako przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa    160
  2.8. Zakładowe systemy emerytalne jako element polityki personalnej    164
  3. MODEL ANALIZY ZAKŁADOWYCH SYSTEMÓW EMERYTALNYCH    173
  3.1. Wprowadzenie – istota i rodzaje modeli stosowanych w naukach ekonomicznych    173
  3.2. Modele w nauce o polityce społecznej    175
  3.3. Proponowany model analizy uwarunkowań rozwoju zakładowych systemów emerytalnych    178
  3.3.1. Zewnętrzne (egzogeniczne) determinanty rozwoju pracowniczych programów emerytalnych    180
  3.3.2. Wewnętrzne (endogeniczne) determinanty zakładowego zabezpieczenia emerytalnego    188
  4. FUNKCJONOWANIE PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 1999-2008    193
  4.1. Struktura rynku według liczby programów emerytalnych    194
  4.2. Charakterystyka rynku PPE ze względu na liczbę uczestników    203
  4.3. Wartość opłaconych składek    206
  4.4. Aktywa zgromadzone w PPE    213
  4.5. Instytucje finansowe zarządzające środkami zgromadzonymi w programach    220
  4.6. Rynek PPP w układzie geograficznym    223
  4.7. Struktura rynku ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, jego formę prawną oraz charakter działalności gospodarczej    224
  4.8. Udział pracowniczych programów emerytalnych w III filarze zreformowanego systemu emerytalnego    227
  4.9. Rozwój rynku PPE – podsumowanie    230
  5. ZMIENNE STYMULUJĄCE I HAMUJĄCE ROZWÓJ PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH – EGZEMPLIFIKACJA    233
  5.1. Analiza wewnętrznych (endogenicznych) zmiennych wpływających na rozwój PPE w Polsce    233
  5.1.1. Czynniki dotyczące pracodawców – wyniki badań własnych    233
  5.1.2. Czynniki dotyczące pracodawców – wyniki badań innych autorów    246
  5.1.3. Czynniki mikroekonomiczne    258
  5.1.4. Pracownicze programy emerytalne jako element polityki zarządzania zasobami ludzkimi    267
  5.2. Czynniki endogeniczne dotyczące pracowników    274
  5.2.1. Świadomość emerytalna pracowników    274
  5.2.2. Poziom zainteresowania dodatkowym, długoterminowym oszczędzaniem    276
  5.3. Zewnętrzne (egzogeniczne) uwarunkowania rozwoju pracowniczych programów emerytalnych o charakterze instytucjonalnym    287
  5.3.1. Uwarunkowania transformacyjno-systemowe    287
  5.3.2. Uwarunkowania instytucjonalne ze strony bazowej części systemu emerytalnego    292
  5.3.3. Regulacje odnoszące się do konstrukcji PPE    304
  5.3.4. Zachęty systemowe adresowane do pracowników    328
  5.3.5. Zachęty systemowe adresowane do przedsiębiorców i ich wpływ na sytuację finansową firmy    341
  5.3.6. Czynniki instytucjonalno-organizacyjne dotyczące struktur państwa i systemu finansowego    344
  5.3.7. Tradycja instytucjonalna (path-dependency)    351
  5.4. Uwarunkowania zewnętrzne (egzogeniczne) o charakterze pozainstytucjonalnym    357
  5.4.1. Uwarunkowania makroekonomiczne    357
  5.4.2. Uwarunkowania społeczno-polityczne    368
  5.4.3. Uwarunkowania demograficzne    373
  6. ANALIZA PORÓWNAWCZA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACOWNICZYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH ELEMENTÓW NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ    380
  6.1. Alokacja ryzyka w PPE i możliwości jej optymalizacji    382
  6.2. Asymetria dostępu do informacji, problem agencji i koszty transakcyjne w odniesieniu do pracowniczych programów emerytalnych    391
  7. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE    403
  Literatura    415
  Summary    455
  Spis rysunków    467
  Spis wykresów    468
  Spis tabel    471
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia