WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Obserwowany w ostatnich latach rozwój badań polowych gruntu – zarówno w odniesieniu do technologii ich wykonywania, interpretacji wyników, jak ich praktycznego wykorzystania – uświadomił konieczność nowego podejścia do inżynierii geotechnicznej i stworzył pilną potrzebę jej kompleksowego i metodycznego ujęcia.


Badania podłoża budowli stanowi obszerne i całościowe ujęcie problematyki badań polowych gruntu. Prezentuje najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu badań gruntu. Dodatkowo została wzbogacona radami i zaleceniami wynikającymi z wieloletniego doświadczenia zawodowego Autorów.


Wartościowym aspektem Badania podłoża budowli jest wyraźne podkreślenie znaczenia rozpoznania geologicznego – jako punktu wyjścia do tworzenia modelu podłoża na potrzeby projektowania geotechnicznego. Innym, również cennym aspektem, jest przedstawienie obecnego stanu prawnego w zakresie zasad rozpoznawania i badania podłoża gruntowego, wraz z jego zawiłościami i odmiennością stosowanych interpretacji.


Publikacja Badania podłoża budowli powinna zainteresować pracowników naukowych, geologów inżynierskich, geotechników, projektantów i wykonawców obiektów budowlanych, a zawarta w niej wiedza przyczynić się do bezpieczniejszego i ekonomicznie uzasadnionego projektowania oraz wykonywania badań podłoża gruntowego. Zakres treści i jej układ sprawia, że opracowanie może stanowić również cenną pozycję dydaktyczną dla wykładowców i studentów geologii inżynierskiej, geotechniki, budownictwa, geofizyki i inżynierii środowiska.


Z recenzji dra hab. inż. Henryka Woźniaka, prof. AGH


Liczba stron670
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21157-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp     11
    1.1. Rys historyczny Marek Tarnawski    11
    1.2. Aspekty formalne procesu rozpoznania podłoża i projektowania geotechnicznego Jakub Saloni i Anna Nowosad    20
    1.3. Podstawy projektowania geotechnicznego Jakub Saloni i Anna Nowosad    31
      1.3.1. Obliczenia analityczne    33
      1.3.2. Parametry gruntowe na potrzeby modelowania w MES     34
      1.3.3. Obciążenia cykliczne i dynamiczne podłoża    45
  2. Wiercenia i pobieranie próbek    49
    2.1. Wprowadzenie Marek Tarnawski    49
    2.2. Wiercenia wolnoobrotowe i udarowe Marek Tarnawski    57
    2.3. Obserwacje hydrogeologiczne Marek Tarnawski    75
    2.4. Wiercenia rdzeniowe Michał Wójcik    84
      2.4.1. Czynniki wpływające na ilość i jakość próbek rdzeniowych     91
      2.4.2. Metody wierceń rdzeniowych    95
      2.4.3. Typy i konstrukcje rdzeniówek    98
      2.4.5. Rury płuczkowe do rdzeniówek wrzutowych    130
      2.4.6. Dobór koronek do wierceń rdzeniowych    131
      2.4.7. Ogólne zasady eksploatacji rdzeniówek podwójnych i wrzutowych    135
    2.5. Pomiary podczas prowadzenia robót wiertniczych Marek Tarnawski    137
  3. Badania geofizyczne     141
    3.1. Metody sejsmiczne Radosław Mieszkowski, Tomasz Szczepański i Jerzy Kłosiński     141
      3.1.1. Inżynierska sejsmika powierzchniowa    143
      3.1.2. Metoda sejsmiki refrakcyjnej    162
      3.1.3. Inżynierska sejsmika otworowa     174
    3.2. Metody elektrooporowe Radosław Mieszkowski    187
      3.2.1. Metoda pionowych sondowań elektrooporowych    191
      3.2.2. Metoda tomografii elektrooporowej     192
      3.2.3. Zastosowanie metod elektrooporowych    198
      3.2.4. Zalety i ograniczenia metod elektrooporowych    198
      3.2.5. Przykłady zastosowania metod elektrooporowych    203
    3.3. Metoda georadarowa (ground penetrating radar, GPR) Radosław Mieszkowski    208
      3.3.1. Podstawy procedury badawczej     210
      3.3.2. Zastosowania     220
      3.3.3. Przykłady     220
      3.3.4. Zalety i ograniczenia    225
  4. Sondowania 228
    4.1. Sondowania statyczne CPT/CPTU Jędrzej Wierzbicki    228
      4.1.1. Wprowadzenie – sondowania statyczne wśród innych badań in situ    228
      4.1.2. Sondowania statyczne – rys historyczny    230
      4.1.3. Technika pomiaru i parametry sondowania    233
      4.1.4. Wstępna analiza profilu CPTU     251
      4.1.5. Analiza wartości parametrów geotechnicznych    270
    4.2. Sondowania dynamiczne Zbigniew Frankowski    303
      4.2.1. Rys historyczny i współczesne zastosowania sond dynamicznych    303
      4.2.2 Czynniki wpływające na wyniki sondowania    323
      4.2.3 Tarcie gruntu o żerdzie    324
      4.2.4. Głębokość krytyczna    327
      4.2.5. Odległość sondowań od otworów wiertniczych    328
      4.2.6. Wpływ zawodnienia gruntów    328
      4.2.7. Wymiary końcówek sond    329
      4.2.8. Badania zagęszczania gruntów nasypowych    329
      4.2.9. Przykłady zastosowań sondowań dynamicznych    333
    4.3. Sondowania obrotowe Tomasz Godlewski     334
      4.3.1. Wprowadzenie     334
      4.3.2. Opis metody     336
      4.3.3. Sprzęt i procedura badania    339
      4.3.4. Wytrzymałość gruntu na ścinanie     343
      4.3.5. Wrażliwość gruntu    347
      4.3.6. Prędkość obrotu (kątowa)    348
      4.3.7. Anizotropia     350
      4.3.8. Korekta wyników wytrzymałości uzyskanych z FVT    351
      4.3.9. Historia naprężeń    354
      4.3.10. Walidacja innych metod    356
      4.3.11. Podsumowanie     358
  5. Badania presjometryczne Marek Tarnawski    360
    5.1. Wprowadzenie    360
    5.2. Istota badania presjometrycznego    360
    5.3. Zasady wykonywania badań presjometrycznych    367
    5.4. Wyniki badania presjometrycznego    372
      5.4.1. Presjometryczne naprężenie graniczne    372
      5.4.2. Moduł presjometryczny     374
      5.4.3. Naprężenie pełzania    375
    5.5. Zmiany raportowania badań wynikające z regulacji normowych     377
    5.6. Eksplikacja znaczenia parametrów presjometrycznych    379
    5.7. Zasady projektowania posadowień Ménarda     392
      5.7.1. Nośność podłoża    392
      5.7.2. Podatność podłoża    399
    5.8. Perspektywy rozwoju     404
    5.9. Podsumowanie    413
  6. Badania dylatometrem Tomasz Godlewski    415
    6.1. Wprowadzenie    415
    6.2. Opis metody    416
    6.3. Sprzęt i procedura badania    417
    6.4. Wyniki badania dylatometrycznego    425
      6.4.1. Identyfikacja parametrów bezpośrednich DMT – założenia ogólne    427
      6.4.2. Ciśnienie porowe z DMT    428
    6.5. Interpretacja wyników badań    430
      6.5.1. Identyfikacja gruntów i profil podłoża    432
      6.5.2. Historia naprężenia w gruncie    435
      6.5.3. Parametry wytrzymałościowe gruntów    440
      6.5.4. Parametry odkształcalności gruntu     446
      6.5.5. Prędkość rozproszenia nadciśnienia porowego    450
      6.5.6. Współczynnik konsolidacji gruntu     451
      6.5.7. Ciężar objętościowy gruntu    453
    6.6. Kalibracja/walidacja DMT    453
      6.6.1. Interpretacja profilu gruntowego     454
      6.6.2. Zestawienie wartości modułów dylatometrycznych    455
      6.6.3. Kalibracja wartości modułów na tle osiadań    457
    6.7. Przykłady zastosowań w praktyce    459
      6.7.1. Nośność podłoża    459
      6.7.2. Osiadanie fundamentów bezpośrednich    459
      6.7.3. Problematyka określania sztywności gruntu    460
      6.7.4. Nośność pala obciążonego siłą poziomą    465
    6.8. Podsumowanie    465
  7. Próbne obciążenia pali i podłoża gruntowego Kazimierz Gwizdała i Andrzej Słabek    467
    7.1. Próbne obciążenia pali na siły pionowe, osiowe    467
      7.1.1. Charakterystyka przekazywania obciążenia przez pale na podłoże    467
      7.1.2. Nośność pali na wciskanie według zasad Eurokodu 7,...wersja PN-EN 1997-1:2008     469
      7.1.3. Konstrukcje do próbnych obciążeń wciskających    472
      7.1.4. Badania nośności pala na wyciąganie     491
      7.1.5. Metody badań statycznych pali na siły pionowe    494
    7.2. Badania pali obciążonych oddziaływaniem bocznym    503
    7.3. Badania dynamiczne pali     508
      7.3.1. Badanie dynamiczne pali PDA (pile driving analysis) oraz DLT (dynamic load test)    511
      7.3.2. Modele analityczne stosowane w interpretacji badań dynamicznych pali    516
      7.3.3. Badania ciągłości i długości pali/kolumn    520
    7.4. Próbne obciążenia podłoża za pomocą płyt     530
      7.4.1. Warunki techniczne wykonywania próbnego obciążenia gruntu    532
      7.4.2. Interpretacja wyników badań    533
    7.5. Inne metody badań podłoża    536
  8. Wzmocnienia podłoża Jakub Saloni, Anna Nowosad i Monika Ura     542
    8.1. Cele wzmacniania podłoża    542
    8.2. Definicja i podział metod wzmacniania podłoża    546
    8.3. Rozpoznanie podłoża na potrzeby jego wzmocnienia    549
      8.3.1. Zalecenia dotyczące metod i zakresu rozpoznania podłoża     549
      8.3.2. Znaczenie metod polowych badań gruntu na potrzeby wzmacniania podłoża     561
    8.4. Technologie wzmocnienia podłoża bez wprowadzania inkluzji     562
      8.4.1. Zagęszczanie dynamiczne (dynamic compaction, DC)     562
      8.4.2. Zagęszczanie impulsowe (rapid impact compaction, RIC)     567
      8.4.3. Wibroflotacja (vibroflotation, VF)     568
      8.4.4. Mikrowybuchy (microblasting, MMB/ DDC)    572
      8.4.5. Zagęszczanie walcem dynamicznym (impact roller compaction, RDC)    574
      8.4.6. Badania na potrzeby projektowania i odbioru efektów zagęszczania     575
      8.4.7. Stabilizacja masowa (solidyfikacja, mass stabilization, MS)     577
      8.4.8. Konsolidacja z zastosowaniem prefabrykowanych geodrenów pionowych (vertical drains, VD)     579
      8.4.9. Konsolidacja próżniowa (Menard Vacuum, MV)    585
    8.5. Technologie z wprowadzaniem inkluzji     586
      8.5.1. Kolumny wymiany dynamicznej (dynamic replacement, DR)    586
      8.5.2. Kolumny żwirowe/wibrowymiana (stone columns, SC/KSS)    588
      8.5.3. Kolumny z cementogruntu (deep soil mixing, DSM)    590
      8.5.4. Kolumny betonowe lub z iniektu – uwagi ogólne    594
      8.5.5. Kolumny przemieszczeniowe wkręcane formowane w gruncie (CMC, FDP, CSC, SDC, Screwsol)    600
      8.5.6. Kolumny przemieszczeniowe wwibrowywane formowane w gruncie (MSC, CSC, VDC)    601
      8.5.7. Kolumny wiercone świdrem ciągłym (continuous flight auger piles, CFA)    602
      8.5.8. Rola warstwy transmisyjnej    603
    8.6. Badania do celów remediacji terenów zanieczyszczonych    604
  9. Podsumowanie Marek Tarnawski    607
  Bibliografia    628
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia