Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje

-40%

Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,16  33,60

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 33,60 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 20,16 zł  


20,16

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jedna z największych zmian, jaka zaszła w ramach rozwoju nauki o finansach na przełomie XX i XXI wieku, polega na wzroście zainteresowania finansami behawioralnymi. Ten obszar badawczy, wiążący ze sobą wiedzę przede wszystkim z zakresu finansów i psychologii, zyskał na znaczeniu w całym świecie, stanowiąc wyzwanie dla dominującej dotychczas neoklasycznej teorii finansów.

W pracy dokonano przeglądu uwarunkowań, które wpływają na zarządzanie finansami przedsiębiorstw w podstawowych grupach decyzji podejmowanych w spółce, począwszy od decyzji o budżetowaniu inwestycji, poprzez finansowanie i politykę dywidendy aż do zarządzania kapitałem obrotowym.


Rok wydania2013
Liczba stron226
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-957-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  
  Rozdział 1. Finanse behawioralne a neoklasyczna teoria finansów     15
  
  1.1. „Behawioralna” zmiana w nauce o finansach     15
  1.2. Podstawy neoklasycznej teorii finansów     19
  1.2.1. Efektywność rynku     19
  1.2.2. Teoria portfelowa     20
  1.2.3. Ryzyko a oczekiwana stopa zwrotu     20
  1.2.4. Racjonalne zachowanie     21
  1.3. Podstawy finansów behawioralnych     25
  1.3.1. Teoria perspektywy     25
  1.3.2. Skłonności ludzi uwzględniane w ramach finansów behawioralnych     27
  1.3.3. Nieefektywność rynku     29
  1.3.4. Behawioralne podejście do teorii portfela     30
  1.3.5. Oczekiwana stopa zwrotu w finansach behawioralnych     31
  
  Rozdział 2. Behawioralne finanse przedsiębiorstw – podstawowe ramy teoretyczne    35
  
  2.1. Neoklasyczne a behawioralne podejście do finansów przedsiębiorstw     35
  2.2. Podstawowe skłonności o charakterze psychologicznym charakterystyczne dla menedżerów     37
  2.2.1. Nadmierny optymizm     37
  2.2.2. Nadmierna pewność siebie     37
  2.2.3. Selektywna percepcja i błąd afirmacji     38
  2.2.4. Błąd kontroli     39
  2.2.5. Heurystyka     39
  2.2.6. Efekt kadrowania     41
  2.3. Podstawowe rodzaje podejścia w behawioralnych finansach przedsiębiorstw    42
  2.4. Ogólna charakterystyka podejścia „nieracjonalni inwestorzy – racjonalni menedżerowie”     45
  2.5 Syntetyczny model podejścia „nieracjonalni inwestorzy – racjonalni menedżerowie”     48
  2.6. Problemy metodyczne przy badaniach empirycznych w podejściu „nieracjonalni inwestorzy – racjonalni menedżerowie”     52
  2.7. Ogólna charakterystyka podejścia „racjonalni inwestorzy – nieracjonalni menedżerowie”     55
  2.8. Syntetyczny model podejścia „racjonalni inwestorzy – nieracjonalni menedżerowie”     57
  2.9. Problemy metodyczne przy badaniach empirycznych w podejściu „racjonalni inwestorzy – nieracjonalni menedżerowie”     58
  
  Rozdział 3. Budżetowanie kapitału     63
  
  3.1. Budżetowanie kapitału w neoklasycznym podejściu do zarządzania finansami    63
  3.2. Budżetowanie kapitału w warunkach podejścia „nieracjonalni inwestorzy – racjonalni menedżerowie”     66
  3.3. Związek pomiędzy inwestycjami rzeczowymi a niewłaściwą wyceną akcji w warunkach polskich     68
  3.4. Budżetowanie kapitału w warunkach podejścia „racjonalni inwestorzy – nieracjonalni menedżerowie”     74
  3.5. Model budżetowania kapitału z uwzględnieniem zbytniej pewności siebie menedżerów     76
  3.6. Nadmierna pewność siebie menedżerów a nadmierny optymizm w kontekście decyzji inwestycyjnych     79
  3.7. Wybrane praktyczne kwestie dotyczące procesu budżetowania kapitału w podejściu „racjonalni inwestorzy – nieracjonalni menedżerowie”    81
  3.7.1. Zbytnia pewność siebie i nadmierny optymizm przy szacowaniu przepływów pieniężnych generowanych przez projekt     81
  3.7.2. Szacowanie kosztów (nakładów) projektu     82
  3.7.3. Wyznaczanie stopy dyskontowej     83
  3.8. Podejmowanie nowych projektów przez małe spółki     84
  3.9. Wpływ doświadczenia na skłonności menedżerskie ujawniane w procesie budżetowania kapitału     86
  
  Rozdział 4. Finansowanie i struktura kapitału     91
  
  4.1. Finansowanie i struktura kapitału w neoklasycznej teorii finansów     91
  4.1.1. Podejście Millera-Modiglianiego w warunkach rynku doskonałego     92
  4.1.2. Podejście Millera-Modiglianiego w warunkach gospodarki z podatkami    93
  4.1.3. Teoria kompromisu     93
  4.1.4. Teoria hierarchii źródeł finansowania     95
  4.2. Finansowanie i struktura kapitału w podejściu „nieracjonalni inwestorzy – racjonalni menedżerowie”     97
  4.2.1. Teoria struktury kapitału wyjaśniająca jej kształtowanie działaniami typu market timing     98
  4.2.2. Polityka finansowania w kontekście działań typu market timing     100
  4.2.3. Struktura kapitału a market timing w warunkach polskich     106
  4.3. Finansowanie i struktura kapitału w podejściu „racjonalni inwestorzy – nieracjonalni menedżerowie”     112
  4.3.1. Teoretyczne aspekty związane z kształtowaniem struktury kapitału     112
  4.3.2. Polityka finansowania w kontekście podejścia „racjonalni inwestorzy – nieracjonalni menedżerowie”     116
  
  Rozdział 5. Polityka dywidendy     119
  
  5.1. Polityka dywidendy w neoklasycznym podejściu do finansów przedsiębiorstw    119
  5.2. Polityka dywidendy w podejściu „nieracjonalni inwestorzy – racjonalni menedżerowie”     125
  5.2.1. Dywidenda a behawioralny cykl życia i ryzyko     126
  5.2.2. Dywidenda a samokontrola     132
  5.2.3. Dywidenda a teoria perspektywy     135
  5.2.4. Kateringowa teoria dywidendy     141
  5.2.5. Polityka dywidendy a katering w warunkach polskich     150
  5.3. Polityka dywidendy w warunkach podejścia „racjonalni inwestorzy – nieracjonalni menedżerowie”     156
  5.4. Polityka dywidendy w warunkach behawioralnego sygnalizowania     158
  
  Rozdział 6. Inne decyzje podejmowane w ramach zarządzania finansami przedsiębiorstwa     163
  
  6.1. Behawioralna rachunkowość     163
  6.2. Kształtowanie zysków     164
  6.3. Kształtowanie zysków w warunkach polskich     167
  6.4. Dywersyfikacja a koncentracja profilu działania     172
  6.5. Fuzje i przejęcia     174
  6.6. Zmiana nazwy spółki     179
  6.7. Wynagrodzenia menedżerów     181
  6.8. Zarządzanie kapitałem obrotowym     182
  
  Rozdział 7. Krytyczne spojrzenie na finanse behawioralne     185
  
  7.1. Istota krytyki behawioralnego podejścia do finansów     185
  7.2. Kompleksowe zastrzeżenia sformułowane przez E. Famę     187
  7.2.1. Syntetyczna charakterystyka krytyki     188
  7.2.2. Problemy i mankamenty metodyki badań w zakresie finansów behawioralnych     194
  7.2.3. Wiarygodność poszczególnych badań dotyczących anomalii     197
  7.3. Inne zastrzeżenia do koncepcji stworzonych w ramach finansów behawioralnych i reakcja na nie ze strony badaczy tej dyscypliny     200
  
  Zakończenie     203
  Bibliografia     207
  Spis tabel i rysunków     225
RozwińZwiń