Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli wychowania fizycznego

Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli wychowania fizycznego

1 opinia

Wydawca:

AWF Kraków

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,75

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W wychowaniu fizycznym idea edukacji permanentnej obrazuje proces, który nie ustaje wraz z chwilą ukończenia szkoły, lecz trwa nieustannie i przejawia się w całożyciowej trosce o różne wartości kultury fizycznej. Takie spojrzenie na edukację fizyczną stało się możliwe dzięki m.in. teoretycznemu manewrowi zwanemu repedagogizacją.
Przeprowadził ją w drugiej połowie ubiegłego stulecia M. Demel, a polegała ona na przekształceniu znanej tezy pedagogiki tradycyjnej, że zdrowe i sprawne ciało jest
warunkiem wychowania, w jej odwrotność.
Powstała nowatorska doktryna, według której wychowanie jest warunkiem zdrowia i tężyzny fizycznej (Demel, 1989). Inaczej mówiąc, kierunek oddziaływań na wychowanka, który w funkcjonującej od ponad dwóch wieków (za początek można przyjąć dzieło Śniadeckiego O fizycznym wychowaniu
dzieci, z 1805 roku) biotechnicznej wersji wychowania fizycznego przebiegał „przez ciało do osobowości”, w obecnie postulowanej w teorii i wdrażanej do praktyki koncepcji humanistycznej przebiega „od osobowości do ciała”. Celem tak rozumianego wychowania fizycznego jest przygotowanie wychowanka do całożyciowej troski o ciało, poprzez doraźne wspomaganie rozwoju fizycznego, motorycznego i zdrowia (aktualizacja) oraz kształtowanie osobowości zdolnej do podtrzymywania i pomnażania tych wartości w życiu późniejszym (prospekcja) (Grabowski, 1997).


Liczba stron215
WydawcaAWF Kraków
ISBN-13978-83-891-2139-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    5
  Rozdział I. Rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli - od idei nauczyciela doskonałego ku idei nauczyciela ciągle doskonalącego się    11
  1. Ewolucja poglądów n a temat źródeł nauczycielskich osiągnięć    11
  2. Rozwój zawodowy nauczyciela w kontekście wybranych teorii osobowości i typów racjonalności człowieka    26
  3. Koncepcje rozwoju zawodowego nauczyciela(pełnienia roli nauczyciela)    32
  4. Dylematy roli nauczyciela    38
  5. Znaczenie doskonalenia w rozwoju zawodowym nauczyciela    42
  6. Znaczenia refleksji pedagogicznej w rozwoju i doskonaleniu zawodowym nauczyciela    43
  7. Organizacyjne i merytoryczne obszary doskonalenia zawodowego nauczyciela    47
  Rozdział II. Metodologiczne i organizacyjne założenia badań własnych    53
  1. Cel badań    57
  2. Pytania i hipotezy badawcze    57
  3. Identyfikacja i operacjonalizacja zmiennych w badaniach ilościowych    60
  4. Metody,techniki i narzędzia badawcze. Organizacja badań    66
  4. 1. Dobór próby i organizacja badań ilościowych    68
  4. 2. Dobór próby, metody, narzędzia badawcze i organizacja badań jakościowych    69
  4. 3. Analiza rynku doskonalenia zawodnego nauczycieli w Małopolsce    73
  4. 4. Charakterystyka badanej zbiorowości    74
  Rozdział III. Doskonalenie zawodowe nauczycieli - treść i struktura    81
  1. Poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli    81
  2. Motywy i bariery doskonalenia zawodowego nauczycieli    86
  3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście zmiennych społeczno-demograficznych    90
  4. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli    94
  4. 1. Instytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli    96
  4. 2. Pozainstytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli    107
  4. 3. Rynek doskonalenia zawodowego nauczycieli w Małopolsce    117
  Rozdział IV. Charakterystyka uczestników wywiadu - nauczycieli o wysokim i niskim poziomie doskonalenia zawodowego    122
  1. Nauczyciele „zaangażowani"    125
  2. Nauczyciele „niezaangażowani"    130
  Rozdział V. Pełnienie roli nauczyciela w kontekście doskonalenia zawodowego.    135
  1. Poziom pełnienia roli nauczyciela wśród badanych    135
  2. Analiza struktury PRN    141
  2. 1. Stosunek do wiedzy    142
  2. 2. Stosunek do wartości    146
  2. 3. Stosunek do ucznia    152
  3. Pełnienie roli nauczyciela w kontekście zmiennych demograficzno-społecznych    157
  4. Pełnienie roli nauczyciela a poziom doskonalenia zawodowego    161
  Wnioski i refleksje końcowe    168
  Piśmiennictwo    189
  Spis tabel    208
  Spis rycin    210
  Załącznik    211
  Summary    215
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia