Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli wychowania fizycznego

Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli wychowania fizycznego

1 opinia

Wydawca:

AWF Kraków

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

15,75

Najniższa cena z 30 dni: 15,75 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W wychowaniu fizycznym idea edukacji permanentnej obrazuje proces, który nie ustaje wraz z chwilą ukończenia szkoły, lecz trwa nieustannie i przejawia się w całożyciowej trosce o różne wartości kultury fizycznej. Takie spojrzenie na edukację fizyczną stało się możliwe dzięki m.in. teoretycznemu manewrowi zwanemu repedagogizacją.
Przeprowadził ją w drugiej połowie ubiegłego stulecia M. Demel, a polegała ona na przekształceniu znanej tezy pedagogiki tradycyjnej, że zdrowe i sprawne ciało jest
warunkiem wychowania, w jej odwrotność.
Powstała nowatorska doktryna, według której wychowanie jest warunkiem zdrowia i tężyzny fizycznej (Demel, 1989). Inaczej mówiąc, kierunek oddziaływań na wychowanka, który w funkcjonującej od ponad dwóch wieków (za początek można przyjąć dzieło Śniadeckiego O fizycznym wychowaniu
dzieci, z 1805 roku) biotechnicznej wersji wychowania fizycznego przebiegał „przez ciało do osobowości”, w obecnie postulowanej w teorii i wdrażanej do praktyki koncepcji humanistycznej przebiega „od osobowości do ciała”. Celem tak rozumianego wychowania fizycznego jest przygotowanie wychowanka do całożyciowej troski o ciało, poprzez doraźne wspomaganie rozwoju fizycznego, motorycznego i zdrowia (aktualizacja) oraz kształtowanie osobowości zdolnej do podtrzymywania i pomnażania tych wartości w życiu późniejszym (prospekcja) (Grabowski, 1997).


Rok wydania2009
Liczba stron215
KategoriaSport
WydawcaAWF Kraków
ISBN-13978-83-891-2139-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     5
  
  Rozdział I. Rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli - od idei nauczyciela doskonałego ku idei nauczyciela ciągle doskonalącego się     11
  
  1. Ewolucja poglądów n a temat źródeł nauczycielskich osiągnięć     11
  
  2. Rozwój zawodowy nauczyciela w kontekście wybranych teorii osobowości i typów racjonalności człowieka     26
  
  3. Koncepcje rozwoju zawodowego nauczyciela(pełnienia roli nauczyciela)    32
  
  4. Dylematy roli nauczyciela     38
  
  5. Znaczenie doskonalenia w rozwoju zawodowym nauczyciela     42
  
  6. Znaczenia refleksji pedagogicznej w rozwoju i doskonaleniu zawodowym nauczyciela     43
  
  7. Organizacyjne i merytoryczne obszary doskonalenia zawodowego nauczyciela     47
  
  Rozdział II. Metodologiczne i organizacyjne założenia badań własnych     53
  
  1. Cel badań     57
  
  2. Pytania i hipotezy badawcze     57
  
  3. Identyfikacja i operacjonalizacja zmiennych w badaniach ilościowych     60
  
  4. Metody,techniki i narzędzia badawcze. Organizacja badań     66
  
  4. 1. Dobór próby i organizacja badań ilościowych     68
  
  4. 2. Dobór próby, metody, narzędzia badawcze i organizacja badań jakościowych     69
  
  4. 3. Analiza rynku doskonalenia zawodnego nauczycieli w Małopolsce     73
  
  4. 4. Charakterystyka badanej zbiorowości     74
  
  Rozdział III. Doskonalenie zawodowe nauczycieli - treść i struktura     81
  
  1. Poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli     81
  
  2. Motywy i bariery doskonalenia zawodowego nauczycieli     86
  
  3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście zmiennych społeczno-demograficznych     90
  
  4. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli     94
  
  4. 1. Instytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli     96
  4. 2. Pozainstytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli     107
  4. 3. Rynek doskonalenia zawodowego nauczycieli w Małopolsce     117
  
  Rozdział IV. Charakterystyka uczestników wywiadu - nauczycieli o wysokim i niskim poziomie doskonalenia zawodowego     122
  
  1. Nauczyciele „zaangażowani"     125
  
  2. Nauczyciele „niezaangażowani"     130
  
  Rozdział V. Pełnienie roli nauczyciela w kontekście doskonalenia zawodowego.    135
  
  1. Poziom pełnienia roli nauczyciela wśród badanych     135
  
  2. Analiza struktury PRN     141
  
  2. 1. Stosunek do wiedzy     142
  
  2. 2. Stosunek do wartości     146
  
  2. 3. Stosunek do ucznia     152
  
  3. Pełnienie roli nauczyciela w kontekście zmiennych demograficzno-społecznych     157
  
  4. Pełnienie roli nauczyciela a poziom doskonalenia zawodowego     161
  
  Wnioski i refleksje końcowe     168
  
  Piśmiennictwo     189
  
  Spis tabel     208
  
  Spis rycin     210
  
  Załącznik     211
  
  Summary     215
RozwińZwiń