X

  Wstęp 5
  
  Rozdział I. Rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli - od idei nauczyciela doskonałego ku idei nauczyciela ciągle doskonalącego się 11
  
  1. Ewolucja poglądów n a temat źródeł nauczycielskich osiągnięć 11
  
  2. Rozwój zawodowy nauczyciela w kontekście wybranych teorii osobowości i typów racjonalności człowieka 26
  
  3. Koncepcje rozwoju zawodowego nauczyciela(pełnienia roli nauczyciela) 32
  
  4. Dylematy roli nauczyciela 38
  
  5. Znaczenie doskonalenia w rozwoju zawodowym nauczyciela 42
  
  6. Znaczenia refleksji pedagogicznej w rozwoju i doskonaleniu zawodowym nauczyciela 43
  
  7. Organizacyjne i merytoryczne obszary doskonalenia zawodowego nauczyciela 47
  
  Rozdział II. Metodologiczne i organizacyjne założenia badań własnych 53
  
  1. Cel badań 57
  
  2. Pytania i hipotezy badawcze 57
  
  3. Identyfikacja i operacjonalizacja zmiennych w badaniach ilościowych 60
  
  4. Metody,techniki i narzędzia badawcze. Organizacja badań 66
  
  4. 1. Dobór próby i organizacja badań ilościowych 68
  
  4. 2. Dobór próby, metody, narzędzia badawcze i organizacja badań jakościowych 69
  
  4. 3. Analiza rynku doskonalenia zawodnego nauczycieli w Małopolsce 73
  
  4. 4. Charakterystyka badanej zbiorowości 74
  
  Rozdział III. Doskonalenie zawodowe nauczycieli - treść i struktura 81
  
  1. Poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli 81
  
  2. Motywy i bariery doskonalenia zawodowego nauczycieli 86
  
  3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście zmiennych społeczno-demograficznych 90
  
  4. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 94
  
  4. 1. Instytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 96
  4. 2. Pozainstytucjonalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 107
  4. 3. Rynek doskonalenia zawodowego nauczycieli w Małopolsce 117
  
  Rozdział IV. Charakterystyka uczestników wywiadu - nauczycieli o wysokim i niskim poziomie doskonalenia zawodowego 122
  
  1. Nauczyciele „zaangażowani" 125
  
  2. Nauczyciele „niezaangażowani" 130
  
  Rozdział V. Pełnienie roli nauczyciela w kontekście doskonalenia zawodowego. 135
  
  1. Poziom pełnienia roli nauczyciela wśród badanych 135
  
  2. Analiza struktury PRN 141
  
  2. 1. Stosunek do wiedzy 142
  
  2. 2. Stosunek do wartości 146
  
  2. 3. Stosunek do ucznia 152
  
  3. Pełnienie roli nauczyciela w kontekście zmiennych demograficzno-społecznych 157
  
  4. Pełnienie roli nauczyciela a poziom doskonalenia zawodowego 161
  
  Wnioski i refleksje końcowe 168
  
  Piśmiennictwo 189
  
  Spis tabel 208
  
  Spis rycin 210
  
  Załącznik 211
  
  Summary 215
Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli wychowania fizycznego
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

215

Kategoria

Sport

Wydawca

AWF Kraków

ISBN-13

978-83-891-2139-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 1,13 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

AWF Kraków , 2009
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

15,75

14,96

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

W wychowaniu fizycznym idea edukacji permanentnej obrazuje proces, który nie ustaje wraz z chwilą ukończenia szkoły, lecz trwa nieustannie i przejawia się w całożyciowej trosce o różne wartości kultury fizycznej. Takie spojrzenie na edukację fizyczną stało się możliwe dzięki m.in. teoretycznemu manewrowi zwanemu repedagogizacją.
Przeprowadził ją w drugiej połowie ubiegłego stulecia M. Demel, a polegała ona na przekształceniu znanej tezy pedagogiki tradycyjnej, że zdrowe i sprawne ciało jest
warunkiem wychowania, w jej odwrotność.
Powstała nowatorska doktryna, według której wychowanie jest warunkiem zdrowia i tężyzny fizycznej (Demel, 1989). Inaczej mówiąc, kierunek oddziaływań na wychowanka, który w funkcjonującej od ponad dwóch wieków (za początek można przyjąć dzieło Śniadeckiego O fizycznym wychowaniu
dzieci, z 1805 roku) biotechnicznej wersji wychowania fizycznego przebiegał „przez ciało do osobowości”, w obecnie postulowanej w teorii i wdrażanej do praktyki koncepcji humanistycznej przebiega „od osobowości do ciała”. Celem tak rozumianego wychowania fizycznego jest przygotowanie wychowanka do całożyciowej troski o ciało, poprzez doraźne wspomaganie rozwoju fizycznego, motorycznego i zdrowia (aktualizacja) oraz kształtowanie osobowości zdolnej do podtrzymywania i pomnażania tych wartości w życiu późniejszym (prospekcja) (Grabowski, 1997).


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!