X

  Od Autora...5
  Wykaz skrótów...7
  1. Wprowadzenie...9
  1.1. Neurofi zjologiczne podłoże utrzymywania równowagi ciała...11
  1.2. Zachowanie stabilności ciała w staniu obunóż i jednonóż...16
  1.3. Utrzymywanie równowagi ciała w staniu na podłożu niestabilnym...22
  1.4. Asymetria funkcji podporowej kończyn dolnych...28
  2. Problematyka badawcza...31
  2.1. Uzasadnienie wyboru tematu...31
  2.2. Cel badań...33
  2.3. Pytania i hipotezy badawcze...33
  3. Materiał, metody i narzędzia badawcze...38
  3.1. Materiał badawczy...38
  3.2. Metody, narzędzia i techniki badań...39
  3.3. Organizacja i przebieg badań...43
  3.4. Metody statystycznego opracowania wyników...47
  4. Wyniki badań...49
  4.1. Ocena stopnia asymetrii funkcjonalnej kończyn dolnych w kontekście unilateralnym...49
  4.1.1. Balansowanie jednonóż na prawej i lewej kończynie dolnej bez wizualnej informacji zwrotnej o aktualnym położeniu platformy...50
  4.1.2. Balansowanie jednonóż na prawej i lewej kończynie dolnej z wizualną informacją zwrotną o aktualnym położeniu platformy...53
  4.1.3. Realizacja zadania równoważnego w pozycjach jednonóż na prawej i lewej kończynie dolnej z wizualną informacją zwrotną o aktualnym położeniu platformy....56
  4.2. Określenie preferencji ustawienia stopy w kierunku jej nawracania lub odwracania w pozycji jednonóż oraz ocena stopnia asymetrii funkcjonalnej kończyn dolnych w kontekście bilateralnym...60
  4.2.1. Utrzymywanie platformy w poziomie bez wizualnej informacji zwrotnej o aktualnym jej położeniu...62
  4.2.2. Utrzymywanie platformy w poziomie z wizualną informacją zwrotną o aktualnym jej położeniu...66
  4.2.3. Realizacja zadania równoważnego z wizualną informacją zwrotną o aktualnym położeniu platformy...84
  4.3. Porównanie poziomu stabilności ciała podczas wychyleń platformy w kierunkach przednio-tylnym i bocznym...88
  4.3.1. Balansowanie w płaszczyznach czołowej i strzałkowej w pozycjach jednonóż i obunóż bez wizualnej informacji zwrotnej o aktualnym położeniu platformy...96
  4.3.2. Balansowanie w płaszczyznach czołowej i strzałkowej w pozycjach jednonóż i obunóż z wizualną informacją zwrotną o aktualnym położeniu platformy...119
  4.3.3. Realizacja zadania równoważnego w płaszczyznach czołowej i strzałkowej w pozycjach jednonóż i obunóż z wizualną informacją zwrotną o aktualnym położeniu platformy...122
  4.4. Różnice międzypłciowe w poziomie stabilności ciała... 122
  4.5. Określenie wzajemnych relacji pomiędzy poziomem stabilności a cechami somatycznymi badanych....127
  4.6. Weryfi kacja przyjętego w metodologii badań założenia o odrębności warunków przeprowadzonych prób 1, 2 i 3...129
  5. Dyskusja...132
  5.1. Asymetria funkcjonalna kończyn dolnych w kontekście uni- i bilateralnym...134
  5.2. Preferencja ustawienia stopy w pozycji jednonóż w kierunku jej nawracania lub odwracania...135
  5.3. Różnice w poziomie stabilności ciała w płaszczyznach czołowej i strzałkowej...136
  5.4. Dymorfizm płciowy w poziomie stabilności ciała...136
  5.5. Relacje pomiędzy poziomem stabilności a cechami somatycznymi...137
  5.6. Uwagi dotyczące realizacji badań w warunkach prób 1, 2 i 3...138
  6. Wnioski...140
  Piśmiennictwo...142
  Aneks...161
  Streszczenie...187
  Abstract...191
Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u kobiet i mężczyzn w staniu na podłożu niestabilnym w pozycjach jednonóż i obunóż w aspekcie asymetrii funkcjonalnej kończyn dolnych oraz budowy somatycznej
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

191

Kategoria

Sport

Wydawca

AWF Kraków

ISBN-13

978-83-628-9123-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 2,53 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

AWF Kraków , 2013
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

60,90

57,86

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Zagadnienia związane ze zdolnością zachowania równowagi są przedmiotem badań wielu dziedzin nauki – tak medycznych, tj. otorynolaryngologii, okulistyki, ortopedii, neurologii, rehabilitacji, fizjologii, jak i nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej. Znaczna liczba publikacji poświęconych tej problematyce wskazuje, jak istotną rolę odgrywa ona nie tylko w naszym codziennym życiu, ale także w sporcie. Większość badaczy koncentruje się na analizie procesów sterowania i regulacji równowagą zarówno z punktu widzenia neurofizjologii, jak i biomechaniki. Rzadziej w swoich pracach postrzegają oni równowagę jako właściwość osobniczą, która jest tymi procesami warunkowana. Tym zagadnieniom najwięcej uwagi poświęcają nauki o kulturze fizycznej, a w szczególności antropomotoryka, która klasyfikuje równowagę jako
specyficzną koordynacyjną zdolność motoryczną o fundamentalnym znaczeniu dla skutecznego zachowania motorycznego człowieka


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!