X

  Podziękowania 9
  
  1. Wprowadzenie. Cel i zakres pracy 11
  
  2. Charakterystyka fizjograficzna obszaru badań 15
    2.1. Podział Bałtyku 15
    2.2. Hydrografia i batymetria poszczególnych akwenów Morza Bałtyckiego 18
    2.3. Ogólna cyrkulacja wód bałtyckich 24
    2.4. Elementy klimatu regionu Morza Bałtyckiego. Główne wskaźniki cyrkulacji atmosfery 25
    2.5. Niże baryczne na Północnym Atlantyku i nad Morzem Bałtyckim 27
    2.6. Charakterystyka pola wiatru nad akwenami Morza Bałtyckiego 31
  
  3. Uwarunkowania ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego 35
    3.1. Czynniki kształtujące poziomy wód Morza Bałtyckiego 35
    3.2. Definicje i kryteria wydzielenia wezbrań sztormowych 37
    3.3. Wezbrania sztormowe na Bałtyku – przegląd literatury 40
    3.4. Geneza ekstremalnych poziomów wód na Morzu Bałtyckim 41
      3.4.1. Udział napełnienia Bałtyku w kształtowaniu się ekstremalnych poziomów morza 42
      3.4.2. Czynnik wiatrowy w generowaniu wezbrań sztormowych i ekstremalnych poziomów morza 44
      3.4.3. Deformacja powierzchni morza przez dynamiczny i głęboki niż baryczny 46
  
  4. Problematyka zróżnicowania geodezyjnych poziomów referencyjnych i rejestracji poziomów wód dla wybrzeży Morza Bałtyckiego 51
    4.1. Harmonizacja poziomów odniesienia Morza Bałtyckiego. System EVRS 51
    4.2. Historyczny przegląd pionowych systemów wysokościowych w państwach nadbałtyckich. Metodyka przeliczenia danych pomiarowych do jednego poziomu referencyjnego 54
  
  5. Materiał i metodyka jego opracowania 67
    5.1. Materiał badawczy 67
      5.1.1. Serie obserwacyjne poziomów morza 67
      5.1.2. Mapy synoptyczne, wartości ciśnienia atmosferycznego, parametry wiatru oraz dane batymetryczne 70
      5.1.3. Problemy braku danych w wieloletnich seriach obserwacyjnych poziomów morza stacji wodowskazowych 70
    5.2. Metodyka opracowania materiału pomiarowego 71
      5.2.1. Metody analiz wzajemnych relacji poziomów morza pomiędzy stacjami wodowskazowymi akwenów Morza Bałtyckiego 71
      5.2.2. Prawdopodobieństwo teoretycznych poziomów wody. Rozkłady statystyczne 72
      5.2.3. Analizy statystyczne ekstremalnych poziomów morza oraz wezbrań sztormowych 74
      5.2.4. Metody opisu sytuacji sztormowych wraz z udziałem czynnika podciśnienia (fali barycznej) 76
      5.2.5. Wizualizacja parametrów ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego w programie ArcGIS 76
      5.2.6. Korelacje pomiędzy wskaźnikami cyrkulacji atmosfery a ekstremalnymi i średnimi poziomami morza 79
  
  6. Ekstremalne poziomy wód Morza Bałtyckiego w wieloleciu 1960–2010 81
    6.1. Zmienność średniego poziomu morza w wieloleciu 81
    6.2. Analiza ekstremalnych poziomów morza w wieloleciu 1960–2010 83
      6.2.1. Analizy zmian wysokich poziomów morza i wezbrań sztormowych 83
      6.2.2. Analizy zmian niskich poziomów morza 90
      6.2.3. Ogólne tendencje zmian w ekstremalnych poziomach morza 93
    6.3. Geograficzny wzorzec rozmieszczenia ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego 94
    6.4. Prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych poziomów wód na stacjach wodowskazowych Morza Bałtyckiego 102
  
  7. Analiza sezonowych ekstremalnych poziomów wód w okresie 1960–2010 111
    7.1. Przebieg zmian poziomów morza w ciągu roku. Poziomy charakterystyczne 111
    7.2. Rozkład przestrzenny sezonowych ekstremalnych poziomów morza oraz miesięczna częstość występowania wezbrań sztormowych na poszczególnych stacjach wodowskazowych Morza Bałtyckiego 114
    7.3. Korelacje pomiędzy wskaźnikami cyrkulacji strefowej (NAO, AO) oraz południkowej (SCAND) atmosfery a maksymalnymi, minimalnymi i średnimi poziomami morza 123
  
  8. Charakterystyka sytuacji sztormowych na Bałtyku 129
    8.1. Główne typy wezbrań sztormowych 129
    8.2. Przebieg poszczególnych sytuacji sztormowych 130
      8.2.1. Przykłady sytuacji sztormowych typu wiatrowego 131
      a) Sytuacja z 17–20 stycznia 1983 roku 131
      b) Sytuacja z 10–14 stycznia 1987 roku 139
      c) Sytuacja z 3–5 listopada 1995 roku 146
      8.2.2. Przykłady sytuacji sztormowych typu podciśnieniowego (z dynamicznym niżem) 153
      a) Sytuacja z 17–19 października 1967 roku 153
      b) Sytuacja z 15–16 listopada 2001 roku 161
      c) z Sytuacja 7–10 stycznia 2005 roku 168
      8.2.3. Przykłady sytuacji sztormowych typu mieszanego (typ ciśnieniowo-wiatrowy) 176
      a) Sytuacja z 30 listopada – 2 grudnia 1999 roku 177
      b) Sytuacja z 3–4 grudnia 1999 roku 183
    8.3. Ogólne charakterystyki analizowanych sytuacji sztormowych 190
  
  9. Zróżnicowanie podatności akwenów Morza Bałtyckiego na występowanie ekstremalnych poziomów wód 193
    9.1. Akweny szczególnie narażone na ekstremalne wysokie poziomy morza 196
      9.1.1. Zatoka Fińska 196
      9.1.2. Zatoka Ryska wraz z Zatoką Parnawską 197
      9.1.3. Botnik Północny 198
    9.2. Akweny o najgłębszych obniżeniach sztormowych i najczęstszych niskich poziomach morza – Zatoka Kilońska i Zatoka Meklemburska 199
    9.3. Akweny najmniej narażone na występowanie ekstremalnych poziomów morza – szwedzkie wybrzeża Bałtyku Centralnego i Północnego 200
    9.4. Akweny Bałtyku o pośrednim stopniu ryzyka występowania ekstremalnych poziomów morza 202
      9.4.1. Botnik Południowy oraz północno-wschodnia część Bałtyku Północnego 202
      9.4.2. Bałtyk Południowy 203
      9.4.3. Cieśniny Duńskie oraz cieśniny Kattegat i Skagerrak 204
  
  10. Różnice pomiędzy danymi rzeczywistymi poziomu morza a danymi prognostycznymi na podstawie modelu HIROMB dla Morza Bałtyckiego 207
    10.1. Charakterystyka modelu HIROMB 207
    10.2. Porównanie rzeczywistych danych poziomów Morza Bałtyckiego z danymi prognostycznymi modelu HIROMB dla wybranych zdarzeń sztormowych 208
  
  Podsumowanie 217
  Bibliografia 225
  Załączniki 241
  Summary 257
Czasowa i przestrzenna charakterystyka ekstremalnych poziomów wód Morza Bałtyckiego

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

265

Kategoria

Geologia

ISBN-13

978-83-7972-091-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Prawdziwym wyznacznikiem tej pracy jest to, iż zebrane dane hydrologiczne są danymi wysokiej rozdzielczości z pomiarem poziomu morza przeprowadzanym co godzinę. Taka właściwość danych źródłowych, połączona z długim, 51-letnim okresem analizowanych zjawisk, nie była spotykana w dotychczasowych pracach badawczych dotyczących hydrologii Morza Bałtyckiego i daje szerokie możliwości analityczne, zwłaszcza w zakresie krótkookresowych wahań poziomu morza podczas sytuacji sztormowych. Dzięki szczegółowym danym można na przykład zobrazować chwilowy stan topografii powierzchni Bałtyku, który faktycznie już wystąpił w dowolnym dniu i godzinie wielolecia 1960–2010.


Drugim ważnym wkładem niniejszej pracy w badania Morza Bałtyckiego była próba uwzględnienia w analizach ekstremalnych poziomów morza czynnika tzw. fali barycznej („poduszki wod­nej” pod niżem), czyli zniekształcenia powierzchni morza przez szybki i głęboki niż baryczny. Dotychczas czynnik ten był niedoceniony w literaturze światowej, a na plan pierwszy w publikacjach z zakresu oceanografii wysuwana była aktywna rola wiatru, co odbywało się ze szkodą dla wytłu­maczenia mechanizmu kształtowania zdarzeń ekstremalnych, jakimi są powodzie w strefie brze­gowej morza lub zbyt niskie poziomy morza zagrażające bezpieczeństwu żeglugi czy stabilności budowli hydrotechnicznych.
Ze wstępu


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!