POLICJA, nr 1/2012

-24%

POLICJA, nr 1/2012

Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

8,51  11,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 11,20 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 7,17 zł  


8,51

w tym VAT

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000 r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych.Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne.Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia.Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk.„Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji.Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 2). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej.Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.


Rok wydania2012
Liczba stron94
KategoriaBezpieczeństwo wewnętrzne
WydawcaAkademia Policji w Szczytnie
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  MATERIAŁY
  Tomasz Miłkowski, Współpraca organów ścigania — nowe regulacje w kontekście prawodawstwa unijnego dotyczącego wymiany informacji    2
  Remigiusz Wiśniewski, Pedagogika dialogu determinantem sukcesu personalnego jednostki 5Andrzej Bałandynowicz, Skuteczność i efektywność pedagogiczna ośrodków kuratorskich w Polsce    8
  OKIEM PRAWNIKA
  Marian Szkodziński, Zbieg przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości z niektórymi typami wykroczeń drogowych    26
  Piotr Kosmaty, Jacek Kudła, Obserwacja — wybrane aspekty procesowe i kryminalistyczne    28
  Mieszko Nowicki, Treści pornograficzne — odpowiedzialność karna w świetle nowelizacji art. 202 k.k.    38
  POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE
  Piotr Mikosza, Urządzenie monitorujące w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzanych w celu wytrzeźwienia    47
  Piotr Mikosza, Czas pełnienia służby    48
  Piotr Mikosza, Wybrane zagadnienia dotyczące nadzoru nad pełnieniem służby patrolowej    48
  Z doświadczeń jednostek policyjnych Paweł Łabuz, Daniel Śnieżek, Handel ludźmi w celu zmuszania do żebrania na przykładzie sprawy zrealizowanej przez rzeszowski zarząd Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji    51
  POLICJE ŚWIATA
  Rafał Połeć, Żandarmeria Narodowa Republiki Francji    55
  George LEE Kiu-ki, Future Development of Venue Security Search. Key Points and Search Division. Hong Kong Police Force    59
  RAPORT Z BADAŃ
  Andrzej Sęk, Małgorzata Popiało, Społeczny odbiór pracy Policji na przykładzie powiatu ostrołęckiego    63
  Artur Kołdys, Kara dożywotniego pozbawienia wolności w opinii funkcjonariuszy Policji (pełniących służbę na terenie właściwości miejscowej Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku)    69
  Kornelia Stępień, Diagnoza zjawiska agresji i przemocy w szkole. Część 1 — Czynniki ryzyka zachowań agresywnych i przemocowych młodzieży    77
  SPRAWOZDANIA
  Dariusz Charko, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Biometria w prawie i kryminalistyce    83
  BIBLIOTEKA WSPOL
  Jadwiga Rykowska, Zjawisko handlu ludźmi i niewolnictwa — wybór literatury ze zbiorów Biblioteki WSPol     85
  FOTOKRONIKA     87
RozwińZwiń