Policja 3/2015

-20%

Policja 3/2015

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

8,88  11,10

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

8,8811,10

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.


Liczba stron60
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
  Agnieszka Sadło-Nowak, Problemy straży gminnych/miejskich ze stosowaniem przepisów kodeksu
  postępowania w sprawach o wykroczenia / PROBLEMS OF MUNICIPAL GUARD IN APPLYING THE PROVISIONS
  OF THE CODE OF CONDUCT IN MISDEMEANOR CASES     2
  Roman Zdybel, Przestrzeganie standardów demokratycznego państwa prawnego w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w warunkach wdrożenia przez organy ścigania kontroli operacyjnej / ADHERENCE TO THE STANDARDS OF A DEMOCRATIC STATE RULED BY LAW IN LIGHT OF THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT UNDER IMPLEMENTATION BY LAW ENFORCEMENT OPERATIONAL CONTROL     6
  Sylwia Stachecka, Środki prawne stosowane wobec sprawców przestępstw seksualnych w warunkach
  wolnościowych / LEGAL MEASURES APPLIED TO SEX OFFENDERS IN NON-DETENTION SETTINGS     18
  Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
  Szymon Wiśniewski, Dostępność policji do miejsc potencjalnych interwencji na terenie województwa łódzkiego / POLICE ACCESSIBILITY TO PLACES OF POTENTIAL INTERVENTION IN THE LODZ REGION     24
  MOIM ZDANIEM / IN MY OPINION
  Przemysław Knut, Klasy o profilu policyjnym — irracjonalny twór czy istotny etap w procesie kształcenia z zakresu bezpieczeństwa? / POLICE ORIENTED SCHOOL CLASS — AN IRRATIONAL CREATION OR ESSENTIAL STAGE IN SAFETY EDUCATION PROCESS?     34
  RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
  Rafał Płocki, Fałszowanie oraz nielegalna produkcja żywności — nowe wyzwania dla organów ścigania / FOOD ADULTERATION AND ITS ILLEGAL PRODUCTION — NEW CHALLENGES FOR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES     41
  SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
  Marcin Nowak, Sprawozdanie z Pierwszego Polskiego Szczytu Technologicznego TASER / THE REPORT FROM
  THE FIRST SUMMIT OF THE TASER TECHNOLOGY     46
  POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE
  Piotr Mikosza, Łukasz Foryś     50
  Piotr Mikosza, Michał Kontapka     53
  ARCHIWUM / ARCHIVE
  Kornela Oblińska, 90 lat kobiet w Policji / 90 YEARS OF WOMEN AT POLICE     55
  BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
  Jadwiga Rykowska, Prawa człowieka — prawo wspólnotowe europejskie. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / HUMAN RIGHTS — EUROPEAN COMMUNITY LAW. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO     58
  FOTOKRONIKA     61
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia