Policja 3/2016

-20%

Policja 3/2016

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

8,88  11,10

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

8,8811,10

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.


Liczba stron88
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  MATERIAŁY / MATERIALS
  Kamil Krzyżanowski, Daniel Ślęzak, Paweł Jastrzębski, Przemysław Żuratyński, Paulina Buca, Zaawansowane metody udrażniania górnych dróg oddechowych w postępowaniu przedszpitalnym / ADVANCED METHODS OF CLEARING THE UPPER AIRWAYS IN THE PREHOSPITAL     2
  Tomasz Safjański, Prawne i praktyczne aspekty gromadzenia i przetwarzania informacji kryminalnych przez Interpol / COLLECTION AND PROCESSING OF CRIMINAL INFORMATION BY INTERPOL — LEGAL AND PRACTICAL ASPECTS     10
  Anna Florczak, Identyfikacja pojęć agresji, autoagresji i przemocy na podstawie wybranej literatury /
  IDENTIFICATION OF NOTIONS OF AGGRESSION, THE AUTOAGGRESSION AND THE VIOLENCE OF LITERATURE ON THE BASE CHOSEN     23
  OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
  Agnieszka Kania, Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz związane z nimi konsekwencje prawne — uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. Część I / PREREQUISITES OF POLICE OFFICERS’ DISCIPLINARY LIABILITY AND RELATED LEGAL CONSEQUENCES — COMMENTS ON JUDICIAL DECISIONS OF THE ADMINISTRATIVE COURTS. PART II     33
  Mariusz Wieczorek, Zwolnienie policjanta ze służby ze względu na wiek w świetle dyrektyw Rady
  nr 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu / DISMISSING A POLICEMAN FROM SERVICE DUE TO AGE IN THE LIGHT OF THE COUNCIL DIRECTIVES NO 2000/78/EC OF 27 NOVEMBER 2000 ESTABLISHING A GENERAL FRAMEWORK FOR EQUAL TREATMENT IN EMPLOYMENT AND PROFESSION     37
  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY
  Stanisław J. Rysz, Bezpieczeństwo jako wartość ekonomiczna / SAFETY AS AN ECONOMIC VALUE     45
  Marek Hapunik, Rola Straży Granicznej w procesie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i migracyjnym / THE ROLE OF BORDER GUARD IN THE PROCESS OF COUNTERACTING TERRORISM-RELATED AND MIGRATIONRELATED RISKS     49
  Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
  Agata Lasota-Jądrzak, Organizacja procesu zarządzania jakością informacji na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu / THE ORGANIZATION OF QUALITY MANAGEMENT INFORMATION IN THE EXAMPLE OF THE TOWN POLICE HEADQUARTERS IN POZNAN     57
  RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
  Daniel Eustrat, Wpływ stanu zdrowia i sprawności fizycznej na wypadkowość słuchaczy — policjantów
  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / THE INFLUENCE OF MEDICAL CONDITION AND THE PHYSICAL FITNESS ON INJURIES OF POLICE TRAINEES AT THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO     65
  BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
  Jadwiga Rykowska, Historia i tradycja Policji Polskiej w latach 1918–1945. Publikacje zwarte dostępne
  w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / THE HISTORY AND TRADITION OF POLISH POLICE IN THE 1918–1945 PERIOD. COMPACT PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO     72
  FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE     75
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia